archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Kap. 15. Vegger av armert betong.
  kan dog gjøre unntak herfra Bærende mellomvegger samt yttervegger i bygninger som ikke er bestemt til varig opphold for mennesker skal ha en tykkelse av minst 10 cm 3 De ovennevnte minimumstykkelser kan bare tillates hvis de etter beregning i samsvar med Norsk Standard 427 viser seg å være tilstrekkelige 4 Vegger av armert betong skal isoleres i samsvar med bestemmelsene i kap 5 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II C Forskrifter for spesielle konstruksjoner m v Kap 9 Grunnmur og kjeller Kap 10 Vegger av naturstein Kap 11 Vegger av teglstein Kap 12 Vegger av andre kunststeiner Kap 13 Vegger av kompakt betongstein og betonglhulstein Kap 14 Vegger av betong uten armering Kap 15 Vegger av armert betong 1 2 3 4 Kap 16 Innvendige vegger i bygninger av mur eller annet brannfast materiale Kap 17 Vegger av tre Kap 18 Vaskbar overflate på indre vegger Kap 19 Brannvegger Kap 20 Beskyttelse av stålkonstruksjoner Kap 21 Trapper og trapperom Kap 22 Takkonstruksjoner og taktekning Kap 23 Takrenner og nedfallsrør Kap 24 Balkonger verandaer altaner loggiaer baldakiner skjermer og framspringende fasadepartier Kap 25 Etasjeskillere Kap 26 Bygninger med etasjeskillere av brannfast materiale m v Kap 27 Røykpiper Kap 28 Ildsteder røykrør og røykkanaler Kap 29 Kjelanlegg sentralvarmeanlegg oljefyringsanlegg og varmluftsanlegg Kap 30 Ventilasjonskanaler rørledninger m v Kap 31 Søppelnedkast Kap 32 Dører porter og vinduer m v D Forskrifter for spesielle bygninger m v Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1949-bind-II/1/7/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Kap. 16. Innvendige vegger i bygninger av mur eller annet brannfast materiale.
  forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II C Forskrifter for spesielle konstruksjoner m v Kap 9 Grunnmur og kjeller Kap 10 Vegger av naturstein Kap 11 Vegger av teglstein Kap 12 Vegger av andre kunststeiner Kap 13 Vegger av kompakt betongstein og betonglhulstein Kap 14 Vegger av betong uten armering Kap 15 Vegger av armert betong Kap 16 Innvendige vegger i bygninger av mur eller annet brannfast materiale 1 2 Kap 17 Vegger av tre Kap 18 Vaskbar overflate på indre vegger Kap 19 Brannvegger Kap 20 Beskyttelse av stålkonstruksjoner Kap 21 Trapper og trapperom Kap 22 Takkonstruksjoner og taktekning Kap 23 Takrenner og nedfallsrør Kap 24 Balkonger verandaer altaner loggiaer baldakiner skjermer og framspringende fasadepartier Kap 25 Etasjeskillere Kap 26 Bygninger med etasjeskillere av brannfast materiale m v Kap 27 Røykpiper Kap 28 Ildsteder røykrør og røykkanaler Kap 29 Kjelanlegg sentralvarmeanlegg oljefyringsanlegg og varmluftsanlegg Kap 30 Ventilasjonskanaler rørledninger m v Kap 31 Søppelnedkast Kap 32 Dører porter og vinduer m v D Forskrifter for spesielle bygninger m v Forskrifter om vern mot

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1949-bind-II/1/8/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 17. Vegger av tre.
  bindingsverk med gjennomløpende stendere amerikansk bindingsverk skal rammer og stendere være minst 2 4 i tverrsnitt Hjørnestendere kan sammensettes av 2 stk 2 4 planker Feltene mellom stenderne avdeles med horisontale spikerslag av minst 1 tykkelse slik at feltene ikke blir over 1 m høye Bjelkelag kan legges opp på 1 6 ribord som innfelles og spikres i stenderne og ligger plant med disse Bjelkeinndelingen skal følge stendernes inndeling i veggene og bjelkene spikres godt til siden av stenderne Hvor det forlanges avstivning i bindingsverket kan denne utføres med l 5 skråstivere innfelt i stenderne og plant med disse I særlig utsatte strøk kan bygningsrådet forlange sterkere avstivning Bindingsverket ufylles eller bekles med panel med luftmellomlag etter følgende regler Veggene utføres med minst 4 lag panel og 4 lag papp Det ytterste panel skal ha en tykkelse av minst 7 8 og de 3 øvrige minst Brukes vekselpanel som utvending kledning kan underliggeren være hvis denne ikke er bredere enn 4 De 2 ytterste panel kan enten legges tett på hverandre krysslagt med pappmellomlag eller med luftmellomrom som avdeles i felter på ikke over 1 m høyde De 2 innerste panel skal være krysslagt og ligge tett på hverandre med pappmellomlag Bygningsrådet kan tillate at det brukes 5 8 panel nærmest bindingsverket Pappen skal være god bygningspapp De ytterste lag skal være impregnert Istedenfor det indre av de 2 ytre panel kan brukes isolasjonsmateriale som gir sikkerhet mot inntrengende fuktighet når materialet og befestigelsesmåte er godkjent av departementet Istedenfor det ene lag innvendige panel kan brukes bygningsplate isolasjonsmatte o l når isolasjonsmateriale og befestigelsesmåte er godkjent av departementet Pappmellomlagene kan erstattes med annet isolasjonsmareriale som er godkjent av departementet til dette bruk og i så fall kan det mellom dette materiale og panelet brukes spikerslag når det sørges for at feltene avdeles med spikerslag av passende dimensjoner i ikke over 1 m høyde Mellomrommene mellom bjelkehodene skal i reisverks og bindingsverksbygninger tettes skonkes med planker eller tettes på annen måte godkjent av bygningsrådet Ovennevnte konstruksjoner gjelder bare for bygninger som har vanlige dimensjoner i rommene og hvor veggene ikke i større utstrekning enn ved vanlige beboelseshus er gjennombrutt av vindus og døråpninger 3 Bærende mellomvegger av planker skal med unntak av bestemmelsene om panel tilfredsstille de ovenstående bestemmelser om yttervegger Bærende mellomvegger av bindingsverk med panel med luftmellomrom skal ha minst 1 lag panel og papp på hver side av bindingsverket For bindingsverket gjelder samme bestemmelser som for yttervegger Bærende vegger i kjeller skal utføres av mur eller betong 4 Hvor skillevegger som ikke er bærende utføres med hulrom må hulrommet avbrytes horisontalt for hver meter med l bord 5 I rom til varig opphold for mennesker på loft skal tak og vegger som ikke støter til andre slike rom yte samme beskyttelse mot kuldegjennomgang som ovenfor er bestemt for yttervegger Det samme gjelder vegger mellom beboelsesrom og kalde ytterrom eller trapperom 6 Bestemmelsene i 5 gjelder også ved innredning av rom til varig opphold for mennesker i uthusbygninger 7

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1949-bind-II/1/9/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 18. Vaskbar overflate på indre vegger
  Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II C Forskrifter for spesielle konstruksjoner m v Kap 9 Grunnmur og kjeller Kap 10 Vegger av naturstein Kap 11 Vegger av teglstein Kap 12 Vegger av andre kunststeiner Kap 13 Vegger av kompakt betongstein og betonglhulstein Kap 14 Vegger av betong uten armering Kap 15 Vegger av armert betong Kap 16 Innvendige vegger i bygninger av mur eller annet brannfast materiale Kap 17 Vegger av tre Kap 18 Vaskbar overflate på indre vegger Kap 19 Brannvegger Kap 20 Beskyttelse av stålkonstruksjoner Kap 21 Trapper og trapperom Kap 22 Takkonstruksjoner og taktekning Kap 23 Takrenner og nedfallsrør Kap 24 Balkonger verandaer altaner loggiaer baldakiner skjermer og framspringende fasadepartier Kap 25 Etasjeskillere Kap 26 Bygninger med etasjeskillere av brannfast materiale m v Kap 27 Røykpiper Kap 28 Ildsteder røykrør og røykkanaler Kap 29 Kjelanlegg sentralvarmeanlegg oljefyringsanlegg og varmluftsanlegg Kap 30 Ventilasjonskanaler rørledninger m v Kap 31 Søppelnedkast Kap 32 Dører porter og vinduer m v D Forskrifter for spesielle bygninger m v Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1949-bind-II/1/10/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 19. Brannvegger.
  åpen bebyggelse kan bygningsrådet for rekkehus med god avstand mellom rekkene tillate at brannvegg mot nabogrunn sløyfes når bebygget areal mellom brannveggene ikke blir større enn 150 m 6 Innlagt treverk i brannvegg skal ha en avstand av minst 23 cm fra veggens annen side For 2 etasjers eneboliger og småhus kan dog avstanden reduseres til 12 cm 7 Felles brannvegg kan utføres med dimensjoner som fastsatt for brannvegg 8 Har en bygning i noen retning større avstand mellom ytterveggene enn 40 m skal den for hver 40 m avdeles med vegg av minst 1 stein mur eller av annet jevngodt brannfast materiale Veggen skal føres opp under taktekningen På øverste loft må ikke anbringes åpninger i veggen med mindre de forsynes med selvlukkende branndør 30 Disse bestemmelser skal dog ikke være til hinder for å innre rom av større utstrekning enn 40 m når de begrensende vegger utføres som foran nevnt og rommet isoleres fra bygningens øvrige deler i den utstrekning som bygningsrådet i hvert tilfelle finner påkrevd Bygningsrådet kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra bestemmelsene i pkt l 9 I bygning til varig opphold for mennesker må brannvegg isoleres i samsvar med bestemmelsene i kap 5 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II C Forskrifter for spesielle konstruksjoner m v Kap 9 Grunnmur og kjeller Kap 10 Vegger av naturstein Kap 11 Vegger av teglstein Kap 12 Vegger av andre kunststeiner Kap 13 Vegger av kompakt betongstein og betonglhulstein Kap 14 Vegger av betong uten armering Kap 15

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1949-bind-II/1/11/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 20. Beskyttelse av stålkonstruksjoner.
  av den isolerte konstruksjon ikke vil svike under brann før vedkommende vegg etasjeskiller takkonstruksjon eller trapp Bygningsrådet kan frita for isolasjon av søyler som bærer takkonstruksjoner i 1 etasjes haller når disse ikke tjener som lagerrom for brennbare ting og frita for isolasjon av søyler i bygningsfasader Bygningsrådet kan også frita for isolasjonsbestemmelsene hvor det gjelder alminnelige beboelseshus hvor det ikke er større butikker eller lagres brennbare ting 2 Om beskyttelse av bærende stålkonstruksjoner mot rustdannelse se 12 i Norsk Standard 424 Bygningskonstruksjoner av stål Såframt stålkonstruksjoner blir utsatt for syrer eller syredamper kan bygningsrådet forlange særlige beskyttelsesmåter Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II C Forskrifter for spesielle konstruksjoner m v Kap 9 Grunnmur og kjeller Kap 10 Vegger av naturstein Kap 11 Vegger av teglstein Kap 12 Vegger av andre kunststeiner Kap 13 Vegger av kompakt betongstein og betonglhulstein Kap 14 Vegger av betong uten armering Kap 15 Vegger av armert betong Kap 16 Innvendige vegger i bygninger av mur eller annet brannfast materiale Kap 17 Vegger av tre Kap 18 Vaskbar overflate på indre vegger Kap 19 Brannvegger Kap 20 Beskyttelse av stålkonstruksjoner 1 2 Kap 21 Trapper og trapperom Kap 22 Takkonstruksjoner og taktekning Kap 23 Takrenner og nedfallsrør Kap 24 Balkonger verandaer altaner loggiaer baldakiner skjermer og framspringende fasadepartier Kap 25 Etasjeskillere Kap 26 Bygninger med etasjeskillere av brannfast materiale m v Kap 27 Røykpiper Kap 28 Ildsteder røykrør og røykkanaler Kap 29 Kjelanlegg sentralvarmeanlegg oljefyringsanlegg og varmluftsanlegg Kap 30 Ventilasjonskanaler rørledninger m v Kap 31

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1949-bind-II/1/12/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 21. Trapper og trapperom.
  minst 1 stein tykkelse eller annet stastisk tilfredsstillende skille av brannfast materiale Rom for hovedtrapp eller eneste trapp til leiligheter over 2 etasje skal ha en bredde som overstiger trappeløpenes minste tillatte samlede bredde med minst 25 cm I forretnings og industribygg kan bygningsrådet med brannstyrets samtykke tillate at påbudte innvendige trapper erstattes med fritrapp 2 Hovedtrapp og eneste trapp til selvstendige leiligheter skal ha en bredde på minst 1 m regnet etter den fri åpning i rekkverkets høyde og en fri høyde i lyset som uten bygningsrådets tillatelse ikke må være under 2 m Danner trappen atkomst til mer enn 4 leiligheter over 1 etasje skal bredden minst være 1 10 m Bitrapp skal ha en bredde av minst 0 80 m Samme bredde gjelder for trapp i eneboliger Trapp skal ha forsvarlig rekkverk og bekvemme stigningsforhold godkjent av bygningsrådet Gang som forbinder hovedtrapp eller eneste trapp til selvstendige leiligheter med gate veg gårdsrom eller portrom skal ha en bredde på minst 25 cm mer enn trappeløpets bredde Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II C Forskrifter for spesielle konstruksjoner m v Kap 9 Grunnmur og kjeller Kap 10 Vegger av naturstein Kap 11 Vegger av teglstein Kap 12 Vegger av andre kunststeiner Kap 13 Vegger av kompakt betongstein og betonglhulstein Kap 14 Vegger av betong uten armering Kap 15 Vegger av armert betong Kap 16 Innvendige vegger i bygninger av mur eller annet brannfast materiale Kap 17 Vegger av tre Kap 18 Vaskbar overflate på indre vegger Kap 19

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1949-bind-II/1/13/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 22. Takkonstruksjoner og taktekning.
  Godkjent tekning av tretak Godkjent tekning av tretak er Stålplater kopperplater eller andre metallplater godkjent av departementet Skiferstein Takstein av tegl hvis form og kvalitet er godkjent av departementet Flat takstein av tegl skal være lagt på bordtak på en måte som bygningsrådet godkjenner slik at det ikke blir annet enn horisontale gjennomgående kanaler fra stein til stein bortsett fra mellomrommet mellom underlektene sløyfene Dessuten kan bygningsrådet påby at steinen av hensyn til værforholdene festes til taket på en måte som bygningsrådet godkjenner Materialet må dekke tett i omleggene Omleggene må ikke være under 5 cm Hvis steinen falses sammen med dype rifler slik at sideforskyvning utelukkes kan dog omlegget gjøres mindre Krum takstein av tegl som er formet slik at det blir gjenomløpende kanaler i vertikal retning mellom stein og bordtak tillates bare brukt på de bygninger som er nevnt i bygingslovens 87 pkt 2 Bordtaket skal være tekket med tjærefri asfaltpapp av minst 1 mm tykkelse godkjent av departementet Trelektning kan brukes over asfaltpappen Bygningsrådet kan påby at steinen av hensyn til værforholdene festes til taket på en måte som bygningsrådet godkjenner Krum takstein av tegl som er forsynt med falser eller på annen måte formet slik at det ikke dannes slike gjennomløpende vertikale kanaler som er nevnt under pkt 3 e og som er godkjent av departementet kan brukes på samme vilkår som er gitt for flat takstein i pkt 3 b Flat takstein av sement hvis form og kvalitet er godkjent av departementet kan med bygningsrådets samtykke brukes når den legges som bestemt i pkt 3 b Torv i distrikter med åpen bebyggelse med bygningsrådets samtykke Asfaltpapp må ikke brukes som underlag direkte under torv Tjærefri asfaltpapp som pålegges i minst 2 lag Det underste skal ha en tykkelse av minst 1 mm og spikres Det øverste skal ha en tykkelse av minst 2 mm og klebes Pappsorten må være godkjent Asfalt som brukes til klebning bør ikke ha lavere smeltepunkt enn 70 C På skurbygninger og bygninger av provisorisk art kan det dog brukes enkelt asfaltpapp av minst 2 mm tykkelse Bygningsrådet kan tillate at det på mindre bygninger av denne art brukes 1 mm tykk asfaltpapp eller sandet tjærepapp Sementasbestplater og flat takstein av dette materiale 4 Tekning av betongtak Alle massive betongtak varme tak som ligger direkte over oppvarmet rom bør om mulig utføres med fall mot innvendige nedfall rør og isoleres forsvarlig Brukes det til tekning damptette materialer som f eks asfaltbelegg asfaltpapp o l skal det for å motvirke kondensering under tekningen sørges for effektiv drenasje eller ventilasjon i isolasjonen eller sørges for et dampsperresjikt på romsiden av isolasjonen på en måte som er godkjent av bygningsrådet Oppføres det over isolert betongtak bord eller platetak med tekning kan overtaket ha fall enten mot ut eller innvendige nedfallsrør Luftrommet under overtaket skal ventileres godt for å hindre kondensering av fuktighet og skader under overtaket og motvirke istappdannelser ved takskjegget på bygg med utvendig taknedløp 5 Sikring ved overlys og flate tak Overlys

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1949-bind-II/1/14/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive