archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Vedlegg 2
  atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Enkle trykkbeholdere Gassapparat og utstyr Håndtering av farlig stoff Internkontrollforskriften Landtransport av farlig gods Liste over farlige stoffer Stofflisten Organisering av brannvesen Forskrift om organisering av brannvesenet Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning om røyk og kjemikaliedykking Veiledning om teknisk utstyr for alarmering i kommunale brannvesen 1 Innledning 2 Utrustning i alarmsentral brann 3 Brannstasjon tilknyttet alarmsentral brann 4 Protokoll for

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/organisering-av-brannvesen/veiledning-teknisk-utstyr-alarmering/11/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Vedlegg 3
  atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Enkle trykkbeholdere Gassapparat og utstyr Håndtering av farlig stoff Internkontrollforskriften Landtransport av farlig gods Liste over farlige stoffer Stofflisten Organisering av brannvesen Forskrift om organisering av brannvesenet Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning om røyk og kjemikaliedykking Veiledning om teknisk utstyr for alarmering i kommunale brannvesen 1 Innledning 2 Utrustning i alarmsentral brann 3 Brannstasjon tilknyttet alarmsentral brann 4 Protokoll for

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/organisering-av-brannvesen/veiledning-teknisk-utstyr-alarmering/12/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Veiledning om teknisk utstyr for alarmering i kommunale brannvesen
  trykkbeholdere Gassapparat og utstyr Håndtering av farlig stoff Internkontrollforskriften Landtransport av farlig gods Liste over farlige stoffer Stofflisten Organisering av brannvesen Forskrift om organisering av brannvesenet Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning om røyk og kjemikaliedykking Veiledning om teknisk utstyr for alarmering i kommunale brannvesen 1 Innledning 2 Utrustning i alarmsentral brann 3 Brannstasjon tilknyttet alarmsentral brann 4 Protokoll for brannalarmering 5 Kommunikasjonsprosedyrer 6 Reservealarmering 7

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/organisering-av-brannvesen/veiledning-teknisk-utstyr-alarmering/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Til § 1
  med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Enkle trykkbeholdere Gassapparat og utstyr Håndtering av farlig stoff Internkontrollforskriften Landtransport av farlig gods Liste over farlige stoffer Stofflisten Organisering av brannvesen Storulykkeforskriften Storulykkeforskriften Veiledning til Storulykkeforskriften Til 1 Til 2 Til 3 Til 4 Til 5 Til 6 Til 7 Til 8 Til 9 Til 10 Til 11 Til

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/storulykkeforskriften/veiledning-til-storulykkeforskriften/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Til § 2
  av det enkelte kjemikaliet i tanker rør og prosessystemer som skal tas med i mengdeberegningen Forskriften gjelder også for virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere Dette innebærer at forskriften gjelder fullt ut for enmannsforetak selv om ingen ansatte har sitt normale virke i virksomheten Militær virksomhet er unntatt Med militær virksomhet menes her den aktivitet som foregår i regi av Forsvaret Virksomheter som produserer for Forsvaret er omfattet av forskriften forutsatt at vilkårene for øvrig er oppfylt Radioaktive stoffer og andre kilder til ioniserende stråling er unntatt fra denne forskriften og reguleres i lov av 12 mai 2000 nr 36 om strålevern og bruk av stråling strålevernloven og forskrift av 21 november 2003 nr 1362 om strålevern og bruk av stråling strålevernforskriften All transport av farlige kjemikalier virksomhetens område er omfattet av forskriften Kjemiske og termiske bearbeidingsoperasjoner og lagring i forbindelse med disse er omfattet av forskriften når farlige kjemikalier inngår i dette arbeidet Dette gjelder også når slik bearbeiding forgår i forbindelse med gruvedrift selv om gruvedriften som sådan er unntatt fra forskriften Avfallsdeponier som drives som rene avfallsdeponier er ikke omfattet av forskriften Ordinære kommunale avfallsdeponier vil derfor normalt ikke være omfattet Avfalls deponier fra produksjonsprosesser og som inneholder

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/storulykkeforskriften/veiledning-til-storulykkeforskriften/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Til § 3
  i samsvar med NS 5814 Krav til risikoanalyser Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Enkle trykkbeholdere Gassapparat og utstyr Håndtering av farlig stoff Internkontrollforskriften Landtransport av farlig gods Liste over farlige stoffer Stofflisten Organisering av brannvesen Storulykkeforskriften Storulykkeforskriften Veiledning til Storulykkeforskriften Til

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/storulykkeforskriften/veiledning-til-storulykkeforskriften/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Til § 4
  internasjonale forpliktelser i forhold til EU i henhold til storulykkeforskriften Seveso II gjennomgang og vurdering av virksomhetenes meldinger og sikkerhetsrapporter og tilbakemeldinger på disse vurderinger av om det kan oppstå dominoeffekter mellom virksomheter som ligger nær hverandre og eventuelt fatte vedtak om at slike virksomheter er å betrakte som dominovirksomheter kvalitetssikring av gjennomføringen av myndighetenes tilsyn med virksomheter som berøres av storulykkeforskriften herunder opplæring av og erfaringsutveksling blant tilsynspersonell fastsettelse av felles tema for tilsyn herunder utarbeidelse av felles sjekklister basert på erfaringer fra tidligere tilsyn uhell og innhentede erfaringer fra EU koordinere enhetlig reaksjonsoppfølging etter tilsyn Koordineringsansvaret gjelder også for landbaserte virksomheter som er omfattet av instruks av 19 desember 2003 om koordinering av tilsynet med helse miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel og på enkelte anlegg på land Disse virksomhetene skal sende rapporter og opplysninger knyttet til storulykkeforskriften til DSB Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Enkle trykkbeholdere Gassapparat og utstyr Håndtering av farlig stoff Internkontrollforskriften Landtransport av farlig gods Liste over farlige stoffer Stofflisten Organisering av brannvesen

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/storulykkeforskriften/veiledning-til-storulykkeforskriften/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Til § 5
  relevant regelverk som tilsynsetatene forvalter og som gir føringer for arbeidet med farlige kjemikalier Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Enkle trykkbeholdere Gassapparat og utstyr Håndtering av farlig stoff Internkontrollforskriften Landtransport av farlig gods Liste over farlige stoffer Stofflisten Organisering av brannvesen

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/storulykkeforskriften/veiledning-til-storulykkeforskriften/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive