archive-no.com » NO » B » BYTRANSPORT.NO

Total: 284

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Transport i By : Bytransport
  nettstedet Velkommen Dette nettstedet er et arbeidsnettsted for noen forsknings og utviklingsprosjekter i Statens vegvesen som omhandler byer og tettsteder Her finner du informasjon om det løpende arbeidet med prosjektene erfaringer og resultater Prosjektene som er med finner du listet opp på venstre side av skjermbildet Annen informasjon om Statens vegvesen finnes på www vegvesen no Dette nettstedet er også en kommunikasjonskanal til ulike deltakere som på en eller annen

  Original URL path: http://www.bytransport.no/index.php?gui=1 (2015-08-20)
  Open archived version from archive


 • Transport i By : Prosjekt Bystrategi Region sør
  initiativ til bystrategikonferanse i Drammen 15 og 16 mars 2012 Søkelyset settes på hvordan vi sammen skal skape miljøvennlige og attraktive byer med utgangspunkt i bykapitlet i forslaget til Nasjonal transportplan Les mer Rapport om gående i Kvadraturen i Kristiansand 3 januar 2011 av Eva Preede I konseptvalgutredningen KVU for nytt transportsystem i Kristiansandsregionen er det en rapport om gående Les mer og last ned rapporten her Bystrategi i Plannytt 3 januar 2011 av Eva Preede Prosjekt Bystrategi Region sør omtales i Plannytt Les mer i Plannytt PDF Framtidens byer 2010 10 november 2010 av Inge Fosselie 450 mennesker deltok på en fullpakket og pulserende konferanse på Union Scene i Drammen 2 og 3 november Les mer og last ned rapporter her Rapport Bystrategisamling Kristiansand 16 juni 2010 av Eva Preede Prosjekt Bystrategi Region sør rundet en avgjørende milepæl gjennom et bredt og forpliktende vedtak om strategier i Statens vegvesen Region sørs ledermøte 16 september 2009 Les mer Samlerapport 25 mai 2010 av Eva Preede Denne rapporten er laget for alle politikere folk i næringslivet interesseorganisasjoner og det offentlige som på en eller annen måte er involvert i byutvikling på kommunalt regionalt eller nasjonalt nivå Les mer Fylkeskommunene fikk møte regjeringen i Drammen i går 24 mars 2010 Kommunal og regionalminister Liv Signe Navarsete Sp trakk fram Drammensregionen som et godt eksempel på regionalt samarbeid Nå er Drammen en av framtidens byer og et godt eksempel på regional og lokal utviklingskraft Les mer her Drammen Tidende Bystrategisamling i Kristiansand Av Eva Preede 02 mars 2010 Statens vegvesen tar initiativ til bystrategisamling i Kristiansand 5 6 mai Sentrale temaer blir metodikk arenaer og virkemidler for å løse transportutfordringene i byområder Les mer 280 millioner til Buskerudbyen Pressemelding 5 februar 2010 Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa undertegnet i dag sammen med fylkesordfører og

  Original URL path: http://www.bytransport.no/index.php?cat=71096 (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Prosjektrapport
  23 juni 09 Citisense09 i Sandefjord 26 27 mars 09 Bystrategisamling Drammen 18 19 september 08 Citisense08 i Larvik 12 april 08 Indikatorworkshop Kongsberg 7 8 februar 08 NTP og bystrategikonferanse i Arendal 15 16 oktober 07 Arendalkonferansen 11 12 juni 07 Langesundkonferansen 22 mai 07 Intern konferanse Skien 27 mars 07 NTP samling Skien 12 13 februar 07 Sandefjordkonferansen Copyright 2010 by Transport i By Web levert av CustomPublish AS Prosjektrapport Samlerapport 25 mai 2010 av Eva Preede Denne rapporten er laget for alle politikere folk i næringslivet interesseorganisasjoner og det offentlige som på en eller annen måte er involvert i byutvikling på kommunalt regionalt eller nasjonalt nivå Les mer Hovedrapport Byutvikling 2 0 15 01 2010 Nå foreligger hovedrapporten fra prosjekt Bystrategi Region sør med tittelen Byutvikling 2 0 Denne rapporten er laget for alle politikere folk i næringslivet interesseorganisasjoner og det offentlige som på en eller annen måte er involvert i byutvikling Les mer Felles plattform for de 4 byregionene i Region sør NTP innspillet av 30 03 og 15 06 2007 To hovedstrategier for å møte areal og transportutfordringer for en bærekraftig byutviklingen i de fire byregionene Buskerudbyen Vestfoldbyen Grenlandsbyen og Agderbyen Etablere en felles regional

  Original URL path: http://www.bytransport.no/prosjektrapport.186507.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Nasjonal transportplan 2010-2019
  mars 09 Bystrategisamling Drammen 18 19 september 08 Citisense08 i Larvik 12 april 08 Indikatorworkshop Kongsberg 7 8 februar 08 NTP og bystrategikonferanse i Arendal 15 16 oktober 07 Arendalkonferansen 11 12 juni 07 Langesundkonferansen 22 mai 07 Intern konferanse Skien 27 mars 07 NTP samling Skien 12 13 februar 07 Sandefjordkonferansen Copyright 2010 by Transport i By Web levert av CustomPublish AS Nasjonal transportplan 2010 2019 Av Tor Atle Odberg 02 oktober 2009 02 10 2009 NTP 2010 2019 hoveddokument For å møte nasjonale målsettinger for klimautfordringen og utvikle attraktive og bærekraftige byområder har fem fylker 26 kommuner statlige transportetater og interesseorganisasjoner definert felles hovedstrategier i transportetatenes forslag til NTP 2010 2019 Strategiene tar utgangpunkt i de fire byregionene Buskerudbyen Vestfoldbyen Grenlandsbyen og Agderbyen og definerer utvikling av felles forpliktende arenaer for samhandling for å skape helhetlige avtalefestede areal og transportpakker mellom forvaltningsnivåer og på tvers av kommunegrenser NTP innspillet av 30 3 2007 PDF NTP innspillet av 15 6 2007 PDF NTP2010 2019særtrykkBykapittel pdf Felles plattform for de 4 byregionene i Region sør NTP innspillet av 30 03 og 15 06 2007 To hovedstrategier for å møte areal og transportutfordringer for en bærekraftig byutviklingen i de fire byregionene

  Original URL path: http://www.bytransport.no/ntp-2010-2019.144822.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Fagrapporter
  Langesundkonferansen 22 mai 07 Intern konferanse Skien 27 mars 07 NTP samling Skien 12 13 februar 07 Sandefjordkonferansen Copyright 2010 by Transport i By Web levert av CustomPublish AS Fagrapporter Samlerapport mai 2010 Dokumenter og filer Fil Størrelse SamleRapport side1 149 pdf 11M 2010 07 01 SamleRapport side150 299 pdf 10M 2010 07 01 SamleRapport side300 420 pdf 10M 2010 07 01 samlerapport thmb png 5Kb 2010 07 01 Felles

  Original URL path: http://www.bytransport.no/fagrapporter.71101.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Vestfoldbyen
  byutvikling i Vestfold Publisert 14 12 2009 av Østlands Posten Fylkesutvalget ga torsdag 10 desember sin støtte til etableringen av prosjektet Bystrategi Vestfoldbyen Les mer Prosjekt og aktivitetsplan 13 08 2009 Det er utarbeidet aktivitetsplan for prosjektet for perioden 2010 2012 og aktivitetsplan for høsten 2009 Les mer Arenautvikling i Vestfoldbyen Horten Tønsberg representerer også Nøtterøy kommune Stokke Sandefjord og Larvik kommunene Vestfold fylkeskommune fylkesmannen i Vestfold v miljøvernavdelingen Jernbaneverket

  Original URL path: http://www.bytransport.no/vestfoldbyen.96532.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Grenlandsbyen
  Birgitte Hellstrøm Strategi for miljøvennlig persontransport i Grenland Strategien for miljøvennlig persontransport ble vedtatt i Fylkestinget og innebærer blant annet satsing på gange sykkel og kollektivtransport i tillegg til bilrestriktive tiltak Strategivedtaket er grunnlaget for søknad til Samferdselsdepartementet om belønningsmilder for kollektivtrafikk Les mer 23 03 2009 av Jan Fredrik Vinje Satser 1 mill på Bystrategi Grenland Fylkesrådmann Rolf Helge Grønås anbefaler å satse 1 mill kroner på hovedprosjektet i Bystrategi Grenland i 2009 Prosjektet er et regionalt samarbeid om areal transport og klima Les mer Nyhet av 15 02 2009 av Birgitte Hellstrøm Prosjektplan for hovedprosjekt 2009 2012 BYSTRATEGI GRENLAND er et regionalt samarbeid om areal transport og klima Nå foreligger prosjektplanen aktørene er enige om Her finner du prosjektplanen PDF Bystrategikonferanse i Skien Bystrategikonferansen i Skien for politikere i Grenland gav orientering om de mest sentrale prosessene i Grenland nå og sammenhengen mellom dem 2009 01 20 Les mer 5 5 2008 Grenlandsbyen et langsiktig samarbeid om areal og transportutvikling Som en del av det pågående prosjektet Bystrategi areal og transport i byutviklingen har Telemark fylkeskommune sammen med kommunene Skien Porsgrunn Bamble og Siljan Statens vegvesen Region sør og Jernbaneverket inngått en intensjonsavtale med mål om å møte

  Original URL path: http://www.bytransport.no/grenlandsbyen.96533.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Agderbyen
  Kristiansandregionen på Wikipedia Klikk deg inn og se rediger http no wikipedia org wiki Kristiansandregionen Wikipedia er et wiki basert leksikon eller encyklopedi som ble startet 15 januar 2001 av Jimmy Wales og Larry Sanger Det utgis av den ideelle stiftelsen Wikimedia Foundation som er basert i USA under en fri lisens Creative Commons noe som gir stor grad av frihet til å redigere og videreformidle innholdet Det spesielle med Wikipedia er at hvem som helst når som helst kan redigere en hvilken som helst artikkel 15 12 2009 av G Ridderstrøm Konseptvalgutredning Kristiansandregionen På oppdrag fra Samferdselsdepartementet er det nå igangsatt konseptvalgutredning KVU for samferdselspakke i Kristiansandregionen Regionale problemstillinger knyttet til areal og transportutvikling mellom Arendal og Kristiansand vurderes i forbindelse med arealstrategiene for regionen og i forhold til regionale transportstrømmer Les mer 15 05 2009 av T A Odberg ATP Kristiansandregionen I Areal og transportprosjektet i Kristiansandregionen samarbeider kommuner fylkeskommuner og statsetater om areal og transportplanleggingen Det er et overordnet mål å legge til rette for bærekraftige transportløsninger Prosjektet er delt i to transportdelen og arealdelen Disse to delprosjektene har felles styringsgruppe ATP utvalget men ulike mandat finansiering og deltakelse Les mer Agderbyen et langsiktig samarbeid om areal

  Original URL path: http://www.bytransport.no/agderbyen.96534.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive