archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: § 120.
  Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover 117 118 1 119 120 121 Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965 nr 7 Endringslov av 14 juni 1985 nr 74 til bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/17/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: § 121. Ikrafttreden. Oppheving og endring av andre lover.
  Hensyn til Oparbeidelse af Gader av 3 april 1880 Oppheves Lov om Bygningsvæsen Næringsdrift og Eiendomsbeskatning paa visse Strækninger af Kristiansands Kjøbstad av 9 mars 1882 Oppheves Lov angaaende Forpligtelse for Bygningseiere i Trondhjem med Hensyn til Oparbeidelse af Gader m m av 21 mai 1894 Oppheves Lov om Bygningsvæsenet i Kristiania av 26 mai 1899 Oppheves Lov om tillæg til lov av 19 april 1899 om bygningsvæsenet i Bergen av 4 april 1916 Oppheves Lov om ekspropriasjon av grunn til opførelse av et rådhus i Kristiania samt til gjennemførelse av en reguleringsplan for rådhusets omgivelser av 18 mars 1921 Oppheves 1 Fra 1 jan 1966 iflg res 26 nov 1965 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover 117 118 1 119 120 121 Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965 nr 7 Endringslov av 14 juni 1985 nr 74 til bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/17/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel XVII. Overgangsbestemmelser. Ikrafttreden. Oppheving og endring av andre lover.
  II Bygningsmyndighetene 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover 117 118 1 119 120 121 Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965 nr 7 Endringslov av 14 juni 1985 nr 74 til bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1987 Veiledning til Byggeforskrift 1987 Rett

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/17/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: II. Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser.
  i 42 og for bebyggelse som er fjernet det siste år før lovens ikrafttreden 4 Den nye frist i 63 nr 4 gjelder også for delingstillatelse som er gitt det siste år før lovens ikrafttreden 5 De nye fristene i 96 første ledd gjelder også for byggetillatelse som er gitt og arbeid som er innstilt det siste år før lovens ikrafttreden 6 Søknad om dispensasjon som etter de tidligere bestemmelser skal behandles av annen myndighet enn bygningsrådet skal behandles etter de tidligere bestemmelser dersom bygningsrådet har gitt uttalelse før de nye bestemmelser trer i kraft 7 Dersom kommunestyret før lovens ikrafttreden har truffet vedtak om vedtekt til 12 nr 4 og 69 nr 4 skal saken sendes departementet for behandling etter de tidligere bestemmelser 1 Ikraft 1 aug 1983 jfr kgl res 8 juli 1983 nr 1244 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965 nr 7 II Ikrafttredelses og overgangsbestemmelser Endringslov av 14 juni 1985 nr 74 til bygningsloven Forskrift om

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/18/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Lov av 27. mai 1983 nr. 32 om endring i bygningsloven av 18. juni 1965 nr. 7.
  plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965 nr 7 II Ikrafttredelses og overgangsbestemmelser Endringslov av 14 juni 1985 nr 74 til bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1987 Veiledning til Byggeforskrift 1987 Rett og

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/18/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 106 a. Heis, rulletrapp og rullebånd
  drift Kommune som ikke selv har tilsatt fagkyndig personell for behandling av søknad om anleggstillatelse for kontroll av anleggsarbeidet eller for kontroll med anlegg som er i drift skal nytte fagkyndig bistand Utgiftene til slik bistand kan kreves dekket hos anleggseier og fastsettes ved gebyr etter reglene i 109 For øvrig gjelder bestemmelsene i 77 87 89 90 91 og i kapittelene XIII XV og XVI tilsvarende så langt de passer 4 Ved forskrift gis nærmere bestemmelser bl a om anleggsinstallasjon om tilsyn sikkerhetskontroll og reparasjon for anlegg som er i drift om kvalifikasjonskrav til heisinstallatører montører og tilsyns og kontrollpersonell om anleggseierens plikter om bygningsrådets oppgaver samt om bygnings og branntekniske krav til heisrom med tilhørende utstyr Ved forskrift kan bestemmelser om krav til sikring av anlegget for å hindre skade på eiendom at bygning eller andre varige konstruksjoner og anlegg av særlig art eller høyde skal planlegges og oppføres med heis for å sikre hensiktsmessige kommunikasjonsveier og at de bestemmelser som gjelder for heis rulletrapp og rullebånd helt eller delvis skal gjelde også for andre permanente løfteinnretninger Ikke i kraft Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/19/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: II
  med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965 nr 7 Endringslov av 14 juni 1985 nr 74 til bygningsloven I 106 a Heis rulletrapp og rullebånd II Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/19/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Endringslov av 14. juni 1985 nr. 74 til bygningsloven.
  bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965 nr 7 Endringslov av 14 juni 1985 nr 74 til bygningsloven I 106 a Heis rulletrapp og rullebånd II Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1987 Veiledning til Byggeforskrift 1987 Rett og slett Forskrift

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/19/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive