archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Kap. 38. Rom for husdyr.
  hvorav i allfall den ene må føre direkte til det fri Hvor det er 2 utganger må ikke begge anbringes i samme vegg eller ved vinkelbygning ikke begge i indre vinkel Utgangene må ha en fri bredde på minst 1 m Dørene må slå ut og være slik innrettet at de lett kan åpnes utenfra Bygningsrådet kan hvor det finner det nødvendig kreve at hovedutgangen gjøres bredere 4 Enhver åpning i tak over husdyrrom må enten taket er av tre eller av brannfast materiale være dekket med lem som i det minste skal være utført med brannherdig kledning av klasse B 30 på oversiden Lemmer for foringsluker skal være hengslet Lemmer i ventilasjonskanaler skal automatisk lukke seg under brann 5 Ved mindre husdyrrom for inntil 2 dyr og ellers hvor særlige grunner taler for det kan bygningsrådet med brannstyrets samtykke tillate at de foranstående bestemmelser fravikes i den utstrekning det finns ubetenkelig 6 Ved større anlegg eller hvor særlige grunner taler for det kan bygningsrådet etter tilråding av brannstyret påby de branntekniske foranstaltninger som finns påkrevd Således kan påbys at det blir sørget for nødvendig slokkingsvann f eks ved anlegg av branndam 7 I bygning med rom for husdyr som ligger slik til at den kan bli utsatt for gnistregn kan bygningsrådet påby at sjalusiåpninger o l i for rom og andre rom hvor det finns lettantennelige ting skal dekkes utvendig med finmasket netting av rustfritt materiale 8 Bygningsrådet kan godkjenne og påby hensiktsmessige løseanordninger for dyrene 9 Bygningsrådet fastsetter hvorledes rom for mindre dyr som sauer høns m v skal utføres i brannteknisk henseende under hensyn til antall dyr beliggenhet m v Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1949-bind-II/2/6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Kap. 39. Tilfluktsrom.
  for spesielle konstruksjoner m v D Forskrifter for spesielle bygninger m v Kap 33 Hoteller sykehus rekonvalesenthjem pleiehjem gamlehjem barnehjem internater skoler større forretningsbygninger o l Kap 34 Forsamlingslokaler og rom for lettantennelig film Kap 35 Rom for forbrenningsmotorer Kap 36 Garasjer og bilverksteder Kap 37 Sprøytelakkeringsrom Kap 38 Rom for husdyr Kap 39 Tilfluktsrom Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1949-bind-II/2/7/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: D. Forskrifter for spesielle bygninger m.v.
  gamlehjem barnehjem internater skoler større forretningsbygninger o l Kap 34 Forsamlingslokaler og rom for lettantennelig film Kap 35 Rom for forbrenningsmotorer Kap 36 Garasjer og bilverksteder Kap 37 Sprøytelakkeringsrom Kap 38 Rom for husdyr Kap 39 Tilfluktsrom Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1949-bind-II/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 1. Forskriftenes virkekrets.
  og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v A Alminnelige bestemmelser 1 Forskriftenes virkekrets 2 Definisjoner B Nye bygninger for herberger C Endring av bygninger for herberger D Etablering av herberger i bestående bygninger E Herberger som er i drift ved forskriftenes ikrafttreden F Særforskrifter for pleieanstalter G

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrifter-om-vern-mot-brann-i-herberge-pleieanstalt-1963/1/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 2. Definisjoner.
  den lukket Massiv tredør dør av massiv ved med en tykkelse på minst 40 mm Branndør dør som etter klassifisering er offentlig godkjent som tilfredsstillende bestemte branntekniske krav Brannherdig kledning kledning som etter klassifisering er offentlig godkjent som tilfredsstillende bestemte branntekniske krav Brannfast materiale ikke brennbart materiale som er offentlig god kjent som tilfredsstillende bestemte branntekniske og belast ningsmessige krav Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v A Alminnelige bestemmelser 1 Forskriftenes virkekrets 2 Definisjoner Herberge Pleieanstalt Soverom Rom til varig opphold Nødlys Reservelys Selvlukkende dører Massiv tredør Branndør Brannherdig kledning Brannfast materiale B Nye bygninger for herberger C Endring av bygninger for herberger D Etablering av herberger i bestående bygninger E Herberger som er i drift ved forskriftenes ikrafttreden F Særforskrifter for pleieanstalter G Ikrafttreden Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrifter-om-vern-mot-brann-i-herberge-pleieanstalt-1963/1/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: A. Alminnelige bestemmelser.
  Forskriftenes virkekrets 2 Definisjoner B Nye bygninger for herberger C Endring av bygninger for herberger D Etablering av herberger i bestående bygninger E Herberger som er i drift ved forskriftenes ikrafttreden F Særforskrifter for pleieanstalter G Ikrafttreden Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/plan-bygg/forskrifter-om-vern-mot-brann-i-herberge-pleieanstalt-1963/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 3. Isolering fra andre lokaler.
  bygning som herberge når disse lokaler på betryggende måte er skilt fra herberget Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v A Alminnelige bestemmelser B Nye bygninger for herberger 3 Isolering fra andre lokaler 4 Trebygninger 5 Etasjeskillere 6 Innredning 7 Trapper og trapperom 8 Korridorer 9 Dører og vinduer 10 Åpninger i etasjeskillere 11 Piper ildsteder og varmeanlegg 12 Redningsmidler 13 Slokkingsmidler 14 Brannvarsling 15 Belysning 16 Markering av utgangsveier 17 Fri utgang 18 Reservebygninger 19 Nattvakt og ettersyn 20 Oppslag for gjester 21 Kontroll av elektrisk anlegg 22 Ordensregler og instrukser 23 Skjerpelser C Endring av bygninger for herberger D Etablering av herberger i bestående bygninger E Herberger som er i drift ved forskriftenes ikrafttreden F Særforskrifter for pleieanstalter G Ikrafttreden Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrifter-om-vern-mot-brann-i-herberge-pleieanstalt-1963/2/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 4. Trebygninger.
  lengde av minst 6 m og skal danne et effektivt brannskille Dørene i brannveggene skal være branndør 60 og hovedtrappen skal være i mellombygningen Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v A Alminnelige bestemmelser B Nye bygninger for herberger 3 Isolering fra andre lokaler 4 Trebygninger 5 Etasjeskillere 6 Innredning 7 Trapper og trapperom 8 Korridorer 9 Dører og vinduer 10 Åpninger i etasjeskillere 11 Piper ildsteder og varmeanlegg 12 Redningsmidler 13 Slokkingsmidler 14 Brannvarsling 15 Belysning 16 Markering av utgangsveier 17 Fri utgang 18 Reservebygninger 19 Nattvakt og ettersyn 20 Oppslag for gjester 21 Kontroll av elektrisk anlegg 22 Ordensregler og instrukser 23 Skjerpelser C Endring av bygninger for herberger D Etablering av herberger i bestående bygninger E Herberger som er i drift ved forskriftenes ikrafttreden F Særforskrifter for pleieanstalter G Ikrafttreden Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrifter-om-vern-mot-brann-i-herberge-pleieanstalt-1963/2/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive