archive-no.com » NO » E » ERDETFARLIG.NO

Total: 544

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ErDetFarlig - 19.11.2012 (Joakim - Forsker)
  her Forsiden Aktuelt Nyhetsartikler Hva inneholder de ulike batteritypene 19 11 2012 Joakim Forsker 19 11 2012 Joakim Forsker Hva inneholder et alkalinsk batteri Kommenter gjerne denne artikkelen Navn Du må oppgi navn E post e post vil ikke vises i kommentaren Du må oppgi e post Ugyldig epost Skriv kommentar Du må skrive en kommentar Kontrollspørsmål hvor mange dager er det i en uke Svar Du må oppgi et

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/Artikler/Nyhetsartikler/Hva-inneholder-ulike-batterityper/19112012-joakim---forsker/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • ErDetFarlig - 14.03.2012 (ali)
  gjenvinning Aktuelt Du er her Forsiden Aktuelt Nyhetsartikler Hva inneholder de ulike batteritypene 14 03 2012 ali 14 03 2012 ali bra spørsmål Kommenter gjerne denne artikkelen Navn Du må oppgi navn E post e post vil ikke vises i kommentaren Du må oppgi e post Ugyldig epost Skriv kommentar Du må skrive en kommentar Kontrollspørsmål Hvor mye er 13 3 Svar Du må oppgi et svar Feil svar Min

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/Artikler/Nyhetsartikler/Hva-inneholder-ulike-batterityper/14032012-ali/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ErDetFarlig - Forbudt med giftige kjemikalier til privat bruk
  generelt forbudt å importere og selge kjemikalier klassifisert som meget giftige eller giftige til privatpersoner Klima og forurensningsdirektoratet tidligere Statens forurensningstilsyn må gi tillatelse for å selge slike kjemikalier Klassifisering og merking av kjemikalier Produsenter importører og de som selger produkter har ansvar for å klassifisere og merke farlige kjemikalier i overensstemmelse med regelverket før de selges Klassifiseringen bestemmer hvilke faresymboler farekoder og advarselssetninger som skal være på emballasjens etikett Merkingen sikrer at brukeren kan ta forholdsregler for å ivareta egen og andres sikkerhet Firmaer som vil omsette meget giftige eller giftige kjemikalier til privatpersoner trenger salgstillatelse fra Klima og forurensningsdirektoratet I tillatelsen kan direktoratet sette nærmere vilkår for salget Det er en forutsetning at kjemikaliene ikke kan erstattes med mindre farlige kjemikalier Kjemikaliene kan bare selges til personer over 18 år som kan dokumentere et behov ved en rekvisisjon Rekvisisjonen skal ha godkjenning fra politiet og skal skrives på skjema som man får ved å henvende seg til Klima og forurensningsdirektoratet eller politiet Les mer hos Klima og forurensningsdirektoratet Sist oppdatert 26 08 2009 Kommenter gjerne denne artikkelen Navn Du må oppgi navn E post e post vil ikke vises i kommentaren Du må oppgi e post Ugyldig epost

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/Artikler/Nyhetsartikler/forbudt-med-giftige-kjemikalier-til-privat-bruk/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ErDetFarlig - Småelektronikk skal ikke i søpla
  slikt avfall gratis Utlekking av miljøgifter fra kasserte elektroniske og elektriske produkter EE avfall kan skade miljøet dersom avfallet ikke håndteres riktig Nordmenn er generelt flinke til å levere inn EE avfall Likevel blir bare en tredel av småelektronikken levert til godkjent behandling EE produkter og EE avfall Elektriske og elektroniske produkter EE produkter trenger strøm eller batteri for å virke Kasserte EE produkter kan inneholde miljøgifter og de skal samles inn slik at de kan håndteres forsvarlig og gjenvinnes Forhandlere av EE produkter plikter å ta imot kasserte produkter og håndtere dem på en god måte De skal også informere om at småelektronikk ikke skal kastes sammen med annet avfall og at de tar imot slikt avfall gratis Informasjon må gis i butikkene på nettsider og i forhandlerens salgs og informasjonsmateriell Bedre til å informere kundene Klima og forurensningsdirektoratet tidligere Statens forurensningstilsyn og Fylkesmannen har gjennomført kontroller som viser at flere elektroforhandlere og dagligvareforhandlere har blitt flinkere til å informere kundene Likevel er det fortsatt mange som bryter regelverket Klima og forurensningsdirektoratet forventer at kjedene raskt får på plass systemer som gjør at alle forhandlerne overholder regelverket Sist oppdatert 16 06 2009 Kommenter gjerne denne artikkelen Navn Du må

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/Artikler/Nyhetsartikler/Smaelektronikk-skal-ikke-i-sopla/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ErDetFarlig - Vil skjerpe krav til miljøgifter i forbrukarprodukt
  stoff Klima og forureiningsdirektoratet ønskjer å fjerne produkt med dei mest skadelege stoffa frå den norske marknaden og meiner det finst gode og tryggare alternativ Om Miljøverndepartementet stiller seg bak forslaget vil Noreg vere det fyrste landet i verda med ei så omfattande produktregulering av omsyn til helse og miljø Les meir hos Klima og forureiningsdirektoratet Sist oppdatert 10 07 2008 Kommenter gjerne denne artikkelen Navn Du må oppgi navn

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/Artikler/Nyhetsartikler/Vil-skjerpe-krav-til-miljogifter-i-forbrukerprodukter/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ErDetFarlig - Faremerking
  i hyllene før 1 juni 2015 Nye faresymboler Gamle faresymboler Faresymbolene brukes sammen med to varselord fare og eller advarsel Varselordene hjelper til å gradere faren knyttet til de ulike symbolene Fare brukes for de alvorligste effektene Giftig Akutt giftig små mengder kan forårsake livsfarlig forgiftning eller død Eksplosjonsfare Kan eksplodere i kontakt med ild ved støt eller friksjon Gasser under trykk Inneholder gasser under trykk Brannfarlig Brannfarlige kjemikalier Oksiderende Kjemikalier som ikke selv nødvendigvis er brennbare men som kan forårsake eller bidra til vanligvis ved å avgi oksygen at andre materialer begynner å brenne Etsende Kan ved kontakt føre til varig skade på hud svelg eller øyne Kronisk helsefare Kan forårsake kroniske skader Helsefare Kan medføre betennelsesreaksjon i øyne på huden og i luftveiene Relativt små mengder kan forårsake kroniske skader forgiftning eller død Miljøfare Utslipp kan medføre fare for miljøet Andre som skriver om dette Miljødirektoratet Faresymboler UNECE under FN Oversikt over de nye faresymbolene Min huskeliste Legg til produkter i huskelisten og få den tilsendt på e post Mer om faresymbolene kanskje den eneste advarselen du får Hannas hus om faremering for barn hannashus no Se film om faremerking av farlige kjemikalier Youtube Test hva du kan

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/Artikler/faremerking/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ErDetFarlig - Nye faresymboler
  er her Forsiden Aktuelt Faremerking Nye faresymboler Nye faresymboler Faresymbolene brukes sammen med to varselord fare og eller advarsel Varselordene hjelper til å gradere faren knyttet til de ulike symbolene Fare brukes for de alvorligste effektene Signalord for å gradere farligheten De nye symbolene brukes sammen med to signalord fare og eller advarsel Signalordene hjelper til å gradere faren knyttet til de ulike symbolene Signalordet fare brukes for de alvorligste

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/Artikler/faremerking/nye-globale-faremerker/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ErDetFarlig - Giftig
  Aktuelt Du er her Forsiden Aktuelt Faremerking Nye faresymboler Giftig Giftig Giftig Akutt giftig små mengder kan forårsake livsfarlig forgiftning eller død Kommenter gjerne denne artikkelen Navn Du må oppgi navn E post e post vil ikke vises i kommentaren Du må oppgi e post Ugyldig epost Skriv kommentar Du må skrive en kommentar Kontrollspørsmål Hvor mange bein har en hest Svar Du må oppgi et svar Feil svar Min

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/Artikler/faremerking/nye-globale-faremerker/Meget-farlig/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive