archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: § 91 a. Bruksendring og riving av bolig. 1
  av om tillatelse etter første ledd bokstav a til c skal gis tas det hensyn til en forsvarlig utnytting av boligmassen Det kan stilles vilkår om at berørte beboere skal skaffes erstatningsbolig Dersom bolig er omgjort i strid med vedtekt gitt etter første ledd kan bygningsrådet påby at den settes i slik stand at den kan tjene sitt opprinnelige formål 1 Tilføyd ved lov 8 juni 1984 nr 66 ikraft 1 jan 1985 ved res 15 juni 1984 nr 1287 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 87 Endring og reparasjon av bestående bygning 1 88 Dispensasjon fra 87 1 89 Vedlikehold 90 Skadd byggverk m v 91 PåIegg om riving 91 a Bruksendring og riving av bolig 1 92 Andre bestemmelser 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965 nr 7 Endringslov av 14 juni 1985 nr 74 til bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/12/6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: § 92. Andre bestemmelser. 1
  eiendom finnes ubebygd grunn som etter bygningsrådets skjønn er egnet til å tjene de formål for bebyggelsen som er nevnt i 69 nr 1 kan rådet kreve at grunnen blir utlagt og opparbeidet til slike formål Ved endring av bestående bygning og ved oppussing av fasade gjelder 74 nr 2 tilsvarende Bygningsrådet skal se til at historisk arkitektonisk eller annen kulturell verdi som knytter seg til en bygnings ytre så vidt mulig blir bevart 1 Endret ved lover 31 mai 1974 nr 17 26 mai 1978 nr 34 27 mai 1983 nr 32 se dens avsn II 14 juni 1985 nr 74 i kraft 1 august 1985 iflg Res 14 juni 1985 nr 1153 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 87 Endring og reparasjon av bestående bygning 1 88 Dispensasjon fra 87 1 89 Vedlikehold 90 Skadd byggverk m v 91 PåIegg om riving 91 a Bruksendring og riving av bolig 1 92 Andre bestemmelser 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965 nr 7 Endringslov av

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/12/7/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel XII. Bestående byggverk. 1
  1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 87 Endring og reparasjon av bestående bygning 1 88 Dispensasjon fra 87 1 89 Vedlikehold 90 Skadd byggverk m v 91 PåIegg om riving 91 a Bruksendring og riving av bolig 1 92 Andre bestemmelser 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965 nr 7 Endringslov av 14 juni 1985 nr 74 til bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/12/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 93. Arbeid som krever byggetillatelse. 1
  annet formål enn forutsatt i den tillatelse som er gitt eller til annet formål enn bygningen eller vedkommende del av den tidligere har tjent Tillatelse etter første ledd er ikke nødvendig for arbeider som utføres i medhold av 86 a eller 86 b 1 Endret ved lover 26 mai 1978 nr 34 14 juni 1985 nr 74 i kraft 1 august 1985 Iflg res 14 juni 1985 nr 1153 Jfr 31 33 og 119 nr 3 og 4 2 Jfr 110 og 113 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide 93 Arbeid som krever byggetillatelse 1 94 Søknad om byggetillatelse Nabovarsel 1 95 Behandling av søknaden i bygningsrådet 1 96 Bortfall av byggetillatelse 1 97 Kontroll med byggearbeid 98 Ansvarshavende 99 Ferdigattest 1 Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965 nr 7 Endringslov av 14 juni 1985 nr 74 til bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/13/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 94. Søknad om byggetillatelse. Nabovarsel. 1
  skal gis melding om at mulige merknader må være kommet til bygningsrådet innen 2 uker etter at varslet er sendt Oppgave over vedkommende eiendommer og deres eiere eller festere skal gis i søknaden Med søknaden skal følge gjenparter av varselbrevene og kvittering for at brevene er sendt Bygningsrådet kan frita søkeren for å varsle naboer og gjenboere når deres interesser ikke berøres av arbeidet Bygningsrådet kan kreve at også andre eiere eller festere enn de som er nevnt i foregående ledd skal varsles Gjelder søknaden arbeid som nevnt i 93 første ledds f skal søkeren varsle dem som har pengeheftelser i eiendommen og erklæring om at dette er gjort skal følge søknaden 1 Endret ved lov 26 mai 1978 nr 34 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide 93 Arbeid som krever byggetillatelse 1 94 Søknad om byggetillatelse Nabovarsel 1 95 Behandling av søknaden i bygningsrådet 1 96 Bortfall av byggetillatelse 1 97 Kontroll med byggearbeid 98 Ansvarshavende 99 Ferdigattest 1 Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/13/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 95. Behandling av søknaden i bygningsrådet. 1
  sette tidsfrist for andre myndigheters saksbehandling Når arbeidet krever tillatelse eller samtykke av myndighet som nevnt i foregående ledd kan bygningsrådet innenfor sitt myndighetsområde avgjøre søknaden med forbehold om at arbeidet ikke settes i gang før nødvendig tillatelse eller samtykke foreligger fra annen myndighet 3 Bygningsrådet kan sette som vilkår for å gi byggetillatelse at eiendommer som har samme eier og som skal nyttes under ett blir sammenføyd i grunnboka jfr lov om kartlegging deling og registrering av grunneiendom delingsloven 2 4 3 4 Bygningsrådet skal straks gi skriftlig melding om vedtaket til søkeren og til de naboer og gjenboere som har protestert Går vedtaket ut på avslag av søknaden skal det gis grunner for avgjerda 1 Endret ved lover 26 mai 1978 nr 34 23 juni 1978 nr 70 13 mars 1981 nr 6 27 mai 1983 nr 32 se dens avsn II 2 Lov 23 juni 1978 nr 70 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide 93 Arbeid som krever byggetillatelse 1 94 Søknad om byggetillatelse Nabovarsel 1 95 Behandling av søknaden i bygningsrådet 1 96 Bortfall av byggetillatelse 1 97 Kontroll med byggearbeid 98 Ansvarshavende 99 Ferdigattest 1 Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/13/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 96. Bortfall av byggetillatelse. 1
  i sin opprinnelige stand 1 Endret ved lov 27 mai l983 nr 32 se dens avsn II Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide 93 Arbeid som krever byggetillatelse 1 94 Søknad om byggetillatelse Nabovarsel 1 95 Behandling av søknaden i bygningsrådet 1 96 Bortfall av byggetillatelse 1 97 Kontroll med byggearbeid 98 Ansvarshavende 99 Ferdigattest 1 Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965 nr 7 Endringslov av

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/13/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 97. Kontroll med byggearbeid.
  Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide 93 Arbeid som krever byggetillatelse 1 94 Søknad om byggetillatelse Nabovarsel 1 95 Behandling av søknaden i bygningsrådet 1 96 Bortfall av byggetillatelse 1 97 Kontroll med byggearbeid 98 Ansvarshavende 99 Ferdigattest 1 Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965 nr 7 Endringslov av 14 juni 1985 nr 74 til bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/13/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive