archive-no.com » NO » E » EVASENTERET.NO

Total: 225

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Etablerersenter Vest-Agder - Selskapsformer
  for all gjeld i selskapet Eier anses ikke som ansatt lønnsmottaker og det er ingen arbeidsgiveravgift for eier Ingen egen selvangivelse for selskapet selskapets over underskudd føres inn i personlig selvangivelse Eier må levere næringsoppgave som vedlegg til sin egen selvangivels Ansvarlig selskap ANS eller DA et ansvarlig selskap er det to eller flere eiere ofte kalt kompanjonger som har et delt personlig ansvar for selskapets samlede forpliktelser Ansvaret kan være solidarisk ANS eller delt etter en brøk DA Du og dine kompanjonger har plikt til å opprette en skriftlig og datert selskapsavtale som alle skal undertegne Denne avtalen skal sendes med registreringspapirene til Brønnøysund Noen stikkord Eierne har personlig ansvarlig for all gjeld i selskapet Eierne anses ikke som ansatt lønnsmottaker og det er ingen arbeidsgiveravgift for eier Ingen egen selvangivelse for selskapet selskapets over underskudd føres inn i personlig selvangivelse etter den eierandel hver eier har i selskapet Aksjeselskap Et aksjeselskap kan bestå av en eller flere aksjonærer som har et ansvar begrenset oppad til den aksjekapitalen hver enkelt har betalt inn til selskapet Ønsker du å starte et aksjeselskap må du og de andre aksjonærene skyte inn en aksjekapital på minimum 30 000 kroner til sammen Det

  Original URL path: http://evasenteret.no/default.asp?vis=artikkel&fid=1527&id=030120072007213672&t=Selskapsformer (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Etablerersenter Vest-Agder - Registrering
  lang tid tar det å få registrert et selskap Saksbehandlingstid i gjennomsnitt akkurat nå finner du her Elektronisk registrering Du kan også registrere foretak elektronisk via internett Opplysningene som registreres elektronisk overføres direkte til Brønnøysundregistrenes saksbehandlingssystem Der blir de kontrollert av saksbehandler straks vedleggene og underskriftene er mottatt per post I påvente av et system for elektronisk signatur må Brønnøsund fortsatt ha originale underskrifter og kopiens utskriftens riktighet av vedlegg

  Original URL path: http://evasenteret.no/default.asp?vis=artikkel&fid=1527&id=0301200720074821298&t=Registrering (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Etablerersenter Vest-Agder - Offentlige registrer
  Det er hit du betaler Enhetsregisteret i Brønnøysund Enhetsregisteret samordner opplysninger om næringslivet og offentlige etater som finnes i ulike offentlige registre og som er gjengangere på spørreskjemaer I stedet for at hver offentlige etat sender ut hvert sitt skjema til bedriftene sørger Enhetsregisteret for at opplysningene samles på ett sted Enhetsregisteret inneholder grunndata om enheter som har registreringsplikt i Arbeidsgiverregisteret Merverdiavgiftsmantallet Foretaksregisteret Statistisk sentralbyrås bedriftsregister Skattemanntallet for etterskuddspliktige eller fylkesmennenes registre over stiftelser Her får du gratis registrering av foreninger lag og enkeltsmannsforetak Enkeltmannsforeta som ikke driver handel og som har færre enn 5 ansatt kan registrere seg her Foretaksregisteret i Brønnøysund Registeret skal sikre rettsvern og økonomisk oversikt og er en viktig kilde for alle som trenger korrekte opplysninger om aktørene i norsk næringsliv Alle næringsdrivende foretak med begrenset så vel som med ubegrenset ansvar plikter å registrere seg i Foretaksregisteret Det samme gjelder enkeltmannsforetak som driver handel med innkjøpte varer eller har mer enn fem ansatte i hovedstilling Når du er registrerert i Foretaksregisteret får selskapet ditt tilsendt en firmaattest Regnskapsregisteret i Brønnøysund Innsendingspliktige foretak skal hvert år sende inn årsregnskap årsberetning og revisjonsberetning til Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er vedtatt Formålet med ordningen

  Original URL path: http://evasenteret.no/default.asp?vis=artikkel&fid=1527&id=030120072008182507&t=Offentlige%20registrer (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Etablerersenter Vest-Agder - Økonomi
  Regnskap Lovpålagte oppgaver Budsjett Forsikring Merverdiavgift Nyttige lenker Økonomi Her gir vi deg en enkel innføring i viktige forhold som gjelder regnskap lovpålagte oppgaver forsikring moms og budsjett Velg artikler fra meny eller liste under Økonomi Regnskap Lovpålagte oppgaver Budsjett

  Original URL path: http://evasenteret.no/default.asp?vis=artikkel&fid=1528&id=0301200720093215247&t=%C3%98konomi (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Etablerersenter Vest-Agder - Regnskap
  bedrift Drive Regnskap og revisjon Hvem er regnskapspliktig Begrenset regnskapsplikt Små ansvarlige selskap og enkeltpersonforetak har begrenset regnskapsplikt Dette innebærer at selskapene ikke behøver å sende årsregnskap til Brønnøysund Du må imidlertid sende inne næringsoppgave med selvangivelsen samt rapportere momsoppgjør dersom du er mva pliktig Revisjonsplikt Alle som har regnskapsplikt har i utgangspunktet revisjonsplikt Eiere av enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper med inntil fem deltakere er unntatt fra revisjonsplikten dersom foretakets bruttoinntekt er mindre enn fem millioner kroner pr år Aksjeselskap har i utgangspunktet revisjonsplikt men for mindre aksjeselskap kan generalforsamlingen velge dette bort men det må da registreres i Brønnøysund Regnskapsfører Et korrekt og oppdatert regnskap er viktig for å holde styring på selskapet ditt Hvis ikke regnskapet er til å stole på kan du ikke vite hva du kan bruke av penger Regnskap er et yrke for spesialister der det hele tiden skjer lov og regelendringer En profesjonell regnskapsfører er til enhver tid oppdatert på dette og skal gi deg råd til hva som lønner seg for deg Det kan fort lønne seg Om regnskapsbilag Alle poster som skal inn i regnskapet skal dokumenteres Først og fremst skal dette gjøres ved hjelp av et papirbilag Dokumentasjon av transaksjoner skal minst inneholde Dato for utstedelse av dokumentasjonen Fra hvem Hva er kjøpt solgt og med hvilke mengde Tidspunkt og sted for levering av ytelsen Beløp som skal betales og betalingsfrist Eventuelle avgifter knyttet til transaksjonen Alle regnskapsbilag skal registreres og oppbevares på en betryggende og ordnet måte Bilagene skal nummereres Oppbevaringspliktig regnskapsmateriale skal oppbevares i Norge i 10 år etter regnskapsårets slutt Regnskapsmaterialet skal oppbevares ordnet og være betryggende sikret mot ødeleggelse og tyveri Regnskapsmaterialet skal kunne fremlegges for offentlig kontrollmyndighet i hele oppbevaringstiden i en form som muliggjør etterkontroll Lønn All godtgjørelse i arbeidsforhold betegnes som lønn Hovedregelen er

  Original URL path: http://evasenteret.no/default.asp?vis=artikkel&fid=1528&id=0301200720095022420&t=Regnskap (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Etablerersenter Vest-Agder - LovpÃ¥lagte oppgaver
  inn dette til skatteoppkreveren Skattetrekket skal beregnes av hele lønnen eller vederlaget Det er nettobeløpet etter at skatten er trukket som skal utbetales til oppdragstakeren Forskuddstrekket skal beregnes etter oppdragstakerens skattekort Er skattekortet et frikort med beløpsgrense skal det ikke trekkes skatt før fribeløpet er brukt opp Husk å notere opplysninger på skattekortet før det leveres tilbake Se nærmere om dette på skattekortet Hvis oppdragstakeren ikke legger frem skattekort skal arbeidsgiveren trekke skatt med 50 prosent Skatt for selskap Skatt for enkeltpersonforetak Som eier av et enkeltpersonforetak er du selv ansvarlig for virksomhetens forpliktelser Du blir beskattet personlig for virksomhetens formue og gjeld Et overskudd i bedriften overføres til din selvangivelse og kommer som et tillegg til en eventuell annen alminnelig inntekt Også bedriftens formue skal overføres til din selvangivelse Har bedriften underskudd vil dette komme til fradrag i en eventuell alminnelig inntekt Skatt for ANS DA For ansvarlige selskap er det deltakerne selv som er ansvarlige for virksomhetens forpliktelser Det vil si at det er deltakerne i selskapet som skal beskattes av selskapets overskudd underskudd Deltakerne lignes hver for seg for sin andel av selskapets formue og gjeld Et overskudd i selskapet overføres til deltakernes selvangivelse og kommer som et tillegg til deltakerens alminnelige inntekt Et underskudd kommer til fradrag i deltakernes alminnelige inntekt Skatt for AS Aksjeselskaper er definert som en juridisk person og inntekt opptjent i aksjeselskapet beskattes gjennom bedriftsbeskatningen Overskudd i bedrifter skattlegges som alminnelig inntekt med en flat skattesats på 28 pst Alminnelig inntekt er definert som samlede inntekter fratrukket alle utgifter i næringsvirksomheten herunder skattemessige avskrivninger Offentlige krav til rapportering Årsregnskap Enkeltpersonforetak ANS DA og foreninger skal ikke sende inn årsregnskap til Brønnøysundregistrene bortsett fra dersom verdien av eiendelene overstiger 20 millioner eller de har flere enn 20 ansatte Aksjeselskap og øvrige bedrifter må

  Original URL path: http://evasenteret.no/default.asp?vis=artikkel&fid=1528&id=0301200720101421483&t=Lovp%C3%A5lagte%20oppgaver (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Etablerersenter Vest-Agder - Budsjett
  budsjettet skal du blant annet svare på Hvor store inntekter utgifter har du de nærmeste årene Hva kreves av inntekter og kostnader for å tjene penger Hvilke forutsetninger må du legge til grunn for å nå disse målene Du trenger å lage budsjett fordi du må vite hvor stor inntekt du skal trekkes forskuddsskatt for når du kontakter ligningskontoret du må vite hvor stort finansieringsbehovet er i din nystartede bedrift

  Original URL path: http://evasenteret.no/default.asp?vis=artikkel&fid=1528&id=0301200720103318685&t=Budsjett (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Etablerersenter Vest-Agder - Forsikring
  for arbeidsgiver Erstatningsrett for arbeidstaker Erstatningsplikt for forsikringsselskap En yrkesskadeforsikring omfatter alle ansatte enten de arbeider deltid eller heltid Forsikringen gjelder i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden Arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring Forsikringen skal gi rett til full erstatning uten hensyn til om noen har skyld i skaden Forsikring for personlige foretak Driver du et enkeltpersonforetak vil du i utgangspunktet ikke ha de samme rettighetene til ulike trygdeytelser som en

  Original URL path: http://evasenteret.no/default.asp?vis=artikkel&fid=1528&id=030120072010495302&t=Forsikring (2016-04-30)
  Open archived version from archive •