archive-no.com » NO » B » BYTRANSPORT.NO

Total: 284

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Transport i By : Hva skjer i byene?
  Hva skjer i byene Stavanger Oslo Trondheim Bergen Logg inn E post Passord Husk meg neste gang Send passordet Search GUI mode

  Original URL path: http://www.bytransport.no/hva-skjer-i-byene.5652.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive


 • Transport i By : Forskning og utredning
  Forskning og utredning Transport og reisevaneanalyser Utredninger Samvalgsanalyser Etterundersøkelser Logg inn E post Passord Husk meg neste gang Send passordet Search GUI mode

  Original URL path: http://www.bytransport.no/forskning-og-utredning.5656.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : I media
  type tiltak gjøres Hva skjer i byene Forskning og utredning I media Tiltakskatalog Test av verktøy Demonstrasjonsprosjekter under utarbeidelse Logg inn E post Passord Husk meg neste gang Send passordet

  Original URL path: http://www.bytransport.no/i-media.5638.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Tiltakskatalog
  Tiltakskatalog Økomomiske tiltak Administrative tiltak Kombinerte tiltak Logg inn E post Passord Husk meg neste gang Send passordet Search GUI mode

  Original URL path: http://www.bytransport.no/tiltakskatalog.5637.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Test av verktøy
  type tiltak gjøres Hva skjer i byene Forskning og utredning I media Tiltakskatalog Test av verktøy Demonstrasjonsprosjekter under utarbeidelse Logg inn E post Passord Husk meg neste gang Send passordet

  Original URL path: http://www.bytransport.no/test-av-verktoey.7444.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Demonstrasjonsprosjekter under utarbeidelse
  Fornebu Disse representerer en variasjonsbredde i parkeringstilbud til de ansatte Mer Trafikkbevissthet i skolen Erfaringer fra andre land spesielt England viser at barn er miljøbevisste og at aksjoner der barn selv får være med virker Spesielt synes aksjoner som gir barn og voksne kunnskap om ulike reisemåter og alternativer til bil å gi effekt Når dette kobles mot positivt samarbeid med kommune og vegmyndigheter og innføring av tiltak i veimiljøet samt f eks sykkelskur og skap på skolen har de også vist seg å ha varig effekt Et demonstrasjonsprosjekt på dette vil kunne gi verdifull erfaring og grunnlag for å gjennomføre bredere tiltak i skolen for å få ned foreldrekjøring Mer Endringer av høytrafikkerte gater Det finnes en del gater med relativ høy biltrafikk i de største byene Disse gatene er viktige hovedveger og gjennomfartsårer Samtidig går flere av dem gjennom sentrumsområder hvor både syklister kollektivtransport og gående ferdes Her er gjerne både handel og varelevering Den store utfordringen er å få til en utforming på byens premisser Det foreligger flere planer om ombygging av slike gater i de største byene Småstrandgaten og Håkonsgate i Bergen er to eksempler Ved å gjøre noen av disse endringen til et demonstrasjonsprosjekt får vi muligheten til å prøve ut ulike virkemidler Dette vil kunne gi innspill til arbeidet med Håndbok 017 om vegutforming Mer Sykkelsatsingen i Stavanger Sandnes og Tønsberg Både i Stavanger og Sandnes er det det siste tiåret satset sterkt på utbygging av et høgverdig gang sykkelsystem inkludert oppfølgende informasjonskampanjer Topografi og klima ligger godt til rette for økt sykkelbruk Likevel lar resultatene i form av en signifikant økning i sykkelbruken vente på seg Ved å gjøre sykkelsatsingen på disse to steden til et demonstrasjonsprosjekt får vi en anledning til å se kritisk på det som er gjort Målsettingen er å

  Original URL path: http://www.bytransport.no/demonstrasjonsprosjekter-under-utarbeidelse.8013.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Bytransport
  løpende arbeidet med prosjektene erfaringer og resultater Prosjektene som er med finner du listet opp på venstre side av skjermbildet Annen informasjon om Statens vegvesen finnes på www vegvesen no Dette nettstedet er også en kommunikasjonskanal til ulike deltakere som

  Original URL path: http://www.bytransport.no/index.php?none (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Mobilitet i Nydalen
  uvanlig i Norsk sammenheng og gir store muligheter for å samordne tiltak og skape helhet i gjennomføringen Mobilitet i Nydalen Mobilitet Nydalen er et prosjekt etablert av Avantor Målsetningen til prosjektet er I samspill med Nydalens brukere å legge til rette for redusert bilbruk Begrense behovet for en bruker biler og etablere bilpooler som del av bydelens tjenestetilbud Legge til rette for bruk av samordnet transport og budtjenester Fremme alternative transportløsninger som sykkel og kollektivtransport Anbudsutsette virksomhetsområder tilknyttet prosjektet Prosjektet omfatter i første omgang 3 fremtidige virksomhetsområder i Nydalen Bilpool Ordningen skal tilpasses Nydalens behov og inneholde kjøretøy med ulike størrelser og egenskaper Miljø biler og andre alternative kjøretøy skal være en del av tilbudet Det er vesentlig at løsningen både er bærekraftig og selvfinansierende Deler av virksomheten kan finansieres med reklame Bestilling og adgang til bilene må kunne gjøres via Nydalens egen internettportal og smartkort I tillegg ser Avantor en fordel i at ordningen er integrert mot andre tjenestetilbud som bilvedlikehold og varetransport Bydelssykler Målsetningen er at brukerne enkelt kan hente en sykkel og kunne levere den i nærmeste sykkelparkering etter bruk Syklene skal være av robust kvalitet og egnet til å profilere Nydalen Sykkelordningen skal driftes av et eksternt selskap som tar seg av alt fra daglig vedlikehold til administrasjon Ordningen bør kunne reklamefinansieres Det er også en fordel om adgang til syklene kan tilknyttes et tilsvarende smartkort som bilpoolen Ordningen kan med fordel være en del av en lokal virksomhet som tilbyr tjenester som service salg og vedlikehold av sykler Det vil også bli vurdert å sette opp sykkelstativer og sykkelhus med smartkort som nøkkel Bud og transporttjenester For å få mindre og mer effektiv varetransport til og fra Nydalen vil det bli vurdert etablering av bydelens egen bud og transporttjeneste Virksomheten må satse på kjøretøy som har minimalt med støy og skadelig utslipp Tjenesten skal kunne dokumentere at de møter prosjektets miljøkrav Bestilling av tjenesten skal kunne gjøres via Internettportal og tilknyttes Nydalens smartkort Mulighet for ekstern lagring i form av et lokalt lagerhotell bør være en del av tilbudet overfor brukerne Deler av virksomhetens kjøretøypark bør inngå som en del av bilpool ordningen Endringer i det generelle transporttilbudet I tillegg til prosjektene knyttet til Mobilitet i Nydalen vil det være andre endringer i transporttilbudet i området som vil påvikre transportvanene til brukerene av dalen Disse er knyttet til endringer i kollektivstilbudet det nye veg og gatesystemet i området og grønntanlegget Hlsten 2003 åpnet en ny T bane stasjon i midt i Nydalen Dette er første etappe i T baneringen fra Ullevål Stadion til Carl Berners Plass Prosjektet består i å etablere en T banering i Oslo ved å knytte sammen Songsvannsbanen ved Ullevål stadion med Grorudbanen ved Carl Berners plass Oslo kommune er byggherre for anlegget Oslo Sporveier planlegger også en omlegging av busstilbudet til område i forbindelse med åpningen av den nye stasjonen Når det gjelder vegsystemet i området består dette av kommunale veier Oslo kommune i tillegg til noen private gater som er

  Original URL path: http://www.bytransport.no/mobilitet-i-nydalen.74216-6111.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive