archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: § 7 – 10 Defekt/kassert eksplosiv vare
  Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff Veiledning til forskriftens kapittel 7 oppbevaring Innledning 7 1 Tillatelse til oppbevaring 7 2 Arealmessige begrensninger og sikringstiltak 7 3 Plassering av rom bygning eller innretning 7 4 Bygningstekniske forhold 7 5 Elektriske installasjoner 7 6 Merking 7 7 Generelle krav til sikker drift 7 8 Føring av oversikt over beholdning 7

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning/11/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: § 7 – 11 Fysiske endringer
  lagerets nærhet skal av tillatelsens innehaver innmeldes til myndigheten som har gitt tillatelsen Når det blir innmeldt slike forandringer skal oppbevaringstillatelsen til ny behandling hos kommunen DSB Når det foretas endringer eller reparasjoner av betydning for sikkerheten skal lageret kontrolleres for å fastslå at det fortsatt tilfredsstiller gjeldende regelverk anerkjente normer spesifikasjoner m v Dokumentasjonen skal oppdateres jf eksplosivforskriften 2 5 Hvis det forandrede forhold skulle bevirke at oppbevaringen ikke lenger anses å være betryggende vil oppbevaringstillatelsen bli tilbakekalt med mindre reduksjon av mengde eksplosiver bygging av barrikader risikoanalyse e l viser en akseptabel sikkerhet Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff Veiledning til forskriftens kapittel 7 oppbevaring Innledning 7 1 Tillatelse til oppbevaring 7 2 Arealmessige begrensninger og sikringstiltak 7 3 Plassering av rom bygning eller innretning 7 4 Bygningstekniske forhold 7 5 Elektriske installasjoner 7 6 Merking 7 7 Generelle krav til sikker drift 7 8 Føring av oversikt over beholdning 7 9 Samlagring av eksplosiv vare 7 10 Defekt kassert eksplosiv vare 7 11 Fysiske endringer

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning/12/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 7 – 12 Varslings- og underretningsplikt
  til slik hendelse Som uhell ulykke regnes innbrudd innbruddsforsøk brann detonasjon av hele eller deler av lagerbeholdningen DSB skal også underrettes ved tilløp til slike uhell ulykker Melding om slike forhold skal innmeldes til DSB politi på blanketten Rapport Uhell i bedrift som oppbevarer behandler eller tilvirker brannfarlige eller eksplosive varer HR 113 Blanketten er tilgjengelig på www dsb no eller kan fås tilsendt ved henvendelse til DSB Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff Veiledning til forskriftens kapittel 7 oppbevaring Innledning 7 1 Tillatelse til oppbevaring 7 2 Arealmessige begrensninger og sikringstiltak 7 3 Plassering av rom bygning eller innretning 7 4 Bygningstekniske forhold 7 5 Elektriske installasjoner 7 6 Merking 7 7 Generelle krav til sikker drift 7 8 Føring av oversikt over beholdning 7 9 Samlagring av eksplosiv vare 7 10 Defekt kassert eksplosiv vare 7 11 Fysiske endringer 7 12 Varslings og underretningsplikt 7 13 Opphør avvikling Veiledning til forskriftens kapittel 10 bruk Veiledning om godkjenning innførsel oppbevaring erverv handel og bruk av fyrverkeri Veiledning

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning/13/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 7 – 13 Opphør/avvikling
  7 1 Tillatelse til oppbevaring 7 2 Arealmessige begrensninger og sikringstiltak 7 3 Plassering av rom bygning eller innretning 7 4 Bygningstekniske forhold 7 5 Elektriske installasjoner 7 6 Merking 7 7 Generelle krav til sikker drift 7 8 Føring av oversikt over beholdning 7 9 Samlagring av eksplosiv vare 7 10 Defekt kassert eksplosiv vare 7 11 Fysiske endringer 7 12 Varslings og underretningsplikt 7 13 Opphør avvikling Annet

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning/14/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Veiledning til forskriftens kapittel 7, oppbevaring
  begrensninger og sikringstiltak 7 3 Plassering av rom bygning eller innretning 7 4 Bygningstekniske forhold 7 5 Elektriske installasjoner 7 6 Merking 7 7 Generelle krav til sikker drift 7 8 Føring av oversikt over beholdning 7 9 Samlagring av eksplosiv vare 7 10 Defekt kassert eksplosiv vare 7 11 Fysiske endringer 7 12 Varslings og underretningsplikt 7 13 Opphør avvikling Veiledning til forskriftens kapittel 10 bruk Veiledning om godkjenning

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Innledning
  som er brukt i kapittelet er jf 10 7 Med dette menes person som har kunnskap og erfaring utover det som kreves til sertifikat klasse A For å kunne utføre selve sprengningsarbeidet må særlig sprengningskyndig enten inneha sprengningssertifikat klasse A eller være særskilt godkjent i det enkelte tilfelle Med person med jf 10 7 og 10 13 menes person som har gode kunnskaper om sprengningsarbeid men det stilles ikke krav om spreningssertifikat eller særskilt godkjenning Veiledningen tar kun for seg ett kapittel i eksplosivforskriften For å få et helhetlig bilde av reguleringen av området må dette kapittelet ses i sammenheng med lov av 14 juni 2002 nr 20 om vern mot brann eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver brann og eksplosjonsvernloven og eksplosivforskriftens øvrige bestemmelser spesielt kap 1 2 og 12 De mest aktuelle bestemmelsene for forståelsen av kap 10 med veiledning er omtalt i veiledningen til de enkelte paragrafer Det gjøres likevel spesielt oppmerksom på eksplosivforskriften 1 3 definisjoner 2 1 plikt til å forebygge fare for brann eller eksplosjon m v 2 2 forbud mot røyking og bruk av åpen ild 2 3 overlatelse av eksplosiv vare 2 4 kvalifikasjonskrav 2 5 dokumentasjon 2 6 godkjenning 2 11 varigheten av tillatelse og godkjenning og de avsluttende bestemmelsene i kap 12 Det skal innføres internkontroll etter forskrift av 6 desember 1996 nr 1127 om systematisk helse miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter internkontrollforskriften I henhold til 4 første ledd skal den som er ansvarlig for virksomheten sørge for at internkontroll utføres og utøves i samarbeid med arbeidstakerne Alle bestemmelsene om bruk må ses i sammenheng med bestemmelsene i internkontrollforskriften I denne veiledningsutgaven er forskriftsteksten markert spesielt og veiledningsteksten står å lese direkte under den enkelte forskriftsparagraf Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning-kap10/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 10 – 1 Virkeområdet for dette kapittelet
  av eksplosive varer til sprengningsformål og omfatter enhver omgang med slike varer på anleggsområde Begrepet anleggsområde må tolkes vidt og omfatter alle steder der det foregår sprengningsarbeide Kapittelet regulerer all omgang med eksplosiv vare fra varen tas ut fra godkjent oppbevaringssted eller transportmiddel og til eventuell overskytende vare er brakt tilbake dit Oppbevaring av eksplosiv vare er regulert i egne bestemmelser i kapittel 7 i eksplosivforskriften Bestemmelsen fastslår at kapittelet gjelder all form for sprengningsarbeid Dette innebærer også sprengning av bygninger installasjoner riving sprengning i gruver m m De enkelte bestemmelsene i dette kapittelet gjøres gjeldende så langt de passer i disse mer spesielle tilfellene 10 7 plikt til ivareta sikkerhet gjelder imidlertid ubetinget av om det er for eksempel en bygning som skal sprenges eller om det dreier seg om tradisjonell fjellsprengning Med enhver omgang med sprengstoff krutt og tennmidler til sprengningsformål menes all håndtering av slik vare på brukerstedet så som midlertidig plassering og flytting jf 10 11 håndtering av forsagere jf 10 14 m m Transporten mellom godkjent oppbevaringssted og brukerstedet skal skje i henhold til den til enhver tid gjeldende forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane Til annet ledd Ingen kommentarer Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff Veiledning til forskriftens kapittel 7 oppbevaring Veiledning til forskriftens kapittel 10 bruk Innledning 10 1 Virkeområdet for dette kapittelet 10 2 Generelle krav til bruk 10 3 Godkjenning av bruker 10 4 Sprengningssertifikat klasse A Skytebas 10 5 Sprengningssertifikat kl B 10 6 Sprengningssertifikat kl C 10 7 Plikt til å ivareta sikkerhet 10 8 Godkjent brukers plikter 10 9 Vern mot skade

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning-kap10/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 10 – 2 Generelle krav til bruk
  eller av den DBE bestemmer Godkjenning av eksplosive varer er regulert i eksplosivforskriften kapittel 3 Markedsføring og kontroll Den som har fått tillatelse til selv å tilvirke eksplosiv vare på brukerstedet kan anvende denne på brukerstedet men det er ikke tillatt å transportere denne eksplosiv varen jf 6 1 tredje ledd Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff Veiledning til forskriftens kapittel 7 oppbevaring Veiledning til forskriftens kapittel 10 bruk Innledning 10 1 Virkeområdet for dette kapittelet 10 2 Generelle krav til bruk 10 3 Godkjenning av bruker 10 4 Sprengningssertifikat klasse A Skytebas 10 5 Sprengningssertifikat kl B 10 6 Sprengningssertifikat kl C 10 7 Plikt til å ivareta sikkerhet 10 8 Godkjent brukers plikter 10 9 Vern mot skade på omgivelsene 10 10 Informasjon og varsling 10 11 Midlertidig plassering og flytting av eksplosiv vare på brukssted 10 12 Boring 10 13 Lading og sprengning 10 14 Forsagere Ikke omsatt eksplosiv vare 10 15 Melding om avvik uhell og ulykker Vedlegg 1 Eksempel på momenter som bør

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning-kap10/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive