archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Kap. VIII Miljø og helse
  contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1987 Veiledning til Byggeforskrift 1987 Rett og slett Forskrift om konsekvensutredninger etter plbl Forskrift om krav til byggverk TEK Kap I Alminnelige bestemmelser Kap II Kartverk Kap III Grad av utnytting Kap IV Måleregler Kap V Produkter til byggverk Kap VI Metoder og utførelser Kap VII Personlig og materiell sikkerhet Kap VIII Miljø og helse 8 1 Miljø og helse Energibruk 8 2 Energibruk 8 21 Energi og effekt 8 22 Tetthet 8 23 Energi og miljøvennlige materialer Innemiljø 8 3 Innemiljø 8 31 Dokumentasjon av innemiljø 8 32 Luftkvalitet 8 33

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrift-om-krav-til-byggverk/8/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Kap. IX Installasjoner
  og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1987 Veiledning til Byggeforskrift 1987 Rett og slett Forskrift om konsekvensutredninger etter plbl Forskrift om krav til byggverk TEK Kap I Alminnelige bestemmelser Kap II Kartverk Kap III Grad av utnytting Kap IV Måleregler Kap V Produkter til byggverk Kap VI Metoder og utførelser Kap VII Personlig og materiell sikkerhet Kap VIII Miljø og helse Kap IX Installasjoner 9 1 Installasjoner Varmeanlegg 9 2 Varmeanlegg 9 21 Fyringsanlegg 9 22 Elektriske varmeanlegg 9 23 Varmeanlegg tilknyttet fjernvarme 9 24 Sentralvarmeanlegg 9 3 Ventilasjonsanlegg 9 31 Utførelse av ventilasjonsanlegg 9 32 Tilrettelegging for drift av

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrift-om-krav-til-byggverk/9/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. X Brukbarhet
  og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1987 Veiledning til Byggeforskrift 1987 Rett og slett Forskrift om konsekvensutredninger etter plbl Forskrift om krav til byggverk TEK Kap I Alminnelige bestemmelser Kap II Kartverk Kap III Grad av utnytting Kap IV Måleregler Kap V Produkter til byggverk Kap VI Metoder og utførelser Kap VII Personlig og materiell sikkerhet Kap VIII Miljø og helse Kap IX Installasjoner Kap X Brukbarhet 10 1 Generelle krav til brukbarhet Utearealer 10 2 Generelle krav til utearealer 10 21 Atkomst til bygning Planløsning 10 31 Planløsning og størrelse 10 32 Toaletter garderobe mv 10 33 Belysning og

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrift-om-krav-til-byggverk/10/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. XI Ikrafttreden, opphevelse av tidligere forskrifter og overgangsbestemmelser
  1998 sender melding til kommunen om tiltak etter plan og bygningsloven 81 85 86 a eller 86 b For gjennomføring av tiltak som har krevd omfattende prosjektering og der bruk av nye regler i denne forskrift vil føre til omfattende og kostbare omarbeidelser i prosjektering foretatt før 1 juli 1997 kan kommunen tillate at de tidligere bestemmelser i Byggeforskrift 1987 legges til grunn også for søknader som kommer inn etter 1 juli 1998 For tiltak som omfattes av plan og bygningsloven 83 Basseng brønn og dam og denne forskrift 7 48 Sikkerhet mot drukning gjelder likevel denne forskrift fra 1 juli 1997 uten overgangsordning 11 31 Overgangsbestemmelser for reglene i kap V Produkter til byggverk Godkjenninger som er gitt i medhold av Byggeforskrift 1987 kap 12 før 12 april 1996 gjelder videre for det tidsrom de er gitt for og kan benyttes til dokumentasjon for overensstemmelse med tekniske spesifikasjoner som nevnt i denne forskrift 5 12 innenfor rammen av området de er gitt for Inntil tekniske spesifikasjoner som nevnt i 5 12 foreligger vil merke fra organer som behandlet tvungne godkjenninger etter Byggeforskrift 1987 kap 12 kunne brukes som dokumentasjon av overensstemmelse med annen tilfredsstillende teknisk spesifikasjon Godkjenning gjennom en frivillig godkjenningsordning kan også brukes som dokumentasjon Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/forskrift-om-krav-til-byggverk/11/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Forskrift om krav til byggverk - TEK
  av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1987 Veiledning til Byggeforskrift 1987 Rett og slett Forskrift om konsekvensutredninger etter plbl Forskrift om krav til byggverk TEK Kap I Alminnelige bestemmelser Kap II Kartverk Kap III Grad av utnytting Kap IV

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/plan-bygg/forskrift-om-krav-til-byggverk/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Innledning
  7 enn i de tilfellene der tiltakshaver ikke selv skal bebo bygningen I vurderingen kan det legges noe vekt på om ønsket om å fravike forskriften skriver seg fra tiltakshaver selv eller fra dennes kontraktspartnere Det bør også vises en del varsomhet dersom ønskene gjelder egenskaper som kan bli sterkt ønsket av senere eiere I denne sammenheng kan det legges vekt på at varigheten er høyst ulik for de enkelte deler av byggverk f eks bæresystem vinduer installasjoner Dispensasjon og bestående byggverk For arbeider i eller på eksisterende byggverk kan det ofte være vanskelig å tilfredsstille kravene i forskriften fullt ut Plan og bygningsloven 87 som omfatter slike arbeider har en særskilt dispensasjonshjemmel i lovens 88 Denne forutsetter ikke at det må foreligge særlige grunner før dispensasjon kan gis For slike arbeider er det dermed noe mer kurant å få dispensasjon Denne dispensasjonsadgangen har imidlertid tre vesentlige begrensninger som ikke må overskrides Arbeidet må være forsvarlig ut fra helsemessige forhold Arbeidet må være forsvarlig ut fra brann og bygningsmessige forhold Arbeidet må ikke føre til at bygningen kommer ytterligere i strid med loven enn den allerede er fra før Dispensasjon som medfører at bygningen kommer ytterligere i strid med loven enn den var fra før kan bare tillates dersom det foreligger særlige grunner og dispensasjon kan bare gis etter en helhetsvurdering i medhold av lovens 7 Hjemmeulykker Norge er i dag i toppen på den internasjonale statistikk for ulykker Det er bakgrunnen for at Regjeringen har utabeidet en egen handlingsplan Handlingsplan for forebygging av ulykker i hjem skole fritid 1997 2002 Et element i denne planen er at bestemmelser om sikkerhet i byggverk er samlet og utvidet se 7 4 Etterlevelsen av kravene som skal forebygge hjemmeulykker må dernest bedres Det er bakgrunnen for at vi peker spesielt på de reglene som er tatt inn i forskriftens 7 4 En rekke bestemmelser har betydning for forebyggelse av hjemmeulykker I tillegg til disse bestemmelsene har imidlertid en rekke faktorer som ikke er berørt i eller omfattet av forskriften klar betydning for reduksjon av hjemmeulykkenes antall En del av disse faktorene vil fanges opp av plan og bygningsloven 74 nr 1 som sier at Bygning med oppholdsrom for mennesker skal ha forsvarlig planløsning Den tekniske forskriften har ikke detaljkrav til planløsning men lovens bestemmelse om forsvarlig planløsning er et funksjonskrav som også har til hensikt å unngå at det skapes farlige situasjoner Det er derfor viktig at lov og forskrift ses som en helhet Gode romforbindelser og ryddig planløsning er viktig for sikkerheten samtidig som det fremmer trivsel og et enklere hverdagsliv Bruk av store glassfelt ved bunnen av en trapp er et eksempel på dårlig planløsning som bør unngås også før noen faller i trappen Forbrenningsskader er i begrenset utstrekning ivaretatt i lov og forskrift Det er ivaretatt ved at skolding ikke skal forekomme ved tappested for vann til personlig hygiene men forskriften har intet om forebyggelse av skolding fra komfyrer etc Innredning omfattes ikke av forskriften og komfyr er derfor ikke ansett som del av bygning Det forhindrer ikke at sikring av varme plater kasseroller og stekeovn er viktig og bør iverksettes uavhengig av forskriftskravene Forskriften inneholder i dag ikke krav til elektriske installasjoner Slike følger av lov om tilsyn med elektriske anlegg Imidlertid vil litt omtanke ved planlegging kunne virke effektivt til forebyggelse av skader knyttet til elektriske anlegg Barnesikre kontakter må inngå i alle nye bygninger der barn kan forventes å oppholde seg Eventuelt kan det settes plastpropper i kontaktene slik at barn ikke pirker i dem Likeledes vil forstandig plassering av kontaktene i seg selv kunne forebygge skader Det er en kjensgjerning at mange hjemmeulykker skjer ved at eldre har vansker med å bruke kontakter montert ved gulvlisten f eks ved støvsuging Aksjon mot hjemmeulykker anbefaler derfor med god grunn at hvert rom bør ha en kontakt montert i håndhøyde Det er da også samsvar med krav om brukbarhet for bevegelseshemmede slik det fremkommer i forskriften Tidligere forskrift hadde få bestemmelser som gjaldt belysning i bygninger Krav om egnet belysning eller dagslys er nå innført Belysning vil virke positivt til forebyggelse av hjemmeulykker Spesielt bør det vurderes god belysning ved nivåforskjeller trapper inngangspartier etc For øvrig viser vi til de enkelte kapitler i forskriften der det fremkommer krav til forebyggelse av ulykker Innemiljø Kostnadene ved dårlig inneklima er store og et stort antall mennesker har sykdommer og plager som kan relateres til inneklima På den bakgrunn er det laget en særskilt handlingsplan Handlingsplan for forebygging av astma allergi og inneklimasykdommer Den tekniske forskriften følger opp denne planen ved at det nå er innført krav til inneklima som går langt utover det som tradisjonelt har vært angitt i byggeforskrift Vi finner derfor grunn til å fremheve dette kapitlet Endringene i kravsnivået skyldes at kunnskapene om inneklima og dets virkninger på mennesker har vært sterkt økende de senere år Inneklima er derfor ansett som et nytt og helhetlig fagområde Det er helhetsvirkningen som byggverket og dets bruk har for mennesker som fokuseres gjennom forskriftens regler Derfor er det viktig å ta hensyn til inneklimapåvirkning i hele produksjonskjeden for det er begrensede muligheter for å avhjelpe innebygd dårlig innemiljø ved bruk av tekniske installasjoner i etterhånd Forpliktelser etter EØS avtalen EØS avtalen medfører en rekke forpliktelser for norske bygningsmyndigheter De EU direktiver som gir retningslinjer for oppbygging av nasjonalt regelverk bl a på byggeområdet gjelder også i Norge Det har påvirket innholdet i den tekniske forskriften og det påvirker fortolkningen av bestemmelsene Et vesentlig element i de nyere direktivene er at de legger opp til at det som står i europeiske standarder eller europeisk tekniske godkjenning skal være godt nok forutsatt at det er riktig nivåer som er lagt til grunn Dette kalles for EUs nye metode Det samme system har norske byggeforskrifter hatt siden 1969 Materialer metoder og utførelser etter Norsk Standard har vært og er godt nok Nå utvides dette til også å omfatte andre tekniske spesifikasjoner uten at det egentlig rokker ved det grunnleggende se veiledningen til

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Veiledning-REN-til-forskrift-om-krav-til-byggverk-%28TEK%29-2-utgave/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. I Alminnelige bestemmelser
  tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1987 Veiledning til Byggeforskrift 1987 Rett og slett Forskrift om konsekvensutredninger etter plbl Forskrift om krav til byggverk TEK Veiledning REN til forskrift om krav til

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Veiledning-REN-til-forskrift-om-krav-til-byggverk-%28TEK%29-2-utgave/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. II Kartverk
  Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1987 Veiledning til Byggeforskrift 1987 Rett og slett Forskrift om konsekvensutredninger etter plbl Forskrift om

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Veiledning-REN-til-forskrift-om-krav-til-byggverk-%28TEK%29-2-utgave/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive