archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Kap. III Grad av utnytting
  grad av utnytting fremgår av NS 3940 Areal og volumberegning av bygning Veileder til grad av utnytting T 1205 Miljødepartementet Foreslått endring sendt på høring 1 mars 1999 3 6 Prosent tomteutnyttelse TU 3 6 skal lyde Prosent tomteutnyttelse angir forholdet mellom tillatt bruksareal etter og tomtearealet Tomteutnyttelse skrives TU 00 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1987 Veiledning til Byggeforskrift 1987 Rett og slett Forskrift om konsekvensutredninger etter plbl Forskrift om krav til byggverk TEK Veiledning REN til forskrift om krav til byggverk TEK 2 utgave Innledning Kap I Alminnelige bestemmelser Kap II Kartverk

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Veiledning-REN-til-forskrift-om-krav-til-byggverk-%28TEK%29-2-utgave/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Kap. IV Måleregler
  kommune og fra plan til plan 4 2 Høyde Bestemmelser om høyde på byggverk fremkommer bl a i plan og bygningsloven 70 og i planbestemmelser To typer høyder er aktuelle gesimshøyde og mønehøyde Hovedregelen er at gesimshøyde er høyden til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten Gesimshøyde måles i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen hvis ikke annet er bestemt I forhold til forskriftens 7 26 Brannspredning mellom byggverk gjelder imidlertid måling bare for den eller de veggene som ligger nær annen bygning For disse veggene er det altså gjennomsnittlig gesimshøyde langs veggen man skal måle i forhold til Høyde som beskrevet i plan og bygningsloven 70 nr 2 er også gjennomsnittlig gesimshøyde mot vedkommende nabogrense Tak og bygningsutforming er imidlertid høyst variable Det er derfor inntatt i bestemmelsen særregler som fanger opp de vanligste utformingene med brystning eller ark 4 2 fig 1 Måling av gesimshøyde ved brystning 4 2 fig 2 Måling av gesimshøyde ved ark 4 2 fig 3 Måling av mønehøyde I planbestemmelser har man som regel bestemmelser om høyde på byggverk Noen ganger gjøres det ved å fastsette høyden angitt i etasjeantall Etasje er ikke noen presis angivelse av høyde og slik bruk av begrepet etasje fører ofte til uklarheter Det anbefales derfor å benytte andre måter for høydefastsettelse f eks angivelse av kotehøyde høyde i meter målt fra såle etc 4 3 Avstand I henhold til hovedregelen i plan og bygningsloven 70 nr 2 skal avstand fra en bygning til nabogrense tilsvare bygningens halve høyde men ikke være mindre enn 4 m Tilsvarende setter forskriftens 7 26 krav om avstand mellom bygninger som ikke er skilt med brannvegg Bestemmelsen er også aktuell når det i arealplan e l er fastsatt krav til avstand I første ledd fastslås det at avstandene skal måles

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Veiledning-REN-til-forskrift-om-krav-til-byggverk-%28TEK%29-2-utgave/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. V Produkter til byggverk
  Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1987 Veiledning til Byggeforskrift 1987 Rett og slett Forskrift om konsekvensutredninger etter plbl Forskrift om krav til byggverk TEK Veiledning REN til forskrift om krav til byggverk TEK 2 utgave Innledning Kap I Alminnelige bestemmelser Kap II Kartverk Kap III Grad av utnytting Kap IV Måleregler Kap V Produkter til byggverk 5 1 Produkter til byggverk 5 11 Byggevarers egenskaper og dokumentasjon 5 12 Tekniske spesifikasjoner 5 13 Tekniske kontrollorgan 5 14 Vurdering og erklæring av samsvar 5 15 Løfteinnretninger som er en del av kommunikasjonsvei i byggverk 5 16

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Veiledning-REN-til-forskrift-om-krav-til-byggverk-%28TEK%29-2-utgave/6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. VI Metoder og utførelser
  eks harmoniserte standarder Etter internasjonale avtaler er bygningsmyndightene forpliktet til å akseptere disse når de kommer Det settes ikke krav om at Norsk Standard eller produkter med Europeisk Teknisk Godkjenning må brukes men når det gjelder f eks prosjektering og utførelse så anbefales at grunnlaget bygges opp som i norske standarder og eventuelt tekniske godkjenninger Dette vil tilrettelegge dokumentasjonen på en måte som de kontrollerende myndigheter kan forventes å kjenne til noe som antas å ville forenkle byggesaksbehandlingen Dokumentasjonsarbeidet knyttet til materialer og løsninger som ikke samsvarer med angivelser i tekniske spesifikasjoner som nevnt kan imidlertid være vanskelig Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Veiledning-REN-til-forskrift-om-krav-til-byggverk-%28TEK%29-2-utgave/7/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. VII Personlig og materiell sikkerhet
  Sikkerhet mot naturpåkjenninger 7 33 Konstruksjonssikkerhet 7 4 Sikkerhet i bruk 7 41 Planløsning størrelse og utforming 7 42 Utearealer 7 43 Forbrenningsskader 7 44 Skader fra elektriske kilder 7 45 Nedfall fra byggverk 7 46 Bevegelige deler av byggverk 7 47 Badstue og fryserom 7 48 Sikkerhet mot drukning Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1987 Veiledning til Byggeforskrift 1987 Rett og slett Forskrift om konsekvensutredninger etter plbl Forskrift om krav til byggverk TEK Veiledning REN til forskrift om krav til byggverk TEK 2 utgave Innledning Kap I Alminnelige bestemmelser Kap II Kartverk Kap III Grad av utnytting Kap IV Måleregler Kap V Produkter til byggverk Kap VI Metoder og utførelser Kap VII Personlig og materiell sikkerhet 7 1 Personlig og materiell sikkerhet 7 2 Sikkerhet ved brann 7 21 Dokumentasjon 7 22 Risikoklasser og brannklasser 7 23 Bæreevne og stabilitet ved brann 7 24 Antennelse utvikling og spredning av brann og røyk 7 25 Tilrettelegging for slokking av brann 7 26 Brannspredning mellom byggverk 7 27 Rømning av personer 7 28 Tilrettelegging for rednings og slokkemannskap 7 3 Plassering og bæreevne 7 31 Pålitelighetsklasser for byggverk 7 32 Sikkerhet mot naturpåkjenninger 7 33

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Veiledning-REN-til-forskrift-om-krav-til-byggverk-%28TEK%29-2-utgave/8/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. VIII Miljø og helse
  Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1987 Veiledning til Byggeforskrift 1987 Rett og slett Forskrift om konsekvensutredninger etter plbl Forskrift om krav til byggverk TEK Veiledning REN til forskrift om krav til byggverk TEK 2 utgave Innledning Kap I Alminnelige bestemmelser Kap II Kartverk Kap III Grad av utnytting Kap IV Måleregler Kap V Produkter til byggverk Kap VI Metoder og utførelser Kap VII Personlig og materiell sikkerhet Kap VIII Miljø og helse 8 1 Miljø og helse 8 2 Energibruk 8 21 Energi og effekt 8 22 Tetthet 8 23 Energi og miljøvennlige materialer 8

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Veiledning-REN-til-forskrift-om-krav-til-byggverk-%28TEK%29-2-utgave/9/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. IX Installasjoner
  contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1987 Veiledning til Byggeforskrift 1987 Rett og slett Forskrift om konsekvensutredninger etter plbl Forskrift om krav til byggverk TEK Veiledning REN til forskrift om krav til byggverk TEK 2 utgave Innledning Kap I Alminnelige bestemmelser Kap II Kartverk Kap III Grad av utnytting Kap IV Måleregler Kap V Produkter til byggverk Kap VI Metoder og utførelser Kap VII Personlig og materiell sikkerhet Kap VIII Miljø og helse Kap IX Installasjoner 9 1 Installasjoner 9 2 Varmeanlegg 9 21 Fyringsanlegg 9 23 Varmeanlegg tilknyttet fjernvarme 9 24 Sentralvarmeanlegg 9 3 Ventilasjonsanlegg 9 31

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Veiledning-REN-til-forskrift-om-krav-til-byggverk-%28TEK%29-2-utgave/10/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. X Brukbarhet
  contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1987 Veiledning til Byggeforskrift 1987 Rett og slett Forskrift om konsekvensutredninger etter plbl Forskrift om krav til byggverk TEK Veiledning REN til forskrift om krav til byggverk TEK 2 utgave Innledning Kap I Alminnelige bestemmelser Kap II Kartverk Kap III Grad av utnytting Kap IV Måleregler Kap V Produkter til byggverk Kap VI Metoder og utførelser Kap VII Personlig og materiell sikkerhet Kap VIII Miljø og helse Kap IX Installasjoner Kap X Brukbarhet 10 1 Generelle krav til brukbarhet 10 2 Generelle krav til utearealer 10 21 Atkomst til bygning 10 31

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Veiledning-REN-til-forskrift-om-krav-til-byggverk-%28TEK%29-2-utgave/11/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive