archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Vedlegg 5. Moduler som skal benyttes ved samsvarsvurdering etter § 6
  1500 bar x liter og tanker G eller H1 eller B kombinert med D eller B kombinert med F Etter produsentens valg må transportbeholdere samsvarsvurderes i henhold til en modulkombinasjon for den kategori beholderen tilhører Produsenten kan alternativt velge en av modulkombinasjonene i en strengere kategori av transportbeholdere Kategori 3 er den strengest kategorien Ved uanmeldte besøk må det tekniske kontrollorganet som en del av kvalitetssikringsprosedyrene ta ut prøver hos produsenten eller på lager for å kontrollere at det er samsvar med kravene i forskriften Ved dette besøket skal produsenten informere det tekniske kontrollorganet om produksjonsplanene Det tekniske kontrollorganet må avlegge minst to besøk hos produsenten i løpet av det første produksjonsåret Hyppigheten av de påfølgende besøkene bestemmes av det tekniske kontrollorganet etter kriteriene i punkt 4 4 i de relevante modulene i vedlegg 4 del 1 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Enkle trykkbeholdere Gassapparat og utstyr Håndtering av farlig stoff Internkontrollforskriften Landtransport av farlig gods Liste over farlige stoffer Stofflisten Organisering av brannvesen Storulykkeforskriften Transportabelt trykkutstyr Forskrift om transportabelt trykkutstyr

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/transportabelt-trykkutstyr/veiledning/15/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Vedlegg 6. Farlige stoffer som er særlig omtalt
  Håndtering av farlig stoff Internkontrollforskriften Landtransport av farlig gods Liste over farlige stoffer Stofflisten Organisering av brannvesen Storulykkeforskriften Transportabelt trykkutstyr Forskrift om transportabelt trykkutstyr Veiledning til forskrift om transportabelt trykkutstyr for farlig gods 2001 Forord Forskrift om transportabelt trykkutstyr for farlig gods Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Samsvarsvurdering og kontroll Kapittel 3 Utpeking av teknisk kontrollorgan og brukerinspektorat Kapittel 4 Merking Kapittel 5 Tilsyn klageadgang og reaksjonsmidler Kapittel 6

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/transportabelt-trykkutstyr/veiledning/16/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Vedlegg 7: Samsvarsmerkets grafiske form
  Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Enkle trykkbeholdere Gassapparat og utstyr Håndtering av farlig stoff Internkontrollforskriften Landtransport av farlig gods Liste over farlige stoffer Stofflisten Organisering av brannvesen Storulykkeforskriften Transportabelt trykkutstyr Forskrift om transportabelt trykkutstyr Veiledning til forskrift om transportabelt trykkutstyr for farlig gods 2001 Forord Forskrift om transportabelt trykkutstyr for farlig gods Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Samsvarsvurdering og kontroll Kapittel 3 Utpeking av teknisk kontrollorgan og brukerinspektorat

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/transportabelt-trykkutstyr/veiledning/17/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Veiledning til forskrift om transportabelt trykkutstyr for farlig gods (2001)
  transportabelt trykkutstyr Veiledning til forskrift om transportabelt trykkutstyr for farlig gods 2001 Forord Forskrift om transportabelt trykkutstyr for farlig gods Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Samsvarsvurdering og kontroll Kapittel 3 Utpeking av teknisk kontrollorgan og brukerinspektorat Kapittel 4 Merking Kapittel 5 Tilsyn klageadgang og reaksjonsmidler Kapittel 6 Avsluttende bestemmelser Vedlegg 1 Minimumskriterier for utpeking av tekniske kontrollorgan og brukerinspektorater Vedlegg 2 Tilleggskriterier for utpeking av tekniske kontrollorgan Vedlegg 3

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/transportabelt-trykkutstyr/veiledning/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg
  oppfylt Ved å benytte seg av det erfaringsmaterialet som er innarbeidet i veiledningen til forskriftens enkelte paragrafer og i aksepterte normer oppnår man den grad av sikkerhet som forskriften forutsetter Veiledningen tar sikte på å gi utfyllende kommentarer til forskriftens bestemmelser for å gi de som forskriften angår veiledning i hvordan forskriftens krav kan oppfylles Forskriftens sikkerhetskrav anses normalt oppfylt ved å følge løsninger anbefalinger i veiledningen Der veiledningen benytter begrep må eller skal anses den foreslåtte løsningen å være den som fullt ut oppfyller forskriftens krav Valg av annen løsning skal i slike tilfeller begrunnes dokumenteres Der veiledningen benytter begrepene bør eller kan anses den foreslåtte løsningen å være en av eller flere måter å oppfylle forskriftens krav på Valg av annen løsning behøver ikke i slike tilfeller å begrunnes Forskriften har satt fokus på risikovurdering og bruk av risikoanalyse i forbindelse med elektriske forsyningsanlegg Skal det oppføres et nyanlegg må det først utføres en risikovurdering Ut fra risikovurderingen og anleggs art skal det velges en relevant aksepterte internasjonal norm fra IEC CENELEC IEEE og norske oversettelser av disse som grunnlag for utførelsen av anlegget Det er mulig å benytte forskjellige normer for de forskjellige deler av et anlegg for eksempel en norm for jording og en annen norm for mekanisk dimensjonering Veiledningen anbefaler enkelte steder bruk av navngitte standarder for å oppfylle forskriftskrav Velges eventuelt andre løsninger må disse være tilsvarende eller bedre og analysert dokumentert av kompetent organ person Dersom det ikke finnes en relevant akseptert internasjonal norm for anlegget bør det velges nasjonale normer eller publikasjoner utarbeidet av bransjeorganisasjoner forutsatt at disse oppfyller forskriftens krav De virksomheter som omfattes av forskriftens bestemmelser plikter å ha internkontroll som sikrer oppfyllelse av kravene i forskriften jf forskrift om systematisk helse miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter Internkontrollforskriften fastsatt ved

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/el-tilsyn/forskrifter/elektriske-forsyningsanlegg/veiledning-til-forskrift-om-elektriske-forsyningsanlegg/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Første del: Innledende bestemmelser og definisjoner
  av verksteder Avgiftsregulativ for sterkstrømanlegg Delegering til DSB etter el tilsynsloven Det lokale elektrisitetstilsyn Elektriske forsyningsanlegg Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg Første del Innledende bestemmelser og definisjoner Kapittel 1 Innledende bestemmelser Andre del Generelle bestemmelser Tredje del Spesifikke krav for elektriske installasjoner Fjerde del Spesifikke krav for luftlinjer Femte del Spesifikke krav for elektriske jernbane sporveis t baneanlegg og

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/el-tilsyn/forskrifter/elektriske-forsyningsanlegg/veiledning-til-forskrift-om-elektriske-forsyningsanlegg/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Andre del: Generelle bestemmelser
  Avgiftsregulativ for sterkstrømanlegg Delegering til DSB etter el tilsynsloven Det lokale elektrisitetstilsyn Elektriske forsyningsanlegg Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg Første del Innledende bestemmelser og definisjoner Andre del Generelle bestemmelser Kapittel 2 Generelle krav ved prosjektering utførelse endring drift og vedlikehold Kapittel 3 Dokumentasjon og melding Tredje del Spesifikke krav for elektriske installasjoner Fjerde del Spesifikke krav for luftlinjer Femte

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/el-tilsyn/forskrifter/elektriske-forsyningsanlegg/veiledning-til-forskrift-om-elektriske-forsyningsanlegg/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Tredje del: Spesifikke krav for elektriske installasjoner
  Autorisasjon av verksteder Avgiftsregulativ for sterkstrømanlegg Delegering til DSB etter el tilsynsloven Det lokale elektrisitetstilsyn Elektriske forsyningsanlegg Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg Første del Innledende bestemmelser og definisjoner Andre del Generelle bestemmelser Tredje del Spesifikke krav for elektriske installasjoner Kapittel 4 Høyspenningsinstallasjoner Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner Fjerde del Spesifikke krav for luftlinjer Femte del Spesifikke krav for elektriske jernbane sporveis

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/el-tilsyn/forskrifter/elektriske-forsyningsanlegg/veiledning-til-forskrift-om-elektriske-forsyningsanlegg/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive