archive-no.com » NO » F » FAMI.NO

Total: 125

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fami - nyheter april 2008
  tro på unge fattige Ifølge en ny rapport er det lite motivasjon å hente på sosialsenteret hvis du er ung og fattig Rapporten viser nemlig at ungdommene selv har mye større tro på at de skal komme ut av sosialkøen enn det saksbehandlerne på sosialsentret har Skal vi nå målet om å halvere antall unge fattige 2010 må vi jobbe med våre egne folk innrømmer helse og sosialsjef Lars Bjerke Drammens Tidende ber Fafo forsker Arne Grønningsæter kommentere rapporten Drammens Tidende 19 04 08 Les mer Positiv holdning til arbeidsinnvandring For å møte behovet for arbeidskraft hindre fattigdom og videreutvikle velferdssamfunnet er det et mål å styrke sysselsettingen og inkluderingen av personer som har falt ut eller er i ferd med å falle ut av arbeidsmarkedet Arbeidsinnvandring skal ikke fortrenge denne arbeidskraften men være et supplement sa arbeids og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen da den nye stortingsmeldingen om arbeidsinnvandring ble presentert i dag AID 18 04 08 Les mer Fafo frokost 24 april Hvordan framstilles fattigdom i norske medier Før jul får de fattige mye spalteplass i avisene Er det fordi både avisene og organisasjonene tjener på slike oppslag Mediedekningen har betydning for hvordan fattigdomsproblemet oppleves De mest ekstreme enkeltsakene dominerer mens den mer utbredte hverdagsfattigdommen får mindre plass Mange organisasjoner har utviklet mediestrategier og har et bevisst forhold til hvordan mediene skriver om arbeidet deres og om fattigdom Dette er tema for et frokostseminar hos Fafo torsdag 24 april der Fafo og Famiforsker Bjørn Nuland bildet og ISF forsker Ann Helen Bay vil presentere nye undersøkelser Seminaret er gratis og åpent for alle og det finner sted kl 08 30 09 45 i Fafos lokaler i Borggata 2B på Grønland i Oslo Fami 17 04 08 Les mer Bjarne Håkon får ikke folk opp om morran Arbeids og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen har lovet å få 5 400 sosialhjelpsmottakere opp om morran i 2008 En tredel ut i året har bare noen hundre fått tilbud om å være med i kvalifiseringsprogram Både NHO og LO er positive til ordningen og vil bidra til å få flere i arbeid Men de tror ikke Bjarne Håkon Hanssen klarer å innfri sitt løfte En tredel av året er snart gått og vi frykter at en enkel men samtidig genial reform vil smuldre bort i kaos sier direktør Johan Martin Leikvoll i Attføringsbedriftene i NHO Dagsavisen 17 04 08 Les mer Se også LO topper Bjarne Håkon må jobbe Dagsavisen 16 04 08 Første dialogmøte 17 april I kampen mot fattigdom styrker regjeringen kontakten med organisasjoner for økonomisk og sosialt vanskeligstilte og etablerer dialogmøter med myndighetene og et eget kontaktutvalg for organisasjonene som skal forberede møtene Jeg vil ha en fast og regelmessig dialog med organisasjoner på området sier arbeids og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen Han skal ha det første dialogmøte med representanter for økonomisk og sosialt vanskeligstilte i morgen 17 april AID 16 04 08 Les mer Se også Første møte i kontaktutvalget for fattigdomsbekjempelse AID 17 04 08 Større aksept for rusmisbrukeres rett til et sted å bo Kommunene har fått økt kompetanse om de bostedsløses boligbehov men har for få egnede boliger viser en ny Fami rapport Å skaffe boliger til bostedsløse og andre vanskeligstilte er en kontinuerlig utfordring for kommunesektoren Derfor er det gledelig å konstatere at tiltakene i Prosjekt bostedsløse har en levetid ut over prosjektperioden og at prosjektet har bidratt til å utvikle boligsosial kompetanse som også er videreført i kommunene sier administrerende direktør Geir Barvik i Husbanken som har bestilt evalueringsrapporten Samfunnsmagasinet 16 04 08 Les mer Les mer og last ned rapporten På rett vei Sandnes Bolighandelen i gang I overkant av 150 personer er bostedsløse i Sandnes og kommunen saumfarer nå markedet for å kjøpe bolig til vanskeligstilte For to uker siden gikk Sandnes politikerne inn for å bruke 33 4 millioner kroner på boligkjøp for vanskeligstilte Allerede i forrige uke var den første leiligheten kjøpt Stavanger Aftenblad 15 04 08 Les mer Barneforum om barnefattigdom i Bergen 21 mai Forum for forskning og barnerettigheter Barneforum inviterer til møte om fattigdom blant barn De har invitert fageksperter fra forskning forvaltning og frivillige organisasjoner til å snakke om forekomst erfaringer og tiltak for bekjempelse av fenomenet Blant innlederne er Tone Fløtten forskningssjef ved Fafo og prosjektleder for Fami og Fami og NOVA forsker Elisabeth Backe Hansen bildet Møtet finner sted onsdag 21 mai kl 10 15 ved Universitetet i Bergen Påmelding til crop uib no innen fredag 16 mai Fami 15 04 08 Les mer om programmet her Ny Fami rapport På rett vei I en ny Fami rapport presenterer forskerne Siri Ytrehus Hans Christian Sandlie og Inger Lise Skog Hansen bildet en evaluering av Prosjekt bostedsløse Dette prosjektet ble opprettet i 2000 som et fireårig nasjonalt forsøk i den hensikt å utvikle metoder og modeller for arbeidet med å motvirke og forebygge bostedsløshet De syv største norske kommunene og tre frivillige organisasjoner har deltatt i prosjektet Fami 14 04 08 Les mer og last ned rapporten Kvalifiseringsprogrammet et veiskille i norsk sosialpolitikk Lanseringen av kvalifiseringsprogrammet er det viktigste sosialpolitiske tiltaket på lang lang tid sa arbeids og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen da han mandag formiddag åpnet NAV konferansen Framtidsverksted for kvalitet i sosiale tjenester i Trondheim AID 14 04 2008 Les mer Se også Sosialklienten skal avskaffes Adresseavisen 15 04 08 Færre blir ledige men de ledige er ledige lenger Ledighetens sammensetning har endret seg betydelig de siste årene Færre blir ledige men de som er arbeidsledige er ledige over lenger tid Den samlede ledigheten blir dermed fordelt på færre personer Det har blitt flere helt ledige med en arbeidssøkervarighet på fire år og mer fra 2003 til 2007 viser en undersøkelse fra NAV Mange av disse vil få hjelp til å komme i jobb gjennom kvalifiseringsprogrammet forteller Erik Oftedal direktør i Arbeids og velferdsdirektoratet Kvalifiseringsprogrammet er regjeringens største satsning på fattigdomsfeltet og NAVs viktigste oppgave i 2008 NAV 11 04 08 Les mer AFI og Frischsenteret evaluerer NAVs kvalifiseringsprogram Høsten 2007 innførte regjeringen

  Original URL path: http://fami.no/nyheter2008apr.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Fami - nyheter mars 2008
  opplever var også et tema I løpet av et par timer hadde vi mer enn 1 200 sidevisninger på hjemmesiden www fattignorge no og en konstant telefonstrøm sier daglig leder Georg Rønning i en pressemelding Det kan se ut som om det er et stort behov for forenkling av saksbehandlingen i NAV og en gjennomgang og justering av de deler av regelverket som slår uheldig ut sier Rønning NTB 17 03 08 Les mer Hvert femte EU barn fattig Totalt 19 millioner barn lever i fattigdom i EU Mest utsatt for fattigdom er barn i Polen fulgt av litauiske rumenske portugisiske italienske og spanske barn Rundt en fjerdedel av barna i disse landene lever i fattigdom ifølge en undersøkelse utført av EUs Social Protection Committee Fontene 17 03 08 Les mer Sosial og helsedirektoratet skifter navn til Helsedirektoratet Kongen i statsråd beslutta 14 mars at Sosial og helsedirektoratet skal skifte namn til Helsedirektoratet Namnendringa skuldast at ansvaret for oppgåvene som Sosial og helsedirektoratet utførde for Arbeids og inkluderingsdepartementet blei overført til Arbeids og velferdsdirektoratet 10 mars d å Helse og omsorgsdepartementet pressemelding 14 03 08 Les mer Se også Samler sosialtjenestene i ett direktorat AID pressemelding 31 01 08 Inntektsforskjellene minker Forskjellen mellom fattig og rik ble mindre fra 2005 til 2006 men flere havnet under lavinntektsgrensen Det er et paradoks at det blir flere i lavinntektsgruppen samtidig som forskjellen mellom fattig og rik blir mindre sier seniorrådgiver i SSB Jon Epland Ukeavisen Ledelse 11 03 08 Les mer Kronikk Et kaldere velferdssamfunn I etterpåklokskapens ånd kan man fundere på om det er på tide at markedsføringslovens paragraf om villedende forretningsmetoder også bør gjelde for regjeringsmanifester for å hjelpe realismen til ikke å gå seg fullstendig vill i politiske drømmeland som Soria Moria skriver kommunikasjonsrådgiver Frank Tindvik Til fås overraskelse er ikke fattigdom i Norge i nærheten av avskaffet Løftebrudd Kall det heller ambisjonsrealisme skriver han Tønsbergs Blad 10 03 08 Les mer Regjeringens budsjettkonferanse Statsrådene møttes til sin årlige budsjettkonferanse i dag og finansministeren lover at regjeringen ikke skal glemme de fattige i neste års budsjett Noen har ikke fått være med på den store velferdsveksten som har vært De skal vite at vi tenker på dem sier Halvorsen Men hun kan ikke love at regjeringen vil klare å avskaffe fattigdommen innen 2009 Dagsavisen 09 03 08 Les mer Se også pressemelding fra Statsministerens kontor 09 03 08 Det blir mer arbeid og mer velferd med denne regjeringen Velferdsalliansen 10 år Torsdag 6 mars var det 10 års bursdagsfeiring på Velferdsalliansens kontor i Oslo Jubileet vil bli grundigere markert ved ulike anledninger i løpet av våren og sommeren Velferdsalliansen har for tiden 23 medlemmer og medlemmene er organisasjoner foreninger og grupper som arbeider mot fattigdom og for brukermedvirkning i Norge Formålet er firedelt avskaffe fattigdom forbedre levestandarden og livskvaliteten for økonomisk sosialt og rettslig vanskeligstilte bidra til økt brukermedvirkning og å bedre økonomi og arbeidsvilkår for våre organisasjoner foreninger og grupper Fami Velferdsalliansen 07 03 08 Les mer Venstre

  Original URL path: http://fami.no/nyheter2008mars.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Fami - nyheter februar 2008

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /nyheter2008feb.htm (2015-08-20)


 • Fami - nyheter januar 2008
  08 Fattigdom er jobb nummer én Ap skal bli tydeligere i kampen mot fattigdom og holde fast på målet om å utrydde fattigdommen i Norge sier nestleder Helga Pedersen Kampen mot fattigdom er helt åpenbart jobb nummer én Det er helt uakseptabelt at noen faller utenfor i verdens rikeste land sier Pedersen Dagsavisen 17 01 08 Les mer Se også Ap går bort fra den ensidige arbeidslinja Dagbladet leder 21 01 08 Krever løft for minstepensjonistene Mandag tar arbeids og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i mot Norsk Pensjonistforbund i regjeringslokalene Temaet er neste års statsbudsjett og forbundsleder Harry Jørgensen er ikke i tvil om hva som er krav nummer en Minstepensjonistene må ut av fattigdom StavangerAvisen 18 01 08 Les mer Ny artikkel Endring og stabilitet i arbeidsmotivasjon i Norge Fafo og Fami forsker Christer Hyggen har publisert artikkelen Change and Stability in Work Commitment in Norway from Adolescence to Adulthood i Journal of Social Policy 1 2008 Hyggen ser på individers arbeidsmotivasjon noe som har vært et sentralt tema i store deler av velferdsstatsforskningen Antakelsen som ligger til grunn er at utformingen av velferdssystemene påvirker folks verdsetting av lønnet arbeid Hvis det er slik at sjenerøse økonomiske overføringer til arbeidsledige reduserer innbyggernes vilje til å arbeide undergraves både legitimiteten til og grunnlaget for velferdsstaten Denne artikkelen undersøker endringer og stabilitet i arbeidsmotivasjon i en norsk kohort født mellom 1965 og 1968 Fami 17 01 08 Les sammendrag og artikkelen her eng Se også Neppe sammenheng mellom stønad og motivasjon Fontene 18 01 08 Foredrag om barnefattigdom 26 februar Tone Fløtten forskningssjef ved Fafo og prosjektleder for Fami holder fordrag 26 februar om barnefattigdom på Drammen Kommunes seminar for tverrfaglig og tverretatlig kompetanseheving i arbeidet med bekjempelse av barnefattigdom 4 februar skal Fløtten innlede om fattigdom i Norge på internt seksjonsseminar i Riksrevisjonen Fami 17 01 08 For dårlig bomiljø i kommunale boliger Dårlig bostandard og beliggenhet i belastede områder er forklaringen på at en majoritet av beboerne i de kommunale boligene ikke er fornøyd med bosituasjonen går det nå fram av en ny landsomfattende forskningsrapport fra Fami Det finnes folk som har problemer med å skaffe seg bolig men som ikke har andre tilleggsproblemer som rus Særlig personer med omsorg for barn opplever det som sterkt problematisk at det er opphopning av sosiale problemer der de får tildelt bolig sier Fafo og Fami forsker Inger Lise Skog Hansen som har ledet arbeidet med rapporten Ikke bare bare å bo Dagsavisen 16 01 08 Les mer Se også Rapporten om bostedsløse Dagsavisen faktaboks 16 01 08 Bedre tjenester til bostedsløse Fontene 15 01 08 Ikke bare bare å bo last ned Fami rapporten Kunstnerisk innlegg i fattigdomsdebatten Teaterstykket Ønskekonsert som har premiere på Nationaltheatret 19 januar er performancekunstnerne Toril Goksøyrs og Camilla Martens innlegg i fattigdomsdebatten I arbeidet med Ønskekonsert oppsøkte de flere norske fattigstasjoner og snakket med fattige alenemødre Historien som utspiller seg på scenen er basert på det en av kvinnene fortalte dem Å være fattig i et

  Original URL path: http://fami.no/nyheter2008jan.htm (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Fami - nyheter desember 2007
  og beløpets størrelse Østlandets Blad 17 12 07 Les mer Høy lønn gjør deg ikke lykkeligere Arbeidsledighet reduserer lykkefølelsen kraftig Om du tjener 300 000 eller en million har nesten ingenting å si i følge forsker Harald Dale Olsen ved Institutt for samfunnsforsknin ISF g I en artikkel i den nyeste utgaven av Søkelys på arbeidslivet oppsummerer han en rekke funn fra forskning på temaet lykke Dagens Næringsliv 16 12 07 Les mer Se også ISFs nettsider Trondheim Servicekontor for selvhjelp til byens fattige På Kirkens Bymisjons julebord i forrige bevilget toppolitikere og næringslivet tilsammen hele 400 000 kroner til Batteriet som skal bli et servicekontor for selvhjelp til byens fattige Sps kommunalråd Tone S Aglen mener kommunens etiske regelverk ble brutt da 200 000 kommunale kroner ble lovet bort på Bymisjonens julebord Slike beslutninger skal tas i formannskapet og ikke over bordet i et lystig lag sier Aglen Adresseavisen 13 12 07 Les mer Les også Bymisjonen gjør byen rikere Adresseavisen leder 15 12 07 Følte oss presset Adresseavisen 14 12 07 Om Batteriet på nettsidene til Kirkens Bymisjon Sverige Vanskelige valg i julen for fattige familier Forskjellene i Sverige øker En kvart million barn i Sverige lever med foreldre i økonomisk utsatthet I seks bydeler i Göteborg Malmö og Stockholm lever mer enn 40 prosent av barna i fattigdom Rundt jul er det ekstra vanskelig og familiene tvinges til harde prioriteringer GT 14 12 07 Les mer Fauske Kutt i sosialhjelpen Man løser ikke fattigdomsproblemene ved å øke sosialhjelpsatsene sa Ordfører Odd Henriksen H i Fauske kommune I sommer stemte Senterpartiet Venstre og Fremskrittspartiet sammen med Felleslista SV og Ap for å øke satsene med 13 5 prosent til 5230 kroner for enslige per måned Men nå kutter det borgerlige flertallet sosialhjelpssatsen med 630 kroner per måned Avisa Nordland 14 12 07 Les mer Se også Omstridt kutt i sosialhjelpen Saltenposten 14 12 07 Alle kan gjøre litt Jeg kan ikke forandre Oslo alene Men hvis alle gjør det lille de kan blir det mye ut av det sier Marit Solli major i Frelsesarmeen Fattigdom sliter folk ut både fysisk og psykisk Frelsesarmeens oppgave er å gi dem tro på seg selv og hjelpe dem slik at fattigdommen blir midlertidig sier hun Aftenposten 13 12 07 Les mer 2010 europeisk fattigdomsår 2010 blir det europeiske året for bekjemping av fattigdom og sosial utestegning Gjennom kampanjen med en budsjett på 17 millioner euro bekreftes EUs engasjement for å utrydde fattigdommen innen 2010 I EU lever i dag 78 millioner mennesker det vil si 16 prosent av befolkningen under eller på grensen till fattigdom EU kommisjonen pressemelding 12 12 07 Les mer Kommentar Forsorg eller hjelp til selvhjelp Det har tradisjonelt gått et sosialpolitisk skille mellom to holdninger til fattigdom Det ene synet har vært at de fattige skal hjelpes ved almisser fra de rikes overflod Det andre synet har vært at det er ingenting som tilsier at folk skal måtte forbli fattige Altså en holdning om at fattigdom kan

  Original URL path: http://fami.no/nyheter2007des.htm (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Fami - nyheter november 2007
  nærmere målet fra Soria Moria om å avskaffe fattigdom i Norge i løpet av fireårsperioden skriver Aftenposten på lederplass 17 11 07 Les mer Se også 55 millioner mer til fattige Aftenposten 13 11 07 Kragerø 160 fattige barn får litt ekstra til jul Under formannskapsmøtet tirsdag foreslo Arnfinn Jensen SV å bruke inntil 500 000 kroner på ekstra sosialstønad i forbindelse med julen Forslaget sendt kommunestyret hvor det ble enstemmig vedtatt torsdag I tillegg til nå tiltak var det flere som ønsket seg en oppdatert analyse som viser fattigdomsproblemet kommunen Kragerø Blad Vestmar 17 11 07 Les mer Kommentar Barns fattigdom uakseptabelt At barn må leve i fattigdom i dagens Norge er uakseptabelt og noe vi sammen må løse umiddelbart skriver Rita Lekang landsleder av Framfylkingen i en kommentar Grunnskolen skal være gratis Da bør også den obligatoriske leirskolen være det samt skoleturer til teater og kino avslutningsarrangementer badeturer og skidager skriver Lekang Dagsavisen 16 11 07 Les mer Sosialpolitisk forum i Oslo 22 november Hva skal vi leve av er spørsmålet når Velferdsalliansen inviterer til Sosialpolitisk Forum på Håndverkeren Kurs Konferansesenter i Oslo 22 november kl 12 16 Det blir innledninger ved SIFO forsker Elling Borgeraas Vigdis von Ely og Magnus Christiansen AID Sosialpolitisk Forum 16 11 07 Les mer Ny rapport Mainstreaming Social Inclusion Det 3 årige prosjektet Mainstreaming Social Inclusion MSI har undersøkt hvordan politikk for å bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon inkluderes i nasjonal lovgivning og offentlig administrasjon i deltakerlandene og hvordan nasjonale handlingsplaner for bekjempelse av fattigdom følges opp Samarbeid med frivillige organisasjoner er også blitt kartlagt Deltakerlandene er UK Irland Tsjekkia Frankrike Nederland Bulgaria Portugal og Norge Prosjektleder organisator er Combat Poverty Agency Irland Oppdragsgiver EU kommisjonen Prosjektet ble avsluttet for ca 1 år siden og nå har den nasjonale rapporten om Norge nylig kommet Rapporten er forfattet av Fafo og Fami forskerne Tone Fløtten og Bjørn Nuland Fami 15 11 07 Les mer på prosjektets hjemmeside Last ned rapporten Større enighet på borgerlig side De borgerlige partiene har det siste året kommet nærmere hverandre i budsjettpolitikken mener Høyre nestleder Jan Tore Sanner Både Frp KrF og Venstre har de siste dagene presentert sine alternative statsbudsjetter Torsdag er det Høyres tur Sanner har blinket ut åtte punkter hvor Høyre KrF Venstre og Frp har samlet seg i finanspolitikken og ett av punktene er mer penger til fattigdom spesielt til bostøtte Siste no ANB 14 11 07 Les mer Regjeringens fattigdomskonferanse 20 november Arbeids og inkluderingsdepartementet AID arrangerer i samarbeid med Sosial og helsedirektoratet Shdir en fattigdomskonferanse den 20 november 2007 i Oslo kongressenter Konferansen fokuserer på ulike former for organisert brukermedvirkning samt deltakelse og minstesatser for økonomisk sosialhjelp AID pressemelding 13 11 07 Les mer 55 millioner mer til fattige Regjeringspartiene på Stortinget er enige om å bruke 100 millioner kroner mer enn Regjeringen 30 millioner går til å styrke bostøtten Det er et svært treffsikkert virkemiddel mot grupper med svak økonomi sier lederen av Stortingets finanskomité Arbeiderpartiets Reidar Sandal Aftenposten 13 11 07 Les mer Bosetting av prøveløslatte vant tiltakspris for bostedsløse Vinneren av Statens tiltakspris for bostedsløse 2007 er TOG avdelingen i Oslo fengsel Målsettingen for TOG Tiltak Overfor Gjengangere er at den dømte skal greie seg ute etter endt dom uten kriminalitet En egnet bolig er en forutsetning for å klare dette Kommunal og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa delte i går ut prisen under et arrangement i Kulturkirken Jacob i Oslo Les mer om vinneren og juryens begrunnelse i Bostedsløse nyhetsbrev 6 2007 Nyhetsbrevet utgis av Husbanken som en del av Strategien På vei til egen bolig Fami 13 11 07 Les nyhetsbrevet her Fattigdom viktigst for KrF Kristelig Folkeparti legger i dag frem sitt alternative budsjettforslag I forslaget styrkes innsatsen mot fattigdom i Norge med 295 millioner kroner I tillegg nås målet om at bistanden til verdens fattige skal utgjøre én prosent av BNI KrF 12 11 07 Les mer Regjeringen krangler om fattigdom Regjeringspartiene krangler om hvordan de skal oppfylle løftene om å avskaffe fattigdom Arbeids og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen har sagt til Dagbladet at han ikke ville økt de veiledende satsene for sosialhjelp selv om han hadde hatt økonomisk dekning for det Det reagerer SVs sosialpolitiske talsperson Karin Andersen skarpt på Akershus Amtstidende ANB 10 11 07 Les mer Benytt sjansen i budsjettforhandlingene De svakeste i verdens rikeste land trenger mer direkte hjelp før de makter å benytte seg av regjeringens kvalifiseringsprogrammer Vi håper regjeringens bestrebelser for et godt politisk samarbeidsklima kommer de fattigste til gode gjennom de pågående budsjettforhandlingene skriver Dagbladet på lederplass Dagbladet 09 11 07 Les mer Ålesund Nedslående om fattigdom Terje Johansen SV ga Ålesund bystyre litt stoff til ettertanke i går Johansen viste til nedslående historier han hadde fått høre gjennom samtaler med fattige til oppslag i Dagbladet og til det faktum at foreningen Fattig Norge med støtte fra store fagforbund har flyttet til Ålesund fordi her er så mye å ta tak i for dem Han mente det måtte være en systemfeil om noe av dette var sant Sunnmørsposten 09 11 07 Les mer Fattige kan få mer Bevilgningene mot fattigdom kan bli plusset på i den budsjettprosessen som nå pågår i Stortinget Etter at statsbudsjettet ble lagt frem er det kommet krass kritikk mot fattigdomssatsingen fra flere hold Regjeringen har høye ambisjoner om å bli kvitt fattigdom men neste års fattigdomssatsing øker mindre enn det som har vært tilfellet de siste årene Av den grunn pågår det nå i de rødgrønne stortingsgruppene en prosess som kan munne ut i påplussinger Aftenposten 08 11 07 http www aftenposten no nyheter iriks politikk article2090554 ece MyWindow toolbar yes location yes directories yes status yes menubar yes scrollbars yes resizable yes width 600 height 600 return false Les mer FrP vil gi 13 000 mer til uføre Vi har tatt flere grep i forhold til fattige i vårt alternative statsbudsjett Fattige trenger penger Vi vil øke stønaden til unge uføretrygdede som er syke og ikke har noen mulighet til å komme seg

  Original URL path: http://fami.no/nyheter2007nov.htm (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Fami - nyheter oktober 2007
  å være fattig og annerledes på en gang skriver Espen Andersen i en kommentar i E24 19 10 07 Les mer Stod opp mot fattigdom De stod utenfor Stortinget med armen hevet men denne gangen gjaldt det ikke egne krav men å stå opp for de fattige i verden Fagforbundet valgte å bruke FNs dag mot fattigdom til å arrangere en egen konferanse og til å være med på en verdensomspennende aksjon til støtte for det globale arbeidet mot de uverdige forholdene som verdens aller fattigste lever under Fagbladet 17 10 07 Les mer Se også Tariffkonferansen på Tjøme sto oppreist mot fattigdom Sandefjords Blad 19 10 07 Offentlig hjelp er helt avgjørende for fattige i Sverige Arbeidsledighet er fremste årsak til fattigdom i Sverige Værst rammet er ungdommer og utenomnordiske innvandrere som har vanskelig for å komme seg inn på arbeidsmarkedet Økonomisk hjelp fra det offtenlig er helt avgjørende for dem viser en ny avhandling fra Göteborgs universitet Avhandlingen Public Transfers and Private Help Support Networks of Marginalized and Poor Individuals in Sweden in the 1990s er forfattet av sosiologen Mia Latta Göteborgs universitet 18 10 07 Les mer Opposisjonen Dere har sviktet de fattige Både opposisjonen og politiske eksperter mener Regjeringen har sviktet de fattige Men Jens Stoltenberg avviser kritikken I dagens spørretime på Stortinget gjentok statsministeren flere ganger at Regjeringen er stolte men ikke fornøyde VG 17 10 07 Les mer Se også Bryt skatteløftet sats på de fattige Nationen leder 17 10 07 Regjeringen Vi har valgt fellesskap og velferd På toårsdagen for Soriam Moria erklæringen la flertalls regjeringen frem en statusrapport Vi ville bruke de store pengene på de store oppgavene framfor skattelette og vi ville løse samfunnets utfordringer i fellesskap Vi har valgt fellesskap og velferd foran store skattelettelser skriver Jens Stoltenberg leder i Ap Kristin Halvorsen leder i SV og Åslaug Haga leder i Sp og viser til 250 eksempler som samlet viser hvordan vi har sørget for en tydelig kursendring i norsk politikk etter to år i regjering Senterpartiet 17 10 07 Les mer Dårlig kulturtilbud til barn i fattige familier Fattige familier har ikke råd til å la barna gå på kino i teateret eller på konsert og et dårlig kulturtilbud til barn fra husstander med lav inntekt skaper et klasseskille Maksprisen på kulturskolene er blitt fjernet og det samme har de øremerkede tilskuddene fra Staten Harry Rishaug leder i Norsk Kulturskoleråd retter nå en bønn til det offentlige om et bedre kulturtilbud til barn fra husstander med lav inntekt Aftenposten 15 10 07 Les mer Kommentar De små skritts tyranni Hva ville skjedd om Kristin Halvorsen hadde begeistret alle sine fylkesledere ved å øke velferden og avskaffe fattigdom med et knips Om hun altså hadde heist alle minstepensjonister studenter og sosialhjelpsmottakere over grensen for EUs fattigdomsdefinisjon spør Stein Aabø Dagbladet 14 10 07 Les mer Kommentar Fattiglus i sus og dus Det er forskjell på å være fattig og å ha dårlig råd Hvis du har råd til sunn mat leilighet og klær og har tilgang på gratis utdanning og helsetjenester er du fattig da spør journalist Kaia Storvik i en kommentar Norge har ikke et fattigdomsproblem men et fordelingsproblem mener hun Mens alle i Norge synes det er nobelt å understøtte de fattige er det mindre populært å ta fra dem med mye og gi til dem som har mindre Derfor vil de fleste politikere mye heller hjelpe fattige enn å omfordele skriver Storvik Dagsavisen 12 10 07 Les mer Kommentar De rike bader i penger Den politisk debatten kamuflerer ofte det norske samfunnets klassestruktur Vi har lært oss til å tro at folk og ledere er en dugnadsgjeng og at forskjellene i inntekt formue makt og status er små og til å leve med Den myten kan kastes på historiens skraphaug skriver John O Egeland i en kommentar i anledning at skattelisten ble lagt frem Forskningsstiftelsen Fafo har systematisert materiale fra Statistisk sentralbyrå som forteller en helt annen historie Disse tallene dokumenterer at det siden begynnelsen av 90 tallet har utviklet seg en gruppe superrike som disponerer en økende andel av den totale verdiskapningen skriver Egeland Dagbladet 13 10 07 Les mer 17 oktober Fattigdomskonferanse og Stand up against poverty Den 17 oktober er FNs internasjonale dag for bekjempelse av fattigdom i verden Fagforbundet markerer i år dagen med en konferanse og en demonstrasjon utenfor Stortinget Demonstrasjonen blir en del av en verdensomspennende aksjon der lokale Reis opp og si fra mot fattigdom aksjoner går sammen i et forsøk på å slå fjorårets Guinness rekord Over 23 millioner mennesker sto opp mot fattigdom i løpet av ett døgn den 16 17 oktober 2006 Blant innlederne på fattigdomskonferansen Bekjempelse av fattigdom nasjonalt og globalt er Georg Rønning fra foreningen Fattignorge LO 11 10 07 Les mer Mer om fattigdomskonferansen og program på Fagforbundets nettside Kronikk Kampen er ikke over Regjeringens mål er å avskaffe fattigdom i Norge skriver arbeids og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i en kronikk der han redegjør blant annet for kvalifiseringsprogrammet Mennesker utenfor arbeidslivet er mer utsatt for fattigdom enn dem som har en jobb Gjør din plikt og krev din rett sa Einar Gerhardsen I den rekkefølgen Regjeringen vil innføre en ny rett og plikttankegang som et bærende prinsipp for hvordan møtet med arbeids og velferdsforvaltningen skal fungere skriver ministeren Dagbladet 11 10 07 Les mer Kommentar Det er rikdommen som er problemet Fattige er taperne i statsbudsjettet Igjen Og slik vil det fortsette år etter år uansett regjering så lenge fattigdomsbekjempelse begrenses til debatt om støtteordninger for dem som har minst Men fattigdomsproblemet løses aldri om det ikke kobles til utjevning i samfunnet Det er forskjellene som er den store bøygen skriver Kari Gåsvatn i en kommentar i Nationen 11 10 07 Les mer Hjelpetrengende havner i boligkø Mange fattige villle antakelig være hjulpet om de bare fikk seg en rimelig bolig med akseptabel standard sier Lars Aasen daglig leder i Leieboerforeningen Både Danmark og Sverige har et prisregulert boligmarked parallelt med det markedsregulerte

  Original URL path: http://fami.no/nyheter2007okt.htm (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Fami - nyheter september 2007
  moderne norske fattigdommen gir fire konkrete utslag utrygghet ufrihet sosial devaluering og dårlig selvbilde Fattigdom fører også til en følelse av skyld og skam Hvem tør å si rett ut jeg er fattig Det føles også skamfullt for oss som har en jevn brukbar økonomi at så mange nordmenn lever i fattigdom Demokraten 20 09 07 Les mer Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Deltakelse i arbeidslivet bidrar til mestring og selvtillit sikrer inntekt og reduserer fattigdom Mennesker med psykiske problemer utgjør en ressurs som samfunnet går glipp av dersom de ikke får delta i arbeidslivet Dette er noe av innholdet i ny nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse som ble lansert av helse og omsorgsminister Sylvia Brustad og arbeids og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen onsdag 19 september SHdir 20 09 07 Les mer Se pressemelding Arbeids og inkluderingsdepartementets side 19 09 07 Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 PDF 1 mb Referat fra landskonferanse om bostedsløshet 250 deltok på landskonferansen om bostedsløshet Hvordan hus bygger folk i Oslo konserthus 11 september skriver Bostedsløse nyhetsbrev 5 2007 Nyhetsbrevet utgis av Husbanken og i dette nummeret minner de om at forslagsfristen for Pris til beste bostedsløsetiltak 2007 er 21 september Fami 19 09 07 Les nyhetsbrevet her FO Svakt kvalifiseringsprogram Fellesorganisasjonen FO mener forslaget til kvalifiseringsprogram i NAV har flere svakheter Stønadsnivået og forsørgertillegget som foreslåes er for lavt er FOs viktigste ankepunkt Programmet skal hjelpe personer som er avhengig av sosialhjelp over tid eller står i fare for å bli det til å kvalifisere seg for arbeidslivet Fontene 18 09 07 Les mer Den ukjente fattigdommen på Nord Grønland En hører lite om fattige barn i Nord Grønland men nå er de blitt intervjuet av antropolog Sissel Lea Nielsen på oppdrag av Grønlands Hjemmestyre MIPI Til den grønlandske radiostasjonen KNR sier antropologen Vi har i rapporten eksempler på børn der lader deres søskende spise sig mætte først inden de selv spiser fordi familien mangler penge til mad Antropologi info Fami 18 09 07 Les mer Les mer og last ned sammendrag og rapport på hjemmesiden til Grønlands Hjemmestyre MIPI her Se også Grønlandske børn lever i dyb fattigdom Politiken 18 09 07 Børn af fattige familier rammes hårdt KNR 01 06 07 Ny Fami rapport Ansikt til ansikt med fattigdommen I en ny rapport fra Fami kartlegger Fafo forsker Bjørn Richard Nuland bildet frivillige organisasjoners innsats overfor fattige i ni norske byer i oktober og i desember 2006 Undersøkelsen er en videreføring av en tilsvarende kartlegging i 2004 og i 2005 og i denne nye rapporten oppsummeres funnene fra alle tre rundene med kartlegging av det frivillige arbeidet Fami 17 09 07 Les mer Last ned rapporten Nettutgave pdf 716k Norske eldre kvinner nær fattigdomsgrensen Flere enn hver fjerde eldre kvinne i Norge har så lav inntekt at de nærmer seg fattigdom Det er mye større andel enn gjennomsnittet for 25 EU land E24 17 09 07 Les mer Se også Gammal fattig einsleg og

  Original URL path: http://fami.no/nyheter2007sep.htm (2015-08-20)
  Open archived version from archive