archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Kapittel 8. Fravik
  det sikkerhetsnivå som forskriftene fastsetter Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff Veiledning til forskriftens kapittel 7 oppbevaring Veiledning til forskriftens kapittel 10 bruk Veiledning om godkjenning innførsel oppbevaring erverv handel og bruk av fyrverkeri Innledning Definisjoner Kapittel 1

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning-fyrverkeri/10/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Vedlegg 1
  Forretningens telefonnr 4 Telefaksnr 5 Ansvarshavende må fysisk være tilstede i salgsperioden 6 Stedfortreder må fysisk være tilstede ved ansvarshavendes fravær i salgsperioden 7 Varetype Fyrverkeri klasse 8 Maksimum vekt Brutto Netto 9 Oppbevaringsmåte 10 Salgssted Dette vises også med skisse nedenfor 11 Dokumentasjon på gjennomførte kurs om fyrverkeri og bruken av dette vedlegges Vedlegg nr 12 Firmaattest fra Foretaksregisteret vedlegges Vedlegg nr 13 Ny søknad sett kryss Fornyet søknad sett kryss 14 Søkers vareleverandør Søkers underskrift og stempel For tillatelsen gjelder følgende vilkår jfr Forskrift av 26 juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff 2 11 Søknad innvilget den av Tillatelsen er gyldig til Brannsjefens underskrift og stempel HR 125 revidert 09 02 Skisse over salgssted Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff Veiledning til forskriftens kapittel 7 oppbevaring Veiledning til forskriftens kapittel 10 bruk Veiledning om godkjenning innførsel oppbevaring erverv handel og bruk av fyrverkeri Innledning Definisjoner Kapittel 1 Godkjenning Kapittel 2 Innførsel Kapittel 3 Oppbevaring Kapittel 4 Erverv Kapittel 5 Handel Kapittel 6 Bruk Kapittel 7

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning-fyrverkeri/11/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri
  Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff Veiledning til forskriftens kapittel 7 oppbevaring Veiledning til forskriftens kapittel 10 bruk Veiledning om godkjenning innførsel oppbevaring erverv handel og bruk av fyrverkeri Innledning Definisjoner Kapittel 1 Godkjenning Kapittel 2 Innførsel Kapittel 3 Oppbevaring Kapittel 4 Erverv Kapittel 5 Handel Kapittel 6 Bruk Kapittel 7 Tilsynsmyndighet Kapittel 8 Fravik Vedlegg 1 Vedlegg 2 Veiledning til handel med fyrverkeri Enkle trykkbeholdere Gassapparat og

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning-fyrverkeri/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen
  of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Enkle trykkbeholdere Gassapparat og utstyr Håndtering av farlig stoff Internkontrollforskriften Landtransport av farlig gods Liste over farlige stoffer Stofflisten Organisering av brannvesen Forskrift om organisering av brannvesenet Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/organisering-av-brannvesen/veiledning/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Innledning
  til de enkelte paragrafene i forskriften er disse gjengitt som innledning til veiledningsteksten Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Enkle trykkbeholdere Gassapparat og utstyr Håndtering av farlig stoff Internkontrollforskriften Landtransport av farlig gods Liste over farlige stoffer Stofflisten Organisering av brannvesen Forskrift

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/organisering-av-brannvesen/veiledning/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 1. Innledende bestemmelser
  til kompetanse hos personell i brannvesenet Forskriften fastsetter rammene for organisering og dimensjonering av den enkelte kommunes brannvesen samt kompetanse for personellet Forskriften slår fast at samarbeid med andre kommuner brannvesen myndigheter beredskapsorganisasjoner offentlige og private virksomheter er en obligatorisk del av organiseringen og dimensjoneringen 1 3 Pliktsubjekt Enhver kommune plikter å oppfylle denne forskrift Kommunen kan oppfylle sine plikter ved avtale med annen kommune virksomhet eller lignende Kommunen er pliktsubjekt etter forskriften Med kommunen menes kommunestyret som det øverste organ Den myndighet kommunestyret har etter brann og eksplosjonsvernloven kan delegeres men det vil uansett ligge et overordnet ansvar hos kommunestyret Kommunestyret har all myndighet som ikke entydig er delegert Delegeringen må gjøres på en slik måte at brannsjefen kan utføre sine oppgaver tilfredsstillende jf 2 2 Denne forskriften har tatt hensyn til hovedmålene for kommuneloven av 25 september 1992 nr 107 Det er lagt til grunn at kommunene bl a skal ha mest mulig frihet til å organisere sin virksomhet etter behov og med mulighet for tilpasning etter de lokale forhold Forskriften skal også ivareta nasjonale og sikkerhetsmessige minstekrav til sikkerhet mot brann 1 4 Definisjoner I forskriften skal følgende uttrykk forstås slik Beredskap Den ordning som sikrer at personell er disponibelt for innsats på kort varsel Brannsjef Den som forestår den daglige ledelsen av brannvesenet i henhold til brann og eksplosjonsvernloven Brannvernregion To eller flere kommuner som samarbeider om gjennomføring av noen eller alle brannvesenets oppgaver Lov og forskriftens krav til kommunen gjøres da gjeldene for regionen Deltidspersonell Personell tilsatt i brannvesenet i stilling med definert omfang mindre enn heltidsstilling eller personell med annen tilknytning til brann vesenet med definert omfang mindre enn heltidsstilling Heltidspersonell Personell som har heltidsstilling i brannvesenet Innsatsstyrke Den styrke som kalles ut til innsats ved brann eller ulykke Innsatstid Tiden fra innsatsstyrken er

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/organisering-av-brannvesen/veiledning/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 2. Administrative forhold
  Gassapparat og utstyr Håndtering av farlig stoff Internkontrollforskriften Landtransport av farlig gods Liste over farlige stoffer Stofflisten Organisering av brannvesen Forskrift om organisering av brannvesenet Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Innledning Kap 1 Innledende bestemmelser Kap 2 Administrative forhold 2 1 Samarbeid 2 2 Delegering 2 3 Årlig melding om brannvernet 2 4 Dokumentasjon 2 5 Brannsjefen og avdelingsledelse

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/organisering-av-brannvesen/veiledning/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 3. Organisering og dimensjonering av forebyggende oppgaver
  Eksplosjonsfarlig stoff Enkle trykkbeholdere Gassapparat og utstyr Håndtering av farlig stoff Internkontrollforskriften Landtransport av farlig gods Liste over farlige stoffer Stofflisten Organisering av brannvesen Forskrift om organisering av brannvesenet Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Innledning Kap 1 Innledende bestemmelser Kap 2 Administrative forhold Kap 3 Organisering og dimensjonering av forebyggende oppgaver 3 1 Samarbeid 3 2 Kapasitet kompetanse og

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/organisering-av-brannvesen/veiledning/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive