archive-no.com » NO » C » CHIRONSENTERET.NO

Total: 38

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ChironSenteret
  åpnere og friere kommunikasjon blant sine med arbeidere Det fokuseres på organisasjonen som en helhet hvor alle deler er like viktige men hvor kommunikasjonen foregår på mange ulike nivåer Gjennom eksempler synliggjøres vanlige kommunikasjonsformer som hemmer utvikling og likeledes hva som fremmer utvikling og forandring Dette foredraget kan også brukes som en introduksjon til en lengre kommunikasjonstrening bedriften har bestillt II Hvordan takle forandringer Dette foredraget egner seg ved alle omstruktureringsfaser i en organisasjon bedrift og retter seg mot ansatte på alle nivåer Vi går igjennom vanlige psykologiske mekanismer som instinktivt trer i kraft hos oss når vi er inne i en endringsprosess og vi lærer å vurdere behov og ressurser konstruktivt Vi vil også vise eksempler på hvor avgjørende kommunikasjonen mellom ledelse arbeidstakere er og hvordan ledere kan ta ansvar for å skape større samarbeidsvilje fra de ansatte i overgang fra gammelt til nytt Likeledes ser vi også på hva som er de ansattes ansvar og hvordan de ansatte kan bidra positivt ved en omstrukturering III Stresshåndtering Et spesialforedrag som omfatter både teori og demonstrasjon av enkle praktiske øvelser for hvordan å motvirke og dempe stressymptomer i jobb sammenheng Vi tar utgangspunkt i eksempler som det er lett å

  Original URL path: http://www.chironsenteret.no/menu/sub_menu/sub_naeringsliv/seminarer.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • ChironSenteret
  av ulike psykodramateknikker Psykodrama er ressursorientert og ofte kan én konsultasjon være nok for å komme inn på et nytt spor Nøkkelpersonell kan tilbys coaching en form for systematisk kartlegging av ressurser og konkret arbeid mot definerte mål En eller flere konsultasjoner kan også virke som en ansporing slik at en person med mer omfattende problematikk får mot til å skaffe seg mer langsiktig profesjonell hjelp ChironSenteret har spesialkompetanse på avhengighet og pårørendeproblematikk Man regner løselig med at for hver person med rusproblemer er det ca fem personer som blir direkte personlig berørt av dette Vi vet at det er store mørketall når det gjelder rusavhengighet og må derfor regne med enda større mørketall når det gjelder personer som lider under et annet menneskes alkohol pille og narkotikamisbruk eller andre avhengighets problemer som matmisbruk og spilleavhengighet Dette temaet er fremdeles tabu i vårt samfunn men vi vet at pårørende kan få store problemer både psykisk økonomisk og helsemessig som følge av en annens misbruk Helseskader og høyt sykefravær kan bli konsekvensen Ofte er informasjon støtte og veiledning helt vesentlig for at de pårørende skal føle at de mestrer situasjonen noe som igjen fører til økt trivsel og bedre helse Carina

  Original URL path: http://www.chironsenteret.no/menu/sub_menu/sub_naeringsliv/bedriftshelsetjeneste.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ChironSenteret
  Jacob Levi Moreno tok utgangspunkt i at det inne i hvert menneske finnes en kjerne som er hel og ukrenkelig og at denne kjernen gjennom bevisstgjøring og konstruktiv utfordring kan utvikles og utfolde mer av sine potensialer Det sies at Moreno traff Sigmund Freud én gang etter en av Freuds forelesninger og Freud skal da ha spurt Moreno om hvordan han arbeidet Moreno skal ha svart De Dr Freud analyserer menneskers drømmer Jeg gir dem mot til å drømme igjen Psykodrama er et forunderlig kunstuttrykk og samtidig et uhyre presist terapeutisk verktøy i hendene på en kyndig og erfaren leder Hensikten er å få ny innsikt i egen livssituasjon På sitt beste skapes magiske øyblikk som kan helbrede psykiske sår på svært dype nivåer Psykodrama er videre en strukturert metode som følger helt bestemte forløp fra oppvarming til tema via spillfase til deling sharing ved sesjonens avslutning Opprinnelig foregikk et psykodrama på en opphøyd scene men det vanligste i dag er å bruke et helt vanlig rom med flatt gulv hvor kun en enkel symbolikk markerer hvor scenen er En protagonist kalles den som gruppen velger til å spille ut et tema fra sitt eget liv Et hjelpe ego er den som markerer andre virkelige personer eller indre gestalter ofte protagonistens egne følelser eller tanker som er til stede i den konkrete situasjonen som vises på scenen De tre mest sentrale delteknikkene i et klassisk psykodrama er a rollebytte hvor personen tar en annens rolle for eksempel sin partners mors eller en autoritets Slik får hun han sett på seg selv med nye øyne Hensikten med dette er også å øke innlevelsesevnen og bli i stand til å se en sak fra flere sider I b speiling tas personen ut av situasjonen som er skapt på psykodramascenen og får mulighet til å se hele situasjonen utenifra Ikke sjelden får protagonisten en aha opplevelse eller gjør seg refleksjoner som gir et helere bilde Ved c dublering kan leder eller andre gruppedeltagere komme inn og virke forsterkende eller støttende på det protagonisten forsøker å uttrykke noe som ofte fører til at protagonisten får mot til å gå videre i sin utforskning Spill deg selv slik du aldri var slik at du kan begynne å være det du kunne bli Vær din egen inspirasjon din egen forfatter din egen aktør din egen terapeut og til slutt din egen skaper Moreno på den internasjonale psykodramakongress 1972 For mer informasjon om Senterets tilbud til privatpersoner se gruppetilbud psykodramagruppene og individuelle konsultasjoner parterapi Til topp Sosiodrama sosiometri og aksjonsteknikker i organisasjonsutvikling veiledning og coaching Ved hjelp av enkle strukturerte gruppemålinger sosiometri kan vi kart legge dynamikken i en gruppe og avlese en gruppes indre språk Informasjonen vi får kan blant annet effektivt synliggjøre sosial organ isering interessekonflikter eller frustrasjon i en gruppe og den blir siden bestemmende for hva som vektlegges i den videre prosessen enten denne varer i noen timer eller går over flere år Gjennom bruk av forskjellige enkle aksjonsteknikker kan en gruppe intro

  Original URL path: http://www.chironsenteret.no/menu/sub_menu/sub_metode/psykodramametode.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ChironSenteret
  barn av rusmisbrukere eller til voksne som har hatt en dysfunksjonell barndom og pårørende Ved ChironSenteret ligger filosofien til AA som grunnlag for forståelsen av dysavhengighet sykelig avhengighet Både AA og Verdens Helseorganisasjon WHO definerer rus avhengighet og alkoholisme som en sykdom I følge denne definisjonen blir en alkoholiker eller en som har for eksempel utviklet anorexi aldri frisk men kan lære seg å leve godt med sykdommen såfremt de får hjelp i tide Med samme utgangspunkt behandler ChironSenteret andre former for addiktiv adferd som en lidelse som kun kan kureres gjennom å lære å unngå adferd og tankemønstre som stimulerer og utløser lidelsen på nytt 12 trinnsbehandling tar sikte på å hjelpe individet å etablere en livsstil som fjerner fokuset på det eller den som utløser dysavhengigheten og erstatte det med fokus og engasjement på egne ressurser og samhørighet i et fellesskap som hjelper individet å kjenne nærhet til sin naturlige åndelighet Et annet viktig aspekt ved åndeligheten er Det å kjenne seg hel Verktøyene vi bruker er Undervisning om dysavhengighetens natur etablering av en åndelig handlingsplan gruppepsykoterapi obligatorisk deltagelse i 12 trinns selvhjelpsgruppe etter eget valg som suplement til den profesjonelle behandlingen ChironSenteret tilbyr for tiden 12 trinnsbehandling i ReCode gruppene samt i individuell terapi VIKTIG ChironSenteret ønsker å gjøre det helt klart at vi i teksten ovenfor IKKE snakker på vegne av AA eller noen av de andre 12 trinnsgruppene selvhjelpsfellesskapene som er nevnt Alle uttalelser og definisjoner av begreper står helt for ChironSenterets egen regning Anonyme Alkoholikeres Tolv Trinn Vi innrømmet at vi var maktesløse overfor alkohol og at vi ikke lenger kunne mestre våre liv Vi kom til å tro at en Makt større enn oss selv kunne bringe oss tilbake til sunn fornuft Vi bestemte oss til å overlate vår vilje og vårt liv

  Original URL path: http://www.chironsenteret.no/menu/sub_menu/sub_metode/tolvtrinnsbehandling.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ChironSenteret
  Du har ikke fylt ut alle feltene Klikk HER for å gå tilbake til kontaktskjemaet

  Original URL path: http://www.chironsenteret.no/sendmail.php (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ChironSenteret
  Kurset henvender seg først og fremst til deg som har strevd lenge med dine kjærlighetsrelasjoner som kanskje nesten har gitt opp og som ønsker hjelp til å etablere nye og bedre relasjonsmønstre i forhold til en partner Gruppen passer også for deg som tidligere har fått behandling for avhengighetsproblematikk men du må ha vært rusfri en stund ha oppnådd tilfriskning på endel andre områder og ha kapasitet for å styrke og utfordre din kjærlighetsevne ta kontakt for nærmere info Velg ReCode Love fra menyen til høyre for mer info om neste gruppestart Meld deg på i dag per telefon 984 77 950 e post post chironsenteret no eller send oss en påmelding ved hjelp av vårt kontaktskjema Velkommen Andre grupper ved ChironSenteret med relasjoner som tema Psykodrama terapihelger Første betingelse for å få et godt forhold til andre mennesker er å få et godt forhold til seg selv Psykodrama metoden bygger på mennesket i samhandling og gir mange muligheter for å se på sin egen rolle i samspill med andre Psykodramagruppene ved ChironSenteret tar utgangspunkt i familie barndom og oppvekst Dette har vært med å forme våre relasjoner senere i livet Klikk her for mer informasjon om psykodrama terapigrupper skroll

  Original URL path: http://www.chironsenteret.no/menu/sub_menu/sub_gruppetilbud/relasjoner.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive •