archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: § 14. Bygningssjefens gjøremål. Delegasjon. 1
  Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 9 Bygningsråd reguleringsråd og fasaderåd 1 10 Bygningsrådets sammensetning 1 11 Valg av medlemmer til bygningsrådet 1 12 Bygningsrådets møter 1 2 13 Bygningssjef reguleringssjef m v 1 14 Bygningssjefens gjøremål Delegasjon 1 14 a Fylkeskommunens administrasjon Delegasjon 1 15 Fylkeskommunen Fylkesmannen Delegasjon av departementets myndighet 1 16 Departementet 17 Klage 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965 nr 7

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/2/6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: § 14 a. Fylkeskommunens administrasjon. Delegasjon. 1
  forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 9 Bygningsråd reguleringsråd og fasaderåd 1 10 Bygningsrådets sammensetning 1 11 Valg av medlemmer til bygningsrådet 1 12 Bygningsrådets møter 1 2 13 Bygningssjef reguleringssjef m v 1 14 Bygningssjefens gjøremål Delegasjon 1 14 a Fylkeskommunens administrasjon Delegasjon 1 15 Fylkeskommunen Fylkesmannen Delegasjon av departementets myndighet 1 16 Departementet 17 Klage 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965 nr 7 Endringslov av 14 juni 1985 nr 74 til bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/2/7/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 15. Fylkeskommunen - Fylkesmannen - Delegasjon av departementets myndighet. 1
  om et område skal anses som tettbygd strøk etter bestemmelsene i denne lov 3 Fylkeskommunen skal bistå fylkesmannen med de gjøremål som legges til ham I nødvendig utstrekning kan departementet gi nærmere bestemmelser om dette 1 Endret ved lover 1 juni 1973 nr 31 13 febr 1976 nr 2 28 mai 1976 nr 37 Etter lovens II kan Kongen bestemme at fylkesmannen inntil videre skal vareta funksjoner som etter loven er overtatt av fylkeskommunen og ellers treffe de bestemmelser som er nødvendige for å gjennomføre omorganiseringen Jfr 17 2 Miljøverndept iflg res 5 mai 1972 når det gjelder kap III og IV og 82 3 Jfr 2 62 103 104 107 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 9 Bygningsråd reguleringsråd og fasaderåd 1 10 Bygningsrådets sammensetning 1 11 Valg av medlemmer til bygningsrådet 1 12 Bygningsrådets møter 1 2 13 Bygningssjef reguleringssjef m v 1 14 Bygningssjefens gjøremål Delegasjon 1 14 a Fylkeskommunens administrasjon Delegasjon 1 15 Fylkeskommunen Fylkesmannen Delegasjon av departementets myndighet 1 16 Departementet 17 Klage 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/2/8/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 16. Departementet.
  Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 9 Bygningsråd reguleringsråd og fasaderåd 1 10 Bygningsrådets sammensetning 1 11 Valg av medlemmer til bygningsrådet 1 12 Bygningsrådets møter 1 2 13 Bygningssjef reguleringssjef m v 1 14 Bygningssjefens gjøremål Delegasjon 1 14 a Fylkeskommunens administrasjon Delegasjon 1 15 Fylkeskommunen Fylkesmannen Delegasjon av departementets myndighet 1 16 Departementet 17 Klage 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965 nr 7 Endringslov av 14 juni 1985 nr 74 til bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/2/9/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 17. Klage. 1
  i henhold til fullmakt etter 15 annet ledd kan likevel ikke påklages videre Klagen settes fram skriftlig for det forvaltningsorgan som har gjort vedtak og sendes fra dette til departementet sammen med uttalelse om klagen Bestemmelsene i foranstående ledd gjelder tilsvarende for avgjerder som er tatt av utvalg i henhold til fullmakt etter 15 annet ledd annet punktum 1 Endret ved lover 19 juni 1969 nr 54 28 mai 1976 nr 37 26 mai 1978 nr 34 Jfr 15 2 Kommunaldepartementet Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 9 Bygningsråd reguleringsråd og fasaderåd 1 10 Bygningsrådets sammensetning 1 11 Valg av medlemmer til bygningsrådet 1 12 Bygningsrådets møter 1 2 13 Bygningssjef reguleringssjef m v 1 14 Bygningssjefens gjøremål Delegasjon 1 14 a Fylkeskommunens administrasjon Delegasjon 1 15 Fylkeskommunen Fylkesmannen Delegasjon av departementets myndighet 1 16 Departementet 17 Klage 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965 nr 7 Endringslov av 14 juni 1985 nr 74 til bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/2/10/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel II. Bygningsmyndighetene. 1
  møter 1 2 13 Bygningssjef reguleringssjef m v 1 14 Bygningssjefens gjøremål Delegasjon 1 14 a Fylkeskommunens administrasjon Delegasjon 1 15 Fylkeskommunen Fylkesmannen Delegasjon av departementets myndighet 1 16 Departementet 17 Klage 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965 nr 7 Endringslov av 14 juni 1985 nr 74 til bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 17 a. Fylkesplan. 1
  med fylkeskommunen Når det finnes hensiktsmessig og forsvarlig kan fylkesplan utarbeides for avgrensede geografiske områder innen fylket og for enkelte av de tiltak fylkesplanarbeidet omfatter Departementet kan gi bestemmelser om dette etter at fylkeskommunen har hatt høve til å uttale seg Departementet kan gi bestemmelser om samarbeid mellom 2 eller flere fylkeskommuner idet Oslo kommune i denne forbindelse likestilles med en fylkeskommune om fylkesplanlegging Herunder kan departementet gi bestemmelser om oppretting av de nødvendige samarbeidsorganer om hvilke oppgaver samarbeidet skal gjelde og om hvilket geografisk område det skal omfatte Før slike bestemmelser gis skal vedkommende fylkeskommuner og i tilfelle Oslo kommune ha hatt høve til å uttale seg 3 Fylkestinget eller fylkesutvalget skal ha ansvaret for og ledelsen av fylkesplanarbeidet Fylkestinget kan velge et utvalg av dets medlemmer til å forestå utarbeiding av fylkesplan og kan gi det fullmakt til å gi uttalelser i planspørsmål Utvalget skal bestå av minst like mange medlemmer som fylkesutvalget i vedkommende fylke Valget foregår som forholdsvalg når noe medlem av fylkestinget krever det I så fall skal bestemmelsene i 7 annet ledd i lov av 16 juni 1961 nr 1 om fylkeskommuner gjelde tilsvarende Fylkeskommunen skal forestå sekretærarbeidet Kommunale og statlige organer i fylket skal yte nødvendig bistand i planarbeidet og skal herunder delta i de samarbeidsutvalg som måtte bli bestemt av fylkesutvalget jfr 15 første ledd Det samme gjelder andre statlige distriktsorganer når fylket helt eller delvis faller under deres virkeområde Fylkesmannen skal føre tilsyn med at statlige organer oppfyller sin plikt til å yte bistand Etter at fylkesutvalget og vedkommende organ har uttalt seg kan Kongen frita kommunalt eller statlig organ for å delta i samarbeidsutvalg Saken sendes gjennom fylkesmannen til departementet Sentrale statsorganer skal yte nødvendig bistand Fylkeskommunen skal på et så tidlig tidspunkt som råd er søke samarbeid med organisasjoner m v som har interesser i planarbeidet For samarbeidet med slike organisasjoner m v som i særlig grad har interesser i planarbeidet kan det opprettes særlige fagutvalg med representanter for vedkommende organisasjoner og fylkeskommunen og i tilfelle det finnes grunn til det andre av de offentlige organer som er nevnt i annet ledd 4 Utkast til fylkesplan legges fram til uttalelse for kommunene og regionplanrådene i de distrikter utkastet omfatter Etter at kommunestyrene og regionplanrådene har behandlet saken tar fylkestinget planen opp til avstemning med de endringer som det i tilfelle finner grunn til Fylkesplan som er vedtatt av fylkestinget sendes til departementet Departementet skal gi melding til fylkeskommunen om det er enig i planen eller henstille at planen blir undergitt fortsatt behandling dersom det har merknader å gjøre 5 Fylkeskommunene skal ta fylkesplanen opp til revisjon når forholdene tilsier det Departementet kan gi pålegg om dette 1 Tilføyd ved lov 1 juni 1973 nr 31 Endret ved lov 28 mai 1976 nr 37 jfr 15 og lovens II om fullmakt for Kongen 2 Miljøverndept Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/3/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 17 b. Fylkesplanvedtekt. 1
  ikke enig i forslaget kan det sende saken tilbake til administrasjonen til ny behandling i tilfelle med retningslinjer for det videre arbeid Fylkesplanvedtekt som er vedtatt av fylkesutvalget skal sendes til departementet som avgjør om den skal stadfestes I samband med stadfesting kan departementet etter at fylkeskommunen er gitt høve til å uttale seg gjøre de endringer i vedtekten som finnes påkrevd Dette må imidlertid ikke medføre at vedtekten endres i hovedtrekkene Når vedtekten er stadfestet skal fylkeskommunen så snart som råd er kunngjøre vedtekten i alminnelighet i minst 2 aviser som er alminnelig lest i distriktet Kunngjøringen skal klart angi det område vedtekten omfatter For endring i og oppheving av fylkesplanvedtekt gjelder bestemmelsene foran tilsvarende Paragrafene 5 og 31 nr 1 første ledd og 33 gjelder tilsvarende Fylkeskommunen og fylkesutvalget trer i stedet for henholdsvis kommunen og bygningsrådet Når ikke annet er bestemt gjelder fylkesplanvedtekt foran eldre reguleringsplan generalplanvedtekt og regionplanvedtekt men faller bort i den utstrekning den strider mot slike bestemmelser som seinere blir stadfestet Når særlige grunner foreligger kan fylkesutvalget eller fylkesrådmannen etter fullmakt fra fylkesutvalget gjøre unntak fra vedtekten Avgjerd i slike saker kan påklages til departementet 2 1 Tilføyd ved lov 1 juni 1973 nr 31 Endret ved lover 28 mai 1976 nr 37 27 mai 1983 nr 32 se dens avsn II 2 Miljøverndept Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 Kapittel III Oversiktsplaner 17 a Fylkesplan 1 17 b Fylkesplanvedtekt 1 18 Regionplan 1 19 Regionplan vedtekt 1 20 Generalplan 1 21 Generalplanvedtekt 1 Kapittel IV Reguleringsplaner Kapittel V Ekspropriasjon m

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/3/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive