archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Del 5. - Konstruktive bestemmelser
  brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Innledning Del 1 Alminnelige bestemmelser Del 2 Kartverk oppmåling og utnyttingsgrad Del 3 Bygningers innredning Del 4 Bygningsdeler og installasjoner Del 5 Konstruktive bestemmelser Kap 51 Belastninger Kap 52 Beregningsregler Kap 53 Lydforhold Kap 54 Varmeisolering og tetthet 1 Kap 55 Brannvern Kap 56 Tilfluktsrom Kap 57 Stillaser

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1969/6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Del 6. - Overgangsbestemmelser og ikrafttreden
  særlige tilfelle forlenge fristen Alle godkjenninger av materialer og konstruksjoner som er meddelt før disse forskrifter trer i kraft faller bort fra 1 juli 1971 Hvis departementets godkjenning fortsatt er nødvendig må ny søknad sendes inn Kap 62 Ikrafttreden Disse forskrifter trer i kraft fra 1 april 1970 Fra samme tid oppheves departementets byggeforskrifter av 15 desember 1949 med senere endringer og de regler som er gitt i medhold av forskriftene Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Innledning Del 1 Alminnelige bestemmelser Del 2 Kartverk oppmåling og utnyttingsgrad Del 3 Bygningers innredning Del 4 Bygningsdeler og installasjoner Del 5 Konstruktive bestemmelser Del 6 Overgangsbestemmelser og ikrafttreden Kap 61 Overgangsbestemmelser Kap 62 Ikrafttreden Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1969/7/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Byggeforskrift 1969
  v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Innledning Del 1 Alminnelige bestemmelser Del 2 Kartverk oppmåling og utnyttingsgrad Del 3 Bygningers innredning Del 4 Bygningsdeler og installasjoner Del 5 Konstruktive bestemmelser Del 6 Overgangsbestemmelser og ikrafttreden Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1969/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: A. Alminnelige bestemmelser.
  med herberge hotell pensjonat gjestgiveri ungdomsherberge internat feriehjem og liknende virksomhet pleieanstalt sykehus fødehjem kursted rekonvalesenthjem aldershjem pleiehjem barnehjem og liknende virksomhet soverom rom som brukes til nattopphold rømningsveg en på forhånd tilrettelagt forbindelse mellom rom og det fri nødlys rød belysning i korridor utgang m v for å markere rømningsveg reservelys belysning som trer i stedet for den vanlige belysning når denne svikter Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v A Alminnelige bestemmelser 1 Forskriftenes virkekrets 2 Definisjoner B Ny bygning for herberge C Endring av bygning for herberge D Etablering av herberge i bestående bygning E Herberge som er i drift ved forskriftenes ikrafttreden F Særforskrifter for pleieanstalt G Ikrafttreden Endringer i forskriftene

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrifter-om-vern-mot-brann-i-herberge-pleieanstalt-1970/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: B. Ny bygning for herberge.
  Dog tillates brukt nøkkel når denne oppbevares i umiddelbar nærhet i et tydelig merket skap med glassrute og nøkkelen er festet til en lenke som ikke hindrer dens bruk Soverom skal ha loddrett stående vinduer Minst ett vindu skal kunne åpnes og være slik hengslet og dimensjonert at det kan nyttes som redningsveg Vindusbrett må ikke være høyere enn 1 m fra golvet Vindu som skal kunne brukes som nødutgang skal ha en fri åpning av minst 0 5 m bredde eller minst 0 6 m høyde og slik at summen av høyde og bredde skal være minst 1 5 m 10 Redningsmidler Ved ethvert herberge på landet og ved herberge i trebygning i by skal det være minst 2 brannstiger For bygning med annen byggemåte i by treffer brannstyret bestemmelse om stigehold I herberge i trebygning skal hvert soverom hvor avstanden fra terreng til vindusbrett er større enn 5 m ha godkjent branntau som er opphengt og ferdig til bruk Branntau kan også påbys i herberge i bygning med annen byggemåte hvor redning over stiger er vanskelig eller andre forhold gjør det påkrevet 11 Slokkingsmidler I bygning med nødvendig trykkvann skal det i hver etasje være minst en brannslange med tilstrekkelig lengde til å nå inn i hvert rom I bygning uten tilstrekkelig trykkvann skal det i hver etasje være minst 2 håndslokkingsapparater Brannslange og håndslokkingsapparat skal være hensiktsmessig plassert godt synlige og lett tilgjengelige Deres plass skal være tydelig markert med innskrift BRANNREDSKAP I høy bygning kan det kreves særskilt opplegg for brannslokking og rikeligere utstyr 12 Brannvarsling I herberge med minst 20 senger skal det være brannvarslingsanlegg som er typegodkjent av Statens branninspeksjon Anlegget skal bestå av brannmeldere og alarmklokker e l som trer i funksjon ved utløsning av en brannmelder I herberge med 20 50 senger kan brannmelderne være manuelle men i herberge med mer enn 50 senger skal det i tillegg til de manuelle meldere også monteres automatiske meldere i alle rom Alarmklokke skal monteres i soverom oppholdsrom arbeidsrom korridorer o l Dog kan det for hele herberget eller deler av det nyttes felles varslingsapparat dersom det oppnås like betryggende varsling I herberge hvor betjeningen bor utenfor virksomheten eller hvor andre forhold gjør det påkrevet kan det også kreves utvendig varsling I ethvert herberge skal det være minst en gongong som kan brukes til å varsle brann 13 Belysning Til belysning må ikke brukes ildsfarlig olje av klasse A jfr ildsfarlighetslovgivningens bestemmelser eller sprit Korridor trapp og annen rømningsveg skal døgnet rundt være tilstrekkelig belyst Over alle dører som fører fra korridor eller stort fellesrom til utgang nødutgang skal det være nødbelysning i rødt gjennomfarget glass og den skal alltid være tent etter mørkets frembrudd Elektrisk nødbelysning kan være tilsluttet bygningens øvrige anlegg men skal ha egen kurs med egne sikringer 14 Markering av utgangsveger I korridor skal det være tydelig skilt med henvisning til utgang nødutgang Skiltene skal være iøynefallende plassert og være selvlysende i mørke Alle dører som fører til utgang nødutgang skal

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrifter-om-vern-mot-brann-i-herberge-pleieanstalt-1970/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: C. Endring av bygning for herberge.
  som nevnt i første ledd er av større omfang kan det kreves at også de deler av bygningen som ikke omfattes av endringen bringes helt eller delvis i samsvar med bestemmelsene i avsnitt B Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v A Alminnelige bestemmelser B Ny bygning for herberge C Endring av bygning for herberge 22 Endring av bygning for herberge D Etablering av herberge i bestående bygning E Herberge som er i drift ved forskriftenes ikrafttreden F Særforskrifter for pleieanstalt G Ikrafttreden Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1987 Veiledning til Byggeforskrift 1987 Rett og slett Forskrift om konsekvensutredninger etter plbl

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrifter-om-vern-mot-brann-i-herberge-pleieanstalt-1970/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: D. Etablering av herberge i bestående bygning.
  trapp får ikke anvendelse Dog må hovedtrapp ikke ha mindre fri bredde enn 1 m Bestemmelsen i 8 nr 2 om minste bredde av korridor og utgang får ikke anvendelse Dog må korridor og utgang ikke ha mindre fri bredde enn 1 m Bestemmelsen i 9 nr 5 om dørers minste bredde lysmål får ikke anvendelse Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v A Alminnelige bestemmelser B Ny bygning for herberge C Endring av bygning for herberge D Etablering av herberge i bestående bygning 23 Etablering av herberge i bestående bygning E Herberge som er i drift ved forskriftenes ikrafttreden F Særforskrifter for pleieanstalt G Ikrafttreden Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrifter-om-vern-mot-brann-i-herberge-pleieanstalt-1970/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: E. Herberge som er i drift ved forskriftenes ikrafttreden.
  Bestemmelsen i 6 nr 2 om forbud mot bruk av materiale med dårligere branntekniske egenskaper enn tre får ikke anvendelse se dog 7 nr 4 og 8 nr 3 Betemmelsene i 7 nr 3 om at soverom skal ligge mellom trappene i 7 nr 5 om at trapperom skal være lukket mot vestibyle og i 7 nr 6 om minste bredde av trapp får ikke anvendelse Dog må hovedtrapp ikke ha mindre fri bredde enn 1 m Bestemmelsen i 8 nr 2 om minste bredde av korridor og utgang får ikke anvendelse Dog må korridor og utgang ikke ha mindre fri bredde enn 1 m Bestemmelsen i 9 nr 5 om dørers minste bredde får ikke anvendelse Dersom de krav som er nevnt i første ledd etter inspeksjonsmydighetens skjønn ikke kan gjennomføres uten uforholdsmessige utgifter kan inspeksjonsmyndigheten lempe på kravene Den kan da stille som vilkår at andre tiltak skal gjennomføres for å hindre at brann oppstår for å sikre effektiv slokking av oppstått brann og for å sikre og lette redning av gjester og betjening Bl a kan det kreves sprinkleranlegg og reserve belysning med egen uavhengig strømkilde innbygging av åpen trapp mot vestibyle automatisk brannvarslingsanleggg og nattevakt med kontrollur o l også for herberge med 50 senger eller mindre Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrifter-om-vern-mot-brann-i-herberge-pleieanstalt-1970/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive