archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Kap. 8. Installasjoner for elektrisitet og gass.
  B om Midlertidig endring i byggeforskriftenes kap 15 kamstål som armeringsjern Rundskriv fra Kommunal og Arbeidsdepartementet av 10 januar 1951 jnr 6001 50 B jfr rundskriv av 12 november 1952 jnr 4172 52 D 3 om 1 Tabeller for bjelkelag med lettere fyllmateriale 2 Isolasjon av trebjelkelag 3 Eksempler på isolasjon av bjelkelag og skillevegger i trehus 4 Brannvegg av kompakt betongstein sementmurstein Rundskriv fra Kommunal og Arbeidsdepartementet av 2 april 1951 jnr 1302 51 D 3 om Midlertidig endring i kap 3 6 i departementets byggeforskrifter av 15 desember 1949 Rundskriv fra Kommunal og Arbeidsdepartementet av 2 juli 1951 jnr 1219 51 D 3 om Ny beregningsmåte for toveisplater Norsk Standard 427 Rundskriv fra Kommunal og Arbeidsdepartementet av 4 januar 1952 jnr 540 52 D 3 om nye materialer og konstruksjoner Rundskriv fra Kommunal og Arbeidsdepartementet av 12 juli 1952 jnr 2129 52 D 3 om Midlertidige bestemmelser for bærende steins vegger av teglstein Rundskriv fra Kommunal og Arbeidsdepartementet av 12 juli 1954 jnr 2520 51 D 3 om Forskrifter for lettbetong av 15 desember 1953 Rundskriv fra Kommunal og Arbeidsdepartementet av 10 mars 1955 jnr 806 55 D 3 om Forslag til normalinstruks for drift av bilverksteder Nevnte rundskriv kan ikke fås fra trykkeriet Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I A Alminnelige bestemmelser B Generelle tekniske forskrifter Kap 2 Egenvekter Kap 3 Belastninger Kap 4 Tillatte spenninger m v Kap 5 Varme og lydisolasjon Kap 6 Branntekniske definisjoner og klasseinndeling Kap 7 Stillaser og arbeidsinnhegninger m v Kap 8 Installasjoner for elektrisitet

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1949-bind-I/2/7/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: B. - Generelle tekniske forskrifter.
  Kap 5 Varme og lydisolasjon Kap 6 Branntekniske definisjoner og klasseinndeling Kap 7 Stillaser og arbeidsinnhegninger m v Kap 8 Installasjoner for elektrisitet og gass Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1949-bind-I/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 9. Grunnmur og kjeller.
  armering Grunnmur av armert betong skal være minst 15 cm tykk og utføres i samsvar med Norsk Standard 427 Regler for utførelse av arbeider i armert betong Ålesundsmur kan bare brukes med bygningsrådets samtykke og må utføres i samsvar med de bestemmelser som er fastsatt kap 14 4 2 I bygninger til varig opphold for mennesker med kjeller skal grunnmuren isoleres jfr bestemmelsene i kap 5 I bygninger til varig opphold for mennesker skal golv i kjeller gis en fast isolerende overflate mot fuktighet Bygningsrådet kan dog med helserådets samtykke gjøre unntak herfra Er kjelleren innredd til beboelse følges for øvrig bestemmelsene i bygningslovens 105 Er det ikke kjeller under bygningen skal det mellom grunnen og første etasjes golv være et tilstrekkelig ventilert luftrom av minst 60 cm høyde Bygningsrådet kan dog gjøre unntak herfra når det sørges for betryggende isolasjon mot grunnfuktighet Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II C Forskrifter for spesielle konstruksjoner m v Kap 9 Grunnmur og kjeller 1 2 Kap 10 Vegger av naturstein Kap 11 Vegger av teglstein Kap 12 Vegger av andre kunststeiner Kap 13 Vegger av kompakt betongstein og betonglhulstein Kap 14 Vegger av betong uten armering Kap 15 Vegger av armert betong Kap 16 Innvendige vegger i bygninger av mur eller annet brannfast materiale Kap 17 Vegger av tre Kap 18 Vaskbar overflate på indre vegger Kap 19 Brannvegger Kap 20 Beskyttelse av stålkonstruksjoner Kap 21 Trapper og trapperom Kap 22 Takkonstruksjoner og taktekning Kap 23 Takrenner og nedfallsrør Kap 24 Balkonger

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1949-bind-II/1/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 10. Vegger av naturstein.
  Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II C Forskrifter for spesielle konstruksjoner m v Kap 9 Grunnmur og kjeller Kap 10 Vegger av naturstein 1 2 Kap 11 Vegger av teglstein Kap 12 Vegger av andre kunststeiner Kap 13 Vegger av kompakt betongstein og betonglhulstein Kap 14 Vegger av betong uten armering Kap 15 Vegger av armert betong Kap 16 Innvendige vegger i bygninger av mur eller annet brannfast materiale Kap 17 Vegger av tre Kap 18 Vaskbar overflate på indre vegger Kap 19 Brannvegger Kap 20 Beskyttelse av stålkonstruksjoner Kap 21 Trapper og trapperom Kap 22 Takkonstruksjoner og taktekning Kap 23 Takrenner og nedfallsrør Kap 24 Balkonger verandaer altaner loggiaer baldakiner skjermer og framspringende fasadepartier Kap 25 Etasjeskillere Kap 26 Bygninger med etasjeskillere av brannfast materiale m v Kap 27 Røykpiper Kap 28 Ildsteder røykrør og røykkanaler Kap 29 Kjelanlegg sentralvarmeanlegg oljefyringsanlegg og varmluftsanlegg Kap 30 Ventilasjonskanaler rørledninger m v Kap 31 Søppelnedkast Kap 32 Dører porter og vinduer m v D Forskrifter for spesielle bygninger m v Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1949-bind-II/1/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 11. Vegger av teglstein.
  gjelder også for hjørnepilarer Bredden av murpilarer i innvendige bærende vegger må minst være av summen av de tilstøtende muråpningers bredde De bærende vegger skal ha følgende minste tykkelse Ytterveggene kan i bygninger på inntil 2 etasjer og i de 2 etasjer i høyere bygninger utføres av 1 stein kompakt mur eller av 1 stein dansk hulmur Ytterveggene i underliggende etasje skal minst være 1 stein tykke De kan utføres hulmur Bergens hulmur Innvendige bærende vegger kan i bygninger på 2 etasjer og i de øverste 2 etasjer i høyere bygninger utføres 1 stein I underliggende etasje skal veggene minst være 1 stein kompakt 4 Vegger av teglstein skal mures i godkjent forband med fulle fuger Fugetykkelsen bør så vel ved horisontale som vertikale fuger ikke være over 15 mm jfr Norsk Standard 403 Murarbeider 5 Yttervegger skal på alle tilgjengelige utvendige flater være pusset rappet eller fuget Til utvendig puss og rapping skal brukes mørtel etter de klimatiske forhold og bygningsrådets bestemmelse Jfr Norsk Standard 409 Puss og stukkarbeider unntatt golvbelegg 6 1 stein hulmur som nevnt i 3 skal utføres slik at de vertikale kanaler ikke får større tverrsnitt enn 12 cm 24 cm og med minst 11 cm tykke skillevegger Bergens hulmur Yttervegger av teglstein skal være pusset utvendig I tørre strøk kan dog bygningsrådet unnta fra denne bestemmelse 7 De foreskrevne murtykkelser må ikke innskrenkes ved fortløpende spikerlekter e l Til feste for innvendig panel m v må bare brukes korte klosser eller kiler som må være impregnert mot fuktighet Blindinger må ikke utføres uten bygningsrådets tillatelse 8 Veggens hulrom ved bjelkelaget må fylles med et varmeisolerende kornet ikke hygroskopisk materiale til 10 cm over bjelkens overkant for å hindre kondensering av luftens fuktighet Bygningsrådet kan frita for denne forholdsregel hvor det er ubetenkelig 9 Alle yttervegger skal være forsvarlig forankret til golvene I bygninger med trebjelkelag må ankrenes innbyrdes avstand ikke overstige 3 m Dette skal også følges ved endegavlers forankring til takverket Ankrene skal utføres av flatjern med dimensjon minst 6 mm 38 mm og i oppleggsveggene ha en lengde som minst er lik murens tykkelse Ankernålene skal ha minst samme tverrsnitt som ankrene og ikke være under 35 cm lange Gavlankrene skal være så lange at de går inn over minst 2 bjelker Ankrene skal gå minst inn til midten av muren De skal smøres med rustbeskyttende middel Forankrede bjelker skal være gjennomgående fra yttervegg til yttervegg idet skjøter over mellomliggende understøttelse skal være forsvarlig sammenbundet med stålklammer e l Langanker skal anbringes i den utstrekning som bygningsrådet bestemmer 10 Vegger av teglstein skal isoleres i samsvar med bestemmelsene i kap 5 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II C Forskrifter for spesielle konstruksjoner

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1949-bind-II/1/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 12. Vegger av andre kunststeiner.
  plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II C Forskrifter for spesielle konstruksjoner m v Kap 9 Grunnmur og kjeller Kap 10 Vegger av naturstein Kap 11 Vegger av teglstein Kap 12 Vegger av andre kunststeiner 1 2 Kap 13 Vegger av kompakt betongstein og betonglhulstein Kap 14 Vegger av betong uten armering Kap 15 Vegger av armert betong Kap 16 Innvendige vegger i bygninger av mur eller annet brannfast materiale Kap 17 Vegger av tre Kap 18 Vaskbar overflate på indre vegger Kap 19 Brannvegger Kap 20 Beskyttelse av stålkonstruksjoner Kap 21 Trapper og trapperom Kap 22 Takkonstruksjoner og taktekning Kap 23 Takrenner og nedfallsrør Kap 24 Balkonger verandaer altaner loggiaer baldakiner skjermer og framspringende fasadepartier Kap 25 Etasjeskillere Kap 26 Bygninger med etasjeskillere av brannfast materiale m v Kap 27 Røykpiper Kap 28 Ildsteder røykrør og røykkanaler Kap 29 Kjelanlegg sentralvarmeanlegg oljefyringsanlegg og varmluftsanlegg Kap 30 Ventilasjonskanaler rørledninger m v Kap 31 Søppelnedkast Kap 32 Dører porter og vinduer m v D Forskrifter for spesielle bygninger m v Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1949-bind-II/1/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 13. Vegger av kompakt betongstein og betonglhulstein.
  5 Bærende mellomvegger av kompakt betongstein eller betonghulstein skal som regel ikke ha mindre tykkelse enn fastsatt for yttervegger Tykkelsen kan dog tillates redusert til 15 cm når de tillatte spenninger ikke overskrides og høyden ikke er mer enn 15 ganger tykkelsen 6 De ovennevnte bestemmelser om veggtykkelser gjelder bare for bygninger som har vanlige dimensjoner i rommene og hvor veggene ikke i større utstrekning enn ved vanlige beboelseshus er gjennombrutt av vindus og døråpninger I andre tilfelle må det ved statiske beregninger påvises at de tillatte spenninger ikke overskrides 7 Ved beregning av veggtykkelsen medregnes ikke pussen 8 Betonghulstein av minst 25 cm tykkelse og med minstetykkelse av 24 mm i yttervangen tillates brukt til alminnelig grunnmur jfr dog 1 forutsatt at de tillatte spenninger ikke overskrides Den del av ytterflaten som støter til terreng skal gis god fugetetting og etter overslemming med sementvelling smøres på vanlig måte Grunnmuren må oppføres på betongsåle hvis dimensjoner avpasses etter grunnforholdene godkjent av bygningsrådet 9 Yttervegger av kompakt betongstein eller betonghulstein i bygninger som er bestemt til varig opphold for mennesker skal utvendig forsynes med værbestandig puss som beskytter mot fuktighet 10 Panel må festes til veggen på en måte som godkjennes av bygningsrådet slik at veggen ikke skades 11 Til vegger av kompakt betongstein eller betonghulstein må det bare anvendes stein som er laget av sement og sand som fyller de krav som er gitt i Norsk Standard 428 Regler for utførelse av arbeider i betong uten armering Blandingsforholdet må for betonghulstein ikke være magrere en 1 del sement 5 deler sand Steinen skal ha en trykkfasthet på minst 50 kg cm 2 bruttoflate 4 uker etter at steinen er framstilt Blandingsforholdet for kompakt betongstein må rette seg etter sandkornenes maksimalstørrelse Under forutsetning av jevn gradering nedenfra og oppover til 10 mm kan sams blandingsforhold tillates opp til 1 del sement 8 deler grus Hvis sanden ikke har større kornstørrelse enn ca 5 mm må blandingsforholdet ikke være magrere enn 1 5 Steinen skal ha en trykkfasthet på minst 70 kg cm 2 bruttoflate 4 uker etter at steinen er framstilt I bygninger med vegger av betongstein som nevnt under pkt 2 og 3 må trykkspenningene på veggen ikke overstige 5 kg cm 2 med mindre det påvises at steinen har en høyere trykkfasthet enn foran nevnt Ikke under noen omstendigheter må dog trykkspenninger tillates høyere enn 1 10 av den midlere bruddfasthet målt 4 uker etter steinens framstilling For øvrig gjelder kap 4 2 pkt 5 Bare ubeskadiget stein må brukes Steinen må ikke brukes før 4 uker etter framstillingen Oppmuringen må skje i sementmørtel i blandingsforhold 1 del sement 3 deler sand som er fri for småstein Mørtelen kan tilsettes litt kalk Det må påses at mørtelen ikke faller ned i hulrommene og tilstopper disse Oppmuring eller pussing må ikke tillates i frostvær uten at det tas sikringsforanstaltninger mot frysing Steinen må være fuktig under oppmuring 12 Vegger av kompakt betongstein og betonghulstein skal isoleres i samsvar med bestemmelsene

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1949-bind-II/1/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 14. Vegger av betong uten armering.
  kompakt murvegg av naturstein bruddstein murt i sementmørtel mot forskaling på en side kan brukes med veggtykkelser som fastsettes av bygningsrådet Det må bare brukes bruddstein av faste bergarter Det må ikke brukes magrere mørtel enn 1 del sement 4 deler sand uten pukkstein eller singel Mørtelen kan tilsettes så meget kalk at den blir passe smidig Ålesundsmur kan bare brukes med bygningsrådets samtykke 5 Vegger av betong uten armering skal isoleres i samsvar med bestemmelsene i kap 5 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II C Forskrifter for spesielle konstruksjoner m v Kap 9 Grunnmur og kjeller Kap 10 Vegger av naturstein Kap 11 Vegger av teglstein Kap 12 Vegger av andre kunststeiner Kap 13 Vegger av kompakt betongstein og betonglhulstein Kap 14 Vegger av betong uten armering 1 2 3 4 5 Kap 15 Vegger av armert betong Kap 16 Innvendige vegger i bygninger av mur eller annet brannfast materiale Kap 17 Vegger av tre Kap 18 Vaskbar overflate på indre vegger Kap 19 Brannvegger Kap 20 Beskyttelse av stålkonstruksjoner Kap 21 Trapper og trapperom Kap 22 Takkonstruksjoner og taktekning Kap 23 Takrenner og nedfallsrør Kap 24 Balkonger verandaer altaner loggiaer baldakiner skjermer og framspringende fasadepartier Kap 25 Etasjeskillere Kap 26 Bygninger med etasjeskillere av brannfast materiale m v Kap 27 Røykpiper Kap 28 Ildsteder røykrør og røykkanaler Kap 29 Kjelanlegg sentralvarmeanlegg oljefyringsanlegg og varmluftsanlegg Kap 30 Ventilasjonskanaler rørledninger m v Kap 31 Søppelnedkast Kap 32 Dører porter og vinduer m v D Forskrifter for spesielle bygninger m v

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1949-bind-II/1/6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive