archive-no.com » NO » E » ERDETFARLIG.NO

Total: 544

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ErDetFarlig - Hvordan får vi i oss farlige stoffer?
  her Forsiden info Diverse artikler Hvordan får vi i oss farlige stoffer Hvordan får vi i oss farlige stoffer Her får du se en enkel forklaring Kommenter gjerne denne artikkelen Navn Du må oppgi navn E post e post vil ikke vises i kommentaren Du må oppgi e post Ugyldig epost Skriv kommentar Du må skrive en kommentar Kontrollspørsmål Hvor mange bein har en hest Svar Du må oppgi et

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/info/Diverse-artikler/Se-hvordan-vi-far-i-oss-de-farlige-stoffene/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • ErDetFarlig - Alfabetisk liste over stoffer du kan se etter
  forgrenet se oktyl nonylfenoler Galliumarsenid se arsen Heksabromsyklododekan HBCDD se bromerte flammehemmere Hg se kvikksølv Kadmium se kadmium Kadmiumcyanid se kadmium Kadmiumfluorid se kadmium Kadmiumformiat se kadmium Kadmiumheksafluorsilikat 2 se kadmium Kadmiumjodid se kadmium Kadmiumklorid se kadmium Kadmiumoksid se kadmium Kadmiumsulfat se kadmium Kadmiumsulfid se kadmium Kaliumdikromat se krom Kaliumkromat se krom Klorerte alkaner C10 13 se klorparafiner Klorerte alkaner C14 17 se klorparafiner Kortekjedete klorparafiner se klorparafiner Krom VI se krom Kromsyrer se krom Kromtrioksid se krom Kvikksølv se kvikksølv Lead se bly Medium chain chlorinated paraffins MCCP se klorparafiner Mellomkjedete klorparafiner se klorparafiner Mercury se kvikksølv Natriumdikromat se krom Natriumkromat se krom Nonylfenol se oktyl nonylfenoler Nonylfenoletoksilat se oktyl nonylfenoler Nonylphenol se oktyl nonylfenoler Nonylphenol ethoxylate NPE se oktyl nonylfenoler Octylphenol se oktyl nonylfenoler Octylphenol ethoxylate OPE se oktyl nonylfenoler Oktabromdifenyleter Okta BDE se bromerte flammehemmere Oktametylsyklotetrasiloksan se siloksan D4 D5 Oktylfenol se oktyl nonylfenoler Oktylfenoletoksilat se oktyl nonylfenoler Pb se bly Pentabromdifenyleter Penta BDE se bromerte flammehemmere Pentacyclomethicone se siloksan D4 D5 Perfluor ord som begynner med se perfluorerte stoffer PFOS PFOA PFCA Perfluorert karboksylsyre se perfluorerte stoffer PFOS PFOA PFCA Perfluoroktansulfonat se perfluorerte stoffer PFOS PFOA PFCA Perfluoroktansulfonsyre se perfluorerte stoffer PFOS PFOA PFCA Perfluoroktansyre se perfluorerte stoffer PFOS PFOA PFCA PFCA C9 C14 se perfluorerte stoffer PFOS PFOA PFCA PFDcA se perfluorerte stoffer PFOS PFOA PFCA PFDoA se perfluorerte stoffer PFOS PFOA PFCA PFNA se perfluorerte stoffer PFOS PFOA PFCA PFOA se perfluorerte stoffer PFOS PFOA PFCA PFOS se perfluorerte stoffer PFOS PFOA PFCA PFTeA se perfluorerte stoffer PFOS PFOA PFCA PFTriA se perfluorerte stoffer PFOS PFOA PFCA PFUnA se perfluorerte stoffer PFOS PFOA PFCA Phophoric acid tris 2 chloroethyl ester se TCEP Phthalate se ftalat DEHP Polybromerte difenyletere PBDE se bromerte flammehemmere Poly oxy 1 2 ethanediyl a nonylphenyl w hydroxy se oktyl nonylfenoler

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/info/Diverse-artikler/alfabetisk-liste-over-stoffer-du-kan-se-etter/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ErDetFarlig - Farlige stoffer
  ingrediensliste Dersom produktet har ingrediensliste kan du se etter Arsen Arsensyre Arsin arsenhydrid Blyhydrogenarsenat Diarsenpentoksid arsenpentoksid Diarsentrioksid arsentrioksid arsenikk Trietylarsenat Galliumarsenid OBS Andre land bruker ord som arsenik svensk og arsenic engelsk for arsen På norsk er arsenikk et annet navn for arsentrioksid Hvorfor er det farlig Ulike arsenforbindelser tas opp og lagres i planter og dyr i varierende grad Arsenforbindelser kan være svært giftige også for mennesker og kan dessuten forårsake kreft Hvorfor brukes stoffene Arsen ble tidligere brukt i treimpregneringsmidler mot sopp og råte Arsenforbindelser benyttes i visse produkter av glass for å unngå bobler i glasset I elektronikk brukes arsenforbindelser for å lede strøm i kretskort og lignende Hvor kan du finne stoffet CCA impregnert trykkimpregnert trevirke Elektriske produkter blant annet i kretskort og LED lys Messing Glassvarer blant annet vindusglass og krystallglass Plast PVC produkter Fugemasse Mineralgjødsel Bunnstoff Tobakk Bilbatterier akkumulatorer Nå er det forbudt å bruke arsen og krom i nytt trykkimpregnert trevirke unntatt for enkelte bruksområder innenfor næringsvirksomhet men arsen vil fortsette å lekke ut fra gammelt CCA impregnert trevirke som fortsatt er i bruk i flere år framover OBS CCA impregnert trevirke er klassifisert som farlig avfall og skal leveres til mottak for farlig avfall CCA impregnert trevirke må ikke brennes fordi materialene utvikler svært giftig røyk støv og aske Andre som skriver om dette Miljøstatus i Norge Universitetet i Oslo Andre farlige stoffer Her kan du finne informasjon om andre stoffer du kan være oppmerksom på i tillegg til verstingstoffene Her kan du også lese om stoffer som vi ofte får spørsmål om fra vanlige forbrukere Les mer om disse stoffene Stoffer som er regulert gjennom lovverket Myndighetene regulerer mange farlige stoffer gjennom lovverket Mange av reglene er felles for alle de europeiske landene mens andre gjelder bare i Norge Stoffene er

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/farlige-stoffer/?37&PageID=37 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ErDetFarlig - Farlige stoffer
  med 07 kan det være laget av polykarbonat Andre navn på stoffet er 4 4 isopropylidendifenol 4 4 1 metyletyliden bisfenol Hvorfor er det farlig Bisfenol A BPA er klassifisert som skadelig for øynene irriterende for luftveiene allergifremkallende ved hudkontakt og kan skade evnen til å få barn Stoffet kan være hormonforstyrrende og er skadelig for livet i vann Hvorfor brukes stoffet BPA er den viktigste byggesteinen i polykarbonatplast en type hardplast Stoffet finnes i enkelte typer PVC plast som herder katalysator bindemiddel og for å stabilisere kjemiske forbindelser i plasten BPA finnes også i ulike epoksyprodukter Hvor kan du finne stoffet Polykarbonatplast blant annet i bygningsmaterialer og enkelte tåteflasker som er eldre enn fire år PVC blant annet i gulvbelegg leker og reiseartikler Epoksyprodukter blant annet maling lim lakk og fugefrie gulv Elektriske og elektroniske apparater Medisinsk utstyr Transportmidler CD plater Hermetikkbokser med epoksylakk Drikkeflasker og matbokser av plast Varmebehandlet papir for eksempel kassalapper Husstøv EU kommisjonen innførte et totalforbud mot BPA i tåteflasker i 2011 I januar 2015 publiserte European Food Safety Authority EFSA en ny og omfattende risikovurdering av bisfenol A der de også tok hensyn til eksponering fra andre kilder enn mat EFSA konkluderte med at eksponering for bisfenol A gjennom mat ikke utgjør noen helserisiko Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA vurderer for tiden et forslag om å forby bruken av bisfenol A i varmebehandlet papir som for eksempel kassalapper Andre som skriver om dette Miljøstatus i Norge Matportalen Forbud mot BPA i tåteflasker Kemikalieinspektionen Sverige Andre farlige stoffer Her kan du finne informasjon om andre stoffer du kan være oppmerksom på i tillegg til verstingstoffene Her kan du også lese om stoffer som vi ofte får spørsmål om fra vanlige forbrukere Les mer om disse stoffene Stoffer som er regulert gjennom lovverket Myndighetene regulerer mange farlige

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/farlige-stoffer/?49&PageID=49 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ErDetFarlig - Farlige stoffer
  I Pigment Yellow 34 Hvorfor er det farlig Bly tas opp i dyr og mennesker som over tid kan få høye konsentrasjoner i kroppen Bly er giftig og for mye bly i kroppen kan blant annet føre til skade på de røde blodlegemene og nervesystemet Hjerneutviklingen hos fostre og små barn er spesielt utsatt for skader forårsaket av bly Stoffet kan også skade evnen til å få barn I tillegg er det svært giftig for livet i vann Hvorfor brukes stoffet Bly er et tungt bløtt og formbart metall I tillegg er metallisk bly motstandsdyktig mot rust Flere blyforbindelser brukes i glasurer til for eksempel keramikk og som fargestoff og rustbeskyttelsesmiddel i maling Blyforbindelser brukes også som fargestoff og for å stabilisere kjemiske forbindelser i PVC plast Hvor kan du finne stoffet Bilbatterier akkumulatorer Fiskeredskap Ammunisjon Maling Mobildeksler Loddetinn Rød og gul keramikk Veker i stearinlys Gardinlodd metallbånd Smykker Krystallglass Innfatningen mellom glassbitene i blyglassvinuer Bygningsbeslag for eksempel rundt vinduer og i vindskier Leker blant annet fargeblyanter plastelina og malte leker at tre og metall Nøkler Interiørartikler for eksempel lysestaker Munnstykker til blåseinstrumenter Bly er forbudt i leker bensin elektriske og elektroniske produkter smykker og leketøy Enkelte blyforbindelser blykarbonater og blysulfater er forbudt i maling Stoffet er også forbudt i forbrukerprodukter som barn kan putte i munnen Det er forbudt å bruke blyhagl på skytebaner Det er også streng regulering på bruk av blyhagl til jakt Det er strenge grenser for bruk av blyforbindelser i såkalte matkontaktmaterialer for eksempel keramikkboller fat tallerkner og kopper Andre som skriver om dette Miljøstatus i Norge Universitetet i Oslo Andre farlige stoffer Her kan du finne informasjon om andre stoffer du kan være oppmerksom på i tillegg til verstingstoffene Her kan du også lese om stoffer som vi ofte får spørsmål om fra vanlige

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/farlige-stoffer/?50&PageID=50 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ErDetFarlig - Farlige stoffer
  Vis alle verstingstoffene Bromerte flammehemmere Se etter i ingredienslisten De fleste produkter som inneholder bromerte flammehemmere har ikke ingrediensliste Dersom produktet har ingrediensliste kan du se etter Pentabromdifenyleter penta BDE Oktabromdifenyleter okta BDE Dekabromdifenyleter deka BDE Polybromerte difenyletere PBDE samlebetegnelse for penta okta og deka BDE Heksabromsyklododekan HBCDD Tetrabrombisfenol A TBBPA Hvorfor er det farlig Enkelte bromerte flammehemmere er akutt giftige for livet i vann og flere av stoffene brytes svært sakte ned i naturen Stoffene kan lagres og hope seg opp i mennesker og dyr Noen av de bromerte flammehemmerne kan føre til leverskade og noen kan være hormonforstyrrende fruktbarhetsreduserende fosterskadelige og kan gi skader på nervesystemet Vi vet fortsatt ikke nok om stoffenes langtidseffekter Hvorfor brukes stoffene Bromerte flammehemmere er fellesbetegnelsen på en rekke stoffer som tilsettes ulike produkter for å gjøre dem mindre brennbare Hvor kan du finne stoffene Elektriske og elektroniske produkter for eksempel i kretskort og plastmaterialer Isolasjonsmaterialer av plast polystyren Tekstiler for eksempel i arbeidstøy for profesjonelle madrasser møbler sengetøy på institusjoner og i transportmidler De siste årene er det innført forbud mot produkter som inneholder de bromerte flammehemmerne penta okta og deka BDE og dessuten HBCDD Transportmidler er unntatt fra forbudet mot deka BDE Andre som skriver om dette Miljøstatus i Norge Andre farlige stoffer Her kan du finne informasjon om andre stoffer du kan være oppmerksom på i tillegg til verstingstoffene Her kan du også lese om stoffer som vi ofte får spørsmål om fra vanlige forbrukere Les mer om disse stoffene Stoffer som er regulert gjennom lovverket Myndighetene regulerer mange farlige stoffer gjennom lovverket Mange av reglene er felles for alle de europeiske landene mens andre gjelder bare i Norge Stoffene er forbudt på de bruksområdene der de har vist seg å være spesielt farlige Det finnes lovverk som gjelder generelt

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/farlige-stoffer/?59&PageID=59 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ErDetFarlig - Farlige stoffer
  stoffer Se etter i ingredienslisten De fleste produkter som inneholder DEHP har ikke ingrediensliste Dersom produktet har ingrediensliste kan du se etter Phthalate Di 2 ethylhexyl phthalate Di 2 etylheksyl ftalat Dietylheksylftalat DEHP Hvorfor er det farlig Ftalater i myk PVC og andre plastprodukter er ikke kjemisk bundet Dette betyr at stoffene kan lekke ut til omgivelsene fra produkter mens de er i bruk eller etter at de er kastet Man antar at mat er den viktigste kilden til eksponering spesielt for voksne Stoffet er også påvist i morsmelk og morsmelkerstatning For barna kan dessuten plastleker med høyt innhold av enkelte ftalater være en kilde til eksponering DEHP kan skade evnen til å få barn og føre til skader på fosteret Det forskes på om det er en sammenheng mellom eksponering for ftalater i husstøv og astma allergi Hvorfor brukes stoffet Ftalater brukes hovedsakelig som mykgjørere i plast og finnes i mange produkter vi bruker til daglig Hvor kan du finne stoffet Plast primært PVC i for eksempel byggematerialer gulv og takbelegg elektriske og elektroniske produkter ledninger klær bager og leker Gummi i for eksempel sko Maling Lim DEHP er forbudt i leker for barn opp til 14 år og småbarnsprodukter opp til tre år Andre som skriver om dette Miljøstatus i Norge Mattilsynet faktaark om ftalater i kosmetikk Les mer Andre ftalater enn DEHP Andre farlige stoffer Her kan du finne informasjon om andre stoffer du kan være oppmerksom på i tillegg til verstingstoffene Her kan du også lese om stoffer som vi ofte får spørsmål om fra vanlige forbrukere Les mer om disse stoffene Stoffer som er regulert gjennom lovverket Myndighetene regulerer mange farlige stoffer gjennom lovverket Mange av reglene er felles for alle de europeiske landene mens andre gjelder bare i Norge Stoffene er forbudt på de

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/farlige-stoffer/?60&PageID=60 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ErDetFarlig - Farlige stoffer
  og kadmiumforbindelser er både akutt og kronisk giftige for mennesker og dyr De fleste kadmiumforbindelsene er kreftfremkallende Kadmium kan hope seg opp og lagres i fisk og dyr Når kadmium først er tatt opp i kroppen tar det svært lang tid før kroppen skiller det ut Små mengder kan skade leveren lungene nyrene og skjelettet Kadmium kan også skade evnen til å få barn og føre til skader på fosteret Hvorfor brukes stoffene Kadmium har vært benyttet som fargepigment i plast og maling og til å stabilisere plast Det er innført strengere grenseverdier for kadmium i mange typer plast til mange bruksområder Stoffet brukes i ulike metall legeringer blant annet i loddemetall og kan tilsettes i små mengder for å øke den mekaniske styrken på andre metaller for eksempel kobber Kadmium kan også brukes som rustbeskyttende belegg på jern og stål kadmiering Hvor kan du finne stoffet Batterier primært oppladbare NiCd batterier Smykker bijouteri Plastprodukter som leker og emballasje Keramiske produkter Kunstnerfarger Maling med høyt sinkinnhold Kobberholdig bunnstoff Kunstgjødsel Farget glass Det har lenge vært streng regulering av kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske og elektroniske produkter leker og mange typer plast og maling Det er innført en strengere grenseverdi for kadmium i mange typer plast til mange bruksområder som gjelder uavhengig av hvilken funksjon stoffet har i produktene Kadmium er forbudt i blant annet metalldelen av smykker og loddepinner Det er satt strenge grenser for innhold av stoffet i produkter som er i kontakt med mat og i gjødsel Andre som skriver om dette Miljøstatus i Norge Universitetet i Oslo Andre farlige stoffer Her kan du finne informasjon om andre stoffer du kan være oppmerksom på i tillegg til verstingstoffene Her kan du også lese om stoffer som vi ofte får spørsmål om fra vanlige forbrukere Les mer om disse

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/farlige-stoffer/?767&PageID=767 (2016-01-04)
  Open archived version from archive