archive-no.com » NO » E » ERDETFARLIG.NO

Total: 544

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ErDetFarlig - Farlige stoffer
  ingrediensliste Dersom produktet har ingrediensliste kan du se etter Chlorinated paraffins Klorerte alkaner C10 13 Kortekjedete klorparafiner Short chain chlorinated paraffins SCCP Klorerte alkaner C14 17 Mellomkjedete klorparafiner Medium chain chlorinated paraffins MCCP Hvorfor er det farlig Klorparafiner brytes langsomt ned i miljøet og kan hope seg opp i mennesker og dyr Stoffene kan fraktes over store geografiske avstander og spres til områder som ligger langt fra utslippskildene De er blant annet funnet på sjøbunnen i Barentshavet og i luft på Svalbard Klorparafiner er også funnet flere steder i næringskjeden blant annet i fisk fugl og morsmelk og konsentrasjonen av stoffene øker oppover i næringskjeden Klorparafiner kan overføres til barn via morsmelk Studier har vist av stoffene kan føre til nedsatt vekst forsinket utvikling og ha effekter på hukommelse og læring det vil si effekter på utvikling av hjernen Kortkjedete klorparafiner er muligens også kreftfremkallende Stoffene er svært giftige for livet i vann Hvorfor brukes stoffene Klorparafiner brukes blant annet som bindemiddel i PVC plast som flammehemmere i plast gummi og tekstiler og som mykgjørere i plast gummi og maling Hvor kan du finne stoffene Isolasjonsmaterialer Plast primært PVC Fugeskum tette og fugemasser Vinduer og ytterdører Tapet Maling Tekstiler Bildekk Kortkjedete klorparafiner SCCP er forbudt i alle typer produkter Mellomkjedete klorparafiner MCCP er også i søkelyset til flere myndigheter og reguleringer av MCCP kan bli aktuelt på sikt Andre som skriver om dette Miljøstatus i Norge Andre farlige stoffer Her kan du finne informasjon om andre stoffer du kan være oppmerksom på i tillegg til verstingstoffene Her kan du også lese om stoffer som vi ofte får spørsmål om fra vanlige forbrukere Les mer om disse stoffene Stoffer som er regulert gjennom lovverket Myndighetene regulerer mange farlige stoffer gjennom lovverket Mange av reglene er felles for alle de europeiske landene

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/farlige-stoffer/?151&PageID=151 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • ErDetFarlig - Farlige stoffer
  De farligste kromforbindelsene kalles seksverdige kromforbindelser krom VI Disse er kreft og allergifremkallende og meget giftige for livet i vann Enkelte forbindelser kan også skade arvestoffene og dessuten skade evnen til å få barn Krom i ren form har ikke betydning for menneskekroppen mens treverdig krom krom III blir betraktet som et viktig stoff for insulin og sukkerbalansen for mennesker Hvorfor brukes stoffene Kromforbindelser brukes for å hindre nedbryting av trevirke og for å hindre rust på metall Det brukes også som pigment og rustbeskyttelsesmiddel i maling Krom brukes for å skape en blank overflate på produkter av metall og dessuten i produksjon av grønnfarget glass Garvet lær er i enkelte tilfeller tilsatt treverdig krom for å øke lærets motstandsdyktighet for mekanisk påvirkning og varme Det kan dannes seksverdige kromforbindelser i læret ved oksidering av treverdig krom Hvor kan du finne stoffet Skinn og lær Sement Ull Maling Tetningsmidler for eksempel fugemasse Veksthemmende midler for eksempel treimpregneringsmidler Farget glassemballasje Emaljer og lignende Det er nå forbudt å bruke krom og arsen i nytt trykkimpregnert trevirke unntatt for enkelte bruksområder innenfor næringsvirksomhet Men krom vil fortsette å lekke ut fra gammelt CCA impregnert trevirke som fortsatt er i bruk i flere år framover EU har vedtatt et forbud mot seksverdig krom i lær som kan komme i kontakt med hud Dette forbudet er også tatt inn i norsk regelverk OBS CCA impregnert trevirke er klassifisert som farlig avfall og skal leveres til mottak for farlig avfall CCA impregnert trevirke må ikke brennes fordi materialene utvikler svært giftig røyk støv og aske Andre som skriver om dette Miljøstatus i Norge Universitetet i Oslo Andre farlige stoffer Her kan du finne informasjon om andre stoffer du kan være oppmerksom på i tillegg til verstingstoffene Her kan du også lese om stoffer som vi

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/farlige-stoffer/?63&PageID=63 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ErDetFarlig - Farlige stoffer
  tillegg skal de være merket med overkrysset avfallsbeholder som betyr at de ikke skal kastes i restavfallet Hvorfor er det farlig Kvikksølv kan hope seg opp i dyr og mennesker Det kan føre til skader på nervesystemet og nyrene Høye nivåer i morens blod kan gi fosterskader Kvikksølv kan dessuten gi kontaktallergi De organiske kvikksølvforbindelsene er giftigst Kvikksølvforgiftning kan også oppstå hvis man puster inn kvikksølvdamp Hvorfor brukes stoffene Kvikksølv skiller seg fra andre metaller på flere måter Stoffet er flytende ved romtemperatur noe som blant annet har gjort det egnet til bruk i termometre Legeringer med andre metaller kalles amalgam og er blant annet brukt til tannfyllinger I sparepærer og lysstoffrør bidrar kvikksølvet til at den elektriske energien blir til lysenergi Hvor kan du finne stoffet Lysstoffrør Sparepærer Knappcellebatterier Termometre Barometre I Norge er det et generelt forbud mot kvikksølv i produkter i konsentrasjoner over 0 001 vektprosent Det er egne grenseverdier for elektriske og elektroniske produkter emballasje batterier og komponenter i kjøretøy Kvikksølv febertermometre ble forbudt i Norge allerede i 1998 I Norge ble tannfyllingsmaterialer med kvikksølv gradvis erstattet av andre materialer siden begynnelsen av 1990 tallet og er nå helt forbudt OBS Er du uheldig å knuse for eksempel et lysstoffrør en sparepære et termometer eller et barometer som inneholder kvikksølv er det viktig at du lufter godt ut og samler opp alle rester Produkter med kvikksølv er farlig avfall og skal leveres til kommunale miljøstasjoner Andre som skriver om dette Miljøstatus i Norge Universitetet i Oslo Helsedirektoratet Folkehelseinstituttet Andre farlige stoffer Her kan du finne informasjon om andre stoffer du kan være oppmerksom på i tillegg til verstingstoffene Her kan du også lese om stoffer som vi ofte får spørsmål om fra vanlige forbrukere Les mer om disse stoffene Stoffer som er regulert gjennom lovverket Myndighetene

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/farlige-stoffer/?154&PageID=154 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ErDetFarlig - Farlige stoffer
  Oktylfenol Octylphenol Nonylfenol Nonylphenol Oktylfenoletoksilat Octylphenol ethoxylate OPE Nonylfenoletoksilat Nonylphenol ethoxylate NPE Poly oxy 1 2 ethanediyl a nonylphenyl w hydroxy Fenol 4 nonyl forgrenet Hvorfor er det farlig Det er hovedsakelig nonylfenoletoksilater og oktylfenoletoksilater som brukes i forbrukerprodukter Disse stoffene omdannes forholdsvis lett til nonylfenoler og oktylfenoler Nonylfenoler og oktylfenoler brytes sakte ned i naturen og kan hope seg opp i dyr og mennesker I tillegg er stoffene meget giftige for livet i vann Stoffene har hormonforstyrrende effekter på fisk Det er også mulig at nonylfenoler reduserer evnen til å få barn og fører til skader på fosteret hos mennesker Nonylfenoler er dessuten etsende og farlig ved svelging Hvorfor brukes stoffene Stoffene har allsidige tekniske egenskaper og har derfor vært brukt i mange ulike produkter N onylfenol og oktylfenoletoksilater brukes blant annet for å bryte ned vannets overflatespenning så såpe eller kjemikalier lettere kan blande seg med vannet og som fettløsende stoffer i vaskemidler Stoffene brukes blant annet i vaske og innfargingsprosesser for klær og andre tekstiler Hvor kan du finne stoffene Maling beis og lakk Lim Tekstiler importerte Byggevarer og innredning Nonylfenoler oktylfenoler og deres etoksilater er forbudt i en rekke produkter inkludert kosmetikk Stoffene er per i dag ikke forbudt i maling og lakk smøreoljer og faste produkter som tekstiler og byggevarer I EU er det imidlertid foreslått et forbud mot nonylfenol og nonylfenoletoksilater i tekstiler Andre som skriver om dette Miljøstatus i Norge Andre farlige stoffer Her kan du finne informasjon om andre stoffer du kan være oppmerksom på i tillegg til verstingstoffene Her kan du også lese om stoffer som vi ofte får spørsmål om fra vanlige forbrukere Les mer om disse stoffene Stoffer som er regulert gjennom lovverket Myndighetene regulerer mange farlige stoffer gjennom lovverket Mange av reglene er felles for alle de europeiske

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/farlige-stoffer/?36&PageID=36 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ErDetFarlig - Farlige stoffer
  av dem kan hope seg opp og lagres i mennesker og dyr I tillegg øker konsentrasjonen av stoffene jo høyere opp i næringskjeden man kommer C9 C14 PFCA er blant annet funnet i polartorsk polarmåke sel reinsdyr og isbjørn Stoffene kan være giftige for livet i vann gi fosterskader skade evnen til å få barn og noen av dem er sannsynligvis også kreftfremkallende PFOS PFOA og C9 C14 PFCA regnes for å være blant de verste stoffene i denne stoffgruppen For PFOA er det muligens en sammenheng mellom konsentrasjoner i blodet og redusert fødselsvekt økt kolesterol sykdommen ulcerøs kolitt og stoffskiftesykdommer Hvorfor brukes stoffene Per og polyfluorerte stoffer har unike vann og fettavstøtende egenskaper Derfor brukes de blant annet i impregneringsmidler for å gjøre produkter vanntette og smussavstøtende og dessuten i enkelte typer slipp belegg i kjeler og stekepanner Normal bruk av slike kjeler og stekepanner fører ikke til helsefare PFOS ble tidligere brukt i brannskum til slukking av fett og oljebranner Stoffet bidrar til at brannskummet danner en kvelende hinne over det brennende materialet PFOS ble forbudt i brannskum i 2007 Hvor kan du finne stoffene Impregneringsmidler til tekstiler Tekstiler allværstøy parkdresser sko tepper og duker Utendørstekstiler utemøbler og markiser Maling og lakk Bonevoks og polish Slipp belegg for eksempel i kjeler stekepanner og kakeformer Glansemiddel til oppvaskmaskin Matemballasje Mat og bakepapir Gjenbruksunderlag til steking og baking Tanntråd Brannskum Skismøring Sykkelsmøring Elektronikk PFOS er strengt regulert i de fleste typer produkter Det er innført nasjonalt forbud mot innhold av PFOA i tekstiler og andre forbrukerprodukter som selges i Norge Virksomhetene får anledning til å selge ut varer som per 1 juni 2014 var på lager og i butikkene Overgangsordningen varer frem 1 januar 2018 Miljødirektoratet samarbeider med tyske myndigheter om et forslag til restriksjoner i bruken av PFOA for

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/farlige-stoffer/?153&PageID=153 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ErDetFarlig - Farlige stoffer
  Cyclomethicone D4 Cyclotetrasiloxane Tetracyclomethicone Oktametylsyklotetrasiloksan D5 Cyclopentasiloxane Pentacyclomethicone Dekametylsyklopentasiloksan Hvorfor er det farlig Bruken av stoffene i produkter er utstrakt noe som fører til at de slippes ut i miljøet i store mengder D4 og D5 brytes langsomt ned i naturen kan hope seg opp i levende organismer og finnes i mange deler av miljøet i relativt høye konsentrasjoner blant annet i torsk fra indre Oslofjord og ørret fra Mjøsa og Randsfjorden D4 kan skade evnen til å få barn Vi vet imidlertid fortsatt ikke nok om stoffenes langtidseffekter i miljøet Mattilsynet anser at sykliske siloksaner som D4 og D5 i mat ikke utgjør noen trussel for helsa per i dag EUs vitenskapskomité på kosmetikk har konkludert med at bruken på hud det vil si i kosmetikk er helsemessig trygg Hvorfor brukes stoffet D4 og D5 har egenskaper som påvirker konsistensen i produkter som sjampo kremer og lignende slik at det blir enklere å smøre dem ut bruke dem Stoffene brukes også til å forlenge levetiden på maling som utsettes for vind og vær D4 har blant annet vannavstøtende egenskaper Hvor kan du finne stoffet Kosmetikk og pleieprodukter blant annet solkrem Vaske og rengjøringsmidler Bilpleiemidler Impregneringsmidler Fugemasser Maling og lakk Isolasjonsmaterialer I EU foreslås det nå et forbud mot stoffene i høyere nivåer enn 0 1 prosent i personlige pleieprodukter som vaskes av ved vanlig bruk Andre som skriver om dette Miljøstatus i Norge Miljødirektoratet Siloksaner hoper seg opp i norsk fisk Les mer Andre siloksaner enn D4 og D5 Andre farlige stoffer Her kan du finne informasjon om andre stoffer du kan være oppmerksom på i tillegg til verstingstoffene Her kan du også lese om stoffer som vi ofte får spørsmål om fra vanlige forbrukere Les mer om disse stoffene Stoffer som er regulert gjennom lovverket Myndighetene regulerer mange

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/farlige-stoffer/?66&PageID=66 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ErDetFarlig - Farlige stoffer
  Vis alle verstingstoffene TCEP Tris 2 kloretyl fosfat TCEP hører til en gruppe organofosfater Se etter i ingredienslisten Mange produkter som inneholder TCEP har ikke ingrediensliste Dersom produktet har ingrediensliste kan du se etter TCEP Tris 2 kloretyl fosfat Tris beta chloroethyl phosphate Tris 2 chloroethyl orthophosphate Ethanol 2 chloro phosphate 3 1 AURORA KA 1645 Phophoric acid tris 2 chloroethyl ester Trichloroethyl phosphate Tri 2 chloroethyl phosphate Tris 2 chloroethyl phosphate Hvorfor er det farlig TCEP kan skade evnen til å få barn og er dessuten giftig for livet i vann Norske målinger viser at stoffet finnes igjen i miljøet blant annet i fugler og blåskjell Det brytes svært sakte ned i naturen Hvorfor brukes stoffet Fosfororganiske flammehemmere er fellesbetegnelsen på en rekke stoffer som tilsettes ulike produkter for å gjøre dem mindre brennbare TCEP brukes blant annet som erstatning for bromerte flammehemmere Stoffet kan også brukes som mykner i enkelte plastmaterialer Hvor kan du finne stoffet Tekstiler Plastmaterialer Plastleker Lim Gulvpoleringsmidler Smøremidler Hydrauliske oljer Skumdempende midler De siste årene har regelverket for bruk av TCEP i produkter blitt kraftig skjerpet Bedrifter som vil bruke TCEP i EU EØS etter 21 august 2015 må søke EUs kjemikaliebyrå ECHA om godkjenning Andre som skriver om dette Miljøstatus i Norge Andre farlige stoffer Her kan du finne informasjon om andre stoffer du kan være oppmerksom på i tillegg til verstingstoffene Her kan du også lese om stoffer som vi ofte får spørsmål om fra vanlige forbrukere Les mer om disse stoffene Stoffer som er regulert gjennom lovverket Myndighetene regulerer mange farlige stoffer gjennom lovverket Mange av reglene er felles for alle de europeiske landene mens andre gjelder bare i Norge Stoffene er forbudt på de bruksområdene der de har vist seg å være spesielt farlige Det finnes lovverk som gjelder generelt

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/farlige-stoffer/?805&PageID=805 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ErDetFarlig - Farlige stoffer
  Se etter i ingredienslisten Ikke alle produkter som inneholder triklosan har ingrediensliste Dersom produktet har ingrediensliste kan du se etter Triklosan Triclosan Produkter som inneholder triklosan blir gjerne markedsført med at de har lukt og bakteriehemmende egenskaper De kan være merket med ord som antibakteriell bakteriehemmende bakteriedrepende luktfritt antiodør odørkontroll skinnodoor freshguard sanitized eller lignende Hvorfor er det farlig Triklosan er svært giftig for livet i vann Det er mulig at bruk av stoffet kan føre til at bakterier blir resistente mot antibiotika Det kan for eksempel innebære at vanlige infeksjoner som vi i dag kan behandle med antibiotika kan være farlige fordi antibiotikaen ikke lenger virker Hvorfor brukes stoffet Triklosan har bakteriedrepende egenskaper og brukes gjerne for å hindre bakterieutvikling og vond lukt antiodør Hvor kan du finne stoffet Kosmetiske produkter blant annet tannkrem deodoranter og hånd dusjsåpe Tekstiler blant annet i treningsklær Sko og såler Dyrepleieprodukter Plast og matkontaktmaterialer Det går mot et forbud mot å bruke triklosan som antiodørmiddel i tekstiler og sko produsert i Europa Tekstiler og sko importert fra land utenfor Europa vil på sikt trolig også omfattes av forbudet Triklosan er kun tillatt brukt i et begrenset antall kosmetikkprodukter tannkrem håndsåpe dusjsåpe deodoranter annet enn spray ansiktspudder dekkstifter enkelte negleprodukter og munnskyllevann All annet bruk av triklosan i kosmetiske produkter er forbudt Andre farlige stoffer Her kan du finne informasjon om andre stoffer du kan være oppmerksom på i tillegg til verstingstoffene Her kan du også lese om stoffer som vi ofte får spørsmål om fra vanlige forbrukere Les mer om disse stoffene Stoffer som er regulert gjennom lovverket Myndighetene regulerer mange farlige stoffer gjennom lovverket Mange av reglene er felles for alle de europeiske landene mens andre gjelder bare i Norge Stoffene er forbudt på de bruksområdene der de har vist seg å

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/farlige-stoffer/?67&PageID=67 (2016-01-04)
  Open archived version from archive •