archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: A. - Alminnelige bestemmelser.
  1949 bind I A Alminnelige bestemmelser Kap 1 B Generelle tekniske forskrifter Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Byggeforskrift 1985

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1949-bind-I/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: B. - Generelle tekniske forskrifter.
  Byggeforskrift 1949 bind I A Alminnelige bestemmelser B Generelle tekniske forskrifter Kap 2 Egenvekter Kap 3 Belastninger Kap 4 Tillatte spenninger m v Kap 5 Varme og lydisolasjon Kap 6 Branntekniske definisjoner og klasseinndeling Kap 7 Stillaser og arbeidsinnhegninger m v Kap 8 Installasjoner for elektrisitet og gass Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1949-bind-I/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Byggeforskrift 1949 bind I
  Alminnelige bestemmelser B Generelle tekniske forskrifter Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1987 Veiledning til Byggeforskrift 1987

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1949-bind-I/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: C. Forskrifter for spesielle konstruksjoner m.v.
  22 Takkonstruksjoner og taktekning Kap 23 Takrenner og nedfallsrør Kap 24 Balkonger verandaer altaner loggiaer baldakiner skjermer og framspringende fasadepartier Kap 25 Etasjeskillere Kap 26 Bygninger med etasjeskillere av brannfast materiale m v Kap 27 Røykpiper Kap 28 Ildsteder røykrør og røykkanaler Kap 29 Kjelanlegg sentralvarmeanlegg oljefyringsanlegg og varmluftsanlegg Kap 30 Ventilasjonskanaler rørledninger m v Kap 31 Søppelnedkast Kap 32 Dører porter og vinduer m v Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II C Forskrifter for spesielle konstruksjoner m v Kap 9 Grunnmur og kjeller Kap 10 Vegger av naturstein Kap 11 Vegger av teglstein Kap 12 Vegger av andre kunststeiner Kap 13 Vegger av kompakt betongstein og betonglhulstein Kap 14 Vegger av betong uten armering Kap 15 Vegger av armert betong Kap 16 Innvendige vegger i bygninger av mur eller annet brannfast materiale Kap 17 Vegger av tre Kap 18 Vaskbar overflate på indre vegger Kap 19 Brannvegger Kap 20 Beskyttelse av stålkonstruksjoner Kap 21 Trapper og trapperom Kap 22 Takkonstruksjoner og taktekning Kap 23 Takrenner og nedfallsrør Kap 24 Balkonger verandaer altaner loggiaer baldakiner skjermer og framspringende fasadepartier Kap 25 Etasjeskillere Kap 26 Bygninger med etasjeskillere av brannfast materiale m v Kap 27 Røykpiper Kap 28 Ildsteder røykrør og røykkanaler Kap 29 Kjelanlegg sentralvarmeanlegg oljefyringsanlegg og varmluftsanlegg Kap 30 Ventilasjonskanaler rørledninger m v Kap 31 Søppelnedkast Kap 32 Dører porter og vinduer m v D Forskrifter for spesielle bygninger m v Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1949-bind-II/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: D. Forskrifter for spesielle bygninger m.v.
  1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II C Forskrifter for spesielle konstruksjoner m v D Forskrifter for spesielle bygninger m v Kap 33 Hoteller sykehus rekonvalesenthjem pleiehjem gamlehjem barnehjem internater skoler større forretningsbygninger o l Kap 34 Forsamlingslokaler og rom for lettantennelig film Kap 35 Rom for forbrenningsmotorer Kap 36 Garasjer og bilverksteder Kap 37 Sprøytelakkeringsrom Kap 38 Rom for husdyr Kap 39 Tilfluktsrom Forskrifter om vern mot brann i

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1949-bind-II/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Byggeforskrift 1949 bind II
  C Forskrifter for spesielle konstruksjoner m v D Forskrifter for spesielle bygninger m v Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1987

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1949-bind-II/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: A. Alminnelige bestemmelser.
  i herberge pleieanstalt m v A Alminnelige bestemmelser 1 Forskriftenes virkekrets 2 Definisjoner B Nye bygninger for herberger C Endring av bygninger for herberger D Etablering av herberger i bestående bygninger E Herberger som er i drift ved forskriftenes ikrafttreden F Særforskrifter for pleieanstalter G Ikrafttreden Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrifter-om-vern-mot-brann-i-herberge-pleieanstalt-1963/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: B. Nye bygninger for herberger.
  med glassrute og nøkkelen er festet til en lenke som ikke hindrer dens bruk Soverom skal ha loddrett stående vinduer Minst ett vindu skal kunne åpnes og være slik hengslet og dimensjonert at det kan nyttes som redningsvei Vindusbrett må ikke være høyere enn 1 0 m fra golvet 10 Åpninger i etasjeskillere Sjakter og kanaler som bryter gjennom etasjeskillere skal i bygninger av brannfast materiale og med brannsikker innredning utføres av brannfast materiale og i andre bygninger være forsynt med minst brannherdig kledning B30 Dører i slike sjakter skal tilsvare branndør 30 11 Piper ildsteder og varmeanlegg Piper ildsteder varmeanlegg fyrrom m v skal være i samsvar med forskriftene til bygningsloven 12 Redningsmidler Ved alle herberger på landet og ved herberger i trebygninger i byer skal det være minst to brannstiger For bygninger med samme byggemåte i byer treffer brannstyret bestemmelse om stigehold I herberger uten brannsikker innredning skal hvert soverom hvor avstanden fra terreng til vindusbrett er større enn 5 m ha godkjent branntau som er opphengt og ferdig til bruk Brann tau kan også påbys i herberger med brannsikker innredning hvor redning over stiger er vanskelig eller andre forhold gjør det påkrevet 13 Slokkingsmidler I bygninger med nødvendig trykkvann minst 30 m over bygningens tak skal det i hver etasje være minst én brann slange med tilstrekkelig lengde til å nå inn i hvert rom Hver slange må ikke være over 25 m lang og dekker den ikke alle rom må der legges flere opplegg Røropplegg som er tilkoplet brannslange skal være rikelig di mensjonert I bygninger uten tilstrekkelig trykkvann skal det i hver etasje være minst to nødslokkingsapparater Brannslanger og håndslokkingsapparater skal være hensiktsmes sig plassert godt synlige og lett tilgjengelige Deres plass skal være tydelig markert med innskrift BRANNREDSKAP I høye bygninger kan kreves særskilte opplegg for brannslokking og rikeligere utstyr 14 Brannvarsling I herberger med minst 20 senger skal det være brannvarslings anlegg med brannmeldere for manuell betjening Brannmelderne skal plasseres på hensiktsmessige steder Er sengetallet minst 50 skal det dessuten være automatiske brannmeldere i alle rom varslingsapparater alarmklokker o l som trer i funksjon når en brannmelder utløses automatisk eller manuelt Varslingsapparat skal monteres i alle rom soverom oppholdsrom arbeidsrom korridorer m v Dog kan det for hele herberget eller deler av det nyttes felles apparat dersom det oppnås like betryggende varsling I herberger hvor be tjeningen bor utenfor virksomheten eller hvor andre forhold gjør det påkrevet kan det også kreves utvendig varsling I alle herberger skal det være minst 1 gongong som kan brukes til å varsle brann 15 Belysning Til belysning må ikke brukes ildsfarlige oljer av klasse A jfr ildsfarlighetslovgivningens bestemmelser eller sprit Korridorer trapper og andre redningsveier skal døgnet rundt være tilstrekkelig belyst Over alle dører som fører fra korridorer eller store fellesrom til utgang nødutgang skal det være nødbelysning i rødt gjen nomfarget glass og den skal alltid være tent etter mørkets frembrudd Elektrisk nødbelysning kan være tilsluttet bygningens øvrige elektriske anlegg men skal ha egen kurs med

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrifter-om-vern-mot-brann-i-herberge-pleieanstalt-1963/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive