archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Fjerde del: Spesifikke krav for luftlinjer
  av verksteder Avgiftsregulativ for sterkstrømanlegg Delegering til DSB etter el tilsynsloven Det lokale elektrisitetstilsyn Elektriske forsyningsanlegg Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg Første del Innledende bestemmelser og definisjoner Andre del Generelle bestemmelser Tredje del Spesifikke krav for elektriske installasjoner Fjerde del Spesifikke krav for luftlinjer Kapittel 6 Høyspenningsluftlinjer Kapittel 7 Lavspenningsluftlinjer Femte del Spesifikke krav for elektriske jernbane sporveis t

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/el-tilsyn/forskrifter/elektriske-forsyningsanlegg/veiledning-til-forskrift-om-elektriske-forsyningsanlegg/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Femte del: Spesifikke krav for elektriske jernbane-, sporveis-, t-baneanlegg og lignende
  El tilsynsloven Forskrifter med veiledning Autorisasjon av verksteder Avgiftsregulativ for sterkstrømanlegg Delegering til DSB etter el tilsynsloven Det lokale elektrisitetstilsyn Elektriske forsyningsanlegg Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg Første del Innledende bestemmelser og definisjoner Andre del Generelle bestemmelser Tredje del Spesifikke krav for elektriske installasjoner Fjerde del Spesifikke krav for luftlinjer Femte del Spesifikke krav for elektriske jernbane sporveis t

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/el-tilsyn/forskrifter/elektriske-forsyningsanlegg/veiledning-til-forskrift-om-elektriske-forsyningsanlegg/6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Sjette del: Avsluttende bestemmelser
  Avgiftsregulativ for sterkstrømanlegg Delegering til DSB etter el tilsynsloven Det lokale elektrisitetstilsyn Elektriske forsyningsanlegg Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg Første del Innledende bestemmelser og definisjoner Andre del Generelle bestemmelser Tredje del Spesifikke krav for elektriske installasjoner Fjerde del Spesifikke krav for luftlinjer Femte del Spesifikke krav for elektriske jernbane sporveis t baneanlegg og lignende Sjette del Avsluttende bestemmelser Kapittel

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/el-tilsyn/forskrifter/elektriske-forsyningsanlegg/veiledning-til-forskrift-om-elektriske-forsyningsanlegg/7/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg
  tilsynsloven Det lokale elektrisitetstilsyn Elektriske forsyningsanlegg Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg Første del Innledende bestemmelser og definisjoner Andre del Generelle bestemmelser Tredje del Spesifikke krav for elektriske installasjoner Fjerde del Spesifikke krav for luftlinjer Femte del Spesifikke krav for elektriske jernbane sporveis t baneanlegg og lignende Sjette del Avsluttende bestemmelser Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Elektriske lavspenningsanlegg Elektrisk utstyr Elektromedisinsk

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/el-tilsyn/forskrifter/elektriske-forsyningsanlegg/veiledning-til-forskrift-om-elektriske-forsyningsanlegg/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: 1 Bakgrunn
  men temaveiledningen kan også benyttes som rettesnor i forbindelse med brannsikring av mindre anlegg og anlegg i dagen Den enkelte objekteier er selv ansvarlig for å følge gjeldende lover og forskrifter denne temaveiledningen er ment å skulle gi innsikt i hvordan krav til brannsikkerhet innen kraftforsyningen kan innfris dvs hvordan kravene i de mest sentrale forskrifter kan innfris Temaveiledningen skiller mellom tiltak som skal gjennomføres der det henvises til aktuell lov og eller forskriftshjemmel og tiltak som bør gjennomføres som er forslag til tiltak og løsninger Enkelte tiltaks og løsningsforslag er eksemplifisert i skisser og bilder Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven Forskrifter med veiledning Autorisasjon av verksteder Avgiftsregulativ for sterkstrømanlegg Delegering til DSB etter el tilsynsloven Det lokale elektrisitetstilsyn Elektriske forsyningsanlegg Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen 1 Bakgrunn 2 Krav hjemmelsgrunnlag 3 Forutsetninger 4 Brannforebyggende tiltak 5 Brannvernmateriell type og plassering 6 Opplæring og øvelser 7 Sambands førstehjelps og verneutstyr 8 Restverdiredning 9 Definisjoner Vedlegg 1 Tilsyn sjekkliste for egenkontroll Vedlegg 2 Brann og rømningsplaner Vedlegg 3 Seksjonering Vedlegg 4 Dører Vedlegg 5 Jordingsstasjon Vedlegg 6 Sikring av el

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/el-tilsyn/forskrifter/elektriske-forsyningsanlegg/temaveiledning-brannvern-i-kraftforsyningen/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: 2 Krav- hjemmelsgrunnlag
  Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av høyspenningsanlegg FSH fastsatt 30 oktober 1998 Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavpenningsanlegg FSL fastsatt 30 oktober 1998 Forskrift om elektrisk utstyr FEU fastsatt 15 aug 1995 Lov av 29 juni 1990 nr 50 om produksjon omforming overføring omsetning og fordeling av energi mm energiloven Forskrift av 7 desember 1990 nr 959 om produksjon omforming overføring omsetning fordeling og bruk av energi m m energilovforskriften Forskrift av 16 desember 2002 om beredskap i kraftforsyningen beredskapsforskriften Lov av 4 febr 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø aml Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgiving på arbeidsplassen fastsatt 6 okt 1994 Lov av 14 juni 1985 nr 77 Plan og bygningslov pbl Teknisk forskrift til Plan og bygningsloven 1997 TEK Forskrift om systematisk helse miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter internkontrollforskriften fastsatt 6 desember 1996 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven Forskrifter med veiledning Autorisasjon av verksteder Avgiftsregulativ for sterkstrømanlegg Delegering til DSB etter el tilsynsloven Det lokale elektrisitetstilsyn Elektriske forsyningsanlegg Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen 1 Bakgrunn 2 Krav hjemmelsgrunnlag 3

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/el-tilsyn/forskrifter/elektriske-forsyningsanlegg/temaveiledning-brannvern-i-kraftforsyningen/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: 3 Forutsetninger
  Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen 1 Bakgrunn 2 Krav hjemmelsgrunnlag 3 Forutsetninger 3 1 Generelt 3 2 Internkontroll 3 3 Organisering av brannvernarbeidet 4 Brannforebyggende tiltak 5 Brannvernmateriell type og plassering 6 Opplæring og øvelser 7 Sambands førstehjelps og verneutstyr 8 Restverdiredning 9 Definisjoner Vedlegg 1 Tilsyn sjekkliste for egenkontroll Vedlegg 2 Brann og rømningsplaner Vedlegg 3 Seksjonering Vedlegg 4 Dører

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/el-tilsyn/forskrifter/elektriske-forsyningsanlegg/temaveiledning-brannvern-i-kraftforsyningen/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: 4 Brannforebyggende tiltak
  forsyningsanlegg Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen 1 Bakgrunn 2 Krav hjemmelsgrunnlag 3 Forutsetninger 4 Brannforebyggende tiltak 4 1 Generelt 4 2 Sentrale forskrifter 4 3 Områder med krav til sikringstiltak 4 4 Sikkerhet ved besøk i kraftforsyningsanlegg 4 5 Merking av rømningsveier i kraftforsyningsanlegg 5 Brannvernmateriell type og plassering 6 Opplæring og øvelser 7 Sambands førstehjelps og verneutstyr 8 Restverdiredning 9

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/el-tilsyn/forskrifter/elektriske-forsyningsanlegg/temaveiledning-brannvern-i-kraftforsyningen/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive