archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Kapittel 3. Utførelse, montering og godkjenning av maskin, apparat, be-holder eller annen innretning.
  ninger 3 2 Eier eller leverandør skal dokumentere at innretning er fagmessig og betryggende utført Dokumentasjon skal i den utstrekning det er nødvendig omfatte tegninger tekniske be regninger og beskrivelse av utførelse materialer prøver som er utført sammenstilling og montering Dokumentasjonen må ellers inneholde andre opplysninger som er nødvendig for vurde ringen av om godkjenning skal gis 3 3 Godkjenning kan gis på grunnlag av kontroll og godkjenning fra anerkjente institusjoner eller kontrollmyndigheter 3 4 Før innretning som skal godkjennes som type kommer til utførelse kan Direktoratet for brann og eksplosjonsvern gi forhåndsgodkjenning Direktoratet for brann og eksplosjonsvern kan bestemme at innretningen skal foreligge som mønster før endelig typegodkjenning gis 3 5 Direktoratet for brann og eksplosjonsvern skal føre en liste over hvilke innretninger som er godkjent som type Av listen skal det fremgå eventuelle vilkår som er knyttet til godkjenningen 3 6 Innretninger som i sin helhet er bygget etter norsk standard kan godkjennes som type uten dokumentasjon som nevnt i 3 2 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Lov om eksplosive varer Forskrift om eksplosive varer Kapittel 1 Særlige bestemmelser om lovens virkeområde Kapittel 2 Godkjenning og klassifisering av eksplosiv vare Kapittel 3 Utførelse montering og godkjenning av maskin apparat be holder eller annen innretning 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 Kapittel 4 Merking av emballasje Kapittel 5 Emballasje Kapittel 6 Sikringsfelt Kapittel 7 Opphevet ved forskrift 16 desember 1999 i kraft 1 januar 2000 Kapittel 8 opphevet 12 november 1991 nr 733 Kapittel 9 opphevet 12 november 1991 nr 733 Kapittel 10 opphevet ved forskrift 8 desember

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-eksplosive-varer/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Kapittel 4. Merking av emballasje.
  identifikasjonsnummer som fremgår av fortegnel se fra Direktoratet for brann og eksplosjonsvern jfr lovens 3 fjerde ledd Varens faregruppe forenlighetsgruppe og eventuelle transportklasse skal også stå på varselmer ke Dessuten skal nettovekt eksplosiv vare og bruttovekt inklusiv emballasje angis på ytter emballasjen 4 3 Merking om fare og varseltekst skal stå samlet og skal skille seg klart ut fra annen mer king eller tekst på ytteremballasjen 4 4 Merking som nevnt under 4 2 og 4 3 skal også påføres inneremballasjen dersom dette er nødvendig for å forebygge fare 4 5 Bruksanvisning skal følge varen dersom dette er nødvendig for å forebygge fare for brann eller eksplosjon Avsnitt II Merking ved omsetning og bruk av andre eksplosive stoffer og produkter Opphevet ved forskrift 21 august 1997 nr 997 Se forskrift om klassifisering merking mv av farlige kjemikalier av 21 august nr 996 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Lov om eksplosive varer Forskrift om eksplosive varer Kapittel 1 Særlige bestemmelser om lovens virkeområde Kapittel 2 Godkjenning og klassifisering av eksplosiv vare Kapittel 3 Utførelse montering og godkjenning av maskin apparat be holder eller annen innretning Kapittel 4 Merking av emballasje Avsnitt I Merking av sprengstoff krutt tennmidler ammunisjon og pyro teknisk vare 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 Avsnitt II Merking ved omsetning og bruk av andre eksplosive stoffer og produkter Kapittel 5 Emballasje Kapittel 6 Sikringsfelt Kapittel 7 Opphevet ved forskrift 16 desember 1999 i kraft 1 januar 2000 Kapittel 8 opphevet 12 november 1991 nr 733 Kapittel 9 opphevet 12 november 1991 nr 733 Kapittel 10 opphevet ved forskrift 8

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-eksplosive-varer/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 5. Emballasje.
  være slik at innholdet under transport og behandling ikke kan bevege seg på en slik måte at det oppstår fare for brann eller eksplosjon 5 3 Direktoratet for brann og eksplosjonsvern kan gi nærmere regler om krav til em ballasje for de enkelte eksplosive varer Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Brannvern Brannfarligvare Eksplosive varer Lov om eksplosive varer Lov om eksplosive varer Forskrift om eksplosive varer Kapittel 1 Særlige bestemmelser om lovens virkeområde Kapittel 2 Godkjenning og klassifisering av eksplosiv vare Kapittel 3 Utførelse montering og godkjenning av maskin apparat be holder eller annen innretning Kapittel 4 Merking av emballasje Kapittel 5 Emballasje 5 1 5 2 5 3 Kapittel 6 Sikringsfelt Kapittel 7 Opphevet ved forskrift 16 desember 1999 i kraft 1 januar 2000 Kapittel 8 opphevet 12 november 1991 nr 733 Kapittel 9 opphevet 12 november 1991 nr 733 Kapittel 10 opphevet ved forskrift 8 desember 1989 nr 1198 Kapittel 11 opphevet ved forskrift 8 desember 1989 nr 1198 Kapittel 12 Bruk Kapittel 13 Om søknader og søknaders behandling m m

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-eksplosive-varer/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 6. Sikringsfelt.
  eller annen innretning Kapittel 4 Merking av emballasje Kapittel 5 Emballasje Kapittel 6 Sikringsfelt Kapittel 7 Opphevet ved forskrift 16 desember 1999 i kraft 1 januar 2000 Kapittel 8 opphevet 12 november 1991 nr 733 Kapittel 9 opphevet 12 november 1991 nr 733 Kapittel 10 opphevet ved forskrift 8 desember 1989 nr 1198 Kapittel 11 opphevet ved forskrift 8 desember 1989 nr 1198 Kapittel 12 Bruk Kapittel 13 Om søknader

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-eksplosive-varer/6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 7. (Opphevet ved forskrift 16.desember 1999, i kraft 1. januar 2000).
  godkjenning av maskin apparat be holder eller annen innretning Kapittel 4 Merking av emballasje Kapittel 5 Emballasje Kapittel 6 Sikringsfelt Kapittel 7 Opphevet ved forskrift 16 desember 1999 i kraft 1 januar 2000 Kapittel 8 opphevet 12 november 1991 nr 733 Kapittel 9 opphevet 12 november 1991 nr 733 Kapittel 10 opphevet ved forskrift 8 desember 1989 nr 1198 Kapittel 11 opphevet ved forskrift 8 desember 1989 nr 1198 Kapittel

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-eksplosive-varer/7/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 8. (opphevet 12. november 1991 nr. 733)
  holder eller annen innretning Kapittel 4 Merking av emballasje Kapittel 5 Emballasje Kapittel 6 Sikringsfelt Kapittel 7 Opphevet ved forskrift 16 desember 1999 i kraft 1 januar 2000 Kapittel 8 opphevet 12 november 1991 nr 733 Kapittel 9 opphevet 12 november 1991 nr 733 Kapittel 10 opphevet ved forskrift 8 desember 1989 nr 1198 Kapittel 11 opphevet ved forskrift 8 desember 1989 nr 1198 Kapittel 12 Bruk Kapittel 13 Om

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-eksplosive-varer/8/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 10. (opphevet ved forskrift 8. desember 1989 nr. 1198)
  apparat be holder eller annen innretning Kapittel 4 Merking av emballasje Kapittel 5 Emballasje Kapittel 6 Sikringsfelt Kapittel 7 Opphevet ved forskrift 16 desember 1999 i kraft 1 januar 2000 Kapittel 8 opphevet 12 november 1991 nr 733 Kapittel 9 opphevet 12 november 1991 nr 733 Kapittel 10 opphevet ved forskrift 8 desember 1989 nr 1198 Kapittel 11 opphevet ved forskrift 8 desember 1989 nr 1198 Kapittel 12 Bruk Kapittel

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-eksplosive-varer/10/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 12. Bruk.
  det ikke oppstår fare for brann eller eksplosjon Sprengstoff krutt eller tennmidler må ikke bæres i lommene og må ikke tas med til be boelseshus hvileskur smie verksted eller liknende rom 12 4 Tennsystemer I Ikke elektriske tennsystemer A Svartkruttluntetenning Før svartkruttlunte tas i bruk skal luntens brenntid kontrolleres med ur på minst 50 cm lange prøvestykker minst 2 prøvestykker slik at luntelengden kan bli fastsatt for de enkelte skudd Ved bruk skal det aldri nyttes kortere lunte enn 1 m Lunten skal alltid være så lang at den stikker minst 10 cm utenfor borhullsmun ningen Den del av lunten som stikker ut av borhullene må ikke brettes eller bun tes sammen eller stikkes inn i borhullet Lunte enden orienteres slik at tenning kan skje lett og slik at gnister fra tenning ikke kan falle ned i borhullet Enden på svartkruttlunten skal kappes tvers over med kniv eller luntetang og skal deretter umiddelbart stikkes varsomt og uten vridning til bunns i fenghetten Tre mel i fenghetter tømmes ut ved forsiktig rysting Det må bare benyttes lunte og fenghetter som ikke er skadet ved fuktighet eller på annen måte Fenghetten krympes på lunten ved hjelp av luntetang eller apteringsapparat Når lunte med fenghette skal benyttes i vannfylte hull skal krympingen dekkes med tetningsmiddel for å hindre at vann trenger inn i fenghetten Ved tenning av svartkruttlunte til tenning må det påses at kruttkjernen har tatt fyr og ikke bare omspinningen Ved bruk av svartkruttlunte til tenning av krutt skal tenning av lunten skje på en slik måte at kruttladningen ikke antennes direkte Det skal alltid nyttes varsellunte når flere enn 3 lunter skal tennes på et sted Varsellunten skal ikke være lengre enn halvparten av den korteste lunte og aldri kortere enn 50 cm Den skal tennes først og stedet skal forlates når den er utbrent selv om ikke alle luntene er tent B Detonerende lunte Detonerende lunte skal kappes med skarp kniv eller spesialverktøy egnet til dette formål Detonerende lunte skal initieres med fenghette eller tenner Denne skal surres med tape eller festes tilsvarende godt 20 30 cm fra den kappede ende og slik at dens bunn peker i luntens detonasjonsretning Ved skjøting av to lunter skal dette gjøres med sikker knute eller ved at luntene surres sammen med tape i en lengde av minst 10 cm Ved forgrening av den detonerende lunte skal dette gjøres ved halvstikk klips eller ved at luntene surres sammen med tape i en lengde av minst 10 cm Forgre ninger skal legges slik at detonasjonen fra hovedlunten fortsetter i samme retning når den slår over i forgreningslunten Når det benyttes forsinkerelementer skal disse krympes på lunten ved hjelp av luntetang eller apteringsapparat Det må ikke benyttes forsinkerelementer som er skadet ved fuktighet eller på an nen måte Sammenkoblinger og forgreninger av detonerende lunter bør alltid anbringes utenfor borehullene For å forhindre overføring mellom flere parallelt løpende lunter skal avstanden mellom luntene være minst 1 m Ved bruk av detonerende lunte under vann skal lunteender forsegles med tet ningsmiddel C Andre ikke elektriske systemer i Nonel tenning Nonel tennere koplingsenheter og startere skal i likhet med alle andre tennmidler behandles varsomt og beskyttes mot støt og slag av enhver art Nonel tennere må ikke brukes etter angitt tidsrom Ved kopling av Nonel slanger må man sørge for at de er forsvarlig festet sammen Kopling eller skjøting må ikke skje i borhullet Nonel tennerens slanger må ikke kortes inn ved kapping Kapping kan kun tillates i forbindelse med bruk av spesielle koplingsenheter Skal det initieres flere Nonel tennere samtidig i bunt må det benyttes deto nerende lunte som knyttes rundt lunten i et dobbelt halvstikk eller dertil godkjent innretning Sikkerhetsavstanden mellom Nonel slange og detone rende lunte er 15 cm Det må bare brukes detonerende lunte med styrkegrad tilsvarende 5 10 gram Pentritt pr meter Når detonerende lunte benyttes som initieringsmiddel skal antall Nonel slanger i en bunt aldri overstige det antall som til enhver tid foreskrives av produsenten Etter at salven er koblet ferdig skal det påses at alle Nonel slanger er inn koblet og at ingen slanger er blitt skadet under koplingsarbeidet Det må på ses at slangene ikke skades under pålegging av dekningsmateriale Detonerende lunte må ikke benyttes sammen med Nonel under dekningsma teriale i stedet skal koplingsenheter benyttes Ved tenning med detonerende lunte må det påses at Nonel slangen i alle koplingspunkter har skikkelig kontakt med lunten Tilkopling av Nonel slange til detonerende lunte skal skje ved dertil egnede koplingsenheter Vinkelen mellom forgrening av Nonel slange og detonerende lunte skal være 90 Slangelengde i opptenningslinjen når det benyttes koplingsenheter må ikke overstige 150 meter Ved tenning av Nonel salver koplet med koplingsblokker må det alltid bru kes en Nonel starter minimum 4 meter lang ii Andre ikke elektriske tennsystemer enn nevnt må kun brukes i samsvar med vilkår fastsatt ved godkjenningen II Elektrisk tenning Tennapparater og måleinstrumenter skal være godkjent av Direktoratet for brann og eksplosjonsvern Det skal påses at man bruker tennapparater om måleinstru menter tilpasset tennertype og tennerantall Det skal bare nyttes tennere av samme gruppe jfr forskrifter for typegodkjenning av elektriske fenghetter tennere til bruk ved sprengningsarbeider og fabrikat i en salve Tenner ledningen må ikke utsettes for strekk som kan medføre fare for å trekke ledningen ut av tenneren På steder hvor det kan oppstå fare for utilsiktet tenning p g a krypstrømmer e l skal det brukes trege tennere tennere i gruppe 2 eller 3 For å unngå utilsiktet tenning ved bruk av tennere i nærheten av høyspentlednin ger skal følgende minsteavstander overholdes Tabell 1 1 Gruppe 1 tennere Fordelingsnettets driftsspn kV Luftledning avstand i m Jordkabel avstand i m 0 4 6 20 2 7 12 50 3 13 24 70 6 25 52 100 10 52 200 16 2 Gruppe 2 og gruppe 3 tennere Fordelingsnettets driftsspn kV Luftledning avstand i m Jordkabel avstand i m 24 5 2 25 72 5 6 3 72 6 123 10 10 124 245 12 10 245 16 16 Avstandene regnes som horisontalavstand unntatt for ladearbeid under jord hvor de er å betrakte som totalavstand Ledningsopplegget må ikke på noe punkt danne ledende kontakt med jord Koplingspunkter og blanke ender isoleres For de i tabell 1 2 tillatte minste avstander er dette en klar forutsetning innenfor en avstand av 50 meter Det forutsettes at gruppe 2 tennere anvendes med originale ledningstråder samt at ledningstrådene for gruppe 3 tennere ikke er kortere enn 3 5 meter målt som dob belt tråd For høyspentledninger med driftsspenning under 0 4 kV gjelder ingen spesielle krav i denne sammenheng Ved bruk av tennere i nærheten av radiosendere skal følgende forholdsregler overholdes Stasjonære sivile radiosendere på frekvens over 30 MHz innebærer så liten fare for utilsiktet initiering av elektriske tennere at en i praksis kan se bort fra dette Det samme gjelder radiosendere med mindre enn 5 W utgangseffekt uten hensyn til frekvens I nærheten av radiosendere må ikke ledningssystemet på noe punkt komme i le dende kontakt med jord Ledningsender og skjøter må derfor isoleres godt og det må utvises forsiktighet under ladearbeidet slik at isolasjonen på tennerledningene ikke blir skadet Ledningsopplegget må legges på eller i jevn høyde over og helst nær bakken Man må unngå at deler av ledningssløyfen legges høyere enn sløyfen for øvrig Vær oppmerksom på dette forhold ved arbeid i sterkt kupert terreng Det må bare brukes tennere med originale ledningslengder ledningene får ikke kappes Tennerledninger som er for lange foldes forsiktig sammen og stikkes løst ned i borhullet Sikkerhetsavstandene som er gitt i tabell 2 regnes som den korteste horisontale projiserte avstand mellom senderanlegg og tennerkrets Ved sprengningsarbeider nærmere sterkt trafikkert offentlig veg enn 10 meter skal det nyttes tennere i gruppe 2 eller gruppe 3 Minste tillatte avstand ved sprengning med vanlig elektriske tennere 1 nær radio sendere Tabell 2 Utstrålt effekt i watt Avstand i meter Utstrålt effekt i kilowatt Avstand i meter 5 4 1 40 10 10 5 75 50 15 10 95 100 20 50 150 200 25 100 200 300 30 200 250 500 35 300 300 500 350 750 400 1000 500 2000 650 1 Ved bruk av trege tenner i gr 2 og 3 kan avstanden reduseres inntil det halve av det angitte Opplysninger om radiosenderens effekt og frekvens fås ved å kontakte sendersta sjonen Sikkerhetsavstandene gjelder ikke for radaranlegg Skyte og mellomledninger skal være godkjent av Direktoratet for brann og eks plosjonsvern De skal ikke ligge på vegg som fører elektriske kabler Avstanden fra vannledninger trykkluftrør o l skal være minst 1 meter Ved bruk av tennere skal man påse at blanke ledningsender ikke kommer bort i uvedkommende gjenstander Der hvor det kan være fare for utilsiktet tenning p g a kortslutning f eks metall i dekningsdeler krypstrømmer overledning el skal skjøtene isoleres Skyteledningens blanke ender isoleres hver for seg inntil de tilkobles tennappara tet Ved bruk av elektrisk tenning nær høyspentlinjer skal man påse at mellom og eller skyteledninger er forsvarlig festet til grunnen slik at den de ikke kastes opp mot høyspentlinjen når salven avfyres Skyteledning skal ikke brukes til andre formål enn den er bestemt til Før skyteledningen kobles til tennapparatet skal motstanden kontrolleres med ohm meter Ved salver der det er problemer med vann i hullene ledende bergarter e l bør man også måle jordfeil på tennkretsen før salven avfyres I tordenvær eller når tordenvær nærmer seg skal lading straks innstilles og områ det forlates Hvis nødvendig skal vakter settes ut 12 5 Boring Før boring starter skal stuff pall etc være forsvarlig rensket sikret og ryddet Det skal aldri bores i hull som inneholder har inneholdt eller kan inneholde sprengstoff Det samme gjelder også gjenstående uladede hull fra tidligere salve Nye borhull skal settes slik at gamle borhull ikke treffes Når det bores i nærheten av steder som nevnt i 12 7 1 ledd skal man spesielt iaktta sprekker slepper og andre svakheter ved fjellet Borhull som passerer slike svakheter skal merkes på en entydig måte Samtidig boring og lading av samme salve bør unngås Når dette likevel må skje skal bore og ladearbeid foregå så langt fra hverandre som praktisk mulig Dette skal vies særlig omtanke under langhullsboring og ved boring i sleppet fjell Ikke på noe punkt skal avstanden mellom det hull som bores og et helt eller delvis ladet hull være kortere enn 2 meter Boring må ikke skje over hull som er under lading slik at stein kan falle ned på spreng stoff eller tennmidler Dersom boring foretas av annen person enn den som har ansvaret for sprengningen skal godkjent bruker orientere seg om alle uregelmessigheter som er påtruffet under boring Borstenger som er tette må ikke nyttes De skal merkes spesielt og må ikke oppbevares sammen med øvrige borstenger Tette borstenger kan forsøkes åpnet med trykkvann Borstenger som kasseres skal kontrolleres og om nødvendig rengjøres før de sendes fra brukerstedet 12 6 Lading Umiddelbart før lading tar til skal godkjent bruker forvisse seg om at borhullene er åpne slik at det er fri passasje for ladningen Boring må ikke foretas nærmere ladet hull enn minst halvparten av lengden av borhul let og aldri nærmere enn 2 m Avstanden gjelder også for åpning av tette borhull med borstang Det skal tas hensyn til svakheter i fjellet som nevnt i 12 5 4 ledd Det skal ikke brukes større ladning enn den som for tilfellet ansees forsvarlig og nød vendig Man skal også sørge for å nytte hensiktsmessig type sprengstoff og tennmidler Tennpatron skal som regel føres inn i borhullet som første patron og tenneren skal peke i detonasjonsretningen Ved nedadrettede hull skal ikke tennpatronen slippes men alltid føres forsiktig ned Ved lading kan det nyttes ladestokk eller ladeapparat Ladestokker av annet materiale enn tre skal være godkjent av DBE Den som lader skal ikke stå rett fremfor eller bøyd over hullets munning Mekaniske ladeapparater samt montering av slikt ladeutstyr på borrigger skal være godkjent av DBE Monteringsbeskrivelse og bruksanvisning skal følges nøye Når pneumatisk ladeapparat anvendes må en sørge for tilfredsstillende avledning av sta tisk elektrisitet Til eventuell forladning fordemning skal det benyttes materialer som ikke skader sprengstoff eller tennmidler Hvis krutt nyttes må ladningen bare sammentrykkes lett slik at kruttkorn ikke knuses Kruttspill må fjernes eller uskadeliggjøres straks Ved bruk av elektriske tennere skal de deler av tennledningen som stikker utenfor hullet kveiles opp og endene holdes ifra hverandre Tennledningene for tennere i gruppe 2 og 3 skal ikke kortes inn jfr 12 4 II 5 ledd pkt 2 Mellom og skyteledning koples til salven umiddelbart før tenning Blir ladet salve stå ende skal området avsperres og varsling settes opp Skjer det i bebygd eller beferdet område skal det settes ut vakter inntil salven blir avfyrt Ved bruk av elektrisk hydraulisk borrigg for lading skal det kun nyttes tennere i gruppe 3 eller ikke elektriske tennsystemer Hvor særlige forhold gjør det nødvendig kan ten nere i gruppe 2 nyttes etter særskilt tillatelse fra DBE Kopling av tenner skal ikke skje før boring er avsluttet Borriggen skal ha montert jordfeilbryter og skal til enhver tid ha ledende forbindelse til jord 12 7 Vern mot skade på omgivelsene Ved sprengning nær bebyggelse veg jernbane elektriske ledninger eller andre lignende innretninger skal godkjent bruker sørge for at salve eller enkeltskudd før tenning er dekket med tungt dekningsmateriale som for eksempel bildekk eller lignende I tillegg skal salven sikres for å hindre utkast av små fragmenter f eks med finmasket duk Ved sprengningsarbeider i områder som beskrevet i 1 ledd skal nødvendige tiltak iverksettes slik at omgivelsene ikke påføres skade p g a rystelser eller luftsjokk For å redusere faren for sprut ved sprengningsarbeid i områder som beskrevet i 1 ledd skal det kun brukes millisekundtennere med maks 35 millisekund intervall 12 8 Posting og varsling Før tenning skjer skal godkjent bruker sende ut vakter i alle retninger hvorfra folk kan tenkes å nærme seg sprengningsstedet Vaktene skal vanligvis ikke sendes ut før det er klart at tenning snart skal skje slik at de på veg til post sørger for at personer i området fjerner seg Der sprengningsarbeid skjer i nærheten av offentlig ferdselsåre og hvor denne ferdsels åren bare kan sperres kort tid skal vaktene ha forbindelse med tenningsstedet og hver andre slik at de kan forvisse seg om at ingen personer er i det farlige området Vaktpost på offentlig veg eller annen sterkt beferdet veg skal ha rødt flagg Etter mørkets frembrudd eller når forholdene forøvrig tilsier det skal varsling med rødt flagg suppleres eller erstattes med bruk av rødt lyssignal lydsignal eller økt bruk av vaktposter Ved bruk av lydsignal akustisk signal skal korte støt varsle at sprengning skal skje og et langt støt varsle at alt er klart etter sprengningen Personer som kan bli utsatt for steinsprut og som man må forutsette ikke kan høre eller forstå varselropene eller signalene skal varsles særskilt Før tenning skjer skal den som foretar tenning rope tre ganger VARSKO HER Når alle som ikke er direkte sysselsatt med tenningen er kommet i dekning skal det ropes FYR HER hvoretter tenning skjer fra sikkert sted Når den som har avfyrt salven har forvisset seg om at det ikke er fare fra ufullstendig eller ikke eksploderte ladninger ropes det KOM IGJEN 12 9 Skyting Salver skal avfyres snarest mulig etter lading Skyting skal i størst mulig utstrekning skje til bestemte tider Alle borhull som er ladet samtidig på samme arbeidsplass f eks i gruve tunnel steinbrudd byggetomt e l skal normalt skytes under ett Etter avfyring skal skyteledningen frakobles tennapparatet Godkjent bruker skal påse at tennapparatet oppbevares forsvarlig Etter skyting skal godkjent bruker forvisse seg om at sprengningen har foregått normalt før nytt arbeid igangsettes se også 12 8 6 ledd Alt overhengende fjell som kan være farlig skal brytes ned eller sikres før nytt arbeid igangsettes 12 10 Forsaging ikke detonert ladning Ved forsaging skal godkjent bruker sørge for at alle personer som har eller får befatning med sprengningsstedet varsles Ved forsaging skal man når man anvender elektrisk Nonel tenning vente 10 minutter før det gås på Ved anvendelse av svartkruttlunte er ventetiden 30 minutter Forsager skal omgående uskadeliggjøres eller området avsperres og vakter settes ut der dette er nødvendig inntil forsager er uskadeliggjort Det er ikke tillatt å trekke ut lunten av en fenghette eller å trekke i ledningene til elek triske tennere Ikke detonerte ladninger må ikke bores eller krasses opp med f eks pinne eller blåses ut med luft Forsagere kan tilintetgjøres ved å anbringe en ny ladning i nær kontakt med ikke deto nert ladning Tennapparatet skal være frakoblet mens dette arbeidet pågår Hvis ny ladning ikke bringer forsagere til å detonere kan man forsøke å fjerne spreng stoffet med vann eller hvis dette ikke lykkes bore og lade et nytt hull Det nye hullet kan bores nærmere ikke detonert ladning enn 2 meter jfr 12 5 dog ikke nærmere enn 1 meter Særlig forsiktighet må utvises ved boringen Når forsager er tilintetgjort skal området kontrolleres omhyggelig I de tilfeller hvor udetonert sprengstoff ikke oppdages før under lastearbeidet skal arbeidet straks innstil les og alle sprengstoffrester fjernes 12 11 Bruk av sprengstoff krutt og tennmidler til spesielle formål Opphevet den 7 februar 1989 Del II Bruk av pyroteknisk og annen eksplosiv vare 12 12 Pyroteknisk vare Pyroteknisk vare skal brukes til det formål den er bestemt for og i samsvar med den bruksanvisning som skal følge varen Plass for avfyring av fyrverkeri skal velges slik at det ikke oppstår skade på personer eller omgivelser og slik at nedfallende hylser stenger e l fra luftfyrverkeri ikke kan volde skade Ikke avfyrt fyrverkeri skal beskyttes mot utilsiktet antenning Nødvendig slokningsutstyr skal holdes i beredskap 12 13 Annen eksplosiv vare Annen eksplosiv vare skal kun brukes til det formål den er bestemt for og i samsvar med den bruksanvisning som skal følge varen Del III Andre bestemmelser 12 14 Tilintetgjøring av eksplosiv vare Tilintetgjøring av eksplosiver skal bare foretas av person som nevnt i 12 2 1 ledd Plass for tilintetgjøring

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/eksplosive-varer/Forskrift-om-eksplosive-varer/12/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive