archive-no.com » NO » E » ERDETFARLIG.NO

Total: 544

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ErDetFarlig - Ftalat (DEHP)
  stoffer De fleste produkter som inneholder DEHP har ikke ingrediensliste Dersom produktet har ingrediensliste kan du se etter Phthalate Di 2 ethylhexyl phthalate Di 2 etylheksyl ftalat Dietylheksylftalat DEHP Hvorfor er det farlig Ftalater i myk PVC og andre plastprodukter er ikke kjemisk bundet Dette betyr at stoffene kan lekke ut til omgivelsene fra produkter mens de er i bruk eller etter at de er kastet Man antar at mat er den viktigste kilden til eksponering spesielt for voksne Stoffet er også påvist i morsmelk og morsmelkerstatning For barna kan dessuten plastleker med høyt innhold av enkelte ftalater være en kilde til eksponering DEHP kan skade evnen til å få barn og føre til skader på fosteret Det forskes på om det er en sammenheng mellom eksponering for ftalater i husstøv og astma allergi Hvorfor brukes stoffet Ftalater brukes hovedsakelig som mykgjørere i plast og finnes i mange produkter vi bruker til daglig Hvor kan du finne stoffet Plast primært PVC i for eksempel byggematerialer gulv og takbelegg elektriske og elektroniske produkter ledninger klær bager og leker Gummi i for eksempel sko Maling Lim DEHP er forbudt i leker for barn opp til 14 år og småbarnsprodukter opp til tre

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/farlige-stoffer/flalater/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • ErDetFarlig - Kadmium
  akutt og kronisk giftige for mennesker og dyr De fleste kadmiumforbindelsene er kreftfremkallende Kadmium kan hope seg opp og lagres i fisk og dyr Når kadmium først er tatt opp i kroppen tar det svært lang tid før kroppen skiller det ut Små mengder kan skade leveren lungene nyrene og skjelettet Kadmium kan også skade evnen til å få barn og føre til skader på fosteret Hvorfor brukes stoffene Kadmium har vært benyttet som fargepigment i plast og maling og til å stabilisere plast Det er innført strengere grenseverdier for kadmium i mange typer plast til mange bruksområder Stoffet brukes i ulike metall legeringer blant annet i loddemetall og kan tilsettes i små mengder for å øke den mekaniske styrken på andre metaller for eksempel kobber Kadmium kan også brukes som rustbeskyttende belegg på jern og stål kadmiering Hvor kan du finne stoffet Batterier primært oppladbare NiCd batterier Smykker bijouteri Plastprodukter som leker og emballasje Keramiske produkter Kunstnerfarger Maling med høyt sinkinnhold Kobberholdig bunnstoff Kunstgjødsel Farget glass Det har lenge vært streng regulering av kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske og elektroniske produkter leker og mange typer plast og maling Det er innført en strengere grenseverdi for kadmium i mange typer

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/farlige-stoffer/kadmium/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ErDetFarlig - Klorparafiner
  ingrediensliste kan du se etter Chlorinated paraffins Klorerte alkaner C10 13 Kortekjedete klorparafiner Short chain chlorinated paraffins SCCP Klorerte alkaner C14 17 Mellomkjedete klorparafiner Medium chain chlorinated paraffins MCCP Hvorfor er det farlig Klorparafiner brytes langsomt ned i miljøet og kan hope seg opp i mennesker og dyr Stoffene kan fraktes over store geografiske avstander og spres til områder som ligger langt fra utslippskildene De er blant annet funnet på sjøbunnen i Barentshavet og i luft på Svalbard Klorparafiner er også funnet flere steder i næringskjeden blant annet i fisk fugl og morsmelk og konsentrasjonen av stoffene øker oppover i næringskjeden Klorparafiner kan overføres til barn via morsmelk Studier har vist av stoffene kan føre til nedsatt vekst forsinket utvikling og ha effekter på hukommelse og læring det vil si effekter på utvikling av hjernen Kortkjedete klorparafiner er muligens også kreftfremkallende Stoffene er svært giftige for livet i vann Hvorfor brukes stoffene Klorparafiner brukes blant annet som bindemiddel i PVC plast som flammehemmere i plast gummi og tekstiler og som mykgjørere i plast gummi og maling Hvor kan du finne stoffene Isolasjonsmaterialer Plast primært PVC Fugeskum tette og fugemasser Vinduer og ytterdører Tapet Maling Tekstiler Bildekk Kortkjedete klorparafiner SCCP er

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/farlige-stoffer/klorparafiner/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ErDetFarlig - Krom
  seksverdige kromforbindelser krom VI Disse er kreft og allergifremkallende og meget giftige for livet i vann Enkelte forbindelser kan også skade arvestoffene og dessuten skade evnen til å få barn Krom i ren form har ikke betydning for menneskekroppen mens treverdig krom krom III blir betraktet som et viktig stoff for insulin og sukkerbalansen for mennesker Hvorfor brukes stoffene Kromforbindelser brukes for å hindre nedbryting av trevirke og for å hindre rust på metall Det brukes også som pigment og rustbeskyttelsesmiddel i maling Krom brukes for å skape en blank overflate på produkter av metall og dessuten i produksjon av grønnfarget glass Garvet lær er i enkelte tilfeller tilsatt treverdig krom for å øke lærets motstandsdyktighet for mekanisk påvirkning og varme Det kan dannes seksverdige kromforbindelser i læret ved oksidering av treverdig krom Hvor kan du finne stoffet Skinn og lær Sement Ull Maling Tetningsmidler for eksempel fugemasse Veksthemmende midler for eksempel treimpregneringsmidler Farget glassemballasje Emaljer og lignende Det er nå forbudt å bruke krom og arsen i nytt trykkimpregnert trevirke unntatt for enkelte bruksområder innenfor næringsvirksomhet Men krom vil fortsette å lekke ut fra gammelt CCA impregnert trevirke som fortsatt er i bruk i flere år framover EU har

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/farlige-stoffer/krom/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ErDetFarlig - Kvikksølv
  merket med overkrysset avfallsbeholder som betyr at de ikke skal kastes i restavfallet Hvorfor er det farlig Kvikksølv kan hope seg opp i dyr og mennesker Det kan føre til skader på nervesystemet og nyrene Høye nivåer i morens blod kan gi fosterskader Kvikksølv kan dessuten gi kontaktallergi De organiske kvikksølvforbindelsene er giftigst Kvikksølvforgiftning kan også oppstå hvis man puster inn kvikksølvdamp Hvorfor brukes stoffene Kvikksølv skiller seg fra andre metaller på flere måter Stoffet er flytende ved romtemperatur noe som blant annet har gjort det egnet til bruk i termometre Legeringer med andre metaller kalles amalgam og er blant annet brukt til tannfyllinger I sparepærer og lysstoffrør bidrar kvikksølvet til at den elektriske energien blir til lysenergi Hvor kan du finne stoffet Lysstoffrør Sparepærer Knappcellebatterier Termometre Barometre I Norge er det et generelt forbud mot kvikksølv i produkter i konsentrasjoner over 0 001 vektprosent Det er egne grenseverdier for elektriske og elektroniske produkter emballasje batterier og komponenter i kjøretøy Kvikksølv febertermometre ble forbudt i Norge allerede i 1998 I Norge ble tannfyllingsmaterialer med kvikksølv gradvis erstattet av andre materialer siden begynnelsen av 1990 tallet og er nå helt forbudt OBS Er du uheldig å knuse for eksempel et lysstoffrør

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/farlige-stoffer/kvikksolv/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ErDetFarlig - Oktyl-/nonylfenoler
  Nonylphenol Oktylfenoletoksilat Octylphenol ethoxylate OPE Nonylfenoletoksilat Nonylphenol ethoxylate NPE Poly oxy 1 2 ethanediyl a nonylphenyl w hydroxy Fenol 4 nonyl forgrenet Hvorfor er det farlig Det er hovedsakelig nonylfenoletoksilater og oktylfenoletoksilater som brukes i forbrukerprodukter Disse stoffene omdannes forholdsvis lett til nonylfenoler og oktylfenoler Nonylfenoler og oktylfenoler brytes sakte ned i naturen og kan hope seg opp i dyr og mennesker I tillegg er stoffene meget giftige for livet i vann Stoffene har hormonforstyrrende effekter på fisk Det er også mulig at nonylfenoler reduserer evnen til å få barn og fører til skader på fosteret hos mennesker Nonylfenoler er dessuten etsende og farlig ved svelging Hvorfor brukes stoffene Stoffene har allsidige tekniske egenskaper og har derfor vært brukt i mange ulike produkter N onylfenol og oktylfenoletoksilater brukes blant annet for å bryte ned vannets overflatespenning så såpe eller kjemikalier lettere kan blande seg med vannet og som fettløsende stoffer i vaskemidler Stoffene brukes blant annet i vaske og innfargingsprosesser for klær og andre tekstiler Hvor kan du finne stoffene Maling beis og lakk Lim Tekstiler importerte Byggevarer og innredning Nonylfenoler oktylfenoler og deres etoksilater er forbudt i en rekke produkter inkludert kosmetikk Stoffene er per i dag ikke forbudt

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/farlige-stoffer/alkylfenoler/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ErDetFarlig - Per- og polyfluorerte stoffer (PFOS/PFOA/PFCA)
  dem kan hope seg opp og lagres i mennesker og dyr I tillegg øker konsentrasjonen av stoffene jo høyere opp i næringskjeden man kommer C9 C14 PFCA er blant annet funnet i polartorsk polarmåke sel reinsdyr og isbjørn Stoffene kan være giftige for livet i vann gi fosterskader skade evnen til å få barn og noen av dem er sannsynligvis også kreftfremkallende PFOS PFOA og C9 C14 PFCA regnes for å være blant de verste stoffene i denne stoffgruppen For PFOA er det muligens en sammenheng mellom konsentrasjoner i blodet og redusert fødselsvekt økt kolesterol sykdommen ulcerøs kolitt og stoffskiftesykdommer Hvorfor brukes stoffene Per og polyfluorerte stoffer har unike vann og fettavstøtende egenskaper Derfor brukes de blant annet i impregneringsmidler for å gjøre produkter vanntette og smussavstøtende og dessuten i enkelte typer slipp belegg i kjeler og stekepanner Normal bruk av slike kjeler og stekepanner fører ikke til helsefare PFOS ble tidligere brukt i brannskum til slukking av fett og oljebranner Stoffet bidrar til at brannskummet danner en kvelende hinne over det brennende materialet PFOS ble forbudt i brannskum i 2007 Hvor kan du finne stoffene Impregneringsmidler til tekstiler Tekstiler allværstøy parkdresser sko tepper og duker Utendørstekstiler utemøbler og markiser

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/farlige-stoffer/perfluorerte-forbindelser-pfos-pfoa/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ErDetFarlig - Siloksan (D4/D5)
  Tetracyclomethicone Oktametylsyklotetrasiloksan D5 Cyclopentasiloxane Pentacyclomethicone Dekametylsyklopentasiloksan Hvorfor er det farlig Bruken av stoffene i produkter er utstrakt noe som fører til at de slippes ut i miljøet i store mengder D4 og D5 brytes langsomt ned i naturen kan hope seg opp i levende organismer og finnes i mange deler av miljøet i relativt høye konsentrasjoner blant annet i torsk fra indre Oslofjord og ørret fra Mjøsa og Randsfjorden D4 kan skade evnen til å få barn Vi vet imidlertid fortsatt ikke nok om stoffenes langtidseffekter i miljøet Mattilsynet anser at sykliske siloksaner som D4 og D5 i mat ikke utgjør noen trussel for helsa per i dag EUs vitenskapskomité på kosmetikk har konkludert med at bruken på hud det vil si i kosmetikk er helsemessig trygg Hvorfor brukes stoffet D4 og D5 har egenskaper som påvirker konsistensen i produkter som sjampo kremer og lignende slik at det blir enklere å smøre dem ut bruke dem Stoffene brukes også til å forlenge levetiden på maling som utsettes for vind og vær D4 har blant annet vannavstøtende egenskaper Hvor kan du finne stoffet Kosmetikk og pleieprodukter blant annet solkrem Vaske og rengjøringsmidler Bilpleiemidler Impregneringsmidler Fugemasser Maling og lakk Isolasjonsmaterialer I EU

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/farlige-stoffer/siloksaner/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive