archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Kap. 2 Generelle krav til eier og virksomhet/bruker av brannobjekter
  vedlikehold av installasjoner utstyr bygningsdeler fyringsanlegg mv 2 5 Røykvarsler og manuelt slokkeutstyr i bolig 2 6 Atkomst for feiing Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Forskrift om brannforebygging Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Innledning Kap 1 Innledende bestemmelser Kap 2 Generelle krav til eier og virksomhet bruker av brannobjekter 2 1 Generelle krav til eier 2 2 Generelle krav til virksomhet bruker 2 3 Rømning av personer 2 4 Ettersyn og vedlikehold av installasjoner utstyr bygningsdeler fyringsanlegg mv 2 5 Røykvarsler og manuelt slokkeutstyr i bolig 2 6 Atkomst for feiing Kap 3 Krav til organisatoriske tiltak i særskilte brannobjekter Kap 4 Krav til tekniske tiltak i særskilte brannobjekter Kap 5 Kommunens brannforebyggende oppgaver Kap 6 Tilsyn Kap 7 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg Kap 8 Andre brannforebyggende plikter Kap 9 Omsetning og bruk av visse typer brannvernutstyr og apparater Kap 10 Avsluttende bestemmelser Vedlegg 1 Risikoanalyse og handlingsplan Vedlegg 2 Forslag til lokal forskrift Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann og feiervesenet Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Tilsynsrapport Brannvern på Svalbard

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/brannforebygging/veiledning-til-forskriften/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Kap. 3 Krav til organisatoriske tiltak i særskilte brannobjekter
  4 Instrukser og planer mv 3 5 Vakt eller annen overvåkning 3 6 Unormal eller sterkt varierende risiko Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Forskrift om brannforebygging Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Innledning Kap 1 Innledende bestemmelser Kap 2 Generelle krav til eier og virksomhet bruker av brannobjekter Kap 3 Krav til organisatoriske tiltak i særskilte brannobjekter 3 1 Dokumentasjon av sikkerhet 3 2 Brannvernleder 3 3 Opplæring og brannøvelser 3 4 Instrukser og planer mv 3 5 Vakt eller annen overvåkning 3 6 Unormal eller sterkt varierende risiko Kap 4 Krav til tekniske tiltak i særskilte brannobjekter Kap 5 Kommunens brannforebyggende oppgaver Kap 6 Tilsyn Kap 7 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg Kap 8 Andre brannforebyggende plikter Kap 9 Omsetning og bruk av visse typer brannvernutstyr og apparater Kap 10 Avsluttende bestemmelser Vedlegg 1 Risikoanalyse og handlingsplan Vedlegg 2 Forslag til lokal forskrift Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann og feiervesenet Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Tilsynsrapport Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/brannforebygging/veiledning-til-forskriften/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 4 Krav til tekniske tiltak i særskilte brannobjekter
  skal knyttes til alarmsentral eller direkte til nødalarmeringssentral Personsikkerheten i byggverk anses å være ivaretatt når krav gitt i medhold av gjeldende plan og bygningslov TEK er oppfylt ref 2 1 og 2 3 Utført risiko og sårbarhetsanalyse kan avdekke behov for ytterligere sikringskrav ut over minstekravene basert på virksomhets HMS mål misforhold i forhold til brannvesenets organisering utstyr og innsatstid eller andre særskilte forhold se under 2 1 Automatisk brannalarmanlegg automatisk slokkeanlegg m m er tiltak som kan bidra til å redusere nødvendig rømningstid se definisjoner på rømningstid under 2 3 4 2 Materiell sikkerhet Eier skal sørge for å installere egnet stasjonært slokkeanlegg der dette er nødvendig for å hindre tap av store materielle verdier Materiell sikkerhet i byggverk anses å være ivaretatt når krav gitt i medhold av gjeldende plan og bygningslov TEK er oppfylt ref 2 1 og 2 3 Utført risiko og sårbarhetsanalyse kan avdekke behov for ytterligere sikringskrav ut over minstekravene basert på virksomhetens HMS mål misforhold i forhold til brannvesenets organisering utstyr og innsatstid eller andre særskilte forhold se under 2 1 Stasjonært slokkeanlegg eksempelvis sprinkleranlegg har som mål å begrense eller slokke en brann i en tidlig fase slik at de materielle verditap begrenses Andre typer stasjonære slokkeanlegg kan være skum slukkegass m fl Tilleggssikring ut over sikkerhetsnivået i TEK kan også være nødvendig fordi materiell eller bygninger utgjør en spesiell samfunnsrisiko eller har spesiell samfunnsviktig verdi Som eksempel vises det til rapport fra Norges branntekniske laboratorium as SINTEF Byen brenner januar 2004 4 3 Slokkevann Eier av industri og næringsvirksomheter skal innenfor eget område sørge for fordeling av slokkevann slik at det er lett tilgjengelig atkomst til tilstrekkelig vann ved slokkeinnsats Slokkevann for større brann Det må være tilstrekkelig slokkevannkapasitet og tilkoplingsmuligheter for brannvesenets slangemateriell Se under 5 4 Koplingspunktene bør

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/brannforebygging/veiledning-til-forskriften/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 5 Kommunens brannforebyggende oppgaver
  i særskilte brannobjekter Kap 4 Krav til tekniske tiltak i særskilte brannobjekter Kap 5 Kommunens brannforebyggende oppgaver 5 1 Samarbeid 5 2 Planer rapportering m m 5 3 Motivasjons og informasjonstiltak 5 4 Vannforsyning 5 5 Atkomst for brannvesenet Kap 6 Tilsyn Kap 7 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg Kap 8 Andre brannforebyggende plikter Kap 9 Omsetning og bruk av visse typer brannvernutstyr og apparater Kap 10 Avsluttende bestemmelser Vedlegg

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/brannforebygging/veiledning-til-forskriften/6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 6 Tilsyn
  brannobjekter Kap 4 Krav til tekniske tiltak i særskilte brannobjekter Kap 5 Kommunens brannforebyggende oppgaver Kap 6 Tilsyn 6 1 Varsel om tilsyn 6 2 Gjennomføring av tilsyn og saksbehandling 6 3 Hyppighet Kap 7 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg Kap 8 Andre brannforebyggende plikter Kap 9 Omsetning og bruk av visse typer brannvernutstyr og apparater Kap 10 Avsluttende bestemmelser Vedlegg 1 Risikoanalyse og handlingsplan Vedlegg 2 Forslag til lokal

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/brannforebygging/veiledning-til-forskriften/7/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 7 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
  organisatoriske tiltak i særskilte brannobjekter Kap 4 Krav til tekniske tiltak i særskilte brannobjekter Kap 5 Kommunens brannforebyggende oppgaver Kap 6 Tilsyn Kap 7 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 7 1 Varsel om feiing og tilsyn 7 2 Gjennomføring av feiing og tilsyn 7 3 Hyppighet 7 4 Kontraktsutført feiing og tilsyn og egen feiing 7 5 Gebyr Kap 8 Andre brannforebyggende plikter Kap 9 Omsetning og bruk av visse

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/brannforebygging/veiledning-til-forskriften/8/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 8 Andre brannforebyggende plikter
  i særskilte brannobjekter Kap 4 Krav til tekniske tiltak i særskilte brannobjekter Kap 5 Kommunens brannforebyggende oppgaver Kap 6 Tilsyn Kap 7 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg Kap 8 Andre brannforebyggende plikter 8 1 Arbeid som medfører risiko for brann 8 2 Bruk av ild utendørs 8 3 Brannfarlig avfall 8 4 Oppbevaring av giftige og etsende varer komprimerte gasser mv 8 5 Andre forebyggende plikter Kap 9 Omsetning og

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/brannforebygging/veiledning-til-forskriften/9/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap 10. Avsluttende bestemmelser
  særskilte brannobjekter Kap 4 Krav til tekniske tiltak i særskilte brannobjekter Kap 5 Kommunens brannforebyggende oppgaver Kap 6 Tilsyn Kap 7 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg Kap 8 Andre brannforebyggende plikter Kap 9 Omsetning og bruk av visse typer brannvernutstyr og apparater Kap 10 Avsluttende bestemmelser 10 1 Tilsynsmyndighet 10 2 Klage 10 3 Reaksjonsmidler 10 4 Fravik 10 5 Ikrafttredelse overgangsbestemmelser mv Vedlegg 1 Risikoanalyse og handlingsplan Vedlegg 2

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/brannforebygging/veiledning-til-forskriften/11/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive