archive-no.com » NO » E » EUROSKILT.NO

Total: 153

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kurs 2: Kurs for ansvarshavende - Euroskilt AS
  dette kurset Kurset går over 2 arbeidsdager og deltakerne vil i noe grad også løse noen enklere oppgaver Det er ikke ment spesifikt for de som skal lage arbeidsvarslingsplaner men disse vil også ha stor nytte av det Det vil gi mye verdifull informasjon som gjør det enklere å lære seg å lage gode og riktige varslingsplaner Målgruppen er derfor både byggeledelsen og de som fysisk utfører arbeidet Dette er det mest komplette kurset og anbefales for alle som tilbringer hoveddelen av arbeidsdagen ute på veien De som tar kurs 2 trenger ikke å ta kurs 1 For mer detaljerte regler om krav til ansvarshavende henvises til Håndbok 051 Arbeidsvarsling Nedenfor er et utdrag fra håndbok 051 om formål målgruppe og kursinnhold for kurs 2 1 Formål med opplæringen Formålet med opplæringen er å gi deltakerne den teoretiske plattformen som anses nødvendig for å kunne fylle sin rolle somansvarshavende på en betryggende måte 2 Målgruppe og kompetanse Ansatte som skal fylle rollen som ansvarshavende for arbeidsvarsling 7 Fag og timefordeling Emne Tid Merknader Introduksjon 00 10 Over og regler 00 30 Vegtrafikkloven byggherreforskriften Skiltforskriften kap 14 00 45 Spesielle bestemmelser for arbeid på veg Grave og arbeidstillatelse 00 15 Utarbeidelse godkjenning og kontroll av arbeids varslingsplaner 01 00 Gjennomgang av rutiner Risikovurdering 00 45 Hensikt med ulike typer varsling 01 45 Farevarsling oppmerksomhetsøkning informasjon leding regulering inkl kapasitetsberegning Krav til varslingsutstyr 01 00 Tekniske krav oppsetting renhold tilsyn Virkemåte for ulike typer sikring når kan skal de anvendes 02 00 Langsgående sikring mot kjøretøy sikring mot myke trafikanter tversgående sikring på kjørebanen tversgående sikring på kjøretøy Krav til arbeidsstedet 01 00 Belysning standard på tilbud for myke trafikanter inn og utkjøring plassering av rigg varelager parkering Framkommelighet for alle 00 30 Kollektivtrafikk gående syklende funksjonshemmede universell utforming Stans av trafikk

  Original URL path: http://www.euroskilt.no/Fagomrader/Trafikksikring/Vare-kurs/Info-om-Kurs-2/ (2012-12-21)
  Open archived version from archive


 • Kurs 3: Kurs i manuell trafikkdirigering - Euroskilt AS
  lengre enn noen få minutter er behov for å regulere trafikken ved at en trafikkstrøm stanses for å slippe fram annen trafikk Dette blir noen ganger betegnet som skytteltrafikk Det må selvfølgelig foreligge en godkjent arbeidsvarslingsplan hvor trafikkdirigeringen inngår for oppdraget En plutselig hendelse eks å dirigere en lastebil ut fra en plass som et enkelttilfelle anses ikke for å være planlagt arbeid og heller ikke skytteltrafikk og krever ingen godkjent plan eller kurs NB Ut fra definisjonen framgår også at de som bare stopper trafikken over en viss tid og så slipper den på igjen trenger ikke kurs 3 Dette vil eks gjelde for de som skal stoppe trafikken ifm sprenging Merk de som har generelle varslingsplaner hvor mulig manuell trafikkdirigering inngår som en del av denne er å anse som planlagt dirigering Vegvesenet kan i enkelte tilfelle gi dispensasjon om avvik fra dette Nedenfor er et utdrag fra håndbok 051 om formål målgruppe og kursinnhold for kurs 3 1 Formål med opplæringen Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks og fylkesveger Deltakerne skal etter gjennomgått kurs ha kjennskap til hvordan manuell trafikkdirigering skal utføres i praksis de faremomenter som en trafikkdirigering skal utføres i praksis de faremomenter som en trafikkdirigent utsettes for og hvordan vedkommende best skal beskytte seg under utførelsen av arbeidet 2 Målgruppe og kompetanse Målgruppen for kurs 3 er personell som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks og fylkesveger Det kreves gjennomgått og bestått prøve for kurs 1 eller 2 samt gyldig førerkort iklasse B Krav om førerkort i klasse B kan fravikes dersom opplæringen skjer som del av annen relevant oplæring men komptenasebevis skal d aikke utstedes før kandidaten har slikt førerkort Kandidaten skal beherske norsk muntlig 7

  Original URL path: http://www.euroskilt.no/Fagomrader/Trafikksikring/Vare-kurs/Info-om-Kurs-3/ (2012-12-21)
  Open archived version from archive

 • Kurs i bruk av Visio for å lage varslingsplaner - Euroskilt AS
  Montering service Produktleveranser Om Trafikksikring AS Kontakt Trafikksikring AS Til Euroskilt AS Norsk Globalmenu Start Om oss Aktuelt Stillinger Avdelinger Kontakt oss Du er her Euroskilt AS Våre kurs Info om kurs Visio Maincontent Kurs i bruk av Visio for å lage varslingsplaner Kurset forsutsetter at alle deltakerne kan sitte på en PC må medbringes å arbeide og at Visio er installert på maskinen Det vil ikke være tid til å installere programmet i starten av kurset Det legges vekt på at deltakerene skal få god nok tid til å trene på de enkelte ting som læres Det undervises derfor kun i det som trengs for å lage varslingsplaner Det vil også være avgjørende for å huske det som læres at en fortsetter å bruke Visio etter kurset Kurset tar bla for seg oppstart av programmet legge inn skitsymbolene som skal benyttes i videre arbeid lage sin egen mappsetruktur for lagring av tegninger hente inn en mal fra Svv nettside tegne veier hjørner vinkler osv legge in tekster i forskjellige varianter forbinde tekster symboler til tegningen forstørre forminske symboler gruppere symboler og tegning endre farger endre lagene sende ferdig tegning Det vil bli god nok tid å få indivuell hjelp

  Original URL path: http://www.euroskilt.no/Fagomrader/Trafikksikring/Vare-kurs/Info-om-kurs-Visio/ (2012-12-21)
  Open archived version from archive

 • Kurs i skilting og oppsetting - Euroskilt AS
  Trafikksikring AS Til Euroskilt AS Norsk Globalmenu Start Om oss Aktuelt Stillinger Avdelinger Kontakt oss Du er her Euroskilt AS Våre kurs Kurs skilting oppsetting Maincontent Kurs i skilting og oppsetting Tiden er forbi da Statens vegvesen selv utførte alt praktisk arbeid med skilting og oppsetting langs riks fylkesveiene Bl a gjennom funksjonskontraktene er dette arbeidet nå satt bort til private entreprenører Behovet for kunnskap om disse emnene har da oppstått og Trafikksikring har derfor laget kurs for dette Kurset kan holdes internt i egen bedrift eller som et åpent kurs for alle Det vises eksempler på både gode og dårlige løsninger Det tas utgangspunkt i Håndbok 046 Planlegging og oppsetting av trafikkskilt som er en veileder i riktig skilting oppsetting og Håndbok 050 Skiltnormalen Håndbok 062 Trafikksikkerhetsutstyr og Håndbok 231 Rekkverk Alle må ha Håndbok 046 tilgjengelig under kurset Denne kan skaffes av oss hvis ønskelig Kurset tar bl a for seg nødvendig skilting de viktigste skiltgruppene skiltene riktige avstander og høyder riktig feil skiltkombinasjon rekkefølge riktig utforming på skilt størrelse og teksthøyder materialkrav for oppsettingsutstyr forhold rundt valg av master Det legges vekt på at deltakerne kan stille spørsmål om egne problemer forhold og få svar på disse

  Original URL path: http://www.euroskilt.no/Fagomrader/Trafikksikring/Vare-kurs/Kurs-skilting-oppsetting/ (2012-12-21)
  Open archived version from archive

 • Generelt om kurs fra Trafikksikring AS - Euroskilt AS
  skiltmyndighet b Kursholder samarbeid med NTNU Kurs 0 kan foretas som et PC basert kurs og vil sannsynligvis være gratis fra vegvesenets side Dette vil bli utarbeidet ev vegvesenet selv og Trafikksikring AS vil derfor ikke bruke tid og ressurser på å lage dette Når det vil bli laget er derfor avhengig av vegvesenet Vegdirektoratet har bestemt at de oppgitte tider er effektiv undervisningstid Lunsj og pauser kommer derfor i tillegg til de oppgitte tider Alle kurs skal dokumenteres med kursbevis Bestått kurs 1 2 eller 3 gjelder i 5 år Etter 5 år kreves nytt kurs Kurs holdt før den 1 1 2011 er også gyldige i 5 år men gammelt kurs 1 gir ikke komteanse til å ha stedlig ansvar for arbeidsvarsling med mindre vedkommende har minimum ett års relevant arbeidserfaring Kurs 0 har en varighet på 1 år med begrensninger om inntil ca 2 måneder i gyldighetsåret For kurs 1 4 stilles det krav om bestått prøve for å få kursbevis Bare kurs arrangert av kursledere godkjent av Vegdirektoratet vil bli godkjent som tilfredsstillende opplæring Skal jeg velge kurs 0 1 2 eller 3 Kurs 0 gir tillatelse til å arbeide på eller ved veg i opptil 2 måneder innenfor et kalenderår Som eksempel på målgruppe for dette kurset kan være personell som skal utføre søppelplukking i vårsesongen fasadearbeid på bygninger mot veg befaringer trafikktelling tømmertransport etc Krav om slik kursing vil utløses dersom arbeidet krever en godkjent arbeidsvarslingsplan Ved tvil skal det settes krav til kurs type 1 Kurs 1 er et kurs for alle hvor arbeidet jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves en godkjent arbeidsvarslingsplan De som har bestått kurs 1 kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder Det må i tillegg være en ansvarshavende med kurs 2 Det vil i praksis si at det er mange tusen i landet som fortsatt ikke har gjennomført dette kurset Kurs 2 er en oppgradert versjon av det gamle kurset for ansvarshavende Dette er velkjent og har vært avholdt i mange år For hvert arbeidssted skal det være en anvarshavende og denne personen må ha gjennomført dette kurset Ansvarshavende er den personen som har ansvaret for varslingen og sikringen på arbeidsstedet men det daglige ansvaret kan overlates til en stedsansvarlig Ved ferie sykdom eller annet fravær må en annen steppe inn for denne personen Denne vikaren må også ha kurs 2 kurs 1 er ikke godt nok Min anbefaling er at man tar kurs 2 i stedet for kurs 1 hvis man arbeider aktivt ute på veien Kurs 1 setter begrensninger fordi man ikke kan være ansvarshavende og derfor ikke kan vikariere Siden kursbeviset nå varer i fem år bør man også tenke langsiktig fordi en person kan bli satt til andre oppgaver om ett år eller to Da er det dumt om man bare tok kurs 1 når disse oppgavene krever kurs 2 Da må en ta hele kurs 2 Derfor tenk langsiktig og fleksibelt Bruk tiden

  Original URL path: http://www.euroskilt.no/Fagomrader/Trafikksikring/Vare-kurs/Generell-info-kurs/ (2012-12-21)
  Open archived version from archive

 • Er mitt kursbevis for gammelt? - Euroskilt AS
  Trafikksikring AS Til Euroskilt AS Norsk Globalmenu Start Om oss Aktuelt Stillinger Avdelinger Kontakt oss Du er her Euroskilt AS Er mitt kursbevis for gammelt Maincontent Er mitt kursbevis for gammelt Når Håndbok 051 kommmer i ny utgave mot sommeren 2011 vil kurs tatt før 1 1 2011 fortsatt være gyldig til den datoen det står på kursbeviset Kurs tatt før 1 6 2006 er for gamle uansett Tilbake til

  Original URL path: http://www.euroskilt.no/Fagomrader/Trafikksikring/Ofte-stilte-sporsmal/Er-mitt-kursbevis-for-gammelt/ (2012-12-21)
  Open archived version from archive

 • Når kom de nye reglene? - Euroskilt AS
  Når kom de nye reglene Departementet fastsatte ny skiltforskrift med virkning fra 7 oktober 2005 På bakgrunn av denne fastsatte Vegdirektoratet nye tekniske bestemmelser og retningslinjer for arbeidsvarsling på offentlig veg Håndbok 051 Arbeid på og ved veg har vært ute på høring og Vegdirektoratet arbeider med å få den ferdig Dette forventes å skje mot sommeren 2011 Det som er beskrevet om opplæring skal allikevel gjelde fra 1 1

  Original URL path: http://www.euroskilt.no/Fagomrader/Trafikksikring/Ofte-stilte-sporsmal/Nar-kom-de-nye-reglene/ (2012-12-21)
  Open archived version from archive

 • Finnes det ikke noen overgangsbestemmelser? - Euroskilt AS
  Montering service Produktleveranser Om Trafikksikring AS Kontakt Trafikksikring AS Til Euroskilt AS Norsk Globalmenu Start Om oss Aktuelt Stillinger Avdelinger Kontakt oss Du er her Euroskilt AS Finnes det ikke noen overgangsbestemmelser Maincontent Finnes det ikke noen overgangsbestemmelser Nei Forrige utgave av håndbok 051 hadde noen overgangsbetsemmelser men den utgaven som vil bli ferdig mot sommeren 2011 har ingen overgangsbestemmelser Tilbake til Ofte stilte spørsmål Skriv ut Globalmenu Forfatter Tom

  Original URL path: http://www.euroskilt.no/Fagomrader/Trafikksikring/Ofte-stilte-sporsmal/Finnes-det-ikke-noen-overgangsbestemmelser/ (2012-12-21)
  Open archived version from archive •