archive-no.com » NO » B » BYTRANSPORT.NO

Total: 284

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Transport i By : Gateplanlegging
  å se markedsmessige politiske og faglige forhold i sammenheng Det vil bli presentert et program for metodikk for gateplanlegging mht ulike planleggingspremisser og analysemetoder Erfaringer fra gateplanlegging i USA vil også bli presentert Guro Berge Tirsdag 20 september Parallell sesjon Kl 9 00 12 00 Mannen i gata Andreas Hompland Politikk og faglige intensjoner Kan markedskrefter og politiske og faglige intensjoner samordnes i dagens planforvaltning Ragnar Evensen Asplan Viak Statlig

  Original URL path: http://www.bytransport.no/index.php?id=248416 (2015-08-20)
  Open archived version from archive


 • Transport i By : Hovedvegutbygging i urbane områder
  til slike større evalueringsoppgaver Resultatene settes opp mot teorier om sammenhengen mellom økt vegkapasitet og økt biltrafikk samt betydning for sikkerhet og miljø og konsekvenser for kollektivtransport langs hovedvegnettet rundt byene Guro Berge Tirsdag 20 september 2005 Parallellsesjon Kl 13 00 16 00 Vegbygging og økt biltrafikk i by En drøfting av begreper teori empiri og metode Jon Inge Lian Transportøkonomisk institutt TØI Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen

  Original URL path: http://www.bytransport.no/index.php?id=248427 (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Utforming av gater
  by bli presentert Foredragene vil også ta spesielt opp utfordringer knyttet til myke trafikanter med blant annet erfaring er fra Geneve Guro Berge Tirsdag 20 september 2005 Parallell sesjon Kl 13 00 16 00 Krav til gateutforming i den nye håndboka for veg og gateutforming H017 Odd Nygård Statens vegvesen VATT Utforming av høytrafi kkerte gater Hvordan gjøre høytrafikkerte gater attraktive for sosialt bruk Anders Hagson Chalmers tekniske høgskole i

  Original URL path: http://www.bytransport.no/index.php?id=248428 (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Byen og varetransporten
  problemer utforming av gater og bygg og hvordan man ved bedre organisering kan redusere antall lastebiler opp til 25 Guro Berge Onsdag 21 september 2005 Parallell sesjon Kl 9 00 12 00 Byliv og varelevering skjønnheten og udyret Sammenhengen mellom handel og transport tilgjengelighet attraktivitet og byliv Ola Bettum Univeristetet for miljø og biovitenskap UMB In by Lastebilsjåførens hverdag Sven Bugge Leverandørenes utviklings og kompetansesenter LUKS Varelevering gir byen form

  Original URL path: http://www.bytransport.no/index.php?id=248429 (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Brukerbetaling og vegprising
  disse tiltakene Det vil bli trukket fram internasjonale erfaringer og det vil bli fokusert på hvorfor vegprising er så vanskelig å gjennomføre blant annet i Norge Guro Berge Onsdag 21 september 2005 Parallell sesjon kl 9 00 12 00 Hva er egentlig vegprising Teoretisk grunnlag Vegprising vs Bompengefi nans iering Trafikale virkn inger av vegprising Utfor dr inger knyttet til praktisk implementering Lasse Fridstrøm Transportøkonomisk institutt TØI Fordelingsvirkninger av vegprising

  Original URL path: http://www.bytransport.no/index.php?id=248431 (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Informasjonsteknologi og persontransport
  til brukere av byen og hvordan simuleringsteknologi kan brukes i planleggingen av persontransportnettet Foredragene vil blant annet vise erfaringer fra København og Oslo Guro Berge Onsdag 21 september 2005 Parallelle sesjon kl 9 00 12 00 Københavns kollektivtransport Per Gellert Torben Knudsen Hovedstadens utviklingsråd i København HUR Sanntidtsinformasjonssystem for kollektivtransport Jarl Eliassen Trafikanten Alle transportmidler inn i ett trafikksimuleringsverktøy for persontranport Bruk av Planleggingsverktøyet VISSIM Kimme Arnesen Sweco Grøner Bruk

  Original URL path: http://www.bytransport.no/index.php?id=248433 (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Politikk for en miljøvennlig bytransport
  av foredragene på konferansen antyder ulike løsninger Noen byer får det til andre ikke Gjennomføring av tiltak er ofte vanskelig Det kan både være manglende vilje og evne som ligger bak Konferansen avsluttes med noen eksempler og en paneldiskusjon med politikere og planleggere Guro Berge Onsdag 21 september 2005 Fellessesjon kl 13 00 16 00 Hva trengs for en miljøvennlig bytransport Eksempel på tiltak og virkemidler Anne Marstein Rambøll En

  Original URL path: http://www.bytransport.no/index.php?id=248434 (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Fagkonferanse om Transport i by 19. - 21. september 2005 - Tips en venn
  for å høre om miljøvennlig bytransport de tre dagene konferansen varte Formålet med etatsprosjektet har vært å bidra med kunnskap om virkemidler og tiltak knyttet til følgende områder Tilrettelegging for miljøtilpassede transportformer som kollektivtransport sykkel gående og eller kombinasjoner av disse Samt legge til rette for næringstransporter og bruk av bil på en miljøtilpasset måte Person og bedriftsrettede tiltak Mobility Management som kan påvirke bilholdet og bilbruken utover det å

  Original URL path: http://www.bytransport.no/index.php?id=246596&showtipform=1&cat=72252 (2015-08-20)
  Open archived version from archive