archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Tekniske data for trepellets
  brenselets tørrvekt Finandeler Store variasjoner Lengde Standarden regulerer lengden av trepellets til 4 og 5 diameteren Ved for lang trepellets endres egenskapene vedrørende drenasje av trepellets fra beholdere siloer m v Dette problemet er fremst kjent fra kaminer der en ofte har små diametere ved utløp fra dagtank Videre kan også for lang trepellets føre til at skruer m v klipper trepellets Dette medfører mekanisk påkjenning på skrue Fuktighet Blir trepellets tilført direkte fuktighet vil den kunne gå i oppløsning og gå over til sagspon Formegenskapene til trepellets er da borte og en kan regne med tilstopping i transport og lagringssystemene I tillegg vil trepellets med fuktighet til stede ha vilkår for at sopp og mugg får utvikle seg og at nedbrytingen starter Ved fuktighet kan det også gå varmgang i brenselet Hardhet finandeler Det vil normalt være finandeler sammen med trepellets Det er et ønskemål at dette er minst mulig for å sikre god forbrenning Derfor er det viktig at trepellets er slitesterk for den mekaniske påvirkningen som kommer under transport men også at lagring og omlastning gjøres med skånsomme metoder og med færrest mulig omlastinger Finandeler har flere uønskede konsekvenser drenasjeegenskapene til trepellets hindres brodannelser i lagerrom og transportskruer kan opptre Videre vil finandeler kunne føre til opphopning i forbrenningsrom En kan også regne med at stor andel finandeler gjør at disse ikke får nok oppholdstid i brennkammer og at finandelene blir med ut i skorstein eller askeforråd For å sikre at trepellets har en god holdbarhet benytter enkelte produsenter bindemiddel Bruk av bindemiddel fører også til at energibruken under pelleteringen går ned Bindemiddelet er normalt lignosulfonater et biprodukt fra treforedlingsindustrien som også regnes som biomasse Da lignin har en høyere askeandel enn ved er det ønskelig med minst mulig bindemiddel Det normale er derfor at en god

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/brannforebygging/veiledning-montering-fyringsanlegg-trepellets/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Lagring og transport av trepellets
  av tilsyn utført av brann og feiervesenet Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets Innledning Virkeområde Definisjoner Tekniske data for trepellets Lagring og transport av trepellets Transport Oppbevaring av brensel Myndigheter Sentrale lover og forskrifter Saksbehandling Godkjenning av foretak for ansvarsrett Dokumentasjon Sikkerhet Utslipp og miljø Trepelletskaminer for bruk i bolig Effekt opp til 15 kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat 60kW Varmesentraler 60kW Temaveiledning brannvern i

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/brannforebygging/veiledning-montering-fyringsanlegg-trepellets/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Myndigheter
  brann og feiervesenet Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets Innledning Virkeområde Definisjoner Tekniske data for trepellets Lagring og transport av trepellets Myndigheter Sentrale myndigheter Kommunene Sentrale lover og forskrifter Saksbehandling Godkjenning av foretak for ansvarsrett Dokumentasjon Sikkerhet Utslipp og miljø Trepelletskaminer for bruk i bolig Effekt opp til 15 kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat 60kW Varmesentraler 60kW Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Tilsynsrapport Brannvern på Svalbard

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/brannforebygging/veiledning-montering-fyringsanlegg-trepellets/6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Sentrale lover og forskrifter
  og veiledninger finnes i oppdaterte versjoner på Statens bygningstekniske etats hjemmeside Brann og eksplosjonsvernloven Bestemmelsene i brann og eksplosjonsvernloven pålegger enhver å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann eksplosjon og annen ulykke forebygges Eier plikter å holde fyringsanlegget i forsvarlig stand og sørge for at det til enhver tid virker etter sin hensikt Forøvrig skal kommunen sørge for feiing og tilsyn Brann og eksplosjonsvernloven viser til at enhver plikter å vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann eksplosjon og annen ulykke forebygges I forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn kap 7 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg fremgår bl a kommunens og eiers plikter i forbindelse med fyringsanlegget Dersom kommunen har gitt eier eller bruker tillatelse til selv å utføre feiing av store fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger må dette dokumenteres I henhold til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen skal feiertjenesten inngå i det brannforebyggende arbeid i kommunen Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter og veiledningstekst finnes på direktoratets internettside Lov om tilsyn med elektriske anlegg Elektriske komponenter og utstyr på fyringsanlegg må være produsert og installert i henhold til bestemmelser gitt i eller i medhold av lov om tilsyn med elektriske anlegg Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn regulerer gjennomføring og hyppigheten av feiing og tilsyn av fyringsanlegg Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen omhandler også organiseringen av feiervesenet og viser at feiertjenesten inngår som en del av i brannvesenets forebyggende arbeid Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Forskrift om brannforebygging Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann og feiervesenet Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/brannforebygging/veiledning-montering-fyringsanlegg-trepellets/7/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Saksbehandling
  brann og feiervesenet Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets Innledning Virkeområde Definisjoner Tekniske data for trepellets Lagring og transport av trepellets Myndigheter Sentrale lover og forskrifter Saksbehandling Installasjon og omplassering av trepelletskamin i eksisterende bolig Installasjon av trepelletskamin med vannkappe Installasjon og omplassering av trepelletskamin i nybygg Installasjon av trepelletsfyrt kjelanlegg Godkjenning av foretak for ansvarsrett Dokumentasjon Sikkerhet Utslipp og miljø Trepelletskaminer for bruk i

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/brannforebygging/veiledning-montering-fyringsanlegg-trepellets/8/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Godkjenning av foretak for ansvarsrett
  eks være tilfellet i forbindelse med nybygg der bygningsentreprenøren ofte vil ha ansvar også for de tekniske installasjoner Krav til faglige kvalifikasjoner følger av GOF 10 og 11 som setter krav til den faglige kompetansen i foretaket Foretaket skal også ha et tilfredsstillende kvalitetssystem GOF 6 8 beskriver myndighetskravene til foretakets system Tiltakets plassering i tiltaksklasse vil være avhengig av vanskelighetsgrad og konsekvens av feil Reglene om tiltaksklasser finner man i GOF 12 15 Aktuelle momenter i vurderingen vil f eks være om anlegget er ferdig prosjektert fra fabrikk om det må spesielle tilpasninger til om det skal plassbygges om det er plassert i et lager eller et sykehus osv En mer omfattende beskrivelse av disse reglene vil man kunne finne på Statens bygningstekniske etats hjemmesider Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Forskrift om brannforebygging Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann og feiervesenet Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets Innledning Virkeområde Definisjoner Tekniske data for trepellets Lagring og transport av trepellets Myndigheter Sentrale lover og forskrifter Saksbehandling Godkjenning av foretak for ansvarsrett Dokumentasjon

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/brannforebygging/veiledning-montering-fyringsanlegg-trepellets/9/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Dokumentasjon
  brann og feiervesenet Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets Innledning Virkeområde Definisjoner Tekniske data for trepellets Lagring og transport av trepellets Myndigheter Sentrale lover og forskrifter Saksbehandling Godkjenning av foretak for ansvarsrett Dokumentasjon Byggevarers egenskaper Monterings bruks og vedlikeholdsveiledninger Merking Tegninger Regulering igangkjøring funksjonsprøving overlevering Sikkerhet Utslipp og miljø Trepelletskaminer for bruk i bolig Effekt opp til 15 kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat 60kW Varmesentraler

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/brannforebygging/veiledning-montering-fyringsanlegg-trepellets/10/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Sikkerhet
  jevnlig kontroll Dette er endel av helse miljø og sikkerhetssystemet HMS Kravene ligger også inne i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 2 4 hvor eier av fyringsanlegg skal sørge for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll ettersyn og vedlikehold av fyringsanlegget for å hindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten Brann og eksplosjonsvernloven har i 5 og 6 bestemmelser om eiers plikter Ved flere tilfeller har man sett at årsak til branner er at glør fra fyringsanlegg har antent brennbart materiale på gulv i fyrrommet Dårlig vedlikehold kan ha flere årsaker som mangel på gode driftsrutiner og driftsinstrukser uklare ansvarsgrenser osv Det er grunn til å presisere at uansett hvor godt sikkerhetssystemet er så vil risikoen for at farlige situasjoner oppstår være tilstede Under oppstart og nedkjøring av anlegget er det viktig at driftsinstruksene inneholder klare og entydige instruksjoner for hvilke prosedyrer som skal følges Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Forskrift om brannforebygging Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann og feiervesenet Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets Innledning Virkeområde Definisjoner Tekniske

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/brannforebygging/veiledning-montering-fyringsanlegg-trepellets/11/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive