archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Kap. I. Grunnmur.
  veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m A Forskrifter om materialer og konstruksjoner m m Kap I Grunnmur 1 Kap II Vegger av natursten Kap III Vegger av teglsten Kap IV Vegger av kalksandsten kompakt betongsten eller andre kunststener Kap V Vegger av betonghulsten og hulmurdannende betongformsten Kap VI Støpte betongvegger uten jernarmering Kap VII Jernbetongkonstruksjoner Kap VIII Vegger av tre Kap IX Brandvegg Kap X Konstruksjoner av jern Kap XI Taktekning Kap XII Røkpiper Kap XIII Ildsteder og røkrør Kap XIV Kjelanlegg centralvarmeanlegg ledninger for varmt vann luft og damp samt ventilasjonsledninger Kap XV Eksplosjonsmotorer Kap XVI Forsamlingslokaler Kap XVII Automobilgarasjer Kap XVIII Stillaser Kap XIX B Forskrifter og opgaver Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Forskrift-om-materialer-og-konstruksjoner/1/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Kap. II. Vegger av natursten.
  forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m A Forskrifter om materialer og konstruksjoner m m Kap I Grunnmur Kap II Vegger av natursten 2 Kap III Vegger av teglsten Kap IV Vegger av kalksandsten kompakt betongsten eller andre kunststener Kap V Vegger av betonghulsten og hulmurdannende betongformsten Kap VI Støpte betongvegger uten jernarmering Kap VII Jernbetongkonstruksjoner Kap VIII Vegger av tre Kap IX Brandvegg Kap X Konstruksjoner av jern Kap XI Taktekning Kap XII Røkpiper Kap XIII Ildsteder og røkrør Kap XIV Kjelanlegg centralvarmeanlegg ledninger for varmt vann luft og damp samt ventilasjonsledninger Kap XV Eksplosjonsmotorer Kap XVI Forsamlingslokaler Kap XVII Automobilgarasjer Kap XVIII Stillaser Kap XIX B Forskrifter og opgaver Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Forskrift-om-materialer-og-konstruksjoner/1/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. III. Vegger av teglsten
  finnes påkrevet påby fornøden isolasjon 4 For arbeidsrum bygningslovens 105 gjelder samme bestemmelser om ytterveggenes tykkelse og konstruksjon som ovenfor bestemt for beboelseshus Bygningsrådet kan dog med helserådets samtykke tillate at veggene for sådanne rum opføres overensstemmende med de nedenstående regler for bygninger som ikke er bestemt for varig ophold for mennesker når veggene under hensyn til virksomhetens art antas å by tilstrekkelig beskyttelse mot kulde og fuktighet 5 I bygninger som ikke er bestemt til varig ophold for mennesker skal de øverste 6 m av ytterveggene regnet fra øverste veggspiss opføres av minst 23 cm 1 sten tykk mur men veggene nedenfor må forsterkes med 11 cm sten for hver 6 m Forsterkningen må foretas ved bjelkelagene Bygningsrådet kan tillate at gavlspisser på bygninger som ikke har større høide enn 6m fra grunnmurens overkant til gesimsens overkant opføres med inntil 9 m høide uten at muren forsterkes 6 Bjelkebærende mellemvegger av teglsten skal ha minst 23 cm 1 sten tykkelse Vegger av denne tykkelse kan anvendes i bygninger på inntil 2 etasjer I høiere bygninger kan denne murtykkelse anvendes i de øverste 2 etasjer såfremt den fri bjelkelengde ikke er over 5 m Er bjelkelengden større kan kun veggene i den øverste etasje utføres av 1 stens mur I de underliggende etasjer skal veggene ha minst 35 cm 1 sten tykkelse og kan da utføres som hulmur som for yttervegger med minst 35 cm tykkelse bestemt 7 Bjelkebærende mellemvegger og trapperumsvegger av utmuret bindingsverk av tre i murbygning skal utføres av minst 12 5 12 5 cm 5 5 box bindingsverk med 11 cm sten tykk utmuring 8 Indre portrumsvegger av kompakt mur i bygninger som er bestemt til beboelse bygningslovens 104 skal ha minst 35 cm tykkelse og av hulmur minst 30 cm tykkelse utført som for yttermurer bestemt 9 Hvor de bærende og avstivende konstruksjoner i en bygning utføres av jernbetong eller lignende kan de utfyllende murvegger av teglsten utføres med de for yttervegger ovenfor fastsatte minimumsdimensjoner uansett etasjenes antall og veggenes høide 10 Hvor bygningsloven påbyr at trapperumsvegger skal utføres av mur skal de ha minst 23 cm 1 sten tykkelse 11 Murverk av teglsten skal utføres i et av bygningsrådet godkjent forband Hulmur med mindre vangetykkelse enn 11 cm sten må ikke anvendes 12 De foranstående bestemmelser om murtykkelser gjelder kun for bygninger som har almindelig forekommende dimensjoner i rummene og hvor veggene ikke i større utstrekning enn ved almindelig forekommende beboelseshus er gjennembrutt av vindus og døråpninger I andre tilfelle samt hvor det i øvrig av stabilitetshensyn finnes påkrevet kan bygningsrådet påby større murtykkelser enn foran bestemt Bygningsrådet kan også hvor det av hensyn til de klimatiske forhold måtte anses påkrevet påby at ytterveggene skal utføres som hulmur og at den ytre vange utføres av klinker samt enn videre at den ene av hulmurens vanger skal ha en tykkelse av minst 23 cm 1 sten Trondhjems hulmur 13 Hvor hulmur er påbudt i forskriftene eller av bygningsrådet må luftkanalene renses for det murbruk som

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Forskrift-om-materialer-og-konstruksjoner/1/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. IV. Vegger av kalksandsten, kompakt betongsten eller andre kunststener.
  isolasjonsevne og motstandsevne mot ild I beboelseshus må yttervegger av kompakt betongsten og andre stener hvis isolasjonsevne er dårligere enn almindelig teglsten kun opføres som hulmur Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m A Forskrifter om materialer og konstruksjoner m m Kap I Grunnmur Kap II Vegger av natursten Kap III Vegger av teglsten Kap IV Vegger av kalksandsten kompakt betongsten eller andre kunststener 17 Kap V Vegger av betonghulsten og hulmurdannende betongformsten Kap VI Støpte betongvegger uten jernarmering Kap VII Jernbetongkonstruksjoner Kap VIII Vegger av tre Kap IX Brandvegg Kap X Konstruksjoner av jern Kap XI Taktekning Kap XII Røkpiper Kap XIII Ildsteder og røkrør Kap XIV Kjelanlegg centralvarmeanlegg ledninger for varmt vann luft og damp samt ventilasjonsledninger Kap XV Eksplosjonsmotorer Kap XVI Forsamlingslokaler Kap XVII Automobilgarasjer Kap XVIII Stillaser Kap XIX B Forskrifter og opgaver Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Forskrift-om-materialer-og-konstruksjoner/1/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. V. Vegger av betonghulsten og hulmurdannende betongformsten.
  cm høide og armeret med minst 2 stk 10 mm rundjern i over og underkant Sådanne bærere må betryggende isoleres mot kulde og fuktighet og bjelkelag og takstoler må solid forankres til dem Bygningsrådet kan tilstede undtagelse fra bestemmelsen i denne paragraf hvor stenens indre vange har en større godstykkelse enn 5 cm Hvor de ovennevnte bærere anordnes må veggens hulrum ved bjelkelaget fylles med ren koksslagg eller et annet isolerende kornet ikke vannopsugende materiale for å hindre kondensering av luftens fuktighet ved gulvlistene 26 Betonghulsten tillates ikke anvendt til utvendige murer lavere ned enn til 30 cm over terreng eller over bunnen av lysgrav Terrenget må senere ikke påfylles langs sådan vegg medmindre lysgrav anordnes Fra bestemmelsen i denne paragraf kan bygningsrådet tilstede avvikelse hvor forholdene måtte gjøre det ubetenkelig 27 Yttervegger av betonghulsten og betongformsten i beboelseshus og arbeidslokaler skal utvendig forsynes med tett værbestandig puss og deres indre veggflate skal pusses eller cementslemmes selv om de paneles 28 Befestigelsen av panel til veggen må foregå på en av bygningsrådet godkjent måte således at veggen ikke beskadiges 29 Til vegger av betonghulsten eller betongformsten må der kun anvendes sten av god Portlandcement og skarp ren sand Cementen må opfylle de almindelige betingelser for leveranse og prøvning av Portlandcement til Norges jernbane vei havne vassdrags og fyrvesen Stenen skal være forarbeidet således at den 4 uker efter fremstillingen har en minste trykkfasthet av 70 kg pr cm 2 netto trykkflate Blandingsforholdet må ikke være magrere enn 1 4 medmindre der fra anerkjent norsk materialprøveanstalt tilveiebringes prøvecertifikat som viser at stenen har den ovennevnte trykkfasthet I byggverket må påkjenningen på netto trykkflaten ikke overskride 1 15 av den midlere bruddfasthet Kun ubeskadiget sten må benyttes og tilhugning på byggestedet må mest mulig undgåes Stenen må ikke anvendes før 4 uker

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Forskrift-om-materialer-og-konstruksjoner/1/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. VI. Støpte betongvegger (uten jernarmering)
  stenstørrelse betinger en liten stenmengde i forhold til sandmengden Magrere blandingsforhold enn 1 del cement 5 deler sand 7 deler pukksten må ikke anvendes I vegger hvis godstykkelse er minst 40 cm kan der med bygningsrådets samtykke innlegges inntil 20 sparesten Avstanden mellem stenene innbyrdes og mellem stenene og forskallingen må være så stor at en fullstendig innstøpning av stenene finner sted som regel ikke under 10 cm 33 Støpte yttervegger av betong skal i beboelseshus og arbeidslokaler utvendig forsynes med tett og værbestandig puss Bygningsrådet kan dog tilstede undtagelse herfra for forsatsbetong eller lignende som anvendes til fasadeutstyr når dennes betongs blandingsforhold ikke er magrere enn 1 del cement 3 deler sand 34 Den såkalte Ålesundsmur kompakt murvegg hvis ene side er opført av natursten bruddsten i cementmørtel og hvis annen side dannes av en mot forskalling utført støpning kan kun anvendes med bygningsrådets samtykke og med samme veggtykkelser som for teglstensvegger bestemt Der må kun anvendes bruddsten av faste bergarter som lett kan bearbeides med hammer og som har gode naturlige liggeflater Der må ikke anvendes magrere mørtel enn 1 del cement 4 deler sand uten pukksten eller singel Mørtelen kan tilsettes litt kalk Anvendes Ålesundsmur som yttervegg i bygning som er bestemt til beboelse må veggen isoleres på en av bygningsrådet godkjent måte Veggen skal gi minst samme beskyttelse mot kulde og fuktighet som 1 stens kompakt teglstensmur Yttervegger av Ålesundsmur skal i beboelseshus og arbeidslokaler utvendig forsynes med tett og værbestandig puss Dette gjelder ikke støpte vegger som utvendig er forsynt med eller beklædd med huggen natursten råkop Denne må fuges med fet cementmørtel Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Forskrift-om-materialer-og-konstruksjoner/1/6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. VII. Jernbetongkonstruksjoner.
  som cementmengden må økes i sandprøven Sand som viser mindre styrke enn 80 av normalsand må overhodet ikke brukes Ubrukbar til betongstøpning er sand som i merkbar grad inneholder forurensninger av bløte korn lerklumper jord plantestoffer eller bestand deler av annen art som nedsetter cementens bindekraft S t e n pukksten eller singel Denne må være fri for forurensninger og må bestå av uforvitret værfast materiale hvis fasthet er større enn den anvendte mørtelblanding Kornstørrelsen fra 7 mm og opover må stå i passe forhold til mellemrummet mellem jernstengene og konstruksjonens tykkelse De største stener må kunne passere gjennem en ring med 30 mm diameter Ved fundamenter og andre grove konstruksjoner kan der anvendes større sten Utpreget skiferformet pukksten må ikke anvendes da den vanskeliggjør blandingen og danner hulrum i betongen V a n n Der må kun brukes ferskvann fritt for olje eller andre forurensninger som kan angripe cementen eller jernet Der må anvendes sådant blandingsforhold som bygningsrådet finner forsvarlig under hensyntagen til konstruksjonens art Til jernbetongkontruksjoner i sin almindelighet skal ikke anvendes en magrere blanding enn 1 del cement 3 deler sand fra 0 til 4 del sten regnet i volumdeler Mer enn 3 deler sten bør kun anvendes i fundamenter og grovere konstruksjoner Under ugunstige belastnings eller luftforhold bør anvendes fetere blanding Til jernbetongkonstruksjoner i ferskvann skal anvendes 1 del cement 2 deler sand fra 0 til 3 deler sten hvis støpningen foregår under vann Utføres støpningen i tørr byggegrube kan anvendes 1 del cement 2 del sand fra 0 til 3 del sten I sjøvann eller vann som inneholder svake syrer o l må kun anvendes en absolutt tett betong Blandingen bør derfor ikke være magrere enn 1 2 3 I nærheten av vannets overflate hvor betongen også angripes av frost og slitasje fra bølgeslag bør blandingen ikke være magrere enn 1 1 2 Stenmengden bør også stå i forhold til den anvendte maksimale stenstørrelse idet en mindre stenstørrelse betinger en mindre stenmengde Det er ikke ubetinget nødvendig at sand og sten tilveiebringes helt adskilt Sanden kan inneholde sten likesom stenen kan inneholde knust eller naturlig sand Benyttes sådan blanding f eks sams grus må det tilfeldige blandings forhold bestemmes ved siktning Viser dette sig å være forskjellig fra det foreskrevne må det rettes ved tilsetning enten av sten eller sand Bestemmes cementmengden til den foreskrevne blanding efter vekt skal 1 l cement regnes lik 1 3 kg Betongen skal efter 28 døgn ha en bruddstyrke på minst 180 kg pr cm 2 når prøveterninger støpes med 20 cm sidekant av den på byggeplassen anvendte betong 36 I bygninger som er bestemt til varig ophold for mennesker skal yttervegger av jernbetong ha en tykkelse av minst 15 cm og være isolert på en av bygningsrådet godkjent måte således at de under hensyntagen til rummenes benyttelse antas å yde fornøden beskyttelse mot kulde og fuktighet Anvendes korkisolasjon skal denne ha en minstetykkelse av 3 cm Veggene skal utvendig forsynes med tett værbestandig puss Bygningsrådet kan dog tilstede

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Forskrift-om-materialer-og-konstruksjoner/1/7/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. VIII. Vegger av tre.
  være krysslagt og ligge tett på hinannen med pappmellemlag Istedenfor det ene lag innvendig panel kan anvendes celotex av minst 1 cm tykkelse og i så fall kan det ene lag papp sløifes De 2 ytterste paneler kan enten legges tett på hinannen krysslagt med pappmellemlag eller med luftmellemrum som avdeles overensstemmende med bestemmelsen i litra c Pappen skal være god bygningspapp Det ytterste lag skal være impregnert Pappmellemlagene kan erstattes med tangmatter og i så fall kan der mellem mattene og panelet anvendes spikerslag når der sørges for at feltene avdeles med spikerslag av passende dimensjoner i ikke over 1 m høide Tangen må anbringes mellem impregnert papp eller papiromslag når tangmattene innlegges mellem 2 ytre panel Alle stendere skråbånd og losholter så vel i ytre som i indre vegger skal ha samme bredde og avplaneres på de mot panelingene vendende flater Feltene i bindingsverket må ikke gjøres over 1 5 m brede eller 2 m hvis der er skråbånd i feltet og i vertikal retning deles i felter på ikke over 1 m høide med losholter av forsvarlig tykkelse Brandmur må ikke opføres langs hule vegger eller med hulrum mellem brandmur og panel Bygningen må ha en avstand fra nabogrunn av minst 5 m medmindre de adskilles ved brandvegg Bygningsrådet kan med helserådets samtykke tillate at bindingsverket utfylles med stens mur eller beklædes utvendig og innvendig med pusslag på strekkmetall netting trådtegl eller lignende eller med komposisjonsplater når veggene isoleres eller utføres således at de under hensyntagen til rummenes benyttelse antas å by fornøden beskyttelse mot kulde og fuktighet Når veggene beklædes med dobbelt pusslag må luftmellemrummet i veggene avbrytes på en av bygningsrådet godkjent måte således at der ikke blir gjennemgående luftkanaler fra etasje til etasje Mellemrummene mellem bjelkehodene skal i ytterveggene i reisverks og bindingsverksbygninger utfylles med planker All paneling på den indre side av kompakte yttervegger skal pålegges veggen uten mellemlag Dog kan der mellem veggen og panelet anbringes lekter til avretning efter bygningsrådets nærmere bestemmelse 38 Bjelkebærende mellemvegger av planker skal med undtagelse av bestemmelsen om ytre panel tilfredsstille de ovenstående bestemmelser om yttervegger Bjelkebærende mellemvegger av bindingsverk med paneler med luftmellemrum skal på begge sider av bindingsverket ha 2 på hinannen liggende krysslagte paneler hver med en minste tykkelse av 1 5 cm 39 Hvor skillevegger som ikke er bjelkebærende utføres med hulrum må hulrummet avbrytes av horisontale lekter med ikke over 1 m avstand 40 Anbringes rum til varig ophold for mennesker på loft skal skråtak og vegger som ikke støter til andre sådanne rum forsåvidt de gjøres av tre utfylles med planker av minst 6 cm tykkelse eller med paneler overensstemmende med det som ovenfor er bestemt for yttervegger dog således at det ene av de ytre paneler og papplag bortfaller Det samme gjelder bjelkelaget over rummet når bygningsrådet tillater at det utføres uten stubbeloft 41 De ovenstående bestemmelser om utførelsen av yttervegger og vegger mot loft kommer også til anvendelse ved innredning av rum til varig ophold for mennesker i

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Forskrift-om-materialer-og-konstruksjoner/1/8/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive