archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Kap. 3. Utførelse, montering og godkjenning av beholder, apparat eller annen innretning. (§ 6 annet ledd).
  gjelde for hele anlegget Deler av anlegget kan unntas fra godkjenning når dette er sikkerhetsmessig tilfredsstillende 3 3 Den som søker om godkjenning plikter å gi de nødvendige opplysninger for at godkjenningsmyndighetene skal kunne vurdere om godkjenning skal gis Den som søker om godkjenning skal dokumentere at innretningen er fagmessig og betryggende utført Søknad om godkjenning skal i den utstrekning det er nødvendig omfatte tegninger tekniske beregninger og beskrivelse av utførelse materialer prøver som er utført sammenstilling og montering samt henvisning til eventuelle norske eller utenlandske standarder tekniske bestemmelser e l 3 4 For å forebygge brann eller eksplosjon kan godkjenningsmyndigheten fastsetter særlige vilkår for godkjenningen 3 5 I samsvar med lov om brannfarlige varer 8 første ledd skal godkjenning gis skriftlig og gjelder inntil videre dersom varigheten ikke er særskilt fastsatt Om tilbakekalling og bortfall av godkjenning gjelder lovens 8 femte og sjette ledd 3 6 Ved typegodkjenning skal innretningen foreligge som mønster før godkjenning gis 3 7 Godkjenningsmyndigheten skal føre liste over innretninger som er godkjent som type 3 8 Godkjenningsmyndigheten kan innenfor sitt saksområde fastsette nærmere regler til utfylling av reglene i dette kapittel 3 9 Godkjenningsmyndigheten kan innenfor sitt saksområde og når særlige grunner foreligger dispensere fra regler gitt i medhold av dette kapittel Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Forskrift om brannfarlige varer Kap 1 Unntak fra loven 1 fjerde ledd ikke fastsatt Kap 2 Bestemming av flammepunkt 3 tredje ledd Kap 3 Utførelse montering og godkjenning av beholder apparat eller annen innretning 6 annet ledd 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 Kap 4

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-brannfarlige%20varer/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Kap. 4. Merking av beholdere, stasjonære tanker og emballasje (lovens § 11).
  for brannfarlig gass og brannfarlig væske kl A på grønn bunn for brannfarlig væske kl B og på blå bunn for brannfarlig væske kl C Slike tanker og beholdere plassert innendørs i bedrifter som tilvirker eller bearbeider brannfarlige varer kan alternativt merkes med de symboler som er angitt i forskrift av 23 desember 1997 nr 1494 om farekoder faresymbol og farebetegnelser samt advarselssetninger som skal benyttes ved merking av farlige kjemikalier Merkingen skal plasseres ved fylle og tømmeventil eventuelt ved fylle og tømmeledningsinnføring på tanken Kan merkingen ikke plasseres på tanken nedgravde tanker skal den plasseres ved påfyllingsstussen Avsnitt III Merking ved omsetning og bruk av brannfarlige stoffer og produkter Opphevet ved forskrift 21 august 1997 nr 997 Se forskrift om klassifisering merking mv av farlige kjemikalier av 21 august 1997 nr 996 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Forskrift om brannfarlige varer Kap 1 Unntak fra loven 1 fjerde ledd ikke fastsatt Kap 2 Bestemming av flammepunkt 3 tredje ledd Kap 3 Utførelse montering og godkjenning av beholder apparat eller annen innretning 6 annet ledd Kap 4 Merking av beholdere stasjonære tanker og emballasje lovens 11 Avsnitt I Merking av transportemballasje og kjøretøy 4 1 4 2 4 3 Avsnitt II Merking av stasjonære tanker 4 4 4 5 Avsnitt III Merking ved omsetning og bruk av brannfarlige stoffer og produkter Kap 5 Beholdere 15 første ledd fastsettes senere Kap 6 Fyllingsgrense 24 jfr 37 Kap 7 Sikringsfelt 19 og 26 jfr 37 fastsettes senere Kap 8 Oppbevaring 16 18 og 2 22 jfr 37 Kap 9 Opphevet ved forskrift 16 juli 1996 nr 725 Kap 10 Opphevet ved forskrift

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-brannfarlige%20varer/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 5. Beholdere. (§ 15 første ledd – fastsettes senere).
  lovens 11 Kap 5 Beholdere 15 første ledd fastsettes senere Kap 6 Fyllingsgrense 24 jfr 37 Kap 7 Sikringsfelt 19 og 26 jfr 37 fastsettes senere Kap 8 Oppbevaring 16 18 og 2 22 jfr 37 Kap 9 Opphevet ved forskrift 16 juli 1996 nr 725 Kap 10 Opphevet ved forskrift av 8 desember 1989 nr 1198 Kap 11 Opphevet ved forskrift av 8 desember 1989 nr 1198 Kap 12

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-brannfarlige%20varer/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 6. Fyllingsgrense. (§ 24, jfr. § 37).
  pr liter beholdervolum Med fyllingstrykk forstås trykket av gass i beholderen ved 15 C 6 3 Direktoratet for brann og eksplosjonsvern fastsetter nærmere regler om fyllingsgrense for de forskjellige beholdere og varer 6 4 Direktoratet for brann og eksplosjonsvern kan fastsette særlige regler om fylling av beholder med gass som er løst i væske eller medgass som er nedkjølt til væske Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Forskrift om brannfarlige varer Kap 1 Unntak fra loven 1 fjerde ledd ikke fastsatt Kap 2 Bestemming av flammepunkt 3 tredje ledd Kap 3 Utførelse montering og godkjenning av beholder apparat eller annen innretning 6 annet ledd Kap 4 Merking av beholdere stasjonære tanker og emballasje lovens 11 Kap 5 Beholdere 15 første ledd fastsettes senere Kap 6 Fyllingsgrense 24 jfr 37 6 1 6 2 6 3 6 4 Kap 7 Sikringsfelt 19 og 26 jfr 37 fastsettes senere Kap 8 Oppbevaring 16 18 og 2 22 jfr 37 Kap 9 Opphevet ved forskrift 16 juli 1996 nr 725 Kap 10 Opphevet ved

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-brannfarlige%20varer/6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 8. Oppbevaring (§§ 16 – 18 og 2 – 22, jfr. § 37).
  minst A60 og dør A60S Inntil 10 000 liter kl B eller 10 000 liter kl C i nedgravd tank Uten melding til brannsjef kan allikevel oppbevares Inntil 20 liter væske kl B eller C i boenhet enebolig og leiligheter med boder i kjedehus rekkehus boligblokker o l på beholder som utgjør en del av godkjent varmeanlegg eller på tilknyttet veggtank Veggtank må ikke utsettes for skadelig varmepåvirkning Annen oppbevaring av brannfarlig vare er ikke tillatt i rom med varmeanlegg i bruk Installasjon av varmeanlegg og tilknyttet tank for B eller C væske skal meldes til brannsjef av eier eller godkjent installatør Denne melding skal inneholde fullstendige opplysninger om installasjonen Nedlegging av tank i jord skal for eventuell kontroll meldes på forhånd Tank i fyrrom må plasseres slik at den ikke utsettes for skadelig varmepåvirkning Tanken skal være av stål Tank i glassfiberarmert umettet polyester GUP kan likevel benyttes i eget tankrom med branncelle minst A60 og dør A60S Maksimum tillatt størrelse på GUP tank er 6000 liter Tank og røropplegg skal være fast montert Jfr også 8 13 Rom for lagring av brannfarlig væske tilknyttet fyringsanlegg skal være slik at væske ved lekkasje samles opp og ikke renner ut av rommet eller inn i fyringsanlegget I fyrrom garasje eller lignende rom skal tank ha eget oppsamlingsbasseng som rommer tankens volum Rommet skal ha god naturlig ventilasjon 8 7 I boenhet kan følgende kan følgende mengder brannfarlige varer oppbevares uten melding til brannsjef Inntil 5 liter brannfarlig gass 5 liter væske kl A 50 liter kl B og 200 liter kl C I kjeller i annet hus enn småhus jf også 8 6 kan hver boenhet oppbevare inntil 10 liter brannfarlig væske kl B eller 50 liter kl C I husholdning kan allikevel oppbevares inntil 55 liter gass til koking belysning e l uten tillatelse 8 8 I annet hus enn boenhet kan følgende mengder oppbevares uten melding til brannsjef I lagerhus skur båthus garasje e l bygning som ligger i boligstrøk eller på sted hvor mennesker vanligvis oppholder seg inntil 45 liter brannfarlig gass 20 liter brannfarlig væske kl A 100 liter kl B og 500 liter kl C utenfor boligstrøk eller sted hvor mennesker vanligvis oppholder seg inntil 150 liter brannfarlig gass 100 liter brannfarlig væske kl A 500 liter kl B og 1000 liter kl C Dersom oppbevaringen skjer i egen branncelle minst B30 med innvendig kledning K1 A kan mengdene fordobles I butikklokale med tilliggende rom inntil 50 liter samlet av brannfarlig gass og væske kl A og samtidig inntil 200 liter væske kl B eller 500 liter kl C I verksted industrilokale e l inntil 90 liter brannfarlig gass 20 liter brannfarlig væske kl A 150 liter kl B og 250 liter kl C Dersom oppbevaringen skjer i egen branncelle minst B30 med innvendig kledning K1 A kan mengdene fordobles 8 9 På lagerplass i det fri eller i nedgravde tanker kan uten melding til brannsjef oppbevares Inntil 500 liter brannfarlig gass 300 liter brannfarlig

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-brannfarlige%20varer/8/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 10. (Opphevet ved forskrift av 8. desember 1989 nr. 1198).
  tanker og emballasje lovens 11 Kap 5 Beholdere 15 første ledd fastsettes senere Kap 6 Fyllingsgrense 24 jfr 37 Kap 7 Sikringsfelt 19 og 26 jfr 37 fastsettes senere Kap 8 Oppbevaring 16 18 og 2 22 jfr 37 Kap 9 Opphevet ved forskrift 16 juli 1996 nr 725 Kap 10 Opphevet ved forskrift av 8 desember 1989 nr 1198 Kap 11 Opphevet ved forskrift av 8 desember 1989 nr

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-brannfarlige%20varer/10/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 12. Om søknader og søknaders behandling.
  skal foregå Søkeren må godtgjøre at han har varslet naboer og gjenboere Omfatter sikringsfeltet nabogrunn skal det foreligge erklæring fra nabo om at han aksepterer de begrensninger i utnyttelse av hans grunn som følger av virksomheten med brannfarlig vare 12 5 For anlegg eller virksomhet som er avhengig av tillatelse fra andre myndigheter skal søkeren dokumentere slik tillatelse eller at det er søkt om tillatelse dersom dette har betydning for vurdering av om tillatelse etter lov om brannfarlige varer skal gis 12 6 Direktoratet for brann og eksplosjonsvern kan fastsette nærmere regler om søknad 12 7 Søknad sendes den myndighet som skal gi tillatelsen Er søker i tvil kan søknaden sendes Direktoratet for brann og eksplosjonsvern Søknad skal sendes i to eksemplarer med mindre tilsynsmyndigheten krever flere 12 8 Søknaden registreres av tilsynsmyndigheten som kontrollerer at søknaden er i overensstemmelse med de krav som stilles Er det formelle mangler ved søknaden skal søkeren straks underrettes 12 9 Tilsynsmyndigheten vurderer søknaden og de uttalelser som er gitt og avgjør om tillatelse skal gis Direktoratet for brann og eksplosjonsvern gir innstilling i saker der tillatelsen gis av departementet Søkeren skal underrettes om utfallet av søknaden Gjenpart av tillatelse sendes kommunestyret på stedet når tillatelse er gitt av annen myndighet For øvrig gjelder reglene i 27 i forvaltningsloven av 10 februar 1967 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Forskrift om brannfarlige varer Kap 1 Unntak fra loven 1 fjerde ledd ikke fastsatt Kap 2 Bestemming av flammepunkt 3 tredje ledd Kap 3 Utførelse montering og godkjenning av beholder apparat eller annen innretning 6 annet ledd Kap 4 Merking av beholdere stasjonære tanker og emballasje

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-brannfarlige%20varer/12/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 13. Ikrafttreden. Oppheving av tidligere forskrifter m.v.
  forskrifter av 2 november 1971 til 27 i lov av 29 mai 1970 om brannvern m v 13 3 Fra samme tid oppheves dessuten Sosialdepartementets vedtak av 12 september 1939 om røde endebunner på bensinfat Kommunal og arbeidsdepartementets vedtak av 3 mars 1955 om melding om opplag av B væsker samt lokale vedtekter som er fastsatt av brannstyre eller politi om størrelsen av det opplag som er meldepliktig 13 4 Industridepartementets rundskriv av 14 oktober 1909 om merking av ildsfarlige væsker trekkes tilbake fra 1 januar 1975 13 5 Den myndighet som i karbid og acetylenforskriftene av 4 juni 1910 og dissousgassforskriftene av 18 mars 1920 er lagt til politiet skal heretter utøves av kommunestyret Den myndighet som er lagt til Justisdepartementet eller til Sosialdepartementet nå Kommunal og arbeidsdepartementet skal heretter utøves av Direktoratet for brann og eksplosjonsvern Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Forskrift om brannfarlige varer Kap 1 Unntak fra loven 1 fjerde ledd ikke fastsatt Kap 2 Bestemming av flammepunkt 3 tredje ledd Kap 3 Utførelse montering og godkjenning av beholder apparat eller annen innretning 6 annet ledd Kap 4 Merking av beholdere stasjonære tanker og emballasje lovens 11 Kap 5 Beholdere 15 første ledd fastsettes senere Kap 6 Fyllingsgrense 24 jfr 37 Kap 7 Sikringsfelt 19 og 26 jfr 37 fastsettes senere Kap 8 Oppbevaring 16 18 og 2 22 jfr 37 Kap 9 Opphevet ved forskrift 16 juli 1996 nr 725 Kap 10 Opphevet ved forskrift av 8 desember 1989 nr 1198 Kap 11 Opphevet ved forskrift av 8 desember 1989 nr 1198 Kap 12 Om søknader og søknaders behandling Kap 13 Ikrafttreden Oppheving av tidligere

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-brannfarlige%20varer/13/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive