archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Kapittel 4, drift og kontroll
  leverer motordrivstoff til et anlegg har ansvar for at leveringen skjer på betryggende måte og i samsvar med instruks utarbeidet for anlegget Før fylling av brannfarlig væske eller gass må den som leverer forvisse seg om at det er plass til det bestilte kvantum Tankkjøretøy må ikke forlates når fylling pågår og fylling må kunne stanses umiddelbart Tankkjøretøy skal kunne kjøre raskt og uhindret bort fra leveringsstedet hvis det oppstår en kritisk situasjon Det skal være fri sikt fra påfyllingssted til lufterørene 26 Tennkilder og brennbart materiale Tennkilder som åpen flamme glør gnister o l og brennbart materiale skal være plassert i sikker avstand fra pumper lufterør påfyllingsstuss og peilerør 27 Skilting og merking På anlegg skal det anbringes skilt lett synlig på passende steder og i tilstrekkelig antall som opplyser om faren for brann eller eksplosjon 28 Oppbevaring av emballert brannfarlig vare Oppbevaring av brannfarlig vare på fat kanne beholder flaske eller container skal skje forsvarlig I salgslokalet skal mengden av emballert brannfarlig vare begrenses til nødvendig salgsvolum 29 Ombygging endring av eksisterende anlegg Ved ombygging eller endring av anlegg må nødvendige sikkerhetstiltak iverksettes Utstyr ved anlegget som tas ut av bruk skal fjernes med mindre dette medfører uforholdsmessige ulemper 30 Opphør Når anlegg ikke lenger er i drift skal det tekniske utstyr som tanker drivstoffpumper rørsystem m m enten fjernes eller sikres forsvarlig Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Forskrift om brannfarlige varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning til forskrift 20 aug 1986 nr 1723 om transport av petroleum i rørledning over land

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-anlegg-som-leverer-motordrivstoff/6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Kapittel 5, dispensasjon, tilsynsmyndighet, klage, straff og ikrafttredelse
  med hjemmel i denne forskrift 33 Klage Vedtak truffet av kommunestyret kan påklages til Direktoratet for brann og eksplosjonsvern Vedtak truffet av Direktoratet for brann og eksplosjonsvern kan påklages til Kommunal og regionaldepartementet 34 Straffeansvar og reaksjonsmidler Ved overtredelse av denne forskrift eller vedtak truffet i medhold av forskriften kommer bestemmelsene om straffeansvar m m i lov om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk kapittel 7 samt forskrifter gitt i medhold av loven til anvendelse 35 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1 juni 2000 Tidligere gitte tillatelser faller bort Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Forskrift om brannfarlige varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning til forskrift 20 aug 1986 nr 1723 om transport av petroleum i rørledning over land Forskrift om enkle trykkbeholdere Forskrift om gassapparat og utstyr Forskrift om avgift for DBE tilsyn m v Forskrift om aerosolbeholdere Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff Forord Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff bensinstasjon

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-anlegg-som-leverer-motordrivstoff/7/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff
  unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning til forskrift 20 aug 1986 nr 1723 om transport av petroleum i rørledning over land Forskrift om enkle trykkbeholdere Forskrift om gassapparat og utstyr Forskrift om avgift for DBE tilsyn m v Forskrift om aerosolbeholdere Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff Forord Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff bensinstasjon marina o

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/brannfarligvare/Forskrift-om-anlegg-som-leverer-motordrivstoff/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Forord
  av HMS IK forskriftens 5 og tilsynsmyndighetene forutsetter at de n ansvarlige kjenner denne forskriften godt og er klar over de forpliktelser som følger av denne når det gjelder overholdelsen av bestemmelsene i forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff bensinstasjon marina o l Bortfallet av kravet om å søke om tillatelse medfører derfor ingen reduksjon av kvalitetskravene vedrørende etablering og drift av et slikt drivstoffanlegg Tilsynsmyndighetene anser risikonivået på anlegg som leverer motordrivstoff som lavt når man følger forskriftens krav og under forutsetning av at kvalitetsnivået under etablering og drift ikke svekkes i forhold til tidligere Både DBE og kommunestyrene brannvesenene vil fortsatt føre tilsyn med at anleggene etableres og drives i samsvar med de aktuelle lover og forskrifter Veiledningen skal utdype og forklare forskriftsteksten Det innføres ikke noen nye bestemmelser eller krav i veiledningen men det vises til hvilke konkrete spesifikasjoner og normer som DBE legger til grunn for forståelsen av forskriftens generelt utformede krav På de steder hvor forskriften og veiledningen foreslår en konkret løsning anses den foreslåtte løsning å være den måte forskriftens krav oppfylles helt og fullt Velges en annen løsning må denne begrunnes dokumenteres i samsvar med internkontrollprinsippene For at det skal bli lettest mulig å skille mellom forskriftstekst og veiledningstekst er forskriftsteksten vist med grå bakgrunn Det er viktig å lese forskrift og veiledning i sammenheng Systematikken er bygd opp med dette for øyet idet veiledningens punkter tilsvarer forskriftens paragrafinndeling Andre DBE forskrifter av betydning for anlegg som leverer motordrivstoff er forskrifter 4 okt 1977 om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner forskrift 19 mars 1991 om tiltak for å hindre lekkasje fra nedgravd tank for brannfarlig væske klasse A og forskrift 10 februar 1999 om reduksjon av utslipp av bensindamp fra lagring og distribusjon av bensin basert på VOC direktivet Startside

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Veiledning-til-forskrift-9.-mai-2000-nr.-421-om-anlegg-som-leverer-motordrivstoff-%28bensinstasjon%2C-marina-o.l.%29/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjon, marina o.l.)
  Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Brannfarligvareloven Forskrift om brannfarlige varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning til forskrift 20 aug 1986 nr 1723 om transport av petroleum i rørledning over

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Veiledning-til-forskrift-9.-mai-2000-nr.-421-om-anlegg-som-leverer-motordrivstoff-%28bensinstasjon%2C-marina-o.l.%29/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 1, alminnelige bestemmelser
  om brannfarlige varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning til forskrift 20 aug 1986 nr 1723 om transport av petroleum i rørledning over land Forskrift om enkle trykkbeholdere Forskrift om gassapparat og utstyr Forskrift om avgift for DBE tilsyn m v Forskrift om aerosolbeholdere Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff Veiledning til forskrift 9 mai

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Veiledning-til-forskrift-9.-mai-2000-nr.-421-om-anlegg-som-leverer-motordrivstoff-%28bensinstasjon%2C-marina-o.l.%29/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 2, planer og arealdisponering
  Forskrift om brannfarlige varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning til forskrift 20 aug 1986 nr 1723 om transport av petroleum i rørledning over land Forskrift om enkle trykkbeholdere Forskrift om gassapparat og utstyr Forskrift om avgift for DBE tilsyn m v Forskrift om aerosolbeholdere Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff Veiledning til forskrift 9

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Veiledning-til-forskrift-9.-mai-2000-nr.-421-om-anlegg-som-leverer-motordrivstoff-%28bensinstasjon%2C-marina-o.l.%29/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 3, krav til utstyr
  Forskrift om brannfarlige varer Forskrifter om unntak fra plikten til særskilt tappetillatelse for bensinstasjoner Forskrift om unntak fra brannfarligvareloven Forskr om rørledningstransport av petroleum Veiledning til forskrift 20 aug 1986 nr 1723 om transport av petroleum i rørledning over land Forskrift om enkle trykkbeholdere Forskrift om gassapparat og utstyr Forskrift om avgift for DBE tilsyn m v Forskrift om aerosolbeholdere Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff Veiledning til forskrift 9

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannfarligvare/Veiledning-til-forskrift-9.-mai-2000-nr.-421-om-anlegg-som-leverer-motordrivstoff-%28bensinstasjon%2C-marina-o.l.%29/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive