archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Definisjoner
  prøvinger etter ISO 1716 kan påvises at den øvre kalorimetriske varmeverdien Q gr for materialet i gjennomsnitt ikke overstiger 4 0 MJ kg Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff Veiledning til forskriftens kapittel 7 oppbevaring Veiledning til forskriftens

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning-fyrverkeri/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Kapittel 1. Godkjenning
  DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff Veiledning til forskriftens kapittel 7 oppbevaring Veiledning til forskriftens kapittel 10 bruk Veiledning om godkjenning innførsel oppbevaring erverv handel og bruk av fyrverkeri Innledning Definisjoner Kapittel 1 Godkjenning Krav til dokumentasjon ved søknad om godkjenning av nye produkter Kapittel 2 Innførsel Kapittel 3 Oppbevaring Kapittel 4 Erverv Kapittel 5 Handel Kapittel 6 Bruk Kapittel 7

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning-fyrverkeri/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 2. Innførsel
  DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff Veiledning til forskriftens kapittel 7 oppbevaring Veiledning til forskriftens kapittel 10 bruk Veiledning om godkjenning innførsel oppbevaring erverv handel og bruk av fyrverkeri Innledning Definisjoner Kapittel 1 Godkjenning Kapittel 2 Innførsel Hvem kan innføre Kapittel 3 Oppbevaring Kapittel 4 Erverv Kapittel 5 Handel Kapittel 6 Bruk Kapittel 7 Tilsynsmyndighet Kapittel 8 Fravik Vedlegg 1 Vedlegg

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning-fyrverkeri/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 3. Oppbevaring
  DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff Veiledning til forskriftens kapittel 7 oppbevaring Veiledning til forskriftens kapittel 10 bruk Veiledning om godkjenning innførsel oppbevaring erverv handel og bruk av fyrverkeri Innledning Definisjoner Kapittel 1 Godkjenning Kapittel 2 Innførsel Kapittel 3 Oppbevaring Tillatelse til oppbevaring Kapittel 4 Erverv Kapittel 5 Handel Kapittel 6 Bruk Kapittel 7 Tilsynsmyndighet Kapittel 8 Fravik Vedlegg 1 Vedlegg

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning-fyrverkeri/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 4. Erverv
  kjøpe eller på annen måte erverve publikumstilgjengelig fyrverkeri utenom perioden 27 12 til og med 31 12 må ha tillatelse fra relevante myndigheter Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff Veiledning til forskriftens kapittel 7 oppbevaring Veiledning til forskriftens

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning-fyrverkeri/6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 5. Handel
  DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff Veiledning til forskriftens kapittel 7 oppbevaring Veiledning til forskriftens kapittel 10 bruk Veiledning om godkjenning innførsel oppbevaring erverv handel og bruk av fyrverkeri Innledning Definisjoner Kapittel 1 Godkjenning Kapittel 2 Innførsel Kapittel 3 Oppbevaring Kapittel 4 Erverv Kapittel 5 Handel Handelstillatelse Tillatelse til handel med fyrverkeri Kapittel 6 Bruk Kapittel 7 Tilsynsmyndighet Kapittel 8 Fravik

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning-fyrverkeri/7/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 6. Bruk
  skade på personer eller omgivelser og slik at nedfallende hylser stenger eller lignende fra luftfyrverkeri ikke kan volde skade Oppsetting av raketter avbrenning av større mengder fyrverkeri illuminasjon med fakler og lignende må ikke finne sted i tettbebyggelse eller nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser uten tillatelse fra leder av brannvesenet Det gjøres også oppmerksom på at det kan finnes lokale politivedtekter som regulerer bruken av fyrverkeri Ikke avfyrt fyrverkeri skal beskyttes mot utilsiktet antenning Nødvendig slokkeutstyr skal holdes i beredskap Publikumstilgjengelig fyrverkeri er også eksplosiver og kan være mer følsom for varme slag og friksjon enn vanlige sprengstoffer Det skal alltid behandles i henhold til bruksanvisning gitt av produsent importør og eventuelle bedriftsinterne instrukser Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff Veiledning til forskriftens kapittel 7 oppbevaring Veiledning til forskriftens kapittel 10 bruk Veiledning om godkjenning innførsel oppbevaring erverv handel og bruk av fyrverkeri Innledning Definisjoner Kapittel 1 Godkjenning Kapittel 2 Innførsel Kapittel 3 Oppbevaring Kapittel 4 Erverv Kapittel 5 Handel Kapittel 6 Bruk Kapittel 7 Tilsynsmyndighet

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning-fyrverkeri/8/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel 7. Tilsynsmyndighet
  elsikkerhet ved behov kan føre tilsyn med disse lagrene Tilsynsmyndigheten kan gi de pålegg og treffe de enkeltvedtak som ellers er nødvendig for gjennomføringen av bestemmelser gitt i eller i medhold av loven jf brann og eksplosjonsvernlovens 37 1 ledd Klage over vedtak fattet av DBE avgjøres av Arbeids og administrasjonsdepartementet brann og eksplosjonsvernlovens 41 Myndighetene vil i sin tilsynsvirksomhet legge vekt på å gjennomføre stikkprøvekontroll og foreta revisjoner av de internkontrollsystemer som må etableres i forbindelse med de aktiviteter som omfattes av forskriftene Det understrekes at alle de aktiviteter som omhandles av forskriftene også er omfattet av forskrift av 6 desember 1996 om systematisk helse miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter internkontrollforskriften Det understrekes videre at de reaksjonsmidler som er nevnt i brann og eksplosjonsvernslovens 37 til 40 kommer til anvendelse fullt ut i forbindelse med virksomhet som er i strid med forskriftene Det betyr at det kan utferdiges forelegg med krav om stansing av virksomheten og eller krav om nødvendig utbedring Slik utbedring kan om nødvendig gjennomføres i samsvar med de regler som gjelder for tvangsfullbyrdelse Overtredelser av forskriftene er straffbare jf brann og eksplosjonsvernslovens 42 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning-fyrverkeri/9/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive