archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Veiledning til forskrift 12. nov. 1991 nr. 732 om erverv, handel og innførsel av eksplosiv vare
  uendret Forskriftsendringene er fastsatt 25 juni 1999 og trådte i kraft 1 juli 1999 Innledning Kap 1 Alminnelige bestemmelser Kap 2 Erverv Kap 3 Handel Kap 4 Innførsel Vedlegg 1 Inndeling av fyrverkeriet i klasse Ia Ib II III og IV Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Veiledning-til-forskrift-12.-nov.-1991-nr.-732-om-erverv%2C-handel-og-innf%C3%B8rsel-av-eksplosiv-vare/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Forskrift om markedsføring av eksplosiver
  IV Merking om samsvar Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Lov om eksplosive varer Forskrift om eksplosive varer Veiledning til forskrift 22 mars 1977 nr 1 om eksplosive varer kapittel 12 Bruk Forskrift om erverv handel

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-markedsf%C3%B8ring-av-eksplosiver/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer
  plassering og utforming av rom bygning eller innretning Kapittel 4 Drift Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Lov om eksplosive varer Forskrift om eksplosive varer Veiledning til forskrift 22 mars 1977 nr 1 om eksplosive varer

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-oppbevaring-av-eksplosive-varer/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Veiledning til forskrift 16. des. 1999 nr. 1471 om oppbevaring av eksplosive varer
  store arealer avhengig av type eksplosiv vare og lagret mengde Det er derfor viktig at kommunene planlegger slik at eksplosivlagre ikke påvirker arealer som er regulert til annen virksomhet Drift av jord og skogbruks eiendommer vil normalt ikke bli påvirket av eksplosivlagre Der veiledningen benytter begrepene må eller skal anses den foreslåtte løsning å være den som fullt ut oppfyller forskriftens krav Valg av annen løsning avvik skal i slike tilfeller begrunnes dokumenteres Der veiledningen benytter begrepene bør eller kan anses den foreslåtte løsning å være en av flere måter å oppfylle forskriftens krav på Valg av løsning avvik behøver ikke i slike tilfeller begrunnes Direktoratet for brann og eksplosjonsvern DBE vil presisere at også løsninger som avviker fra veiledningen vil kunne aksepteres forutsatt at disse løsninger ligger innenfor den sikkerhetsmessige ramme som er fastsatt i loven eller forskriften I denne veiledningen er forskriftsteksten inntatt i ramme Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Alminnelige bestemmelser Kapittel 3 Krav til plassering og utforming av rom bygning eller innretning Kapittel 4 Drift Annet relevant regelverk Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Veiledning-til-forskrift-16.-des.-1999-nr.-1471-om-oppbevaring-av-eksplosive-varer/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Eksplosive varer
  forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Lov om eksplosive varer Forskrift om eksplosive varer Veiledning til forskrift 22 mars 1977 nr 1 om eksplosive varer kapittel 12 Bruk Forskrift om erverv handel og innførsel av eksplosiv vare Veiledning til forskrift 12 nov 1991 nr 732 om erverv handel og innførsel av eksplosiv vare Forskrift om

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/eksplosive-varer/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: El-regelverk
  1 66 Driftsforskrifter for høyspenningsanlegg av 20 november 1987 Driftsforskrifter for høyspenningsanlegg med utfyllende orientering 1982 Forskrift for røranlegg av plast om bord i skip Meddelelse 1 76 Forskrift om faglig utdanning for elektrofagfolk Meddelse ET 64 1986 Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av høyspenningsanlegg med veiledning 30 oktober 1998 Forskrifter for elektriske anlegg utferdiget 5 desember 1963 ikrafttreden 1 februar 1964 Forskrifter for elektriske anlegg 1967 Forskrifter for elektriske anlegg 1969 Forskrifter for elektriske anlegg 1972 Forskrifter for elektriske anlegg av 5 desember 1963 med senere endringer 1976 Forskrifter for elektriske anlegg av 5 desember 1963 med senere endringer 1979 Forskrifter for elektriske anlegg forsyningsanlegg av 18 august 1994 Forskrifter for elektriske anlegg i krafttreden 1 februar 1964 Forskrifter for elektriske anlegg om bord i skip og sjøredskaper av 11 november 1975 Forskrifter for elektriske anlegg sikkerhet ved arbeid i lavspenningsanlegg av 15 februar 1991 Forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner av 20 desember 1989 Forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner m m av 20 november 1987 Forskrifter for elektriske forsyningsanlegg av 1 oktober 1987 Forskrifter for elektriske maritime installasjoner av 1 mars 1990 Forskrifter om faglig utdanning for elektrofagfolk Montører som begynte i faget før 13 juli 1951 Meddelse

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/el-regelverk/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn
  fra teksten forøvrig Veiledningsteksten under rammene angir hvordan forskriftens bestemmelser kan oppfylles Innledning Kap 1 Innledende bestemmelser Kap 2 Generelle krav til eier og virksomhet bruker av brannobjekter Kap 3 Krav til organisatoriske tiltak i særskilte brannobjekter Kap 4 Krav til tekniske tiltak i særskilte brannobjekter Kap 5 Kommunens brannforebyggende oppgaver Kap 6 Tilsyn Kap 7 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg Kap 8 Andre brannforebyggende plikter Kap 9 Omsetning og bruk av visse typer brannvernutstyr og apparater Kap 10 Avsluttende bestemmelser Vedlegg 1 Risikoanalyse og handlingsplan Vedlegg 2 Forslag til lokal forskrift Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Forskrift om brannforebygging Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Innledning Kap 1 Innledende bestemmelser Kap 2 Generelle krav til eier og virksomhet bruker av brannobjekter Kap 3 Krav til organisatoriske tiltak i særskilte brannobjekter Kap 4 Krav til tekniske tiltak i særskilte brannobjekter Kap 5 Kommunens brannforebyggende oppgaver Kap 6 Tilsyn Kap 7 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg Kap 8 Andre brannforebyggende plikter Kap 9 Omsetning og bruk av visse typer brannvernutstyr og apparater Kap 10 Avsluttende bestemmelser Vedlegg 1 Risikoanalyse og handlingsplan Vedlegg 2 Forslag til lokal

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/brannforebygging/veiledning-til-forskriften/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet
  Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Forskrift om brannforebygging Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann og feiervesenet Innledning Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for forskrifter Hjemmelsgrunnlag for å gjennomføre tilsyn Prosedyrer for varsel Prosedyre for gjennomføring Prosedyre for oppfølging og reaksjon Maler for tilsyn med særskilte brannobjekter Maler for tilsyn med fyringsanlegg Vedlegg Veiledning om montering og

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/brannforebygging/veiledning-for-myndighetsutovelse/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive