archive-no.com » NO » E » ERDETFARLIG.NO

Total: 544

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ErDetFarlig - Farlige stoffer
  primært oppladbare NiCd batterier Smykker bijouteri Plastprodukter som leker og emballasje Keramiske produkter Kunstnerfarger Maling med høyt sinkinnhold Kobberholdig bunnstoff Kunstgjødsel Farget glass Det har lenge vært streng regulering av kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske og elektroniske produkter leker og mange typer plast og maling Det er innført en strengere grenseverdi for kadmium i mange typer plast til mange bruksområder som gjelder uavhengig av hvilken funksjon stoffet har i produktene Kadmium er forbudt i blant annet metalldelen av smykker og loddepinner Det er satt strenge grenser for innhold av stoffet i produkter som er i kontakt med mat og i gjødsel Andre som skriver om dette Miljøstatus i Norge Universitetet i Oslo Klorparafiner Skriv ut Del innhold Fellesbetegnelse på en gruppe stoffer som inneholder større eller mindre mengder klor Se etter i ingredienslisten De fleste produkter som inneholder klorparafiner har ikke ingrediensliste Dersom produktet har ingrediensliste kan du se etter Chlorinated paraffins Klorerte alkaner C10 13 Kortekjedete klorparafiner Short chain chlorinated paraffins SCCP Klorerte alkaner C14 17 Mellomkjedete klorparafiner Medium chain chlorinated paraffins MCCP Hvorfor er det farlig Klorparafiner brytes langsomt ned i miljøet og kan hope seg opp i mennesker og dyr Stoffene kan fraktes over store geografiske avstander og spres til områder som ligger langt fra utslippskildene De er blant annet funnet på sjøbunnen i Barentshavet og i luft på Svalbard Klorparafiner er også funnet flere steder i næringskjeden blant annet i fisk fugl og morsmelk og konsentrasjonen av stoffene øker oppover i næringskjeden Klorparafiner kan overføres til barn via morsmelk Studier har vist av stoffene kan føre til nedsatt vekst forsinket utvikling og ha effekter på hukommelse og læring det vil si effekter på utvikling av hjernen Kortkjedete klorparafiner er muligens også kreftfremkallende Stoffene er svært giftige for livet i vann Hvorfor brukes stoffene Klorparafiner brukes blant annet som bindemiddel i PVC plast som flammehemmere i plast gummi og tekstiler og som mykgjørere i plast gummi og maling Hvor kan du finne stoffene Isolasjonsmaterialer Plast primært PVC Fugeskum tette og fugemasser Vinduer og ytterdører Tapet Maling Tekstiler Bildekk Kortkjedete klorparafiner SCCP er forbudt i alle typer produkter Mellomkjedete klorparafiner MCCP er også i søkelyset til flere myndigheter og reguleringer av MCCP kan bli aktuelt på sikt Andre som skriver om dette Miljøstatus i Norge Krom Skriv ut Del innhold Grunnstoff som inngår i mange forskjellige kjemiske forbindelser Se etter i ingredienslisten De fleste produkter som inneholder krom har ikke ingrediensliste Dersom produktet har ingrediensliste kan du se etter Ammoniumdikromat Kaliumkromat Kromtrioksid Dikromtrioksid Blysulfokromatgul C I Pigment Yellow 34 Blysulfomolybdatkromat C I Pigment Red 104 Natriumkromat Natriumdikromat Strontiumkromat Bariumkromat Blykromat Kromsyrer Krom VI seksverdig krom Hvorfor er det farlig De farligste kromforbindelsene kalles seksverdige kromforbindelser krom VI Disse er kreft og allergifremkallende og meget giftige for livet i vann Enkelte forbindelser kan også skade arvestoffene og dessuten skade evnen til å få barn Krom i ren form har ikke betydning for menneskekroppen mens treverdig krom krom III blir betraktet som et viktig stoff for insulin og sukkerbalansen for mennesker Hvorfor brukes stoffene Kromforbindelser brukes for å hindre nedbryting av trevirke og for å hindre rust på metall Det brukes også som pigment og rustbeskyttelsesmiddel i maling Krom brukes for å skape en blank overflate på produkter av metall og dessuten i produksjon av grønnfarget glass Garvet lær er i enkelte tilfeller tilsatt treverdig krom for å øke lærets motstandsdyktighet for mekanisk påvirkning og varme Det kan dannes seksverdige kromforbindelser i læret ved oksidering av treverdig krom Hvor kan du finne stoffet Skinn og lær Sement Ull Maling Tetningsmidler for eksempel fugemasse Veksthemmende midler for eksempel treimpregneringsmidler Farget glassemballasje Emaljer og lignende Det er nå forbudt å bruke krom og arsen i nytt trykkimpregnert trevirke unntatt for enkelte bruksområder innenfor næringsvirksomhet Men krom vil fortsette å lekke ut fra gammelt CCA impregnert trevirke som fortsatt er i bruk i flere år framover EU har vedtatt et forbud mot seksverdig krom i lær som kan komme i kontakt med hud Dette forbudet er også tatt inn i norsk regelverk OBS CCA impregnert trevirke er klassifisert som farlig avfall og skal leveres til mottak for farlig avfall CCA impregnert trevirke må ikke brennes fordi materialene utvikler svært giftig røyk støv og aske Andre som skriver om dette Miljøstatus i Norge Universitetet i Oslo Kvikksølv Skriv ut Del innhold Grunnstoff som inngår i både uorganiske og organiske kjemiske forbindelser Se etter i ingredienslisten De fleste forbrukerproduktene som inneholder kvikksølv har ikke ingrediensliste Andre navn på kvikksølv er Hg Mercury Batterier som inneholder kvikksølv skal være merket med Hg I tillegg skal de være merket med overkrysset avfallsbeholder som betyr at de ikke skal kastes i restavfallet Hvorfor er det farlig Kvikksølv kan hope seg opp i dyr og mennesker Det kan føre til skader på nervesystemet og nyrene Høye nivåer i morens blod kan gi fosterskader Kvikksølv kan dessuten gi kontaktallergi De organiske kvikksølvforbindelsene er giftigst Kvikksølvforgiftning kan også oppstå hvis man puster inn kvikksølvdamp Hvorfor brukes stoffene Kvikksølv skiller seg fra andre metaller på flere måter Stoffet er flytende ved romtemperatur noe som blant annet har gjort det egnet til bruk i termometre Legeringer med andre metaller kalles amalgam og er blant annet brukt til tannfyllinger I sparepærer og lysstoffrør bidrar kvikksølvet til at den elektriske energien blir til lysenergi Hvor kan du finne stoffet Lysstoffrør Sparepærer Knappcellebatterier Termometre Barometre I Norge er det et generelt forbud mot kvikksølv i produkter i konsentrasjoner over 0 001 vektprosent Det er egne grenseverdier for elektriske og elektroniske produkter emballasje batterier og komponenter i kjøretøy Kvikksølv febertermometre ble forbudt i Norge allerede i 1998 I Norge ble tannfyllingsmaterialer med kvikksølv gradvis erstattet av andre materialer siden begynnelsen av 1990 tallet og er nå helt forbudt OBS Er du uheldig å knuse for eksempel et lysstoffrør en sparepære et termometer eller et barometer som inneholder kvikksølv er det viktig at du lufter godt ut og samler opp alle rester Produkter med kvikksølv er farlig avfall og skal leveres til kommunale miljøstasjoner Andre som skriver om

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/farlige-stoffer/?PageID=0 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • ErDetFarlig - Andre farlige stoffer – alfabetisk
  kosmetikk SCCNFP Komiteen konkluderte med at bruken av DEP i kosmetiske produkter er trygg Les mer om verstingstoffet DEHP Hydrokinon Hydrokinon er et stoff som av og til brukes i hudblekemidler men som det ikke er tillatt å bruke i medisinske produkter og kosmetikk med unntak av falske negler verken i Norge eller EU Stoffet finnes også i enkelte fotokjemikalier Hydrokinon kan føre til allergi ved hudkontakt og det er muligens kreftfremkallende og skadelig for arvestoffet Det er også svært giftig for livet i vann I ren form kan det gi alvorlige øyeskader og det er farlig ved svelging Isocyanater Isocyanater finnes i produkter som inneholder polyuretan Isocyanater blir også brukt i lim maling beis lakk sparkel fugemasse fugeskum stopping i møbler og madrasser laget av skumplast polyuretan PUR Når polyuretan varmes opp frigjøres isocyanater noen eksempler difenylmetandiisocyanat MDI toluendiisocyanat TDI heksametylendiisocyanat HDI isoforondiisocyanat IPDI Man kan også eksponeres for disse stoffene når man bruker produkter som inneholder dem Isocyanater kan gi allergi ved hudkontakt for eksempel eksem og når man puster dem inn i verste fall astma Når polyuretan brenner dannes det røyk som foruten isocyanater inneholder blåsyre og kullos som kan føre til hjerneskader bevisstløshet og død Kontroller om noen av de produktene du kommer i kontakt med inneholder isocyanater eller polyuretan Kjemiske produkter som inneholder isocyanater skal alltid uavhengig av mengde isocyanat og om produktet er faremerket være merket med Inneholder isocyanater Se informasjon fra produsenten Ta forholdsregler slik at du unngår å puste inn damp eller røyk fra disse produktene sørg for god utlufting og bruk beskyttelse Hvis du må bruke et produkt som inneholder polyuretan unngå å varme opp materialet til over 150 ºC Madrasser av skumplast bør luftes godt før de tas i bruk spesielt madrasser til små barn Isotiazolinoner Isotiazolinoner er en fellesbetegnelse for en gruppe stoffer som brukes som konserveringsmidler i vannholdige produkter for å hindre vekst av for eksempel bakterier og sopp Stoffet finnes i en rekke vanlige forbrukerprodukter som kosmetikk hårpleieprodukter rengjørings og vaskemidler maling lim lakk sparkel fugemasser og leketøy Stoffene kan framkalle allergi og være skadelige for livet i vann Gruppen inkluderer stoffene Methylisothiazolinon MI MIT Methylchloroisothiazolinon MCI CMI CMIT Benzisothiazolinon BI BIT Octylisothiazolinon OI OIT Dichlorooctylisothiazolinon DCOI DCOIT Isotiazolinoner selges blant annet under handelsnavnet kathon Metylisotiazolinon MI eller MIT er et mye omtalt stoff i denne stoffgruppen MI kan gi kraftige allergiske reaksjoner og de siste årene er det rapportert om stadig flere som har utviklet allergi mot stoffet EU har foreslått at MI skal reguleres i solkrem og annen kosmetikk Reguleringen vil bli todelt 1 I produkter som ikke vaskes av såkalt leave on som for eksempel solkremer vil det bli forbudt å bruke MI 2 I produkter som vaskes av og ikke blir værende på huden såkalt rinse off som for eksempel hårsjampo vil den tillatte maksimale konsentrasjonen av MI bli redusert fra 0 01 prosent til 0 0015 prosent Les mer om metylisotiazolinon MI i kosmetikk Mattilsynet Rapport om MI i forbrukerprodukter Miljøstyrelsen i Danmark Kationiske tensider De tre kationiske tensidene DODMAC også kalt DSDMAC DTDMAC og DHTDMAC står på myndighetenes prioritetsliste Forbruket av DSDMAC DTDMAC og DHTDMAC har blitt sterkt redusert de siste årene DTDMAC er den mest brukte av disse tre tensidene Stoffene brytes langsomt ned i miljøet og er giftige for livet i vann Tensider har vært brukt som myknere i tøyskyllemidler hårbalsam bilvoks båtsparkel og gulvvoks Tøymyknere var opprinnelig det største bruksområdet Bruken etter 1995 omfatter i hovedsak bilpleiemidler men også noen rengjørings og skyllemidler Les mer på Miljøstatus i Norge Klor og hypokloritter Kroppen trenger klorforbindelser i ørsmå mengder Vi får tilført klor via maten vi spiser for eksempel fra natriumklorid som er den kjemiske betegnelsen på vanlig bordsalt Det finnes også mange forbindelser med klor som er farlige for helsa og miljøet for eksempel DDT PCB og KFK HKFK gasser Ren klorgass er akutt giftig Fordi ren klor og enkelte klorforbindelser er giftig for livet i vann brukes det til desinfeksjon av drikkevann og bassenger i små kontrollerte mengder En type klorforbindelser som kalles hypokloritter er også effektive desinfeksjonsmidler Dersom en blander rengjøringsmidler som inneholder hypokloritter for eksempel Klorin med andre vaskemidler for eksempel Salmiakk kan det dannes helseskadelige gasser som den irriterende gassen kloramin Ta straks kontakt med Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 eller lege sykehus hvis noen har vært utsatt for slike gasser Ifølge Giftinformasjonen i Danmark er klor et av de enkeltstoffene i hjemmet som hvert år gir flest forgiftninger i danske hjem Klorforbindelser kan brukes til rengjøring av bad og kjøkken i spesielle situsjoner for eksempel når en i familien har en smittsom sykdom som omgangssyke Norovirus som gir omgangssyke fjernes for eksempel ikke fra overflater med vanlig vask og en klut med vaskemiddel kan bidra til å spre smitten Bruk av klor etter vanlig vask kan imidlertid fjerne Norovirus I utlandet der man har Salmonella på råvarer som for eksempel egg og kylling anbefales desinfeksjon av overflater etter tilberedning I Norge er det nok med en vanlig såpevask Unngå vaskemidler eller andre desinfeksjonsmidler som inneholder klor dersom du ikke er utsatt for smittefare for eksempel ved omgangssyke eller lignende Et annet kjent bruksområde for klor er som blekemiddel Klorforbindelser brukes blant annet til bleking og gjenvinning av papir Les mer hos Universitetet i Oslo Klorfluorkarboner KFK og hydroklorfluorkarboner HKFK KFK og HKFK er gasser som bryter ned ozonlaget KFK ble erstattet av HKFK fordi det har en lavere ozonreduserende evne enn KFK Gassene er blant annet brukt i kjøleskap kjøleanlegg og i isolasjonsskum Det er nå helt forbudt å bruke disse stoffene til kuldeformål og isolasjonsskum men de kan finnes i gamle produkter som fortsatt er i bruk Produkter som inneholder KFK eller HKFK skal leveres som farlig avfall til godkjent mottak Les mer om KFK på Miljøstatus i Norge Les mer om HKHK på Miljøstatus i Norge Kobber Kobber er et nødvendig sporstoff for alle organismer og finnes naturlig i jord ferskvann og havet Kobber er imidlertid meget giftig for livet i vann når det blir for mye av det Det er store forskjeller i hvordan ulike arter reagerer på stoffet og giftigheten er høyest i næringsfattige ferskvann Det kan hope seg opp i enkelte organismer i vann dersom de blir utsatt for store doser men kobber hoper seg ikke opp i næringskjeden og det er lite giftig for mennesker Kobberholdige impregneringsmidler brukes for å redusere vekst av planter alger og dyr på båter og oppdrettsnøter Kobber har også erstattet bruk av arsen krom og kreosot til treimpregnering for å hindre råte I tillegg brukes kobber i en rekke andre produkter for eksempel elektronikk strømledninger og kabler og vannrør Les mer hos Universitetet i Oslo Kreosot Kreosot er en tjære som har vært brukt til impregnering av tre siden slutten av 1800 tallet Impregnering av jernbanesviller telefonstolper og annet værutsatt trevirke har tradisjonelt foregått med kreosot Kreosotimpregnert trevirke er svart eller brunt og det har en karakteristisk lukt Både lukten og fargen avtar over tid Kreosot inneholder både kreftfremkallende og sterkt irriterende stoffer Kreosot kan svette ut fra treverket når det er varmt for eksempel ved sterk sol Ved hudkontakt kan disse stoffene gi sterke allergiske reaksjoner Bruk av gamle jernbanesviller telefonstolper og annet trevirke som er impregnert med kreosot er forbudt på steder der stoffet lett kan komme i kontakt med huden Likevel finner man fortsatt slikt trevirke på lekeplasser i hager og i parker Les mer om PAH bestanddel i tjærestoff på Miljøstatus i Norge Spørsmål og svar om kreosot hos Miljødirektoratet Kvartære ammoniumforbindelser Kvartære ammoniumforbindelser er en fellesbetegnelse for en gruppe stoffer som brukes som konserveringsmidler og desinfeksjonsmiddel i produkter for å hindre vekst av for eksempel bakterier og sopp Stoffet kan finnes i en rekke vanlige forbrukerprodukter som kosmetikk hårpleieprodukter rengjørings og vaskemidler treimpregnering maling klær og i desinfeksjonsmidler til sår Gruppen inkluderer blant annet stoffene benzalkoniumklorid cetrimoniumklorid cetrimoniumbromid cetylpyridinklorid stearalkoniumklorid Noen av de kvartære ammoniumforbindelsene kan føre til at bakterier blir resistente mot stoffene i seg selv og muligens også mot antibiotika Det innebærer i praksis at stoffene eller antibiotikaen ikke lenger virker når du trenger dem Les om risikovurdering av kvartære ammoniumforbindelser hos Vitenskapkomiteen for mattrygghet Lateks Lateks kan gi allergi både reksjoner som kommer raskt og reaksjoner som kommer etter en stund Symptomene kan være kontakteksem elveblest nese og øyeplager astma og i alvorlige tilfeller allergisk sjokk Les mer hos Astma og allergiforbundet Lateks er et naturprodukt fra ekte gummitre Naturgummi kan utvinnes fra ca 500 forskjellige trær og planter men viktigst er gummitreet som gir en saft lateks med 25 40 prosent gummipartikler Lateks finnes blant annet i smokker plaster bildekk ballonger klær hansker og sexprodukter Løsemidler og flyktige organiske forbindelser VOC Løsemidler finnes ofte i forbrukerprodukter som lim maling lakk sparkel fugemasse og impregneringsmidler Stoffene kan gi svimmelhet hodepine og irritasjon i øynene og luftveiene Dersom du blir utsatt for høye konsentrasjoner av løsemidler over lang tid kan du dessuten få skader på nervesystemet Produkter som inneholder organiske løsemidler fordamper lett såkalte flyktige organiske forbindelser VOC Utslipp av VOC fører blant annet til at det å dannes bakkenært ozon Ozon er helseskadelig og kan skade planter For å unngå påvirkning fra løsemidler bør du bruke vannbaserte produkter der det er mulig Vannbaserte produkter er i hovedsak mer miljøvennlige og fører i liten grad til helseskader Men også de kan inneholde stoffer som virker irriterende på øyne og luftveier spesielt for personer med overfølsomhet Det er uansett lurt å pusse opp spesielt barnerom i god tid før barnet flytter inn Og det er viktig å varme opp rommet og lufte godt underveis 4 Methylbenzylidene camphor 4 Methylbenzylidene camphor 4 MBC er et UV filter Stoffet er mistenkt for å være hormonforstyrrende og det var lenge spørsmål om det var trygt i bruk Europakommisjonens vitenskapskomité EUs Vitenskapskomité for forbrukersikkerhet SCCS har nylig vurdert 4 MBC som trygt i bruk opp til den maksimalt tillatte konsentrasjonen som har vært gjeldene helt siden stoffet ble tillatt Dette gjelder for solkremprodukter som smøres på huden De har ikke vurdert eksponering via luftveiene og man kan derfor ikke utelukke risiko ved bruk av sprayprodukter 4 MBC brukes i svært liten grad i Norden men kan finnes i solkrem kjøpt i andre land Muse og rottegifter Det finnes to typer aktive stoffer de stoffene som gjør at musene dør i musegift de som går under fellesbetegnelsen antikoagulanter blodfortynnende stoffet kloralose Antikoagulantene fører til at musa eller rotta dør av indre blødninger 4 5 dager etter at de har spist giften Stoffene blir værende lenge i musa rotta og kan dermed overføres til fugler og dyr som spiser dem Stoffene virker på samme måte i mennesker og dyr og det er dermed viktig å unngå at barn og kjæledyr får i seg muse og rottegift Antikoagulantene kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i miljøet fordi det tar veldig lang tid før de brytes ned til ufarlige forbindelser Det er derfor viktig å unngå søl og behandle produktrester som farlig avfall De farligste antikoagulantene som finnes i produkter i Norge er brodifakum bromadiolon difenakum difetialon flokumafen På forpakningen står det hvilket aktivt stoff musegiften inneholder Kloralose er mest effektivt mot mus og virker ved at musa blir bedøvet og etter hvert dør av varmetap Stoffet skilles raskt ut og utgjør dermed ikke samme risiko for fugler og dyr som spiser forgiftede mus Kloralose er likevel giftig for fugler og livet i vann og musemidler med kloralose må derfor ikke spres i miljøet Jo mer muse og rottegift som brukes jo større er faren for at mus og rotter kan utvikle resistens mot midlene slik at de ikke lenger blir like effektive Muskxylen Muskxylen er en av flere typer syntetiske muskforbindelser og brukes for å gi produkter lukt for eksempel parfyme og såpe I tillegg til kosmetikk og personlige pleieprodukter kan man finne stoffet i bil og båtpleieprodukter og vaske og rengjøringsmidler Muskxylen hoper seg opp og lagres i naturen I tillegg tas det opp i dyr og mennesker som over tid kan få høye konsentrasjoner i kroppen Det er mulig at stoffet kan føre til kreft I tillegg er det svært giftig for livet i vann Det er innført strenge grenser for konsentrasjon av muskxylen i kosmetikk i Norge Det er krav om godkjenning for bruk og omsetting av muskxylen i EU EØS Generelt har bruken av stoffet gått drastisk ned de siste årene og forekommer nå i svært liten grad produkter på det norske markedet Les mer på Miljøstatus i Norge Nikkel Nikkel i klær og smykker og andre produkter som kommer i direkte kontakt med huden kan utløse kontaktallergi Kontaktallergi kan være svært plagsomt redusere trivsel og velvære og kan få yrkesmessige konsekvenser Nikkelallergi er utbredt men kan hindres ved å unngå hudkontakt med stoffer som inneholder nikkel På 90 tallet kom det krav til hvor mye nikkel som kan lekke ut av produkter som kommer i direkte kontakt med hud for eksempel klær og smykker Produkter som er kjøpt før dette kan imidlertid inneholde større mengder nikkel Vær oppmerksom på at det kan finnes mye nikkel i andre produkter enn de som normalt er i kontakt med hud for eksempel kniver boller og andre kjøkkenredskaper batterier mynter medaljer og støpte stålprodukter Også mobiltelefoner kan inneholde mye nikkel selv om de er omfattet av nikkelrestriksjonene I en dansk undersøkelse fra 2009 var det fem av 20 mobiltelefoner som lakk ut mer nikkel enn det som var lovlig Nitrosaminer og nitrosamindannende stoffer Nitrosaminer er stoffer som inneholder en bestemt kjemisk gruppe N nitroso gruppe og de fleste nitrosaminer er kreftfremkallende Nitrosaminer kan dannes under vulkanisering av gummi prosess som omvandler rågummi fra en klebrig flytende masse til det ferdige elastiske gummiproduktet og kan forekomme både i naturgummi og i syntetisk gummi lateks Det er fullt mulig å fremstille gummi uten nitrosaminer Nitrosaminer og nitrosamindannende stoffer finnes i tobakksrøyk og kan i noen tilfeller dannes i mat som er tilsatt nitrat Nitrosaminer kan også finnes i for eksempel lateksmaling Det er satt strenge grenser for innhold eller utlekking av nitrosaminer og nitrosamindannende stoffer i en rekke produkter for eksempel narresmokker og tåtesmokker kosmetikk og fingermaling til barn PAH polyaromatiske hydrokarboner Stoffgruppen PAH polyaromatiske hydrokarboner består av mange forskjellige forbindelser Noen er giftige kreftfremkallende eller skader arvestoffet Mennesker eksponeres for PAH hovedsakelig gjennom luft og mat men eksponering kan også forekomme ved hudkontakt PAH forbindelser brytes ned i varierende grad og kan hope seg opp og lagres i fisk og dyr Stoffet er svært giftig for livet i vann PAH dannes ved all ufullstendig forbrenning av organisk materiale Aluminiumsindustrien vedfyring og veitrafikk er de største kildene til utslipp av stoffet PAH fins også i mange produkter i større eller mindre mengder Forholdsvis store mengder fins i treimpregneringsmidler kreosot som fremdeles er tillatt brukt i industrianlegg og til yrkesmessig bruk En ny kartlegging viser også at PAH fins i svært mange importerte forbrukerprodukter av plast eller gummi Dette er produktgrupper som bildekk verktøy sko og produkter til barn blant annet i leker Fra 2010 har det vært forbudt å bruke mykningsolje med PAH i bildekk i Norge Oljer med PAH kan også tilsettes plast og gummiblandinger for å gjøre blandingen mykere mer elastisk eller for å oppnå bedre gripeevne på et produkt Disse oljene avgir en relativt lett gjenkjennelig lukt og det vil til en viss grad være mulig å lukte om et produkt inneholder slike oljer Produkter med høy sannsynlighet for å finne PAH er produkter med