archive-no.com » NO » B » BYTRANSPORT.NO

Total: 284

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Transport i By : Mobilitet i Nydalen - Tips en venn
  uvanlig i Norsk sammenheng og gir store muligheter for å samordne tiltak og skape helhet i gjennomføringen Mobilitet i Nydalen Mobilitet Nydalen er et prosjekt etablert av Avantor Målsetningen til prosjektet er I samspill med Nydalens brukere å legge til rette for redusert bilbruk Begrense behovet for en bruker biler og etablere bilpooler som del av bydelens tjenestetilbud Legge til rette for bruk av samordnet transport og budtjenester Fremme alternative transportløsninger som sykkel og kollektivtransport Anbudsutsette virksomhetsområder tilknyttet prosjektet Prosjektet omfatter i første omgang 3 fremtidige virksomhetsområder i Nydalen Bilpool Ordningen skal tilpasses Nydalens behov og inneholde kjøretøy med ulike størrelser og egenskaper Miljø biler og andre alternative kjøretøy skal være en del av tilbudet Det er vesentlig at løsningen både er bærekraftig og selvfinansierende Deler av virksomheten kan finansieres med reklame Bestilling og adgang til bilene må kunne gjøres via Nydalens egen internettportal og smartkort I tillegg ser Avantor en fordel i at ordningen er integrert mot andre tjenestetilbud som bilvedlikehold og varetransport Bydelssykler Målsetningen er at brukerne enkelt kan hente en sykkel og kunne levere den i nærmeste sykkelparkering etter bruk Syklene skal være av robust kvalitet og egnet til å profilere Nydalen Sykkelordningen skal driftes av et eksternt selskap som tar seg av alt fra daglig vedlikehold til administrasjon Ordningen bør kunne reklamefinansieres Det er også en fordel om adgang til syklene kan tilknyttes et tilsvarende smartkort som bilpoolen Ordningen kan med fordel være en del av en lokal virksomhet som tilbyr tjenester som service salg og vedlikehold av sykler Det vil også bli vurdert å sette opp sykkelstativer og sykkelhus med smartkort som nøkkel Bud og transporttjenester For å få mindre og mer effektiv varetransport til og fra Nydalen vil det bli vurdert etablering av bydelens egen bud og transporttjeneste Virksomheten må satse på kjøretøy som har minimalt med støy og skadelig utslipp Tjenesten skal kunne dokumentere at de møter prosjektets miljøkrav Bestilling av tjenesten skal kunne gjøres via Internettportal og tilknyttes Nydalens smartkort Mulighet for ekstern lagring i form av et lokalt lagerhotell bør være en del av tilbudet overfor brukerne Deler av virksomhetens kjøretøypark bør inngå som en del av bilpool ordningen Endringer i det generelle transporttilbudet I tillegg til prosjektene knyttet til Mobilitet i Nydalen vil det være andre endringer i transporttilbudet i området som vil påvikre transportvanene til brukerene av dalen Disse er knyttet til endringer i kollektivstilbudet det nye veg og gatesystemet i området og grønntanlegget Hlsten 2003 åpnet en ny T bane stasjon i midt i Nydalen Dette er første etappe i T baneringen fra Ullevål Stadion til Carl Berners Plass Prosjektet består i å etablere en T banering i Oslo ved å knytte sammen Songsvannsbanen ved Ullevål stadion med Grorudbanen ved Carl Berners plass Oslo kommune er byggherre for anlegget Oslo Sporveier planlegger også en omlegging av busstilbudet til område i forbindelse med åpningen av den nye stasjonen Når det gjelder vegsystemet i området består dette av kommunale veier Oslo kommune i tillegg til noen private gater som er

  Original URL path: http://www.bytransport.no/index.php?id=74216&showtipform=1&cat=17708 (2015-08-20)
  Open archived version from archive


 • Transport i By : Studentoppgave - Tips en venn
  av en studentoppgave med temaet Konflikter mellom bedrifts og samfunnsøkonomiske hensyn i kollektiv nærtrafikk Oppgaven tar utgangspunkt i at dagens rammebetingelser stiller strenge bedriftsøkonomiske krav til kollektivselskapene som både på kort og lang sikt gir samfunnsøkonomiske lite gunstige løsninger Guro

  Original URL path: http://www.bytransport.no/index.php?id=123453&showtipform=1&cat=17712 (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Kreativ prising i kollektivtransporten - Tips en venn
  priser i perioden 1986 99 TØI rapport 508 Det har vært mindre rom for kutt utenom byområdene som i stor grad er bundet av lovpålagte transporter bl a skolekjøring Dette betyr at kollektivtransport i by i større og større grad er blitt avhengig av brukerfinansiering I dag har hvert fylke sitt eget takstregulativ for lokale bussruter Samlet utgjør regulativene et omfattende og komplisert regelverk bestående av sone og avstandstakster TØI rapport 565 Innenfor regulativene fins det en rekke rabattordninger som i hovedsak er knyttet til alder flerreise og sesongkort og familie og grupperabatter For å opprettholde tilbudet i en situasjon med tilskuddskutt må passasjerinntektene økes Problemstillingen blir da Hvordan kan trafikkinntektene økes uten at det medfører betydelig passasjersvikt Utgangspunktet er at det er mulig å skille ut to typer trafikanter Personer med betalingsvillighet som overstiger takstene Dette er trafikanter som er lite fleksible med hensyn til om og når de må reise reisemiddelvalg osv De som ville reist vesentlig mer hvis billettprisene var lavere Denne gruppen er prisfølsom I den grad takstregulativene angir maksimaltakster er det i teorien rom for å hente ut større inntekter fra denne trafikantgruppen ved å tilby særskilte rabatter En kombinasjon av rabattordninger til sistnevnte gruppe

  Original URL path: http://www.bytransport.no/index.php?id=74373&showtipform=1&cat=17712 (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Guide for målrettet kollektivtransport - Tips en venn
  gi vegkontor samferdselskontor og kollektivselskaper råd om hvordan en målrettet prodututvikling best kan utformes Guiden oppsummerer kunnskap på feltet viser til gode eksempler gir råd om planleggingsprosessen og om evaluering av kollektivtiltak Målrettet kollektivtilbud er delt to hovedgrupper 1 Tilbud som fanger opp store trafikk strømmer der fremkommelighet frekvens og enkelhet vektlegges 2 Skreddersydde tilbud som er rettet mot en eller få bestemte kundegrupper Eksemper på dette er servicelinjer tilpasset

  Original URL path: http://www.bytransport.no/index.php?id=51997&showtipform=1&cat=17712 (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Kollektivknutepunkter - Tips en venn
  Plankontoret for Groruddalen Oslo Metro og Miljøverndepartementet Studien er gjort av Vista utredning Det er også gjennomført et seminar om tema Seminarrapport foreligger Det er utarbeidet ulike kvalitetskriterier Disse har vært utgangspunktet for evalueringen Vurderingen har forholdt seg til Valg av funksjoner på selve knutepunktet og i nærheten som arbeidsplasser skoler og så videre Gangforbindelsene Parkering Utforming av trafikkarealene Det vil si tilgjengelighet trygghet avstand mellom ulike transporttilbud og lignende

  Original URL path: http://www.bytransport.no/index.php?id=51947&showtipform=1&cat=17712 (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Litteraturstudie om "Skinnefaktoren" - Tips en venn
  at passasjerene vil reise med skinnegående transport selv om reisen tar 10 lenger tid enn med buss Konstantleddfaktoren knyttet til logit modellen Restleddet som ikke er forklart gjennom andre faktorer som enten er knyttet til egenskaper ved den reisende reisen eller reisemålet Overføringsfaktoren kommer fram ved å sammenligne situasjoner før og etter etablering av et skinnegående tilbud Potensialer som ligger i å innføre et nytt forbedret system Noen konklusjoner Det er gjennomgått 15 studier som sammenligner buss og skinnegående transport Følgende konlusneopner er funnet Menn og høyinntektsgrupper foretrekker skinnegående transportmidler VINNOVA Stockholm 1999 Byer med skinnegående transport har høyere kollektivandel enn de uten Skovdal Litteraturstudie 1999 Tid brukt på skinnegående transportmiddel gir litt mindre ulempe enn tid brukt på buss Axhausen Dresden 1998 Skinnefaktoren er en abstrakt verdi utover reisemidlenes reelle egenskaper KFB Stockholm 1998 Folk foretrakk tog framfor buss selv om standardfaktorene var like og sittekomforten var noenlunde lik KTH Belikinge Valg mellom tog og buss Tog foretrukket av flertallet dersom reisetiden var lik Selv om toget brukte 20 lenger tid ville en god del fortsatt foretrekke tog Wildert Stockholm 1992 Tid om bord på tog ble oppfattet som mindre ulempe enn i buss Forretningsreisende kunne betalt 20 80

  Original URL path: http://www.bytransport.no/index.php?id=51944&showtipform=1&cat=17712 (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Sykkelveginspeksjoner - Tips en venn
  trafikksikkerhetsrevisjon og miljørevisjon Det skal utvikles en veileder Hensikten med denne er å 1 gi et bedre plangrunnlag og en faglig basis for utbygging og drift av gang og sykkelvegnettet 2 gi grunnlag for en konstruktiv dialog mellom planleggere på ulike forvaltningsnivå og mellom planleggerne og brukerne og 3 sikre konsistens og sammenliknbarhet mellom ulike anlegg og et bedre grunnlag for prioritering Guro Berge Prosjektet har vært gjennom en forprosjektfase

  Original URL path: http://www.bytransport.no/index.php?id=106707&showtipform=1&cat=17709 (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : RVU-gående - Tips en venn
  den nasjonale reisevaneundersøkelsen Vi får presentert en oversikt over omfanget og dypere analyser av gående og gåturer Målsetningen er blant annet å vise hvor mange og hvem som går hvor langt en gjennomsnitts gåtur er hvordan gåing kombineres med andre

  Original URL path: http://www.bytransport.no/index.php?id=123098&showtipform=1&cat=17711 (2015-08-20)
  Open archived version from archive