archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 59

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Kap. 21 - Kartverk
  0 m For områder med særlig høy grunnverdi skal målestokk 1 500 og ekvidistanse 0 5 m brukes For reguleringsplaner over store områder med ensartet grunnutnytting og som ikke omfatter tettbebyggelse brukes målestokk 1 5000 eller 1 10 000 og ekvidistanse 5 0 eller 10 0 m som fastsatt for økonomisk kartverk Bygningsrådet 1 kan samtykke i at det brukes mindre målestokker hvor det finnes hensiktsmessig og forsvarlig 1 Endring av 22 juli 1983 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Innledning Del 1 Alminnelige bestemmelser Del 2 Kartverk oppmåling og utnyttingsgrad Kap 21 Kartverk Kap 22 Oppmåling Kap 25 Utnyttingsgrad Kap 26 Bebyggelsen Del 3 Bygningers innredning Del 4 Bygningsdeler og installasjoner Del 5 Konstruktive bestemmelser Del 6 Overgangsbestemmelser og ikrafttreden Forskrifter om vern

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1969/3/1/ (2015-08-20)
  Open archived version from archive


 • DSB: Kap. 22 - Oppmåling
  I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Innledning Del 1 Alminnelige bestemmelser Del 2 Kartverk oppmåling og utnyttingsgrad Kap 21 Kartverk Kap 22 Oppmåling Kap 25 Utnyttingsgrad Kap 26 Bebyggelsen Del 3 Bygningers innredning Del 4 Bygningsdeler og installasjoner Del 5 Konstruktive bestemmelser Del 6 Overgangsbestemmelser

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1969/3/2/ (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 25 - Utnyttingsgrad
  beregning av utnyttingsgraden skal det i golvarealet for forretnings og industribygg regnes med lukkede og selvstendige lagerarealer men ikke lagerarealer i kjeller Ved beregning av utnyttingsgraden for større områder som omfatter flere typer bebyggelse skal felles friarealer lekeplasser skoletomter o l regnes med til brutto grunnareal Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Innledning Del 1 Alminnelige bestemmelser Del 2 Kartverk oppmåling og utnyttingsgrad Kap 21 Kartverk Kap 22 Oppmåling Kap 25 Utnyttingsgrad 1 Definisjon 2 Beregning av utnyttingsgraden Kap 26 Bebyggelsen Del 3 Bygningers innredning Del 4 Bygningsdeler og installasjoner Del 5 Konstruktive bestemmelser Del 6 Overgangsbestemmelser og ikrafttreden Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1969/3/3/ (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 26 - Bebyggelsen
  avstand målt horisontalt mellom bygningens fasadeliv veggliv og nabobygningens fasadeliv eller nabogrense Dersom mer enn 1 3 av veggflaten har utspring eller bygningen har utspring som stikker mer enn 1 00 m ut fra veggflaten regnes fasadeliv som vertikalprojeksjonen av fremspringets ytterkant Bestemmelser om brannmotstand som er avhengig av avstanden gjelder bare for den del av bygningen som rammes av avstandsbestemmelsen 2 Etasjetall og høyde Bygningslovens 72 21 2 Etasje herunder kjeller hvor himling er høyere enn 1 50 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen regnes med i etasjetallet Loft regnes med i etasjetallet når det her er innredet rom for varig opphold og disse rom har en større utstrekning enn 1 3 av bygningens grunnflate 2 Endring av 4 april 1979 22 Bygningshøyden skal måles i forhold til veg eller offentlig plass Ligger bygningen tilbaketrukket fra veg skal bygningshøyden måles i forhold til planert terreng I skrått terreng skal bygningshøyden måles fra terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen For bygning som går gjennom et kvartal bestemmer bygningsrådet hvilke høyder som skal brukes for de ulike deler av bygningen Det samme gjelder for hjørnebygninger Hvis en hjørnebygning ligger ved veger med ulik bredde eller med hovedfasade mot plass kan bygningsrådet tillate at den oppføres i den høyde som er lik avstanden mellom byggegrensene ved den bredere veg eller plass i en lengde som svarer til bygningens dybde 3 1 Atkomst til bygninger 1 Endring av 5 mai 1976 31 For atkomst til offentlige bygninger og andre bygninger som skal være tilgjengelige for publikum bygninger med flere enn 10 arbeidsplasser og bygninger med felles inngang for flere enn 4 leiligheter gjelder følgende krav Atkomstveg fra offentlig veg til inngang skal være lett å finne og lett å ferdes på Den skal være uten uventede hindere kunne brukes av orienterings og bevegelseshemmede og

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1969/3/4/ (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • DSB: Del 2. - Kartverk, oppmåling og utnyttingsgrad
  1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Innledning Del 1 Alminnelige bestemmelser Del 2 Kartverk oppmåling og utnyttingsgrad Kap 21 Kartverk Kap 22 Oppmåling Kap 25 Utnyttingsgrad Kap 26 Bebyggelsen Del 3 Bygningers innredning Del 4 Bygningsdeler og installasjoner Del 5 Konstruktive bestemmelser Del 6 Overgangsbestemmelser og ikrafttreden Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1969/3/ (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 31 - Krav til rom
  Golv under terrengnivå Ethvert rom som har golv under terrengnivå skal sikres spesielt mot inntrengning av fukt i vann eller dampform i golv og vegger I 2 leilighet og hybel i underetasje skal golvets overkant langs hovedvindusvegg ikke ligge lavere enn 0 50 m under terrenget utenfor og terrenget skal helle fra husvegg til en avstand av minst 2 m fra veggen 2 Endring av 4 april 1979 3 Rom for kortvarig opphold boder kommunikasjonsveger m v 1 31 2 Minste bredde på gang i leilighet skal være 1 20 m Baderom og dusjrom skal ha vanntett golv Vaskerom for flere enn én leilighet skal ha vanntett golv 1 Endring av 5 mai 1976 2 Endring av 4 april 1979 32 Bod Oppbevaringsplass for sykler barnevogner og diverse utstyr skal være minst 5 0 m 2 pr leilighet Oppbevaringsplassen for sykler og barnevogner skal ligge i nærheten av inngang Bod og skap for oppbevaring av klær skal ha et samlet areal på minst 4 0 m 2 pr leilighet For hybelleilighet kan arealene halveres Matbod skal plasseres og utrustes slik at temperatur og fuktighetsforholdene i boden gjør den egnet til formålet 33 2 Oppbevaring av søppel Enhver bygning skal for oppbevaring og fjerning av søppel ha de nødvendige anordninger godkjent av bygningsrådet 2 Endring av 4 april 1979 34 1 Innvendige kommunikasjonsveger For alle bygninger som er nevnt i kap 26 3 og som har heis skal minst én heis være tilgjengelig for og kunne brukes av orienterings og bevegelseshemmede For innvendige kommunikasjonsveger i offentlige bygninger og andre bygninger som skal være tilgjengelige for publikum gjelder følgende krav Kommunikasjonsveg fra inngang til bygningens forskjellige deler skal være lett å finne lett å ferdes på og kunne brukes av orienterings og bevegelseshemmede Dører i kommunikasjonsveger skal være lette å se og skal kunne brukes av orienterings og bevegelseshemmede Har bygningen flere etasjer som skal være tilgjengelig for publikum skal personer i rullestol kunne nå samtlige av disse etasjer fra én av inngangene nevnt i 26 31 siste ledd Der det ikke er heis skal det i tillegg til trapp være rampe gangbane med håndlist på begge sider Håndlistene skal være lett å gripe om og holde fast i 1 Endring av 5 mai 1976 35 1 Toalettrom telefonkiosker o l Offentlige 2 bygninger og andre bygninger som skal være tilgjengelige for publikum og som har toalett for publikum skal ha minst ett toalettrom som er lett tilgjengelig og brukbart for orienterings og bevegelseshemmede Er det flere etasjer eller er bygningen oppdelt på annen måte kan bygningsrådet stille krav om flere slike toalettrom Telefonkiosk telefon garderobe o l i slike bygninger skal være lett å finne lett tilgjengelig og kunne brukes av orienterings og bevegelseshemmede 1 Endring av 5 mai 1976 2 Endring av 4 april 1979 36 1 Manøverknapper skilt o l Manøverknapper i heis ringeknapper porttelefoner dørhåndtak vannkraner lysbrytere o 1 i bygninger og lokaler som det er stilt krav til i 34 og 35 skal være slik plassert og

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1969/4/1/ (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 32 - Skole
  materiale i branncelle med grunnflate inntil 150 m 2 gjelder ikke for skoler dog kan bygningsrådet tillate en del innredning av tre i gymnastikksaler 1 Endring av 18 oktober 1971 2 Endring av 4 april 1979 32 Trapp og utgang Fra alle oppholdsrom og arbeidsrom skal det være uhindret adgang til minst 2 av hverandre uavhengige trapper eller utganger I branntrygg bygning inntil 4 etasjer skal det ikke være større avstand fra oppholdsrom eller arbeidsrom til trapp eller utgang enn 25 m I branntrygg bygning med 5 8 etasjer og i brannherdig bygning eller trebygning skal denne avstand ikke være større enn 15 m I bygning hvor det kreves branntrygg trapp eller branntrygg og røykfri trapp skal denne avstand ikke være større enn 10 m Trapp skal være utført minst som lukket trapp og skal i kjeller være skilt fra denne med vegg i minst klasse A 60 Trapp skal ha en bredde av minst 100 mm pr 10 elever Minste bredde 1 30 m 33 1 Dør Dør fra undervisningsrom og dør i rømningsveg skal slå ut i rømningsretning Dør fra kjeller til trapperom skal være branntrygg dør minst A 60 Dør i rømningsveg skal ha fri bredde av minst 100 mm pr 10 elever Minste fri bredde skal være 1 30 m Se for øvrig kap 55 5245 1 Endring av 18 oktober 1971 34 Korridor I brannherdig bygning og i trebygning skal vegger og tak ha tennvernende kledning minst A 10 Vegg kan utenpå kledningen ha trepanel til en høyde av 1 50 m fra golvet 35 Brannvarsling I den utstrekning det finnes påkrevd skal bygningen utstyres med godkjent brannvarslingsanlegg 36 Brannslokking Hvor det finnes tilstrekkelig trykkvann skal det i hver etasje ved hvert trapperom eller utgang monteres brannkran med brannslange av tilstrekkelig lengde Hvor det ikke

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1969/4/2/ (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. 33 - Forsamlingslokale
  ikke ha større helling enn 1 10 Legges trappetrinn i gang må hellingen ikke føres nærmere trinnene enn 750 mm Trinnene skal være lett synlige I lokaler med bord for servering tillates brukt løse stoler 6 Belysning Forsamlingslokale med tilhørende rømningsveger skal ha nødvendig elektrisk belysning Over 1 alle utgangsdører skal det være nødlys i grønt gjennomfarget ubrennbart materiale Fargen skal være 104 Varselgrønn etter NS 4054 Når lokalet er i bruk skal trinn i ganger i lokalet holdes belyst I forsamlingslokale med plass for mer enn 300 personer eller hvor det regelmessig gis forestilling skal det være reservebelysning som gir tilstrekkelig lys for rømning av lokalene Reservebelysningen skal ha egen uavhengig strømkilde og skal automatisk tenne når hovedbelysningen svikter Strømtilførselen til nød og trinnlys skal i forsamlingslokale med plass for mer enn 300 personer eller hvor det regelmessig gis forestilling skje fra egen uavhengig strømkilde I andre forsamlingslokaler kan strømtilførselen skje fra samme kilde som hovedtilførselen men over egne kurser og med egne sikringer Hovedbelysning og reservebelysning skal kunne tennes fra forsamlingslokalet dets forrom vestibyle og i tilfelle fra scene eller maskinrom 1 Endring av 4 mai 1972 7 Særskilte krav til lokale hvor det regelmessig gis forestilling fra fast scene fast teater Sceneåpningen skal ha brannteppe godkjent av brannstyret Er det vegg mellom scene og sal skal veggen være i minst klasse B 60 og dørforbindelse skal skje ved sluse utført minst som brannherdig rom med selvlukkende dører Scene med større grunnflate enn 75 m 2 skal være forsynt med røykavtrekksluker som kan åpnes ved ett håndgrep fra scenen Lukene kan også kreves utført for automatisk åpning Lukenes frie åpning skal svare til minst 10 av scenegolvets grunnflate ved lokaler som rommer mer enn 500 personer og 5 ved mindre lokaler På scene skal det være brannslokkingsutstyr etter brannstyrets nærmere bestemmelse 8 Maskinrom for kjøring av sikkerhetsfilm Forsamlingslokale som nyttes til regelmessig kjøring av sikkerhetsfilm skal ha eget maskinrom Maskinrommet skal ha golv vegger og tak i minst klasse B 60 I vegg mellom sal og maskinrom skal det ikke være andre åpninger enn nødvendige projeksjons og observasjonsåpninger I åpningene skal det være minst 5 mm tykt glass innmurt eller forsvarlig festet på annen måte Dør fra maskinrom skal slå ut og være brannherdig dør B 30 Utgang fra maskinrom må ikke føre direkte til sal eller galleri eller rømningsveg fra disse Der det er nødvendig med avtrekksrør fra maskinens lampehus skal dette være av ubrennbart materiale Avtrekksrøret skal ha et tverrsnitt på minst 100 cm 2 det kan tilknyttes avtrekksrøret fra rommet Rommet 1 skal ha en grunnflate på minst 12 m 2 dersom det er montert 2 kinomaskiner og minst 8 m 2 når det er én maskin Rommet skal ha slokkingsapparat godkjent for slokking av brann i elektriske anlegg 1 Endring av 4 april 1979 9 Maskinrom for kjøring av lettantennelig film Forsamlingslokale som nyttes til kjøring av lettantennelig film skal ha eget maskinrom Maskinrommet skal ha golv vegger og tak i minst klasse A

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Byggeforskrift-1969/4/3/ (2015-08-20)
  Open archived version from archive