svart gummi skumgummi for eksempel forskjellige typer håndtak og dekk hjul av forskjellige slag Les mer på Miljøstatus i Norge Parabener Parabener er en gruppe kjemiske stoffer som blant annet brukes som konserveringsmidler i kosmetikk og pleieprodukter i utstrakt grad både til voksne og barn Det er fordi de er lite allergiframkallende sammenlignet med andre konserveringsmidler Det er knyttet usikkerhet til bruken av enkelte av parabenene på grunn av mistanke om hormonforstyrrende effekter EUs vitenskapskomité for forbrukerprodukter SCCS som regnes blant Europas fremste eksperter på kosmetikk har i flere omganger vurdert risiko ved bruk av parabener som konserveringsmiddel i kosmetikk SCCS har konkludert med at metyl etyl propyl og butylparaben er trygge å bruke som konserveringsmidler i kosmetikk i den konsentrasjonen som er tillatt i slike produkter Grenseverdiene for parabener er fastsatt i EU regelverket og er også tatt inn i den norske kosmetikkforskriften Disse parabenene anses som helsemessig trygge i kosmetikk når de tilsettes under de angitte grenseverdiene metylparaben opp til 0 4 prosent etylparaben opp til 0 4 prosent propylparaben opp til 0 14 prosent i produkter beregnet på voksne butylparaben opp til 0 14 prosent i produkter beregnet på voksne Blandinger av propyl butyl metyl og etylparaben skal ikke overstige 0 8 prosent samtidig som totalinnholdet av butyl og propylparaben ikke skal overstige 0 14 prosent Det er forbudt å bruke butyl og propylparaben i kosmetiske produkter som blir værende igjen på huden leave on og som er beregnet til bruk i bleieområdet for barn under tre år Produktene skal merkes med Må ikke brukes i bleieområdet Videre har EU og Norge vedtatt å forby de fem parabenene isopropyl isobutyl fenyl benzyl og pentylparaben i kosmetikk fordi man mangler data for å gjennomføre en risikovurdering Disse fem parabenene har imidlertid i liten grad blitt benyttet av industrien Les mer hos Mattilsynet PCB PCB polyklorerte bifenyler er en gruppe syntetiske klorforbindelser som er giftige tungt nedbrytbare og som hoper seg opp i naturen PCB kan føre til svekket immunforsvar slik at man blir mer mottakelig infeksjoner og sykdommer Ulike PCB forbindelser kan skade nervesystemet gi leverkreft og dessuten skade fosteret og evnen til å få barn Undersøkelser har også vist at PCB kan ha negativ innvirkning på menneskets læringsevne og utvikling PCB er akutt giftig for livet i havet mens det er relativt lite akutt giftig for pattedyr PCB har imidlertid kroniske giftvirkninger både for landlevende og vannlevende dyr selv i små konsentrasjoner I Norge har PCB vært forbudt siden 1980 men utlekking fra eldre produkter og andre ting som inneholder PCB gjør at

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/info/Diverse-artikler/andre-farlige-stoffer--alfabetisk-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ErDetFarlig - Bygningsplater
  helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse og miljøskadelige stoffer bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser Svane og blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet Svane og blomstmerkede produkter Vær obs på disse stoffene Slik kaster du Akustikkplater Ecophon Access Saint Gobain Ecophon AB Ecophon Advantage Saint Gobain Ecophon AB Ecophon Akusto Saint Gobain Ecophon AB Ecophon Combison Saint Gobain Ecophon AB Ecophon Focus Saint Gobain Ecophon AB Ecophon Gedina Saint Gobain Ecophon AB Ecophon Hygiene Saint Gobain Ecophon AB Ecophon Lighting Saint Gobain Ecophon AB Ecophon Master Saint Gobain Ecophon AB Ecophon Solo Saint Gobain Ecophon AB Ecophon Sombra Saint Gobain Ecophon AB Ecophon SuperG Saint Gobain Ecophon AB PARAFON Classic Paroc AB Akustik Interiör PARAFON Exclusive Paroc AB Akustik Interiör PARAFON Hygiene Paroc AB Akustik Interiör Andre bygningsplater Axiom Benkeplate benkeplate laminat Formica Skandinavien AB ELIT taket folierad innertakskiva Byggelit Sverige AB Gipsplater Sponplater Arbor vegg Arbor Hattfjelldal A S Elitväggen väggskiva foliebelagd spånskiva Byggelit Sverige AB Forestia Standard Møbel 1250 x 2500 mm Forestia AS Spaandex Green Line Serie Novopan Træindustri A S Standard Bygg Rettkant Forestia AS Trefiberplater MDF S Lux Standard MDF panels Spanolux MDF Takpaneler malte Sandermoen AS MDF Umidax Water resistant MDF panels Spanolux MDF Veggplater malte Sandermoen AS Medite Ecologique Medite Europe Limited Medite Exterior Medite Europe Limited Medite Flame Retardant Medite Europe Limited Medite Flooring Medite Europe Limited Medite FR Ecologique Medite Europe Limited Medite Moisture Resistant Medite Europe Limited Medite Premier Medite Europe Limited Medite Trade Medite Europe Limited Medite Tricoya Extreme Medite Europe Limited Medite Ultralite Medite Europe Limited Medite Vent Medite Europe Limited Mjøspanel Elegant Vegg Mjøspanel Kraby AS Mjøspanel Struktur Vegg Mjøspanel Kraby AS Smartpanel Pure vegg og takpanel RBI Interiør AS StyleBoard

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/produkter/oppussing/bygningsplater/?tab=0 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ErDetFarlig - Bygningsplater
  mange av verstingstoffene Disse stoffene vil i liten grad lekke ut under bruk men kan slippe ut i miljøet ved produksjon eller hvis ikke produktet leveres til forsvarlig avfallsbehandling etter bruk I tillegg til verstingstoffene kan man finne det allergifremkallende stoffet formaldehyd i enkelte av platene og det kreftfremkallende stoffet asbest i noen av platene fra før 1980 Svanen og Blomsten Svane og blomstmerkede bygningsplater tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse og miljøskadelige stoffer bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser Svane og blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet Svane og blomstmerkede produkter Vær obs på disse stoffene Slik kaster du Verstingstoffer i disse produktene Arsen Bly Bromerte flammehemmere Ftalat DEHP Krom Oktyl nonylfenoler Andre stoffer du bør være obs på Asbest Formaldehyd Andre som skriver om dette Miljømerking Hvilke krav stiller stiller Svanen til dette produktet Min huskeliste Legg til produkter i huskelisten og få den tilsendt på e post Bygging oppussing og interiør Bygningsplater Gulv tapet Impregnert trevirke Innredning Isolasjon Lim Madrasser senger Maling beis lakk Møbler Sparkel fugemasse fugeskum Vinduer ytterdører Spør om innhaldet i produkta Ikkje alle

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/produkter/oppussing/bygningsplater/?tab=1 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ErDetFarlig - Bygningsplater
  Svanen og Blomsten Svane og blomstmerkede bygningsplater tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse og miljøskadelige stoffer bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser Svane og blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet Svane og blomstmerkede produkter Vær obs på disse stoffene Slik kaster du Det er egne ordninger for kildesortering og innlevering av farlig avfall i de ulike kommunene Finn ut hvilke ordninger som gjelder i kommunen der du bor Bygningsplater som er produsert før 1980 kan inneholde det kreftfremkallende stoffet asbest Innvendig ble slike plater gjerne brukt som brannskillevegger vindsperre inne i vegger og akustiske himlinger Utvendig ble de gjerne brukt som veggplater og taksten takplater Produktnavn som Eternitt Internit Asbestolux og Pernit forteller at platene inneholder kan inneholde asbest På grunn av farene ved å utsette seg for asbeststøv bør asbestholdig materiale fjernes av fagfolk som har riktig verktøy og verneutstyr for den type arbeid Bygningsplater med asbest skal du levere inn som farlig avfall Det er forskjellige ordninger for innlevering av farlig avfall i de ulike kommunene Andre bygningsplater kan du levere til kommunalt mottak eller privat avfallsaktør Andre

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/produkter/oppussing/bygningsplater/?tab=2 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ErDetFarlig - Gulv – tapet
  5 mm Tarkett SpA Tarkett Linosport Classic 4 0 mm Tarkett SpA Tarkett Linosport xf 3 2 mm Tarkett SpA Tarkett Linosport xf2 3 2 mm Tarkett SpA Tarkett Narnidur 4 0 mm Tarkett SpA Tarkett Sicuro xf R10 2 5 mm Tarkett SpA Tarkett Sicuro xf2 R10 2 5 mm Tarkett SpA Tarkett Silencio xf 3 8 mm 18 dB Tarkett SpA Tarkett Silencio xf2 3 8 mm 18 dB Tarkett SpA Tarkett Style Elle xf 2 5 mm Tarkett SpA Tarkett Style Elle xf2 2 5 mm Tarkett SpA Tarkett Style Emme xf 2 5 mm Tarkett SpA Tarkett Style Emme xf2 2 5 mm Tarkett SpA Tarkett Toscano xf 2 5 mm Tarkett SpA Tarkett Toscano xf2 2 5 mm Tarkett SpA Tarkett Veneto Essenza 2 5 mm Tarkett SpA Tarkett Veneto xf Bfl 2 5 mm Tarkett SpA Tarkett Veneto xf Bfl 3 2 mm Tarkett SpA Tarkett Veneto xf 2 0 mm Tarkett SpA Tarkett Veneto xf 2 5 mm Tarkett SpA Tarkett Veneto xf 3 2 mm Tarkett SpA Tarkett Veneto xf Bfl 2 0 mm Tarkett SpA Tarkett Veneto xf2 Bfl 2 0 mm Tarkett SpA Tarkett Veneto xf2 Bfl 2 5 mm Tarkett SpA Tarkett Veneto xf2 Bfl 3 2 mm Tarkett SpA Tarkett Veneto xf2 2 0 mm Tarkett SpA Tarkett Veneto xf2 2 5 mm Tarkett SpA Tarkett Veneto xf2 3 2mm Tarkett SpA Uni Walton DLW Flooring GmbH Uni Walton Acoustic DLW Flooring GmbH Uni Walton PUR DLW Flooring GmbH Parkett Ash Alabaster 153N1AAKW1KW Kährs Ash Ceriale 133NACAK1VKW Kährs Ash Falsterbo 152N55AK0VKW Kährs Ash Gothenburg 152N55AK50KW Kährs Ash Gotland 151L87AK50KW Kährs Ash Kalmar 153N18AK09KW Kährs Ash Kalmar 153N18AK50KW Kährs Ash Mariehamn 153N15AK5VKW Kährs Ash Sandvig 151L87AK0VKW Kährs Ash Skagen 153N18AK0VKW Kährs Ash Valia 133NACAK50KW Kährs Aspeland 151NDSEK01KW Kährs Beech Hellerup 153N55BK50KW Kährs Beech Hellerup 153N55BKF0KW Kährs Beech Tiveden 133N18BKF0KW Kährs Beech Viborg 153N18BK50KW Kährs Beech Viborg 153N18BKF0KW Kährs Birch Aaland 153N60BJ50KW Kährs Birch Lapland 151L87BJ50KW Kährs Cherry Charleston Kährs Cherry Columbus Kährs Cherry Savannah Kährs European Maple Gotha 133N18EL50KW Kährs European Maple Salzburg 153N18EL50KW Kährs Finnveden 151NDSEK03KW Kährs Forbo Forshaga Parkett Ask Forbo Flooring AB Forbo Forshaga Parkett Björk Forbo Flooring AB Forbo Forshaga Parkett Bok Forbo Flooring AB Forbo Forshaga Parkett Ek Forbo Flooring AB Forbo Forshaga Parkett Lönn Forbo Flooring AB Forbo Forshaga Parkett Valnöt Forbo Flooring AB Handbörd 151NDSEK06KW Kährs Hard Maple Edmonton Kährs Hard Maple Manitoba Kährs Hard Maple Toronto Kährs Hard Maple Winnipeg Kährs Jarrah Sydney Kährs Kinda 151NDSEK02KW Kährs Möre 151NCSEK03KW Kährs Oak Abetone 133NABEK1VKW Kährs Oak Abetone 133NABEKFVKW Kährs Oak Antium 151N9MEK0NKW Kährs Oak Ardenne 153N66EK09KW Kährs Oak Ardenne 153N66EK50KW Kährs Oak Ardenne 153N66EKF0KW Kährs Oak Ardenne 153N6CEK09KW Kährs Oak Bean 152N2BEKMBKW Kährs Oak Berlin 151N4AEKFMKW Kährs Oak Biarritz 152N38ED15KW Kährs Oak Brahehus 151N7LEKF0KW Kährs Oak Brighton 151L87EK0VKW Kährs Oak Burgundy 151N8AEKF0KW Kährs Oak Cancun 153N38EK0KKW Kährs Oak Cirrus 152N2BEKVVKW Kährs Oak Como 153N38EK09GW Kährs Oak Como 153N38EK50GW Kährs Oak Condo 153N19EK09KW Kährs Oak Condo 153N19EK50KW Kährs Oak Cornwall 151L8AEK09KW Kährs Oak

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/produkter/oppussing/gulv_tapeter/?tab=0 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ErDetFarlig - Gulv – tapet
  i importert gulvbelegg av PVC Gulvbelegg for eksempel linoleumsfliser produsert før 1980 kan også inneholde det kreftfremkallende stoffet asbest Tapeter Tapeter som for eksempel vinyltapet våtromstapet og glassfiberstrie kan inneholde verstingstoffene bromerte flammehemmere ftalater bly arsen og klorparafiner Svanen og Blomsten Det finnes mange miljømerkede alternativer på markedet Svane og blomstmerkede gulvbelegg og tapeter tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse og miljøskadelige stoffer bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser Svane og blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet Svane og blomstmerkede produkter Vær obs på disse stoffene Slik kaster du Verstingstoffer i disse produktene Bisfenol A Arsen Bly Bromerte flammehemmere Ftalat DEHP Klorparafiner Andre stoffer du bør være obs på Asbest TCEP tris 2 kloretyl fosfat Andre som skriver om dette Miljømerking Hvilke krav stiller Svanen til gulv Europakommisjonen Hvilke krav stiller Blomsten til gulv Min huskeliste Legg til produkter i huskelisten og få den tilsendt på e post Bygging oppussing og interiør Bygningsplater Gulv tapet Impregnert trevirke Innredning Isolasjon Lim Madrasser senger Maling beis lakk Møbler Sparkel fugemasse fugeskum Vinduer ytterdører Spør om innhaldet i produkta Ikkje alle produkt har

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/produkter/oppussing/gulv_tapeter/?tab=1 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ErDetFarlig - Gulv – tapet
  alternativer på markedet Svane og blomstmerkede gulvbelegg og tapeter tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse og miljøskadelige stoffer bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser Svane og blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet Svane og blomstmerkede produkter Vær obs på disse stoffene Slik kaster du Det er egne ordninger for kildesortering og innlevering av farlig avfall i de ulike kommunene Finn ut hvilke ordninger som gjelder i kommunen der du bor Vinylbelegg vinyltapet og vinyllister kan inneholde store mengder ftalater og må leveres inn som farlig avfall Det samme gjelder gulvbelegg fra før 1980 som kan inneholde asbest Det er forskjellige ordninger for mottak av farlig avfall i de ulike kommunene Andre gulv og tapeter kan leveres til kommunalt mottak Det finnes forskjellige ordninger for innlevering av dette i de ulike kommunene På grunn av farene ved å utsette seg for asbeststøv bør gulvbelegg som kan inneholde asbest fjernes av fagfolk som har riktig verktøy og verneutstyr for den type arbeid Andre som skriver om dette Miljømerking Hvilke krav stiller Svanen til gulv Europakommisjonen Hvilke krav stiller Blomsten til gulv Min

  Original URL path: http://www.erdetfarlig.no/no/produkter/oppussing/gulv_tapeter/?tab=2 (2016-01-04)
  Open archived version from archive