archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Veiledning til forskrift om transportabelt trykkutstyr for farlig gods (2001)
  Kapittel 4 Merking Kapittel 5 Tilsyn klageadgang og reaksjonsmidler Kapittel 6 Avsluttende bestemmelser Vedlegg 1 Minimumskriterier for utpeking av tekniske kontrollorgan og brukerinspektorater Vedlegg 2 Tilleggskriterier for utpeking av tekniske kontrollorgan Vedlegg 3 Tilleggskriterier for utpeking av brukerinspektorat Vedlegg 4 del 1 Prosedyrer for samsvarsvurdering Vedlegg 4 del 2 Prosedyrer for fornyet samsvarsvurdering Vedlegg 4 del 3 Prosedyrer for periodisk kontroll Vedlegg 5 Moduler som skal benyttes ved samsvarsvurdering etter 6 Vedlegg 6 Farlige stoffer som er særlig omtalt Vedlegg 7 Samsvarsmerkets grafiske form Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Enkle trykkbeholdere Gassapparat og utstyr Håndtering av farlig stoff Internkontrollforskriften Landtransport av farlig gods Liste over farlige stoffer Stofflisten Organisering av brannvesen Storulykkeforskriften Transportabelt trykkutstyr Forskrift om transportabelt trykkutstyr Veiledning til forskrift om transportabelt trykkutstyr for farlig gods 2001 Forord Forskrift om transportabelt trykkutstyr for farlig gods Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Samsvarsvurdering og kontroll Kapittel 3 Utpeking av teknisk kontrollorgan og brukerinspektorat Kapittel 4 Merking Kapittel 5 Tilsyn klageadgang og reaksjonsmidler Kapittel 6 Avsluttende bestemmelser Vedlegg 1 Minimumskriterier for utpeking

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/transportabelt-trykkutstyr/veiledning/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Transportabelt trykkutstyr
  Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Enkle trykkbeholdere Gassapparat og utstyr Håndtering av farlig stoff Internkontrollforskriften Landtransport av farlig gods Liste over farlige stoffer Stofflisten Organisering av brannvesen Storulykkeforskriften Transportabelt trykkutstyr Forskrift om transportabelt trykkutstyr Veiledning til forskrift om transportabelt trykkutstyr for farlig gods 2001 Trykkpåkjent utstyr El tilsynsloven med forskrifter veiledninger

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/transportabelt-trykkutstyr/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Trykkpåkjent utstyr
  DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Enkle trykkbeholdere Gassapparat og utstyr Håndtering av farlig stoff Internkontrollforskriften Landtransport av farlig gods Liste over farlige stoffer Stofflisten Organisering av brannvesen Storulykkeforskriften Transportabelt trykkutstyr Trykkpåkjent utstyr Forskrift om

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/trykkpaakjentutstyr/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg
  of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven Forskrifter med veiledning Autorisasjon av verksteder Avgiftsregulativ for sterkstrømanlegg Delegering til DSB etter el tilsynsloven Det lokale elektrisitetstilsyn Elektriske forsyningsanlegg Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg Første del Innledende bestemmelser og definisjoner Andre del Generelle bestemmelser Tredje del Spesifikke krav for elektriske installasjoner Fjerde del

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/el-tilsyn/forskrifter/elektriske-forsyningsanlegg/veiledning-til-forskrift-om-elektriske-forsyningsanlegg/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen
  Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven Forskrifter med veiledning Autorisasjon av verksteder Avgiftsregulativ for sterkstrømanlegg Delegering til DSB etter el tilsynsloven Det lokale elektrisitetstilsyn Elektriske forsyningsanlegg Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen 1 Bakgrunn 2 Krav hjemmelsgrunnlag 3 Forutsetninger 4 Brannforebyggende tiltak 5 Brannvernmateriell type og plassering 6 Opplæring og øvelser 7 Sambands førstehjelps og

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/el-tilsyn/forskrifter/elektriske-forsyningsanlegg/temaveiledning-brannvern-i-kraftforsyningen/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Elektriske forsyningsanlegg
  veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven Forskrifter med veiledning Autorisasjon av verksteder Avgiftsregulativ for sterkstrømanlegg Delegering til DSB etter el tilsynsloven Det lokale elektrisitetstilsyn Elektriske forsyningsanlegg Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Elektriske lavspenningsanlegg Elektrisk utstyr Elektromedisinsk utstyr Eksplosjonsfarlige atmosfærer Internkontrollforskriften Kvalifikasjoner elektrofagfolk Maritime elektriske anlegg Medisinsk utstyr Registrering av el vedlikeholdere Sikkerhet ved elektriske anlegg Tilsyn med elektromedisinsk utstyr

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/el-tilsyn/forskrifter/elektriske-forsyningsanlegg/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Registrering av el-vedlikeholdere
  forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven Forskrifter med veiledning Autorisasjon av verksteder Avgiftsregulativ for sterkstrømanlegg Delegering til DSB etter el tilsynsloven Det lokale elektrisitetstilsyn Elektriske forsyningsanlegg Elektriske lavspenningsanlegg Elektrisk utstyr Elektromedisinsk utstyr Eksplosjonsfarlige atmosfærer Internkontrollforskriften Kvalifikasjoner elektrofagfolk Maritime elektriske anlegg Medisinsk utstyr Registrering av el vedlikeholdere Forskrift om registrering av el vedlikeholdere Veiledning til forskrift om registrering av el vedlikeholdere Sikkerhet ved elektriske anlegg Tilsyn med elektromedisinsk

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/el-tilsyn/forskrifter/Forskrift-om-registrering-av-el-vedlikeholdere/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. I. - Lovens virkekrets og andre almindelige bestemmelser.
  grensen går i gaten kan departementet efter andragende fra en av kommunene treffe bestemmelse om de om gateoparbeidelse og refusjon gjeldende regler i den ene kommune skal komme til anvendelse på eieren av de til gaten støtende eiendommer i den annen kommune Før sådanne bestemmelser treffes skal nabokommunen og vedkommende grunneiere gis anledning til å uttale sig 6 Forskrifter til supplering av loven i de av denne bestemte tilfelle utferdiges av vedkommende regjeringsdepartement jfr 80 87 103 123 129 7 Særlige undtagelser fra lovens bestemmelser så vel som fra bestemmelsene i vedtekter eller forskrifter kan tilstedes av vedkommende regjeringsdepartement når andragendet er anbefalt av formannskapet eller av bystyret såfremt saken av ansøkeren er begjært forelagt dette Forøvrig skal erklæring foreligge fra bygningsrådet samt fra helserådet eller brandstyret forsåvidt saken vedrører sundhetsvesenet eller de i brandlovens 3 omhandlede bygninger 8 Det kan bestemmes ved vedtekt at midlertidige undtagelser fra lovens bestemmelser kan tilstedes av bygningsrådet når de under de forhåndenværende omstendigheter finnes ubetenkelige og forholdet uten for stor vanskelighet vil kunne rettes Sådanne undtagelser kan til enhver tid tilbakekalles og skal være betinget av at den byggende ved tinglest erklæring forplikter sig til når som helst å bortta eller forandre det utførte eller ophøre med midlertidig tillatt benyttelse Underretning om beslutningene skal derhos meddeles vedkommende regjeringsdepartement 9 Erklæringer og overenskomster som utferdiges av grunneiere og tingleses i henhold til nærværende lovs 62 75 og 84 går foran private heftelser i eiendommen 10 Beløp som tilkommer kommunen eller privat grunneier i henhold til 33 og kap V om refusjon m v kan inndrives ved utpantning og har samme pantesikkerhet som kommunale skatter av fast eiendom Panteretten tapes såvel når utpantning ikke er holdt innen et halvt år fra forfallsdag som når tvangsauksjon ikke er begjært eller forretningen ikke er fremmet efter forskriftene

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/lov-om-bygningsvesenet/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive