archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Kapittel 5 - Tilsyn, klageadgang og reaksjonsmidler
  eksplosjonsvern Direktoratet for brann og eksplosjonsvern er klageinstans for vedtak truffet av et teknisk kontrollorgan eller et brukerinspektorat 16 Straff forelegg og tvangsfullbyrdelse Ved overtredelse av forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne gjelder bestemmelsene om straff forelegg og tvangsfullbyrdelse i kap 7 i lov om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk på tilsvarende måte Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Enkle trykkbeholdere Gassapparat og utstyr Håndtering av farlig stoff Internkontrollforskriften Landtransport av farlig gods Liste over farlige stoffer Stofflisten Organisering av brannvesen Storulykkeforskriften Transportabelt trykkutstyr Forskrift om transportabelt trykkutstyr Veiledning til forskrift om transportabelt trykkutstyr for farlig gods 2001 Forord Forskrift om transportabelt trykkutstyr for farlig gods Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Samsvarsvurdering og kontroll Kapittel 3 Utpeking av teknisk kontrollorgan og brukerinspektorat Kapittel 4 Merking Kapittel 5 Tilsyn klageadgang og reaksjonsmidler 14 Tilsynsmyndighet 15 Klage 16 Straff forelegg og tvangsfullbyrdelse Kapittel 6 Avsluttende bestemmelser Vedlegg 1 Minimumskriterier for utpeking av tekniske kontrollorgan og brukerinspektorater Vedlegg 2 Tilleggskriterier for utpeking av tekniske kontrollorgan Vedlegg 3 Tilleggskriterier for

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/transportabelt-trykkutstyr/veiledning/7/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Kapittel 6 - Avsluttende bestemmelser
  2003 aksepteres som alternativ til kravene i denne forskrift kravene til transportbeholdere som var gjeldende inntil 1 juli 2001 Inntil 1 juli 2005 aksepteres det at tanker trykkfat og flaskebatterier for farlig gods i klasse 2 eller de i vedlegg 6 særlig nevnte stoffer samsvarsvurderes etter kravene som var gjeldende inntil 1 juli 2001 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Enkle trykkbeholdere Gassapparat og utstyr Håndtering av farlig stoff Internkontrollforskriften Landtransport av farlig gods Liste over farlige stoffer Stofflisten Organisering av brannvesen Storulykkeforskriften Transportabelt trykkutstyr Forskrift om transportabelt trykkutstyr Veiledning til forskrift om transportabelt trykkutstyr for farlig gods 2001 Forord Forskrift om transportabelt trykkutstyr for farlig gods Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Samsvarsvurdering og kontroll Kapittel 3 Utpeking av teknisk kontrollorgan og brukerinspektorat Kapittel 4 Merking Kapittel 5 Tilsyn klageadgang og reaksjonsmidler Kapittel 6 Avsluttende bestemmelser 17 Ikrafttredelse 18 Overgangsbestemmelse Vedlegg 1 Minimumskriterier for utpeking av tekniske kontrollorgan og brukerinspektorater Vedlegg 2 Tilleggskriterier for utpeking av tekniske kontrollorgan Vedlegg 3 Tilleggskriterier for utpeking av brukerinspektorat Vedlegg 4 del 1 Prosedyrer for

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/transportabelt-trykkutstyr/veiledning/8/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Vedlegg 1. Minimumskriterier for utpeking av tekniske kontrollorgan og brukerinspektorater
  tekniske og administrative oppgavene som er forbundet med kontroll og overvåkning Det tekniske kontrollorganet og brukerinspektoratet må også ha tilgang til nødvendig utstyr for å kunne utføre spesielle verifikasjoner Personell som er ansvarlig for kontroll må ha god teknisk og faglig opplæring tilfredsstillende kjennskap til kravene ved den kontrollen de utfører og tilstrekkelig erfaring med slike kontroller nødvendig ferdighet i å utstede sertifikater utarbeide registre og rapporter som viser at kontrollen er utført For å kunne garantere et høyt sikkerhetsnivå må det tekniske kontrollorganet og brukerinspektoratet ha tilgang til eksperter innenfor området transportbeholdere Personellet skal ha relevant kunnskap om teknologien som benyttes ved produksjon av transportbeholdere inklusiv utstyr Det skal også ha kjennskap til bruken av transportbeholderne og feil som kan oppstå Det tekniske kontrollorganet og brukerinspektoratet må utføre samsvarsvurdering og verifikasjoner med profesjonell integritet og teknisk kompetanse All informasjon som personellet skaffer seg ved utførelse av sine oppgaver i samsvar med forskriften må håndteres fortrolig Personellets avlønning må verken være avhengig av antall utførte kontroller eller resultater fra slike kontroller Det tekniske kontrollorganet og brukerinspektoratet må ha tilstrekkelig ansvarsvarsforsikring unntatt dersom staten overtar ansvaret i samsvar med nasjonal lovgivning eller det er forsikret gjennom hovedorganisasjonen Det tekniske kontrollorganet og brukerinspektoratet må normalt selv utføre kontrolloppgavene som det er inngått kontrakt om Når det benyttes underleverandører til deler av kontrollen må det forsikres at disse er i stand til å utføre oppgavene og kan stå fullt ut ansvarlig for sin del av kontrollen Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Enkle trykkbeholdere Gassapparat og utstyr Håndtering av farlig stoff Internkontrollforskriften Landtransport av farlig gods Liste over farlige stoffer Stofflisten Organisering av brannvesen Storulykkeforskriften

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/transportabelt-trykkutstyr/veiledning/9/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Vedlegg 2. Tilleggskriterier for utpeking av tekniske kontrollorgan
  må ikke bli direkte involvert i konstruksjon produksjon markedsføring eller vedlikehold av transportbeholdere Det kan heller ikke representere de partene som er involvert i disse aktivitetene Dette utelukker ikke muligheten for utveksling av teknisk informasjon mellom produsenten av transportbeholdere og det tekniske kontrollorganet Alle berørte parter skal ha adgang til det tekniske kontrollorganets tjenester Det må ikke stilles urimelige økonomiske betingelser eller andre urimelige betingelser Prosedyrene som det tekniske kontrollorganet benytter må ikke resultere i forskjellsbehandling Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Enkle trykkbeholdere Gassapparat og utstyr Håndtering av farlig stoff Internkontrollforskriften Landtransport av farlig gods Liste over farlige stoffer Stofflisten Organisering av brannvesen Storulykkeforskriften Transportabelt trykkutstyr Forskrift om transportabelt trykkutstyr Veiledning til forskrift om transportabelt trykkutstyr for farlig gods 2001 Forord Forskrift om transportabelt trykkutstyr for farlig gods Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Samsvarsvurdering og kontroll Kapittel 3 Utpeking av teknisk kontrollorgan og brukerinspektorat Kapittel 4 Merking Kapittel 5 Tilsyn klageadgang og reaksjonsmidler Kapittel 6 Avsluttende bestemmelser Vedlegg 1 Minimumskriterier for utpeking av tekniske kontrollorgan og brukerinspektorater Vedlegg 2 Tilleggskriterier

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/transportabelt-trykkutstyr/veiledning/10/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Vedlegg 3. Tilleggskriterier for utpeking av brukerinspektorat
  vedlikehold av transportbeholdere som skal kontrolleres Brukerinspektoratet må ikke være direkte involvert i konstruksjon produksjon leveranse eller bruk av transportbeholdere Det skal være et klart skille mellom kontrollpersonellets oppgaver og personell som er ansatt i andre funksjoner Dette må komme klart fram organisatorisk og i rapporteringsmetodene som brukerinspektoratet benytter overfor hovedorganisasjonen Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Enkle trykkbeholdere Gassapparat og utstyr Håndtering av farlig stoff Internkontrollforskriften Landtransport av farlig gods Liste over farlige stoffer Stofflisten Organisering av brannvesen Storulykkeforskriften Transportabelt trykkutstyr Forskrift om transportabelt trykkutstyr Veiledning til forskrift om transportabelt trykkutstyr for farlig gods 2001 Forord Forskrift om transportabelt trykkutstyr for farlig gods Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Samsvarsvurdering og kontroll Kapittel 3 Utpeking av teknisk kontrollorgan og brukerinspektorat Kapittel 4 Merking Kapittel 5 Tilsyn klageadgang og reaksjonsmidler Kapittel 6 Avsluttende bestemmelser Vedlegg 1 Minimumskriterier for utpeking av tekniske kontrollorgan og brukerinspektorater Vedlegg 2 Tilleggskriterier for utpeking av tekniske kontrollorgan Vedlegg 3 Tilleggskriterier for utpeking av brukerinspektorat Vedlegg 4 del 1 Prosedyrer for samsvarsvurdering Vedlegg 4 del 2 Prosedyrer for

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/transportabelt-trykkutstyr/veiledning/11/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Vedlegg 4, del 1. Prosedyrer for samsvarsvurdering
  søknad for vurdering av sitt kvalitetssystem til et teknisk kontrollorgan etter produsentens valg Søknaden må inkludere all relevant informasjon om transportbeholderne dokumentasjonen om kvalitetssystemet den tekniske dokumentasjonen vedrørende den godkjente typen og en kopi av EF typeprøvingssertifikatet 3 2 Kvalitetssystemet må sikre at transportbeholderne samsvarer med typen beskrevet i EF typeprøvingssertifikatet og med forskriftens krav Alle faktorene kravene og bestemmelsene som produsenten følger må dokumenteres på en systematisk og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer prosedyrer og instrukser Denne dokumentasjonen av kvalitetssystemet må tillate en entydig tolkning av kvalitetsprogrammene planene manualene og dataene Dokumentasjonen må spesielt inneholde en tilfredsstillende beskrivelse av kvalitetsmålsettingene og organisasjonsstrukturen ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til kvaliteten på transportbeholderne produksjonen kvalitetskontrollen og kvalitetssikringsteknikkene fremgangsmåten og de systematiske tiltakene som vil bli benyttet spesielt prosedyrene som blir benyttet undersøkelser og prøver som vil bli utført før under og etter produksjonen og hyppigheten disse vil bli utført med kvalitetsrapporter som kontrollrapporter og prøvingsdata kalibreringsdata rapporter om kvalifisering eller godkjenning av personell involvert metodene benyttet for å oppnå den påkrevde kvalitet og den effektive bruk av kvalitetssystemet 3 3 Det tekniske kontrollorganet må foreta en vurdering av kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i punkt 3 2 Revisjonsgruppen må ha minst ett medlem med erfaring fra vurdering av teknologien for transportbeholdere Samsvarsvurderingsprosedyren skal inkludere et besøk på produsentens anlegg Beslutningen må meddeles produsenten Meddelelsen må inneholde resultatet av samsvarsvurderingen og den begrunnede avgjørelsen Klage kan gjøres i samsvar med 15 3 4 Produsenten må påta seg å oppfylle forpliktelser i samsvar med det godkjente kvalitetssystemet og å sikre at systemet forblir formålstjenlig og effektivt Produsenten eller dennes representant må informere det tekniske kontrollorganet som har godkjent kvalitetssystemet om enhver påtenkt endring av kvalitetssystemet Det tekniske kontrollorganet må vurdere de foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil oppfylle krav nevnt i punkt 3 2 eller om en revurdering er nødvendig Det tekniske kontrollorganet må meddele beslutningen til produsenten Meddelelsen må inneholde resultatet av undersøkelsen og den begrunnede beslutningen Det tekniske kontrollorganets ansvar for overvåkning 4 1 Hensikten med overvåkningen er å sikre at produsenten fullt ut oppfyller forpliktelsene i samsvar med det godkjente kvalitetssystemet 4 2 Produsenten må gi det tekniske kontrollorganet adgang til å undersøke stedene for produksjon kontroll prøving og lagring og gi det all nødvendig informasjon spesielt om dokumentasjonen om kvalitetssystemet kvalitetsrapportene som kontrollrapporter og prøvingsdata kalibreringsdata rapporter om kvalifikasjoner til involvert personell m m 4 3 Det tekniske kontrollorganet må utføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og bruker kvalitetssystemet og må utstede en revisjonsrapport til produsenten Hyppigheten av de periodiske revisjonene må være slik at en fullstendig revurdering blir utført hvert tredje år 4 4 I tillegg kan det tekniske kontrollorganet foreta uanmeldte besøk hos produsenten Behovet for og hyppigheten av slike tilleggsbesøk vil bli fastlagt på grunnlag av et system for besøkskontroll som det tekniske kontrollorganet benytter Det skal tas særlig hensyn til følgende forhold i systemet for besøkskontroll transportbeholderens kategori resultater fra tidligere overvåkningsbesøk behovet for å følge opp korrektive tiltak eventuelle spesielle betingelser knyttet til godkjenning av systemet betydningsfulle endringer i produksjonsorganiseringen fremgangsmåter eller teknikker Ved slike besøk kan det tekniske kontrollorganet om nødvendig utføre eller få utført prøver for å verifisere at kvalitetssystemet fungerer korrekt Det tekniske kontrollorganet må utstede en besøksrapport til produsenten og dersom prøver har blitt utført en prøvingsrapport Produsenten må i 10 år etter at siste transportbeholder ble produsert ha tilgjengelig for nasjonale myndigheter dokumentasjonen nevnt i punkt 3 1 andre strekpunkt endringer nevnt i punkt 3 4 andre ledd beslutningene og rapportene fra det tekniske kontrollorganet som nevnt i punkt 3 3 siste ledd punkt 3 4 siste ledd punktene 4 3 og 4 4 Hvert teknisk kontrollorgan må informere EØS landene og andre tekniske kontrollorganer om godkjenninger av kvalitetssystemer som organet har trukket tilbake EØS landene på forespørsel om godkjenninger av kvalitetssystemer som organet har utstedt de andre tekniske kontrollorganene om godkjenninger av kvalitetssystemer som organet har avslått å utstede Modul D1 Kvalitetssikring av produksjon Denne modulen beskriver prosedyren hvor en produsent som oppfyller betingelsene i punkt 3 garanterer og erklærer at de omhandlede transportbeholderne oppfyller forskriftens krav Produsenten eller dennes representant må påføre merking på hver enkelt transportbeholder og utstede en skriftlig samsvarserklæring merkingen må inkludere identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet som er ansvarlig for overvåkning som spesifisert i punkt 5 Produsenten må utarbeide den tekniske dokumentasjonen som beskrevet nedenfor Den tekniske dokumentasjonen må muliggjøre en vurdering av transportbeholderens samsvar med forskriftens krav Den må så langt det er relevant for slik vurdering dekke konstruksjon produksjon og drift av transportbeholderen og inneholde en generell beskrivelse av det transportbeholderen konstruksjons og produksjonstegninger og diagrammer over komponenter delenheter kretser m m beskrivelser og forklaringer nødvendige for å forstå de nevnte tegninger og diagrammer og drift av transportbeholderen en beskrivelse av løsninger som er valgt for å oppfylle forskriftens krav resultater av utførte konstruksjonsberegninger kontroller m m prøvingsrapporter Produsenten må anvende et godkjent kvalitetssystem ved produksjon ferdigkontroll og prøving som spesifisert i punkt 4 og være underlagt overvåkning som spesifisert i punkt 5 Kvalitetssystem 4 1 Produsenten må sende inn en søknad for vurdering av sitt kvalitetssystem til et teknisk kontrollorgan etter produsentens valg Søknaden må inkludere all relevant informasjon om den omhandlede transportbeholderen dokumentasjonen om kvalitetssystemet 4 2 Kvalitetssystemet må sikre at det transportbeholderen samsvarer med forskriftens krav Alle faktorene kravene og bestemmelsene som produsenten følger må dokumenteres på en systematisk og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer prosedyrer og instrukser Denne dokumentasjonen av kvalitetssystemet må tillate en entydig tolkning av kvalitetsprogrammene planene manualene og dataene Dokumentasjonen må spesielt inneholde en tilfredsstillende beskrivelse av kvalitetsmålsettingene og organisasjonsstrukturen ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til kvaliteten på transportbeholderen produksjonen kvalitetskontrollen og kvalitetssikringsteknikkene fremgangsmåten og de systematiske tiltakene som vil bli benyttet spesielt prosedyrene som blir benyttet undersøkelser og prøver som vil bli utført før under og etter produksjonen og hyppigheten disse vil bli utført med kvalitetsrapporter som kontrollrapporter og prøvingsdata kalibreringsdata rapporter om kvalifisering eller godkjenning av personell involvert metodene benyttet for å oppnå den påkrevde kvalitet og den effektive bruk av kvalitetssystemet 4 3 Det tekniske kontrollorganet må foreta en vurdering av kvalitetssystemet for å få fastslå om det oppfyller kravene nevnt i punkt 4 2 Revisjonsgruppen må ha minst ett medlem med erfaring fra vurdering av teknologien for transportbeholdere Samsvarsvurderingsprosedyren må inkludere et besøk på produsentens anlegg Beslutningen må meddeles produsenten Meddelelsen må inneholde resultatet av samsvarsvurderingen og den begrunnede avgjørelsen Klage kan gjøres i samsvar med 15 4 4 Produsenten må påta seg å oppfylle forpliktelser i samsvar med det godkjente kvalitetssystemet og å sikre at systemet forblir formålstjenlig og effektivt Produsenten eller dennes representant må informere det tekniske kontrollorganet som har godkjent kvalitetssystemet om enhver påtenkt endring av kvalitetssystemet Det tekniske kontrollorganet må vurdere de foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil oppfylle krav nevnt i punkt 4 2 eller om en revurdering er nødvendig Det tekniske kontrollorganet må meddele beslutningen til produsenten Meddelelsen må inneholde resultatet av undersøkelsen og den begrunnede beslutningen Det tekniske kontrollorganets ansvar for overvåkning 5 1 Hensikten med overvåkningen er å sikre at produsenten fullt ut oppfyller forpliktelsene i samsvar med det godkjente kvalitetssystemet 5 2 Produsenten må gi det tekniske kontrollorganet adgang til å undersøke stedene for produksjon kontroll prøving og lagring og gi det all nødvendig informasjon spesielt om dokumentasjonen om kvalitetssystemet kvalitetsrapportene som kontrollrapporter og prøvingsdata kalibreringsdata rapporter om kvalifikasjoner til involvert personell m m 5 3 Det tekniske kontrollorganet må utføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og bruker kvalitetssystemet og må utstede en revisjonsrapport til produsenten Hyppigheten av de periodiske revisjonene må være slik at en fullstendig revurdering blir utført hvert tredje år 5 4 I tillegg kan det tekniske kontrollorganet foreta uanmeldte besøk hos produsenten Behovet for og hyppigheten av slike tilleggsbesøk vil bli fastlagt på grunnlag av et system for besøkskontroll som det tekniske kontrollorganet benytter Det skal tas særlig hensyn til følgende forhold i systemet for besøkskontroll transportbeholderens kategori resultater fra tidligere overvåkningsbesøk behovet for å følge opp korrektive tiltak eventuelle spesielle betingelser knyttet til godkjenning av systemet betydningsfulle endringer i produksjonsorganiseringen fremgangsmåter eller teknikker Ved slike besøk kan det tekniske kontrollorganet om nødvendig utføre eller få utført prøver for å verifisere at kvalitetssystemet fungerer korrekt Det tekniske kontrollorganet må utstede en besøksrapport til produsenten og dersom prøver har blitt utført en prøvingsrapport Produsenten må i 10 år etter at siste transportbeholder ble produsert ha tilgjengelig for nasjonale myndigheter den teknisk dokumentasjonen nevn i punkt 2 dokumentasjonen nevnt i punkt 4 1 andre strekpunkt endringer nevnt i punkt 4 4 andre ledd beslutningene og rapportene fra det tekniske kontrollorganet som nevnt i punkt 4 3 siste ledd punkt 4 4 siste ledd punktene 5 3 og 5 4 Hvert teknisk kontrollorgan må informere EØS landene og andre tekniske kontrollorganer om godkjenninger av kvalitetssystemer som organet har trukket tilbake EØS landene på forespørsel om godkjenninger av kvalitetssystemer som organet har utstedt de andre tekniske kontrollorganene om godkjenninger av kvalitetssystemer som organet har avslått å utstede Modul E Kvalitetssikring av produkt Denne modulen beskriver prosedyren hvorved en produsent som oppfyller betingelsene i punkt 2 garanterer og erklærer at transportbeholder er i samsvar med typen som beskrevet i EF typeprøvingssertifikatet og oppfyller forskriftens krav Produsenten eller dennes representant må påføre merking på hvert enkelt produkt og utstede en skriftlig samsvarserklæring merkingen må inkludere identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet som er ansvarlig for overvåkning som spesifisert i punkt 4 Produsenten må anvende et godkjent kvalitetssystem ved ferdigkontroll og prøving av utstyr som spesifisert i punkt 3 og være underlagt overvåkning som spesifisert i punkt 4 Kvalitetssystem 3 1 Produsenten må sende inn en søknad for vurdering av sitt kvalitetssystem for transportbeholdere til et teknisk kontrollorgan etter produsentens valg Søknaden må inkludere all relevant informasjon om transportbeholderne dokumentasjonen om kvalitetssystemet den tekniske dokumentasjonen vedrørende den godkjente typen og en kopi av EF typeprøvingssertifikatet 3 2 Kvalitetssystemet må sikre at hver enkelt komponent av transportbeholderen blir kontrollert og at hensiktsmessige prøver utføres Alle faktorene kravene og bestemmelsene som produsenten følger må dokumenteres på en systematisk og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer prosedyrer og instrukser Denne dokumentasjonen av kvalitetssystemet må tillate en entydig tolkning av kvalitetsprogrammene planene manualene og dataene Dokumentasjonen må spesielt inneholde en tilfredsstillende beskrivelse av kvalitetsmålsettingene og organisasjonsstrukturen ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til kvaliteten av transportbeholderne undersøkelser og prøver som vil bli utført etter produksjonen metodene benyttet for å overvåke effektiv bruk av kvalitetssystemet kvalitetsrapporter som kontrollrapporter og prøvingsdata kalibreringsdata rapporter om kvalifisering eller godkjenning av personell involvert 3 3 Det tekniske kontrollorganet må foreta en vurdering av kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i punkt 3 2 Revisjonsgruppen må ha minst ett medlem med erfaring fra vurdering av teknologien for transportbeholdere Samsvarsvurderingsprosedyren må inkludere et besøk på produsentens anlegg Beslutningen må meddeles produsenten Meddelelsen må inneholde resultatet av samsvarsvurderingen og den begrunnede avgjørelsen Klage kan gjøres i samsvar med 15 3 4 Produsenten må påta seg å oppfylle forpliktelser i samsvar med det godkjente kvalitetssystemet og å sikre at det forblir formålstjenlig og effektivt Produsenten eller dennes representant må informere det tekniske kontrollorganet som har godkjent kvalitetssystemet om enhver påtenkt endring av kvalitetssystemet Det tekniske kontrollorganet må vurdere de foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil oppfylle krav nevnt i punkt 3 2 eller om en revurdering er nødvendig Beslutningen må meddeles produsenten Meddelelsen skal inneholde resultatet av samsvarsvurderingen og den begrunnede avgjørelsen Det tekniske kontrollorganets ansvar for overvåkning 4 1 Hensikten med overvåkningen er å sikre at produsenten fullt ut oppfyller forpliktelsene i samsvar med det godkjente kvalitetssystemet 4 2 Produsenten må gi det tekniske kontrollorganet adgang til å undersøke stedene for kontroll prøving og lagring og gi det all nødvendig informasjon spesielt om dokumentasjonen om kvalitetssystemet den tekniske dokumentasjonen kvalitetsrapporter som kontrollrapporter og prøvingsdata kalibreringsdata rapporter om kvalifikasjoner til involvert personell m m 4 3 Det tekniske kontrollorganet må utføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og bruker kvalitetssystemet og må utstede en revisjonsrapport til produsenten Hyppigheten av de periodiske revisjonene må være slik at en fullstendig revurdering blir utført hvert tredje år 4 4 I tillegg kan det tekniske kontrollorganet foreta uanmeldte besøk hos produsenten Behovet for og hyppigheten av slike tilleggsbesøk vil bli fastlagt på grunnlag av et system for besøkskontroll som det tekniske kontrollorganet benytter Det skal tas særlig hensyn til følgende forhold i systemet for besøkskontroll utstyrets kategori resultater fra tidligere overvåkningsbesøk behovet for å følge opp korrektive tiltak eventuelle spesielle betingelser knyttet til godkjenningen av systemet betydningsfulle endringer i produksjonsorganiseringen fremgangsmåter eller teknikker Ved slike besøk kan det tekniske kontrollorganet om nødvendig utføre eller få utført prøver for å verifisere at kvalitetssystemet fungerer korrekt Det tekniske kontrollorganet må utstede en besøksrapport til produsenten og dersom prøver har blitt utført en prøvingsrapport Produsenten må i 10 år etter at den siste transportbeholderen ble produsert ha tilgjengelig for nasjonale myndigheter dokumentasjonen nevnt i punkt 3 1 andre strekpunkt endringer nevnt i punkt 3 4 andre ledd beslutningene og rapportene fra det tekniske kontrollorganet som nevnt i punkt 3 3 siste ledd punkt 3 4 siste ledd punktene 4 3 og 4 4 Hvert teknisk kontrollorgan må informere EØS landene og andre tekniske kontrollorganer om godkjenninger av kvalitetssystemer som organet har trukket tilbake EØS landene på forespørsel om godkjenninger av kvalitetssystemer som organet har utstedt de andre tekniske kontrollorganene om godkjenninger av kvalitetssystemer som organet har avslått å utstede Modul E1 Kvalitetssikring av produkt Denne modulen beskriver prosedyren hvor en produsent som oppfyller betingelsene i punkt 2 garanterer og erklærer at transportbeholderen oppfyller forskriftens krav Produsenten eller dennes representant må påføre merking på hver enkelt enhet av transportbeholder og utstede en skriftlig samsvarserklæring merkingen må inkludere identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet som er ansvarlig for overvåkning som spesifisert i punkt 5 Produsenten må utarbeide den tekniske dokumentasjonen som beskrevet nedenfor Den tekniske dokumentasjonen må muliggjøre en vurdering av om transportbeholderen er i samsvar med forskriftens krav Den må så langt det er relevant for slik vurdering dekke konstruksjon produksjon og drift av transportbeholderen og inneholde en generell beskrivelse av det transportbeholderen konstruksjons og produksjonstegninger og diagrammer over komponenter delenheter kretser m m beskrivelser og forklaringer nødvendige for å forstå de nevnte tegninger og diagrammer og drift av det transportbeholderen en beskrivelse av løsninger som er valgt for å oppfylle forskriftens krav resultater av utførte konstruksjonsberegninger kontroller m m prøvingsrapporter Produsenten må anvende et godkjent kvalitetssystem ved ferdigkontroll og prøving av trykkpåkjent utstyr som spesifisert i punkt 4 og være underlagt overvåkning som spesifisert i punkt 5 Kvalitetssystem 4 1 Produsenten må sende inn en søknad for vurdering av sitt kvalitetssystem til et teknisk kontrollorgan etter produsentens valg Søknaden må inkludere all relevant informasjon om transportbeholderen dokumentasjonen om kvalitetssystemet 4 2 Kvalitetssystemet må sikre at hver enkelt komponent av transportbeholderen blir kontrollert og at hensiktsmessige prøver utføres for å sikre utstyrets samsvar med forskriftens krav Alle faktorene kravene og bestemmelsene som produsenten følger må dokumenteres på en systematisk og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer prosedyrer og instrukser Denne dokumentasjonen av kvalitetssystemet må tillate en entydig tolkning av kvalitetsprogrammene planene manualene og dataene Dokumentasjonen må spesielt inneholde en tilfredsstillende beskrivelse av kvalitetsmålsettingene og organisasjonsstrukturen ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til kvaliteten av transportbeholderen prosedyrene benyttet for permanent sammenføyning av deler undersøkelser og prøver som vil bli utført etter produksjonen metodene benyttet for å overvåke den effektive bruk av kvalitetssystemet kvalitetsrapporter som kontrollrapporter og prøvingsdata kalibreringsdata rapporter om kvalifisering eller godkjenning av personell involvert 4 3 Det tekniske kontrollorganet må foreta en vurdering av kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i punkt 4 2 Revisjonsgruppen må ha minst ett medlem med erfaring fra vurdering av teknologien for transportbeholdere Samsvarsvurderingsprosedyren må inkludere et besøk på produsentens anlegg Beslutningen må meddeles produsenten Meddelelsen må inneholde resultatet av samsvarsvurderingen og den begrunnede avgjørelsen Klage kan gjøres i samsvar med 15 4 4 Produsenten må påta seg å oppfylle forpliktelser i samsvar med det godkjente kvalitetssystemet og å sikre at det forblir formålstjenlig og effektivt Produsenten eller dennes representant må informere det tekniske kontrollorganet som har godkjent kvalitetssystemet om enhver påtenkt endring av kvalitetssystemet Det tekniske kontrollorganet må vurdere de foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil oppfylle krav nevnt i punkt 4 2 eller om en revurdering er nødvendig Beslutningen må meddeles produsenten Meddelelsen må inneholde resultatet av samsvarsvurderingen og den begrunnede avgjørelsen Det tekniske kontrollorganets ansvar for overvåkning 5 1 Hensikten med overvåkningen er å sikre at produsenten fullt ut oppfyller forpliktelsene i samsvar med det godkjente kvalitetssystemet 5 2 Produsenten må gi det tekniske kontrollorganet tilgang til stedene for kontroll prøving og lagring og gi det all nødvendig informasjon spesielt om dokumentasjonen om kvalitetssystemet den tekniske dokumentasjonen kvalitetsrapporter som kontrollrapporter og prøvingsdata kalibreringsdata rapporter om kvalifikasjonen til involvert personell m m 5 3 Det tekniske kontrollorganet må utføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og bruker kvalitetssystemet og må utstede en revisjonsrapport til produsenten Hyppigheten av de periodiske revisjonene må være slik at en fullstendig revurdering blir utført hvert tredje år 5 4 I tillegg kan det tekniske kontrollorganet foreta uanmeldte besøk hos produsenten Behovet for og hyppigheten av slike tilleggsbesøk vil bli fastlagt på grunnlag av et system for besøkskontroll som det tekniske kontrollorganet benytter Det skal tas særlig hensyn til følgende forhold i systemet for besøkskontroll transportbeholderens kategori resultater fra tidligere overvåkningsbesøk behovet for å følge opp korrektive tiltak eventuelle spesielle betingelser knyttet til godkjenningen av systemet betydningsfulle endringer i produksjonsorganiseringen fremgangsmåter eller teknikker Ved slike besøk kan det tekniske kontrollorganet om nødvendig utføre eller få utført prøver for å verifisere at kvalitetssystemet fungerer korrekt Det tekniske kontrollorganet må utstede en besøksrapport til produsenten og dersom prøver har blitt utført en prøvingsrapport Produsenten må i 10 år etter at den siste transportbeholder ble produsert ha tilgjengelig for de nasjonale myndigheter den tekniske dokumentasjonen nevnt i punkt 2 dokumentasjonen nevnt i punkt 4

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/transportabelt-trykkutstyr/veiledning/12/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Vedlegg 4, del 2. Prosedyrer for fornyet samsvarsvurdering
  er minst like sikre som transportbeholdere som bygges i samsvar med landtransportforskriften Kontrollen må foretas på grunnlag av de opplysninger som er gitt i punkt 2 og når det er relevant på grunnlag av tilleggskontroll Det tekniske kontrollorganet må også kontrollere om ventiler og annet utstyr som har direkte innflytelse på sikkerheten oppfyller kravene i landtransportforskriften Hvis resultatene av forannevnte kontroll er tilfredsstillende må transportbeholderne gjennomgå periodisk kontroll i henhold til del 3 i dette vedlegget For seriefremstilte transportbeholdere inklusiv ventiler og annet utstyr som anvendes for transporten kan den kontroll som er beskrevet i punkt 3 og 4 utføres av et brukerinspektorat under forutsetning av at et teknisk kontrollorgan har foretatt samsvarsvurdering av typen i henhold til punkt 3 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Enkle trykkbeholdere Gassapparat og utstyr Håndtering av farlig stoff Internkontrollforskriften Landtransport av farlig gods Liste over farlige stoffer Stofflisten Organisering av brannvesen Storulykkeforskriften Transportabelt trykkutstyr Forskrift om transportabelt trykkutstyr Veiledning til forskrift om transportabelt trykkutstyr for farlig gods 2001 Forord Forskrift om transportabelt trykkutstyr for farlig

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/transportabelt-trykkutstyr/veiledning/13/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Vedlegg 4, del 3. Prosedyrer for periodisk kontroll
  at forholdene ved bruk og vedlikehold av transportbeholderen er i samsvar med denne forskriften spesielt at transportbeholderen brukes som forutsatt den fylles på egnede anlegg vedlikehold og reparasjon blir utført periodisk kontroll blir utført De tiltak som gjøres må dokumenteres og eier dennes representant eller bruker må stille dokumentasjonen til rådighet for nasjonale myndigheter Eier dennes representant eller bruker må sikre at kvalifisert personell og nødvendig utstyr som beskrevet i vedlegg 1 punkt 3 6 er tilgjengelige for den periodiske kontrollen som skal utføres Eier dennes representant bruker eller brukerinspektorat må anvende et godkjent kvalitetssystem for periodisk kontroll og prøving som spesifisert i punkt 3 og være underlagt tilsyn som spesifisert i punkt 4 Kvalitetssystem 3 1 Eier dennes representant bruker eller brukerinspektoratet må sende inn en søknad for vurdering av kvalitetssystemet for transportbeholdere til et teknisk kontrollorgan etter eget valg Søknaden må inkludere all relevant informasjon om transportbeholdere som skal kontrolleres dokumentasjon om kvalitetssystemet 3 2 Transportbeholderne må kontrolleres innenfor kvalitetssystemets rammer og det må utføres hensiktsmessige undersøkelser og prøver for å kontrollere at hver enkel transportbeholder er i samsvar med landtransportforskriften Alle faktorene kravene og bestemmelsene som benyttes må dokumenteres på en systematisk og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer prosedyrer og instrukser Denne dokumentasjonen av kvalitetssystemet må tillate en entydig tolkning av kvalitetsprogrammene planene manualene og dataene Dokumentasjonen må spesielt inneholde en tilfredsstillende beskrivelse av Kvalitetsmålsettingene og organisasjonsstrukturen ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til kvaliteten på transportbeholderne Undersøkelser og prøver som skal utføres ved periodisk kontroll Metodene benyttet for å oppnå den påkrevde kvalitet og den effektive bruk av kvalitetssystemet Kvalitetsrapporter som kontrollrapporter og prøvingsdata kalibreringsdata rapporter om kvalifisering eller godkjenning av involvert personell 3 3 Det tekniske kontrollorganet skal foreta en vurdering av kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i punkt 3 2 Revisjonsgruppen skal minst ha ett medlem med erfaring fra vurdering av de aktuelle transportbeholdere Vurderingsprosedyren må inkludere et besøk hos eier dennes representant bruker eller brukerinspektorat Beslutningen skal meddeles eieren dennes representant brukeren eller brukerinspektoratet Meddelelsen må inneholde resultatet av vurderingen og den begrunnede avgjørelsen Klage kan gjøres i samsvar med 15 3 4 Eier dennes representant bruker eller brukerinspektoratet må påta seg forpliktelser i samsvar med det godkjente kvalitetssystemet og sikre at systemet forblir formålstjenlig og effektivt Eier dennes representant bruker eller brukerinspektoratet må informere det tekniske kontrollorganet som har godkjent kvalitetssystemet om enhver påtenkt endring av kvalitetssystemet Det tekniske kontrollorganet må vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil oppfylle kravene i punkt 3 2 eller om en revurdering er nødvendig Det tekniske kontrollorganet må meddele beslutningen til eier dennes representant bruker eller brukerinspektoratet Meddelelsen må inneholde resultatet av vurderingen og den begrunnede avgjørelsen Det tekniske kontrollorganets ansvar for overvåkning 4 1 Hensikten med overvåkningen er å sikre at eieren dennes representant brukeren eller brukerinspektoratet fullt ut oppfyller forpliktelsene i samsvar med det godkjente kvalitetssystemet 4 2 Eier dennes representant bruker eller brukerinspektoratet må gi det tekniske kontrollorganet adgang til undersøkelse av

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/transportabelt-trykkutstyr/veiledning/14/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive