archive-no.com » NO » F » FAMI.NO

Total: 125

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fami
  mot slike prosesser Vår ambisjon har vært å utvikle et miljø i den internasjonale forskningsfronten på utvalgte deltemaer og vår brede kunnskapsbase har gjort det mulig til enhver tid å presentere de mest aktuelle problemstillingene og de nyeste forskningsresultatene på området Fami ble tildelt miljøstøtte fra Norges forskningsråd ved Velferdsforskningsprogrammet for perioden 2003 2008 Den siste Fami rapporten ble publisert 16 november 2009 og med den rapporten ble Fami prosjektet sluttført Dermed avsluttes også arbeidet med nettside og nyhetsbrev Selv om nettsiden ikke vil bli oppdatert med nye saker vil nettsiden være nyttig som kunnskapsbase for de som søker informasjon om tidligere utgitte publikasjoner om temaet hvilke debatter som har vært ført i media og hvilke kunnskapsmiljøer i Norge Europa og USA som arbeider med tematikken Fra NOVA kan dere abonnere på elektronisk nyhetsbrev om temaene Levekår og velferdsstater og Trygd og sosialpolitikk Les mer Fra Fafo kan dere abonnere på invitasjoner til seminarer og konferanser om temaene Omsorg fattigdom sosiale spørsmål Les mer Fami takker for følget Fami 22 12 09 Nyheter Famis nyhetstjeneste har lagt ut nyhetsklipp om fattigdom og sosial esklusjon fra norske og skandinaviske medier i perioden 2004 2009 Se Nyhetsarkiv Nyheter om og fra Fami

  Original URL path: http://fami.no/ (2015-08-20)
  Open archived version from archive


 • Om Fami
  om oppvekst velferd og aldring og vi er tildelt miljøstøtte fra Norges forskningsråd ved Velferdsforskningsprogrammet for perioden 2003 2008 Mer om Famis forskningsprofil Fami aktivitetsrapport 2005 2007 Fami aktivitetsrapport 2004 Fami aktivitetsrapport 2003 Prosjektledere er Tone Fløtten Fafo tlf 22088609 Axel West Pedersen NOVA tlf 22541240 Se også To miljøer skal gi muskler til fattigdomsforskning Norges forskningsråd 01 02 03 Velferdsforskningsprogrammet 2004 2008 Tilbake til førstesiden Om fami no fami

  Original URL path: http://fami.no/omfami.htm (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Fami-prosjekter
  brukerne Forskere Anna Skårberg og Tone Fløtten Avsluttes 2008 Oppdragsgiver Sosial og helsedirektoratet Publikasjon Skårberg Anna og Tone Fløtten 2008 Et trappetrinn opp i livet Evaluering av aktivisering og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner Fafo rapport 2008 28 Nettutgave pdf 846kb Evaluering av boligsosiale tjenester Den kommunale tilskuddsordningen som ble etablert i forbindelse med Tiltaksplan mot fattigdom skal bidra til styrking og utvikling av oppfølgingstjenester tilknyttet boliger for bostedsløse og rusmisbrukere Fami har fått i oppdrag fra Sosial og helsedirektoratet å evaluere denne ordningen og vurdere 1 om den har medført at situasjonen til bostedsløse i kommunene har blitt bedre 2 om den har bidratt til utvikling av et faglig godt boligsosialt arbeid i kommunene 3 om arbeidet for å forhindre bostedsløshet er avhengig av statlig initiativ og støtte 4 om kommunene har håndtert tilskuddet i tråd med de kravene som ble stilt Forskere Siri Ytrehus prosjektleder Inger Lise Skog Hansen Anna Skårberg og Tone Fløtten Åsmund Langseter Hans Christian Sandli og Lars Gulbrandsen Publikasjoner Ytrehus Siri Hans Christian Sandlie og Inger Lise Skog Hansen 2008 På rett vei Evaluering av Prosjekt bostedsløse to år etter Fafo rapport 2008 06 Nettutgave pdf 1 11mb Oslo Fafo Hansen Inger Lise Skog Heidi Gautun Åsmund Langsether og Hans Christian Sandlie 2007 Ikke bare bare å bo Sluttrapport fra evaluering av statlig tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse og rusmisbrukere Fafo rapport 2007 38 Nettutgave pdf 915kb Ytrehus Siri Inger Lise Skog Hansen Åsmund Langsether Hans Christian Sandlie og Anna Skårberg 2007 Tjenester til bostedsløse i ti kommuner delevaluering 2 Fafo rapport 2007 23 Nettutgave pdf 721k Ytrehus Siri Hans Christian Sandlie og Anna Skårberg 2007 Fra bostedsløs til egen bolig Delevaluering av tilskudd til oppfølgingstjenester Fafo rapport 2007 07 Nettutgave pdf 883k Arbeid livsstil og helse En longitudinell undersøkelse som har fulgt et landsrepresentativt utvalg av ungdom gjennom 8 år først i 1985 og deretter i 1985 1987 1989 og 1993 Vi ønsket å gjenta denne undersøkelsen i 2003 18 år etter den første datainnsamlingen Respondentene var mellom 17 og 20 år i 1985 og er mellom 35 og 39 år gamle i 2003 Statistisk sentralbyrå gjennomfører datainnsamlingen høsten 2003 og dataene vil ferdigstilles i februar 2004 Det vil også kobles til registeropplysninger om inntekt og omfanget av ulike offentlige ytelser for hvert år i perioden 1985 til 2003 En hovedproblemstilling vil være å studere integreringen av unge sosialklienter på arbeidsmarkedet Prosjektet fokuserer spesielt på to spørsmål Fører langtidsledighet i ung alder til en varig utstøting fra arbeidsmarkedet hvor hjelpeapparatet bidrar til en passiv godtakelse av rollen som arbeidsløs Hvilke veier går inn i arbeidslivet igjen på hvilken måte og under hvilke betingelser Forsker Torild Hammer Sosialhjelpsklienters livsløp Dette doktorgradsprosjektet vil være basert på analyser av data fra prosjektet arbeid livsstil og helse Datamaterialet gir mulighet til å studere både seleksjon til og virkninger av mottak av sosialhjelp Det gir anledning til å skille mellom sambruk og vekselbruk og å analysere forbruket av sosialhjelp ut fra tilpasning på arbeidsmarkedet og

  Original URL path: http://fami.no/prosj.htm (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Fami-stab
  lars gulbrandsen nova no tlf 22541284 Torild Hammer NOVA e post torild hammer nova no tlf 22541213 Inger Lise Skog Hansen Fafo e post inger lise skog hansen fafo no tlf 22088691 Gudmund Hernes Fafo e post gudmund hernes fafo no tlf 22088707 Christer Hyggen Fafo e post christer hyggen fafo no tlf 22088639 Hanne C Kavli Fafo e post hanne kavli fafo no tlf 22088727 Åsmund Langsether NOVA e

  Original URL path: http://fami.no/stab.htm (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Fami-publikasjoner hovedside
  Begrepsdiskusjon og måling Bolig og hjemløshet Etniske minoriteter Frivillige organisasjoner Holdninger Komparative studier Levekår Offentlige tjenester ytelser Trender i fattigdom og eksklusjon dynamiske perspektiver Sortert etter år 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 og tidligere Engelskspråklige

  Original URL path: http://fami.no/pub_index.htm (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Fami-linker

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /linker.htm (2015-08-20)


 • Fami - about Fami
  development of policy strategies and specific measures to confront problems of poverty and social exclusion The activities of Fami will be focussed on the following main topics 1 Concepts measurement and normative issues What constitutes an acceptable living standard and minimum income in contemporary society What do the trends towards increasing individualisation and cultural heterogeneity imply for poverty measurement for strategies to combat economic and social exclusion 2 The process of social marginalisation and critical phases in the life course The transmission of poverty risks from one generation to the next is poverty inherited Poor families and poor children How are resources distributed within the family and what coping strategies are developed Economic and social risks connected with te transition from youth to adulthood and from work to retirement connected what are the decisive mechanisms 3 Poverty and social exclusion among ethnic minority groups Labour market exclusion among minority groups external barriers or dependency cultures The anatomy and dynamics of poverty among minority groups similar story or different worlds 4 The system of income protection and activation policies Poverty prevention and incentive effects of the interplay between social security housing allowance and social assistance What are the long term effects

  Original URL path: http://fami.no/aboutfami.htm (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Fami - kontakt oss
  Østberg Fafo tlf 22 08 86 65 Ønsker du kontakt med andre i Fami se Stab Her finner du kontaktinformasjon og link til CV Senter for studier av fattigdom minstesikring og sosial integrasjon Fami er et forskningssamarbeid mellom Fafo og NOVA Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring Fafo Postboks 2947 Tøyen 0608 Oslo Tlf 22 08 86 00 Fax 22 08 87 00 www fafo no NOVA

  Original URL path: http://fami.no/kontakt.htm (2015-08-20)
  Open archived version from archive