archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 59

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Byggeforskriftenes kap. 21.
  mer enn 3 etasjer kan tillates oppført med trapp Den maksimale etasjeflate pr trapp må ikke overstige 300 m 2 Bygning med brannsikker innredning som etter bygningsrådets skjønn vesentlig nyttes i forretningsøyemed kan oppføres i 4 etasjer med trapp når ikke noe rom over 3 etasje nyttes til natteopphold For bygning som nevnt under nr 3 og 4 regnes kjeller og loft med i etasjetallet når det er innredd rom til varig opphold Fra hvert rom som nyttes til varig opphold skal det ikke være over 25 m til trapp målt etter den veg som forbinder rommet med trappen Til påbudte trapper skal det være uhindret adgang fra hver leilighet Er det påbudt 2 trapper skal det være adgang til hver av dem gjennom samme etasje uten å passere gjennom det annet trapperom 2 Trapper for rom som ikke tjener til varig opphold For rom som ikke tjener til varig opphold f eks pakkhus og lagerrom hvor det ikke foregår regelmessig arbeid gjelder bestemmelsene om trapper i den utstrekning bygningsrådet finner det påkrevd 3 Heiser For innredning og drift av heiseanlegg gjelder tidligere stadfestede vedtekter Vegger om heissjakter med tilhørende maskinrom skal være brannfast materiale Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Kap 40 Kartverk Kap 41 Oppmåling Kap 42 Etasjetall og høyde Kap 43 Fundamentering og isolering mot grunnfuktighet Kap 44 Rom Kap 45 Brannsikker innredning

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/midlertidig-tillegg-til-byggeforskrift-bind-3/7/1/ (2015-08-20)
  Open archived version from archive


 • DSB: Kap. 46. Trapper og heiser.
  Kap 42 Etasjetall og høyde Kap 43 Fundamentering og isolering mot grunnfuktighet Kap 44 Rom Kap 45 Brannsikker innredning Kap 46 Trapper og heiser Byggeforskriftenes kap 21 Kap 47 Brannvegg Kap 48 Tak og taktekking Kap 49 Ventilasjon Kap 50 Trebygning Kap 51 Fiskebruk Kap 52 Skur arbeidsbrakker og trelastopplag Kap 53 Måling av avstand til nabogrense beregning av bygningsareal og framspring Kap 54 Byggetillatelse og kontroll med byggearbeid Byggeforskrift

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/plan-bygg/midlertidig-tillegg-til-byggeforskrift-bind-3/7/ (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • DSB: Byggeforskriftenes kap. 19.
  l på ikke over 1 etasje og med grunnflate ikke over 35 m 2 plasseres nærmere nabogrense enn 4 m eller i nabogrense Blir flere slike bygninger oppført på flere eiendommer i nabogrense må bygningene skilles med brannvegg for hver 70 m 2 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Kap 40 Kartverk Kap 41 Oppmåling Kap 42 Etasjetall og høyde Kap 43 Fundamentering og isolering mot grunnfuktighet Kap 44 Rom Kap 45 Brannsikker innredning Kap 46 Trapper og heiser Kap 47 Brannvegg Byggeforskriftenes kap 19 1 Brannvegg 2 Sløyfing av brannvegg Kap 48 Tak og taktekking Kap 49 Ventilasjon Kap 50 Trebygning Kap 51 Fiskebruk Kap 52 Skur arbeidsbrakker og trelastopplag Kap 53 Måling av avstand til nabogrense beregning av bygningsareal og framspring Kap 54 Byggetillatelse

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/midlertidig-tillegg-til-byggeforskrift-bind-3/8/1/ (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 47. Brannvegg.
  42 Etasjetall og høyde Kap 43 Fundamentering og isolering mot grunnfuktighet Kap 44 Rom Kap 45 Brannsikker innredning Kap 46 Trapper og heiser Kap 47 Brannvegg Byggeforskriftenes kap 19 Kap 48 Tak og taktekking Kap 49 Ventilasjon Kap 50 Trebygning Kap 51 Fiskebruk Kap 52 Skur arbeidsbrakker og trelastopplag Kap 53 Måling av avstand til nabogrense beregning av bygningsareal og framspring Kap 54 Byggetillatelse og kontroll med byggearbeid Byggeforskrift 1969

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/plan-bygg/midlertidig-tillegg-til-byggeforskrift-bind-3/8/ (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • DSB: Bygningslovens § 73
  og ingen utvendig trevegg må være høyere enn 9 m På 2 etasjes trebygning tillates ikke takoppbygg eller nedskjæring i takflaten Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Kap 40 Kartverk Kap 41 Oppmåling Kap 42 Etasjetall og høyde Kap 43 Fundamentering og isolering mot grunnfuktighet Kap 44 Rom Kap 45 Brannsikker innredning Kap 46 Trapper og heiser Kap 47 Brannvegg Kap 48 Tak og taktekking Kap 49 Ventilasjon Kap 50 Trebygning Bygningslovens 73 Kap 51 Fiskebruk Kap 52 Skur arbeidsbrakker og trelastopplag Kap 53 Måling av avstand til nabogrense beregning av bygningsareal og framspring Kap 54 Byggetillatelse og kontroll med byggearbeid Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/midlertidig-tillegg-til-byggeforskrift-bind-3/11/1/ (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • DSB: Bygningslovens § 83.
  lovlig høyde Med brannstyrets samtykke kan bygningsrådet tillate 2 trebygninger når de er skilt fra hverandre med forskriftsmessig brannvegg med branndører Oppføres bygning som nevnt under nr 3 i en avstand av minst 25 m fra nabogrense kan bygningsrådet med brannstyrets samtykke tillate større grunnflate Boligrom må ikke innredes i bygning hvor det foregår virksomhet som nevnt foran Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Kap 40 Kartverk Kap 41 Oppmåling Kap 42 Etasjetall og høyde Kap 43 Fundamentering og isolering mot grunnfuktighet Kap 44 Rom Kap 45 Brannsikker innredning Kap 46 Trapper og heiser Kap 47 Brannvegg Kap 48 Tak og taktekking Kap 49 Ventilasjon Kap 50 Trebygning Kap 51 Fiskebruk Bygningslovens 83 Kap 52 Skur arbeidsbrakker og trelastopplag Kap 53 Måling av avstand til nabogrense

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/midlertidig-tillegg-til-byggeforskrift-bind-3/12/1/ (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • DSB: Avstand, areal og framspring
  2 m De framspringende partier må ikke få større sammenlagt bredde enn 1 3 av fasadelengden eller komme nabogrunn nærmere enn 1 ganger framspringets dybde En bygnings sokkel kan springe inntil 15 cm lenger fram i gata enn fastsatt for bygningen Er gata smalere enn 10 m må sokkelframspring godkjennes av bygningsrådet Hvor avstanden mellom byggegrensene er minst 12 m kan bygningsrådet når det finnes forenlig med arkitektoniske hensyn tillate at det anbringes balkonger baldakiner og hengende karnapper Som regel må disse ikke ha større framspring enn 0 8 m mindre høyde over fortau enn 3 m eller større samlet lengde enn 1 3 av fasadelengden Deres avstand fra nabo må ikke være under 1 ganger framspringet Er byggegrensen trukket minst 3 m tilbake bortfaller bestemmelsen om høyden over terreng Uten bygningsrådets samtykke må tak eller gesims ikke springe lenger fram fra veggens ytterflate enn 80 cm Utgravd åpning for lys og luft langs en bygnings vegg kan gis framspring i gata inntil 60 cm Åpningen skal dekkes med fortausglass og ventileres Ved oppføring av bygning på hjørne kan hvor det finnes påkrevd av hensyn til trafikken eller andre forhold bygningsrådet påby brutte hjørner av slik bredde og form som rådet bestemmer dog ikke over 3 m bredde Det samme gjelder innhegning Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Kap 40 Kartverk Kap 41 Oppmåling Kap 42

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/midlertidig-tillegg-til-byggeforskrift-bind-3/14/1/ (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 53. Måling av avstand til nabogrense, beregning av bygningsareal og framspring.
  Kap 41 Oppmåling Kap 42 Etasjetall og høyde Kap 43 Fundamentering og isolering mot grunnfuktighet Kap 44 Rom Kap 45 Brannsikker innredning Kap 46 Trapper og heiser Kap 47 Brannvegg Kap 48 Tak og taktekking Kap 49 Ventilasjon Kap 50 Trebygning Kap 51 Fiskebruk Kap 52 Skur arbeidsbrakker og trelastopplag Kap 53 Måling av avstand til nabogrense beregning av bygningsareal og framspring Avstand areal og framspring Kap 54 Byggetillatelse og

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/plan-bygg/midlertidig-tillegg-til-byggeforskrift-bind-3/14/ (2015-08-20)
  Open archived version from archive