archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: § 23. Skjerpelser.
  eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v A Alminnelige bestemmelser B Nye bygninger for herberger 3 Isolering fra andre lokaler 4 Trebygninger 5 Etasjeskillere 6 Innredning 7 Trapper og trapperom 8 Korridorer 9 Dører og vinduer 10 Åpninger i etasjeskillere 11 Piper ildsteder og varmeanlegg 12 Redningsmidler 13 Slokkingsmidler 14 Brannvarsling 15 Belysning 16 Markering av utgangsveier 17 Fri utgang 18 Reservebygninger 19 Nattvakt og ettersyn 20 Oppslag for gjester 21 Kontroll av elektrisk anlegg 22 Ordensregler og instrukser 23 Skjerpelser C Endring av bygninger for herberger D Etablering av herberger i bestående bygninger E Herberger som er i drift ved forskriftenes ikrafttreden F Særforskrifter for pleieanstalter G Ikrafttreden Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrifter-om-vern-mot-brann-i-herberge-pleieanstalt-1963/2/21/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: B. Nye bygninger for herberger.
  Piper ildsteder og varmeanlegg 12 Redningsmidler 13 Slokkingsmidler 14 Brannvarsling 15 Belysning 16 Markering av utgangsveier 17 Fri utgang 18 Reservebygninger 19 Nattvakt og ettersyn 20 Oppslag for gjester 21 Kontroll av elektrisk anlegg 22 Ordensregler og instrukser 23 Skjerpelser C Endring av bygninger for herberger D Etablering av herberger i bestående bygninger E Herberger som er i drift ved forskriftenes ikrafttreden F Særforskrifter for pleieanstalter G Ikrafttreden Midlertidig tillegg

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/plan-bygg/forskrifter-om-vern-mot-brann-i-herberge-pleieanstalt-1963/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: C. Endring av bygninger for herberger.
  B Nye bygninger for herberger C Endring av bygninger for herberger 24 Endring av bygninger for herberger D Etablering av herberger i bestående bygninger E Herberger som er i drift ved forskriftenes ikrafttreden F Særforskrifter for pleieanstalter G Ikrafttreden Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/plan-bygg/forskrifter-om-vern-mot-brann-i-herberge-pleieanstalt-1963/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: D. Etablering av herberger i bestående bygninger.
  B Nye bygninger for herberger C Endring av bygninger for herberger D Etablering av herberger i bestående bygninger 25 Etablering av herberger i bestående bygninger E Herberger som er i drift ved forskriftenes ikrafttreden F Særforskrifter for pleieanstalter G Ikrafttreden Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/plan-bygg/forskrifter-om-vern-mot-brann-i-herberge-pleieanstalt-1963/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: E. Herberger som er i drift ved forskriftenes ikrafttreden.
  B Nye bygninger for herberger C Endring av bygninger for herberger D Etablering av herberger i bestående bygninger E Herberger som er i drift ved forskriftenes ikrafttreden 26 Herberger som er i drift ved forskriftenes ikrafttreden F Særforskrifter for pleieanstalter G Ikrafttreden Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/plan-bygg/forskrifter-om-vern-mot-brann-i-herberge-pleieanstalt-1963/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 27. Nye bygninger for pleieanstalter.
  Bestemmelsen i 8 pkt 3 gjelder med det tillegg at hvor syke skal transporteres i senger skal bredden av korridor være minst 2 5 m Bestemmelsen i 9 pkt 3 om selvlukkende dører mellom soverom og korridor får ikke anvendelse Bestemmelsen i 9 pkt 4 om at dører i utgangsveier fritt skal kunne åpnes innvendig fra gjelder ikke for isolater i psykiatriske institusjoner psykiatriske sykehus klinikker sykehjem åndssvakehjem og barnepsykiatriske institusjoner for isolater for sinnslidende ved alminnelige sykehus aldershjem og pleiehjem for isolater på kursteder og klinikker for alkoholister og for spésialavdelinger ved de verneskoler som hører under Sosialdepartementet Bestemmelsen i 9 pkt 5 gjelder ikke for de i nærværende paragrafs pkt 7 nevnte institusjoner Takvinduer eller skråttstilte vinduer er dog ikke tillatt Bestemmelsen i 14 pkt I b gjelder med det tillegg at i anstalter hvor klientelet av fysiske eller psykiske årsaker ikke er i stand til selv å redde seg under brann skal brann varsles ved optiske signaler i de tilliggende korridorer eventuelt ved tilkopling til virksomhetens eget optiske anlegg for tilkalling av betjening Varslingsapparater i soverom er her ikke nødvendig Bestemmelsen i 20 får ikke anvendelse Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v A Alminnelige bestemmelser B Nye bygninger for herberger C Endring av bygninger for herberger D Etablering av herberger i bestående bygninger E Herberger som er i drift ved forskriftenes ikrafttreden F Særforskrifter for pleieanstalter 27 Nye bygninger for pleieanstalter 28 Endring av bygninger for pleieanstalter

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrifter-om-vern-mot-brann-i-herberge-pleieanstalt-1963/6/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 28. Endring av bygninger for pleieanstalter.
  at også de deler av bygningen som ikke omfattes av endringen bringes helt eller delvis i samsvar med bestemmelsene i 27 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v A Alminnelige bestemmelser B Nye bygninger for herberger C Endring av bygninger for herberger D Etablering av herberger i bestående bygninger E Herberger som er i drift ved forskriftenes ikrafttreden F Særforskrifter for pleieanstalter 27 Nye bygninger for pleieanstalter 28 Endring av bygninger for pleieanstalter 29 Etablering av pleieanstalter i bestående bygninger 30 Pleieanstalter som er i drift ved forskriftenes ikrafttreden G Ikrafttreden Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1987 Veiledning til Byggeforskrift 1987

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrifter-om-vern-mot-brann-i-herberge-pleieanstalt-1963/6/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 29. Etablering av pleieanstalter i bestående bygninger.
  i herberge pleieanstalt m v A Alminnelige bestemmelser B Nye bygninger for herberger C Endring av bygninger for herberger D Etablering av herberger i bestående bygninger E Herberger som er i drift ved forskriftenes ikrafttreden F Særforskrifter for pleieanstalter 27 Nye bygninger for pleieanstalter 28 Endring av bygninger for pleieanstalter 29 Etablering av pleieanstalter i bestående bygninger 30 Pleieanstalter som er i drift ved forskriftenes ikrafttreden G Ikrafttreden Midlertidig tillegg

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrifter-om-vern-mot-brann-i-herberge-pleieanstalt-1963/6/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive