archive-no.com » NO » E » EVASENTERET.NO

Total: 225

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Etablerersenter Vest-Agder - Regnskap
  bedrift Drive Regnskap og revisjon Hvem er regnskapspliktig Begrenset regnskapsplikt Små ansvarlige selskap og enkeltpersonforetak har begrenset regnskapsplikt Dette innebærer at selskapene ikke behøver å sende årsregnskap til Brønnøysund Du må imidlertid sende inne næringsoppgave med selvangivelsen samt rapportere momsoppgjør dersom du er mva pliktig Revisjonsplikt Alle som har regnskapsplikt har i utgangspunktet revisjonsplikt Eiere av enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper med inntil fem deltakere er unntatt fra revisjonsplikten dersom foretakets bruttoinntekt er mindre enn fem millioner kroner pr år Aksjeselskap har i utgangspunktet revisjonsplikt men for mindre aksjeselskap kan generalforsamlingen velge dette bort men det må da registreres i Brønnøysund Regnskapsfører Et korrekt og oppdatert regnskap er viktig for å holde styring på selskapet ditt Hvis ikke regnskapet er til å stole på kan du ikke vite hva du kan bruke av penger Regnskap er et yrke for spesialister der det hele tiden skjer lov og regelendringer En profesjonell regnskapsfører er til enhver tid oppdatert på dette og skal gi deg råd til hva som lønner seg for deg Det kan fort lønne seg Om regnskapsbilag Alle poster som skal inn i regnskapet skal dokumenteres Først og fremst skal dette gjøres ved hjelp av et papirbilag Dokumentasjon av transaksjoner skal minst inneholde Dato for utstedelse av dokumentasjonen Fra hvem Hva er kjøpt solgt og med hvilke mengde Tidspunkt og sted for levering av ytelsen Beløp som skal betales og betalingsfrist Eventuelle avgifter knyttet til transaksjonen Alle regnskapsbilag skal registreres og oppbevares på en betryggende og ordnet måte Bilagene skal nummereres Oppbevaringspliktig regnskapsmateriale skal oppbevares i Norge i 10 år etter regnskapsårets slutt Regnskapsmaterialet skal oppbevares ordnet og være betryggende sikret mot ødeleggelse og tyveri Regnskapsmaterialet skal kunne fremlegges for offentlig kontrollmyndighet i hele oppbevaringstiden i en form som muliggjør etterkontroll Lønn All godtgjørelse i arbeidsforhold betegnes som lønn Hovedregelen er

  Original URL path: http://evasenteret.no/?vis=artikkel&fid=1528&id=0301200720095022420&t=Regnskap (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Etablerersenter Vest-Agder - LovpÃ¥lagte oppgaver
  inn dette til skatteoppkreveren Skattetrekket skal beregnes av hele lønnen eller vederlaget Det er nettobeløpet etter at skatten er trukket som skal utbetales til oppdragstakeren Forskuddstrekket skal beregnes etter oppdragstakerens skattekort Er skattekortet et frikort med beløpsgrense skal det ikke trekkes skatt før fribeløpet er brukt opp Husk å notere opplysninger på skattekortet før det leveres tilbake Se nærmere om dette på skattekortet Hvis oppdragstakeren ikke legger frem skattekort skal arbeidsgiveren trekke skatt med 50 prosent Skatt for selskap Skatt for enkeltpersonforetak Som eier av et enkeltpersonforetak er du selv ansvarlig for virksomhetens forpliktelser Du blir beskattet personlig for virksomhetens formue og gjeld Et overskudd i bedriften overføres til din selvangivelse og kommer som et tillegg til en eventuell annen alminnelig inntekt Også bedriftens formue skal overføres til din selvangivelse Har bedriften underskudd vil dette komme til fradrag i en eventuell alminnelig inntekt Skatt for ANS DA For ansvarlige selskap er det deltakerne selv som er ansvarlige for virksomhetens forpliktelser Det vil si at det er deltakerne i selskapet som skal beskattes av selskapets overskudd underskudd Deltakerne lignes hver for seg for sin andel av selskapets formue og gjeld Et overskudd i selskapet overføres til deltakernes selvangivelse og kommer som et tillegg til deltakerens alminnelige inntekt Et underskudd kommer til fradrag i deltakernes alminnelige inntekt Skatt for AS Aksjeselskaper er definert som en juridisk person og inntekt opptjent i aksjeselskapet beskattes gjennom bedriftsbeskatningen Overskudd i bedrifter skattlegges som alminnelig inntekt med en flat skattesats på 28 pst Alminnelig inntekt er definert som samlede inntekter fratrukket alle utgifter i næringsvirksomheten herunder skattemessige avskrivninger Offentlige krav til rapportering Årsregnskap Enkeltpersonforetak ANS DA og foreninger skal ikke sende inn årsregnskap til Brønnøysundregistrene bortsett fra dersom verdien av eiendelene overstiger 20 millioner eller de har flere enn 20 ansatte Aksjeselskap og øvrige bedrifter må

  Original URL path: http://evasenteret.no/?vis=artikkel&fid=1528&id=0301200720101421483&t=Lovp%C3%A5lagte%20oppgaver (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Etablerersenter Vest-Agder - Budsjett
  budsjettet skal du blant annet svare på Hvor store inntekter utgifter har du de nærmeste årene Hva kreves av inntekter og kostnader for å tjene penger Hvilke forutsetninger må du legge til grunn for å nå disse målene Du trenger å lage budsjett fordi du må vite hvor stor inntekt du skal trekkes forskuddsskatt for når du kontakter ligningskontoret du må vite hvor stort finansieringsbehovet er i din nystartede bedrift

  Original URL path: http://evasenteret.no/?vis=artikkel&fid=1528&id=0301200720103318685&t=Budsjett (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Etablerersenter Vest-Agder - Forsikring
  for arbeidsgiver Erstatningsrett for arbeidstaker Erstatningsplikt for forsikringsselskap En yrkesskadeforsikring omfatter alle ansatte enten de arbeider deltid eller heltid Forsikringen gjelder i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden Arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring Forsikringen skal gi rett til full erstatning uten hensyn til om noen har skyld i skaden Forsikring for personlige foretak Driver du et enkeltpersonforetak vil du i utgangspunktet ikke ha de samme rettighetene til ulike trygdeytelser som en

  Original URL path: http://evasenteret.no/?vis=artikkel&fid=1528&id=030120072010495302&t=Forsikring (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Etablerersenter Vest-Agder - Merverdiavgift
  næringsdrivende og til vanlige forbrukere Inngående avgift er den merverdiavgift som påløper ved kjøp av en avgiftspliktig vare eller tjeneste Når kjøperen er en registrert næringsdrivende kan dette avgiftsbeløpet føres til fradrag i oppgjøret med avgiftsmyndighetene Mva oppgjør For en næringsdrivende vil det merverdiavgiftsbeløpet som skal betales inn til avgiftsmyndighetene være differansen mellom utgående og inngående avgift i avregningsperioden Generelt Det er avgiftsplikt ved omsetning av alle varer og tjenester

  Original URL path: http://evasenteret.no/?vis=artikkel&fid=1528&id=0301200720110429900&t=Merverdiavgift (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Etablerersenter Vest-Agder - Nyttige lenker
  EVA Senteret Nettverket Kurs Økonomi Økonomi Regnskap Lovpålagte oppgaver Budsjett Forsikring Merverdiavgift Nyttige lenker Nyttige lenker Bedins regnskapsguide Regnskapsloven Økonomi Regnskap Lovpålagte oppgaver Budsjett Forsikring Merverdiavgift Nyttige lenker Etablerersenter Vest

  Original URL path: http://evasenteret.no/?vis=artikkel&fid=1528&id=0301200720111924493&t=Nyttige%20lenker (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Etablerersenter Vest-Agder
  i den fasen du er nå Her skal du gi uttrykke for din unike ide og dine planer for å gjennomføre denne Deretter må du arbeide med budsjett og forutsetninger for dette slik at du kan beregne kapitalbehovet ditt Når du vet hvor mye kapital du trenger må du bestemme deg for hvordan du ønsker å skaffe deg disse pengene Det kan være gjennom dine egen oppsparte egenkapital banklån offentlige

  Original URL path: http://evasenteret.no/?vis=artikkel&menymagasin=nei&fid=1529&id=0301200720123530026 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Etablerersenter Vest-Agder - Finansiering
  i den fasen du er nå Her skal du gi uttrykke for din unike ide og dine planer for å gjennomføre denne Deretter må du arbeide med budsjett og forutsetninger for dette slik at du kan beregne kapitalbehovet ditt Når du vet hvor mye kapital du trenger må du bestemme deg for hvordan du ønsker å skaffe deg disse pengene Det kan være gjennom dine egen oppsparte egenkapital banklån offentlige

  Original URL path: http://evasenteret.no/?vis=artikkel&fid=1529&id=0301200720123530026&t=Finansiering (2016-04-30)
  Open archived version from archive •