archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff
  Kapittel 3 krav til utstyr Kapittel 4 drift og kontroll Kapittel 5 dispensasjon tilsynsmyndighet klage straff og ikrafttredelse Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Forskrift om brannfarlige varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-anlegg-som-leverer-motordrivstoff/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Veiledning til forskrift 9. mai 2000 nr. 421 om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjon, marina o.l.)
  15 første ledd 20 21 23 33 34 og 35 jf 37 og Kommunal og arbeidsdepartementets delegeringsvedtak av 20 mars 1981 Forskriftens ikrafttreden 1 juni 2000 Veiledningen ble utgitt av Direktoratet for brann og eksplosjonsvern i juni 2000 I denne veiledningen er forskriftsteksten satt i ramme som skiller seg ut fra teksten forøvrig Forord Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff bensinstasjon marina o l Kapittel 1 alminnelige bestemmelser Kapittel 2 planer og arealdisponering Kapittel 3 krav til utstyr Kapittel 4 drift og kontroll Kapittel 5 dispensasjon tilsynsmyndighet klage straff og ikrafttredelse Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Forskrift om brannfarlige varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning til forskrift 20 aug 1986 nr 1723 om transport av petroleum i rørledning over land Forskrift om enkle trykkbeholdere Forskrift om gassapparat og utstyr Forskrift om avgift for DBE tilsyn m v Forskrift om aerosolbeholdere Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Veiledning-til-forskrift-9.-mai-2000-nr.-421-om-anlegg-som-leverer-motordrivstoff-%28bensinstasjon%2C-marina-o.l.%29/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Brannfarligvare
  Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Forskrift om brannfarlige varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning til forskrift 20 aug 1986 nr 1723 om transport av petroleum i rørledning over land Forskrift om enkle trykkbeholdere Forskrift om gassapparat og utstyr Forskrift om avgift for DBE tilsyn m v Forskrift om

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/brannfarligvare/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Lov om eksplosive varer
  2001 Jfr lover 9 juni 1961 nr 1 skytevåpen og ammunisjon 21 mai 1971 nr 47 brannfarlige varer Jfr tidligere lov 3 mai 1871 Forsidebilde viser hvordan den trykte ugaven ser ut Teksten gjenspeiler ikke hva denne elektroniske teksten inneholder Her er bare lovtekst inntatt Forskriften ligger litt lengre ned i innholdsfortegnelsen Kapitel 1 Alminnelige regler Kapitel 2 Tilvirking Kapitel 3 Oppbevaring Kapitel 4 Erverv Kapitel 5 Handel Kapitel 6 Transport Kapitel 7 Innførsel utførsel og overføring Kapitel 8 Bruk Kapitel 9 Tilsyn forskrifter klage m v Kapitel 10 Straff forelegg og tvangsfullbyrdelse Kapitel 11 Overgangsbestemmelser ikrafttreden oppheving og endring av andre lover Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Kapitel 1 Alminnelige regler Kapitel 2 Tilvirking Kapitel 3 Oppbevaring Kapitel 4 Erverv Kapitel 5 Handel Kapitel 6 Transport Kapitel 7 Innførsel utførsel og overføring Kapitel 8 Bruk Kapitel 9 Tilsyn forskrifter klage m v Kapitel 10 Straff forelegg og tvangsfullbyrdelse Kapitel 11 Overgangsbestemmelser ikrafttreden oppheving og endring av andre lover Lov om eksplosive varer Forskrift om

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Lov-om-eksplosive-varer-utgave-for-01-01-01/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Lov om eksplosive varer
  er gjeldende fra 1 januar 2001 Jfr lover 9 juni 1961 nr 1 skytevåpen og ammunisjon 21 mai 1971 nr 47 brannfarlige varer Jfr tidligere lov 3 mai 1871 Forsidebilde viser hvordan den trykte ugaven ser ut Teksten gjenspeiler ikke hva denne elektroniske teksten inneholder Her er bare lovtekst inntatt Forskriften ligger litt lengre ned i innholdsfortegnelsen Kapitel 1 Alminnelige regler Kapitel 2 Tilvirking Kapitel 3 Oppbevaring Kapitel 4 Erverv Kapitel 5 Handel Kapitel 6 Transport Kapitel 7 Innførsel utførsel og overføring Kapitel 8 Bruk Kapitel 9 Tilsyn forskrifter klage m v Kapitel 10 Straff forelegg og tvangsfullbyrdelse Kapitel 11 Overgangsbestemmelser ikrafttreden oppheving og endring av andre lover Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Lov om eksplosive varer Kapitel 1 Alminnelige regler Kapitel 2 Tilvirking Kapitel 3 Oppbevaring Kapitel 4 Erverv Kapitel 5 Handel Kapitel 6 Transport Kapitel 7 Innførsel utførsel og overføring Kapitel 8 Bruk Kapitel 9 Tilsyn forskrifter klage m v Kapitel 10 Straff forelegg og tvangsfullbyrdelse Kapitel 11 Overgangsbestemmelser ikrafttreden oppheving og endring

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Lov-om-eksplosive-varer/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Forskrift om eksplosive varer
  for godkjenning av yrkeskompetansegivende utdanning som supplement til direktiv 89 48 EØF Forsidebilde viser hvordan den trykte ugaven ser ut Teksten gjenspeiler ikke hva denne elektroniske teksten inneholder Her er bare forskriftstekst inntatt Loven ligger litt lengre opp i innholdsfortegnelsen Kapittel 1 Særlige bestemmelser om lovens virkeområde Kapittel 2 Godkjenning og klassifisering av eksplosiv vare Kapittel 3 Utførelse montering og godkjenning av maskin apparat be holder eller annen innretning Kapittel 4 Merking av emballasje Kapittel 5 Emballasje Kapittel 6 Sikringsfelt Kapittel 7 Opphevet ved forskrift 16 desember 1999 i kraft 1 januar 2000 Kapittel 8 opphevet 12 november 1991 nr 733 Kapittel 9 opphevet 12 november 1991 nr 733 Kapittel 10 opphevet ved forskrift 8 desember 1989 nr 1198 Kapittel 11 opphevet ved forskrift 8 desember 1989 nr 1198 Kapittel 12 Bruk Kapittel 13 Om søknader og søknaders behandling m m Kapittel 14 Overgangsbestemmelser Kapittel 15 Ikrafttreden Oppheving av tidligere forskrifter m v Vedlegg 1 Advarselssetninger for omsetning og bruk av eksplosive stoffer og produkter Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Lov om eksplosive varer Forskrift om eksplosive varer Kapittel 1 Særlige bestemmelser om lovens virkeområde Kapittel 2 Godkjenning og klassifisering av eksplosiv vare Kapittel 3 Utførelse montering og godkjenning av maskin apparat be holder eller annen innretning Kapittel 4 Merking av emballasje Kapittel 5 Emballasje Kapittel 6 Sikringsfelt Kapittel 7 Opphevet ved forskrift 16 desember 1999 i kraft 1 januar 2000 Kapittel 8 opphevet 12 november 1991 nr 733 Kapittel 9 opphevet 12 november 1991 nr 733 Kapittel 10 opphevet ved forskrift 8 desember 1989 nr 1198 Kapittel 11 opphevet ved forskrift 8 desember 1989

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-eksplosive-varer/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Veiledning til forskrift 22. mars 1977 nr. 1 om eksplosive varer, kapittel 12 Bruk
  Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Lov om eksplosive varer Forskrift om eksplosive varer Veiledning til forskrift 22 mars 1977 nr 1 om eksplosive varer kapittel 12 Bruk Veiledning til forskrift om eksplosive varer av 22

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Veiledning-til-forskrift-22.-mars-1977-nr.-1-om-eksplosive-varer%2C-kapittel-12-Bruk/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Forskrift om erverv, handel og innførsel av eksplosiv vare
  av de trykte utgivelsene ser ut I denne elektroniske utgaven er det kun forskriftstekst Veiledningsteksten ligger litt lengre ned i innholdsfortegnelsen Kap 1 Alminnelige bestemmelser Kap 2 Erverv Kap 3 Handel Kap 4 Innførsel Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-erverv%2C-handel-og-innf%C3%B8rsel-av-eksplosiv-vare/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive