archive-no.com » NO » E » ENHETSTERAPIFORENINGEN.NO

Total: 21

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Startside - Enhetsterapiforeningen
  tretti års erfaring med integrert medisin en syntese av det beste fra medisinsk metode og komplementære terapier Enhetsterapi bygger på en helhetlig forståelse av hvordan kropp sinn og ånd virker sammen og søker å gjenskape enhet i de ulike nivåer mennesket består av I enhetsterapi jobber vi med metoder som terapeutisk berøring energimedisin blomstermedisin EFT bevegelsesøvelser og terapeutisk bruk av lyd og syngeboller i resonans med klientens energifelt Enhetsterapeuten vil

  Original URL path: http://www.enhetsterapiforeningen.no/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Om oss - Enhetsterapiforeningen
  får best mulig økonomiske rammebetingelser Samarbeide med andre instanser som vil fremme enhetsterapi Drive informasjonsvirksomhet om enhetsterapi utad Medlemsfordeler Enhetsterapeuter med aktiv praksis kan registrere seg på hjemmesiden Deltagelse på arrangementer for eksempel temakvelder med innhold relatert til enhetsterapi Gunstig forsikringsordning Rett til å benytte foreningens logo Medlemmer som har fullført utdanningen som enhetsterapeut med vitnemål og har betalt forsikring kan registrere seg i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysundregistrene og dermed benytte tittelen Enhetsterapeut METF Medlemsbetingelser Enhetsterapeuter og studenter ved enhetsterapiutdanningen kan bli medlemmer For å benytte foreningens tjenester må kontingenten være betalt Medlemskontingenten for 2014 er kr 450 for ordinære medlemmer og kr 350 for studentmedlemmer Innmeldingsskjema finner du her Velkommen som medlem Styret Nytt styre ble valgt på årsmøtet den 18 mars 2015 Styret ble konstituert i styremøte den 04 05 2015 og består nå av Marianne Behn leder Anna Carin Alander nestleder Charlotte Søndergaard arrangementsansvarlig Ivar Johansen kasserer Cathrine Palmgren koordinator etisk råd WEB med mer Paul Einar Sandvik styremedlem Geir Kolstø sekretær Torunn Avelsgaard Lien studentrepresentant Therese Clemetsen varamedlem Rigmor Dybwik varamedlem Styret er foreningens øverste organ mellom hvert årsmøte Kontaktinformasjon til styret finner du her Etisk råd Linda Grønhaug leder Web ansvarlig

  Original URL path: http://www.enhetsterapiforeningen.no/om-oss (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Finn en enhetsterapeut - Enhetsterapiforeningen
  Om oss Finn en enhetsterapeut Arrangementer Kontakt oss Oslo Akershus Øst Norge Sør Norge Vest Norge Midt og Nord Norge Danmark Klikk på linkene over for å finne din enhetsterapeut

  Original URL path: http://www.enhetsterapiforeningen.no/finn-en-enhetsterapeut (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arrangementer - Enhetsterapiforeningen
  deg Ved Jorunn Aaby enhetsterapeut kinesiolog og spesialpedagog Dato 14 januar kl 17 30 20 30 Sted Senter for Livshjelp Ski Les mer Workshop i muskeltesting Modul 2 av 2 Bruk av muskeltesting som terapeut Du lærer kunsten å avdekke blokkeringer i en annen persons energisystem ved hjelp av muskeltesting Deretter lærer du å anvende muskeltest for å finne kreative løsninger til å balansere personen Ved Jorunn Aaby enhetsterapeut kinesiolog

  Original URL path: http://www.enhetsterapiforeningen.no/arrangementer (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kontakt oss - Enhetsterapiforeningen
  Arrangementer Kontakt oss Enhetsterapiforeningen E post post enhetsterapiforeningen no Leder Marianne Behn Epost leder enhetsterapiforeningen no Tlf 90017841 Kasserer Ivar Johansen Epost kasserer enhetsterapiforeningen no Tlf 90037924 Arrangementsansvarlig Charlotte Søndergaard

  Original URL path: http://www.enhetsterapiforeningen.no/kontakt-oss (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • liten tekstfil som sendes fra vår webserver og som lagres av din nettleser Det finnes to typer cookies vanlige cookies og sessionscookies Sessionscookies forsvinner når du lukker din nettleser og lagres altså ikke mens vanlige vanlige cookies lagres på din PC Slik kan du unngå cookies Hvis du ikke ønsker å akseptere cookies kan din nettleser stilles inn slik at du automatisk unngår å lagre cookies eller informeres hver gang

  Original URL path: http://www.enhetsterapiforeningen.no/cookies (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bli medlem / registrere praksis - Enhetsterapiforeningen
  medlem For å bli medlem må du fylle inn skjemaet nederst på siden Skjemaet blir sendt direkte til foreningen Foreningens formål Foreningens formål er å være et samlende organ og faglig forum som inspirerer og støtter medlemmenes utvikling innen enhetsterapi drive informasjonsvirksomhet om enhetsterapi og arbeide for at enhetsterapi blir en anerkjent terapiform Videre ta initiativ til arrangementer og kommunikasjonsformer som bidrar til kontakt medlemmene i mellom og bidra til å øke mulighetene for å ha enhetsterapi som levevei Forsikring Enhetsterapeuter kan benyttes seg Enhetsterapiforeningens kollektive ansvarsforsikring Logo Enhetsterapeuter har rett til å benytte Enhetsterapiforeningens logo Medlemsbetingelser For å benytte foreningens tjenester må medlemskontingenten være betalt Medlemskontingent for 2014 er kr 450 for ordinært medlemskap kr 350 for studentmedlemer og for trygdede og kr 200 for støttemedlemmer Navn på nytt medlem Postadresse postnummer og sted E post Telefon Utdannet fra kull nummer Type medlemsskap orinært medlem student trygdet eller støttemedlem Skriv evnt din melding her Din melding er sendt En feil oppstod meldingen ble ikke sendt Hvordan registrere praksis Finn en enhetsterapeut Ferdig utdannede enhetsterapeuter som har en aktiv praksis kan registrere sin praksis på Enhetsterapiforeningens hjemmeside Hvordan registrere din praksis under Finn en enhetsterapeut Ønsker du å registrere din

  Original URL path: http://www.enhetsterapiforeningen.no/om-oss/bli-medlem-registrere-praksis (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Vedtekter - Enhetsterapiforeningen
  velges hvert år fortrinnsvis av og blant 2 årsstudentene De andre må ha fullført eller være studenter i siste semester av utdanningen i enhetsterapi Styrets medlemmer kan stille til gjenvalg Alle som har betalt ordinær eller studentmedlemskontingent i meldingsåret har stemmerett på årsmøtet Medlemmer som ikke har anledning til å komme kan sende fullmakt Hvert medlem kan ikke ha med flere enn 2 fullmakter til årsmøtet Styreleder og ett av styremedlemmene gis signatur Alle saker på årsmøtet avgjøres ved simpelt flertall Valgene foretas ved håndsopprekning dersom ikke årsmøtet bestemmer noe annet Dersom én representant forlanger skriftlig valg skal dette gjennomføres Forandringer i vedtektene må ha to tredjedels flertall og skal skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte 4 STYRET Styret er foreningens øverste organ mellom hvert årsmøte Styret forvalter foreningens midler i henhold til årsmøtets vedtak Styret skal ivareta foreningens interesser og være den koordinerende instans for all utadrettet virksomhet og representasjon på vegne av foreningen Kun styret kan bruke foreningens organisasjonsnummer på brevhoder og annet Styret konstituerer seg selv Hensiktsmessige verv kan være nestleder kasserer sekretær web ansvarlig Ett styremedlem kan ha flere ansvarsområder Styret samles etter innkalling av leder eller når minst to styremedlemmer krever det Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styremedlemmene inkludert leder eller deres varamedlemmer er til stede Alle saker avgjøres ved simpelt flertall Hvert styremedlem har 1 stemme I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende Styret skal føre møteprotokoll som skal gjøres tilgjengelig for medlemmene Varamedlemmene er velkomne til å delta på styrets møter De har møterett og talerett men de har ikke stemmerett med mindre de stiller i fravær av et ordinært styremedlem Ved spesielle tilfeller kan styremedlemmer tre ut av styret før styreperioden er over og erstattes av vararepresentant 5 REVISJON OG REGNSKAP Arbeid utført for foreningen av tillitsvalgte og andre ansees som frivillig Styremedlemmene mottar et styrehonorar som hvert år fastsettes av årsmøtet Styrehonoraret utbetales i desember og utbetalingen forutsetter deltakelse på minst 75 av styremøtene Dokumenterte utgifter dekkes etter forhåndsavtale med styret Styret kan avtale normal godtgjørelse for særlig omfangsrikt eller krevende arbeid Internrevisor velges for et år av gangen av årsmøtet blant de ordinære medlemmene Regnskapsåret går fra 01 01 31 12 6 ETISK RÅD Etisk råd er formelt underlagt styret og består av leder og 2 medlemmer De må være ordinære medlemmer og velges av årsmøtet Etisk råd er et klageorgan for klienter og andre over medlemmenes etiske adferd Rådet skal også ta opp til behandling etiske spørsmål som bringes inn av medlemmene Etisk råd kan anbefale styret å vedta å ekskludere medlemmer som har drevet virksomhet som er i strid med foreningens vedtekter og etiske regler Etisk råd deltar på styremøter når styret finner det nødvendig eller etter forespørsel fra etisk råd Medlemmene i etisk råd har ikke stemmerett i styret 7 ETISKE REGLER Medlemmene plikter å følge foreningens etiske regler 8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret hvis det finner det nødvendig eller dersom minst en tredjedel av foreningens stemmeberettigede medlemmer sender skriftlig forslag om

  Original URL path: http://www.enhetsterapiforeningen.no/om-oss/vedtekter (2016-01-04)
  Open archived version from archive