archive-no.com » NO » F » FAMI.NO

Total: 125

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fami - nyheter mai-aug 2005
  and Sosialforsk at NOVA Munthes gate 31 Friday 3 June 13 30 14 00 Programmet finner du her Annen generasjons fattige Finnes det mekanismer som bidrar til at fattigdom overføres fra en generasjon til neste Dette er ett av spørsmålene forskere fra NOVA og Fafo ønsker å finne svar på gjennom samarbeidsprosjektet Fami Jeg regner med at slike mekanismer finnes og at de vil være størst for personer som opplever

  Original URL path: http://fami.no/nyheter2005mai_aug.htm (2015-08-20)
  Open archived version from archive


 • Fami - nyhetsarkiv 2004
  Aftenposten se referanse til artikkelen i Tidsskrift for ungdomsforskning 15 oktober 2004 Den vanskelige fortsettelsen En kartlegging av tjenester til tidligere bostedløse Fafo rapport 448 oktober 2004 Redd Barnas konferanse om barnefattigdom resulterte i mange oppslag i media i mai juni 2004 se Den skjulte fattigdommen Fredrikstad Blad Innsats mot fattigdom Lågendalsposten Redd Barna ber kommunene ta fattigdom på alvor Østlandets Blad 1300 fattige barn Stavanger Aftenblad Kamp mot fattigdom

  Original URL path: http://fami.no/nyheter2004.htm (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Kommunale tiltak mot barnefattigdom
  kommuner bydeler som rapporterte for midler tildelt via ordningene I 2008 har dette vokst til 59 kommuner 26 fra BLD 59 AVDir der 15 får av begge I løpet av perioden 2005 2008 har til sammen 70 kommuner bydeler fått stimuleringsmidler fra departementet og eller direktoratet Kommunene har fått midler for å utarbeide tiltak som kan bidra til å imøtekomme de nasjonale målsettingene i fattigdomsbekjempelsen Den enkelte kommune har stått relativt fritt til selv å velge hvordan det er mest relevant å bruke disse midlene på lokalt nivå Av den grunn er det store kommunale variasjoner blant annet i hvordan midlene har blitt fordelt hva slags tiltak man har utviklet hvilke målgrupper man har pekt ut og hvilke kommunale instanser som har vært involvert i satsingen I en evaluering av denne satsingen er det viktig å få et godt grep om denne variasjonen og vurdere måloppnåelsen ut fra den enkelte kommunes egne målsettinger Men det er like viktig å vurdere i hvilken grad satsingen har nådd de overordnede nasjonale målene som var å iverksette tiltak og kunnskapsutvikling som øker fokus på fattigdom og som kan bidra til bedre samordning av tjenestetilbudet for fattige barn unge og familier Ny nettside om barnefattigdom Bufetat lanserer i disse dager en egen nettside som omhandler barnefattigdom i Norge Nettsiden gir generell informasjon om fattigdom og hvilke tiltak som kan gjøres mot fattigdom Nettsiden Innsats mot fattigdom blant barn i Norge omtaler barnefattigdom i norske kommuner og viser et bredt spekter av de tiltak som gjøres for å hjelpe de som er rammet Før lanseringen har nettsiden gjennomgått en omfattende oppgradering når det gjelder både innhold og utseende Dette for å nå nettsidens hovedmål om å være til hjelp for de kommeunene som er med i prosjektet Samtidig har nettsiden et mål om å være

  Original URL path: http://fami.no/komm_tiltak_barnefattigdom.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Fami - publications in English
  Post war Welfare Policy International Journal of Social Welfare 10 4 Fløtten Tone 2006 Poverty and Social Exclusion Two Sides of the Same Coin A Comparative Study of Norway and Estonia Doctoral Dissertation Fafo report 487 Web edition pd 1 01 Mb Fløtten Tone 1996 Economic resources in Jens Grøgaard red Estonia in the Grip of Change Fafo report no 190 Oslo Fafo Fløtten Tone and Aadne Aasland 2001 Ethnicity and Social Exclusion in Estonia and Latvia Europe Asia studies Vol 53 No 7 1023 1049 Fløtten Tone 2002 Poverty and social exclusion in a comparative perspective Paper presented at RC19s session at the XV World Congress of Sociology Brisbane Australia 7 13 of July Fløtten Tone 2003 The relationship between poverty and social exclusion a conceptual discussion i Heggen m fl red Marginalization and Social Exclusion Conference report Volda Møre research and Volda University College Fløtten Tone and Hanne Kavli 2004 Poverty and social exclusion among children from ethnic minority groups Paper presented at Espanet conference in Oxford september 2004 Grønningsæter Arne Aadne Asland and Zane Lo a 2001 We all agree but no one is grateful Developments of the Income Maintenance System in Latvia Fafo paper 2001 9 Oslo Fafo Grønningsæter Arne 2003 Great Expectations Social exclusion and social policy in Estonia and Latvia Fafo report 410 Oslo Fafo Hammer Torild 2000 Mental health and social exclusion among unemployed youth in Scandinavia A comparative study International Journal of Social Welfare 9 53 63 Hammer Torild ed 2003 Youth unemployment and social exclusion in Europe Bristol Policy Press Hammer T Russel H 2005 What are unemployed young Europeans up to A comparative analysis of gender specific differences in employment commitment DISKURS 3 2994 2005 86 98 Hernes Gudmund and Knud Knudsen 1997 National Identity and Xenophobia Exploring Scandinavian Patterns I Grønmo Sigmund and Bjørn Henrichsen eds Society University and World Community Essays for Ørjar Øyen Scandinavian University Press Hyggen Christer 2003 Work commitment among unemployed youth in Norway and Denmark Paper presentert på konferansen Marginalisation and Social Exclusion Ålesund 22 24 mai Hyggen Christer 2003 Young Social Benefit Recipients in the European Welfare State a life course perspective Paper presented at 6th conference of the European Sociological Association Ageing Societies New Sociology September 23th 26th Murcia Lorentzen Thomas 2006 Social assistance dynamics in Norway Doctoral dissertation Doctoral thesis Fafo report 546 Nettutgave pdf 1 23MB Lorentzen Thomas 2003 Active Labour Market Programmes in Norway Are they helpful for the disadvantaged Paper presented at Workshop on Social Work with Long term Recipients of Social Assistance Stockholm Sweden February 2 Pedersen Axel West 2006 Who says they are poor A study of subjective poverty among non Western immigrants Paper presented at the ESPanet Conference Migrations and social policies in Europe Pamplona 08 10 juni Pedersen Axel West 2004 Inequality as relative deprivation A sociological approach to inequality measurement Acta Sociologica vol 47 1 31 49 Pedersen Axel West 2002 The consensual approach to poverty revisited A critical evaluation a modified procedure

  Original URL path: http://fami.no/eng-pub.htm (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Fami - Statsbudsjettet 2008
  07 Les mer Statsbudsjettet 2008 Arbeids og inkluderingsdepartementet Bedre jobbmuligheter for alle I statsbudsjettet for 2008 følger regjeringen opp handlingsplanen mot fattigdom med en ytterligere styrking på 336 1 mill kroner samtidig med at tiltakene fra 2007 videreføres Med regjeringens forslag til tiltak i statsbudsjettet for 2008 vil de årlige bevilgningene til tiltak mot fattigdom være økt med om lag 3 2 mrd kroner siden 2001 Dette innebærer en økning med om lag 1 6 mrd kroner under den nåværende regjeringen AID 05 10 07 Les mer Helhetlig og langsiktig innsats mot fattigdom Fattigdom er uakseptabelt og regjerningen har derfor som mål å avskaffe fattigdom Vi er godt i gang men målet er ambisiøst og krever en langsiktig innsats sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen Vi vektlegger et bredt forebyggende perspektiv og vil gjøre noe med forhold som bidrar til å skape og opprettholde fattigdom innenfor oppvekstmiljø og utdanningssystem innenfor arbeidsmarked og arbeidsliv og innenfor velferdsordningene Dette er viktige investeringer i framtiden hvor avkastningen trolig først vil bli synlig noe fram i tid Regjeringen avskaffer fattigdom gjennom universelle velferdsordninger sterke fellesskapsløsninger og ved å gi alle anledning til å delta i arbeidslivet sier Hanssen AID 05 10 07 Les mer Kvalifiseringsprogram for å få fleire i arbeid Regjeringa foreslår å løyve 236 5 millionar kroner til kvalifiseringsprogrammet i 2008 Programmet skal medverke til å redusere fattigdom hovudsakeleg ved at fleire som står utanfor arbeidsmarkedet kjem i arbeid Programmet er retta mot personar som ein meiner har ei mulegheit for å komme i arbeid gjennom tettare og meir forpliktande bistand og oppfølging Regjeringa har foreslått at ansvaret for ordninga blir kommunalt og at forvaltninga i likskap med økonomisk sosialhjelp blir lagt til NAV kontoret AID 05 10 07 Les mer Se også nyhetssaken Bevilger mer til arbeidsplasser og mot fattigdom Dagsavisen 05 10 07 KrF Retningsløst budsjett Det er behov for en klarere budsjettprofil både når det gjelder klimapolitikk omsorg oppvekstvilkår bekjemping av fattigdom og i familiepolitikken Samtidig fortjener Regjeringen honnør for sin opptrapping av bistanden til verdens fattige KrF vil senere i høst legge fram sitt alternative statsbudsjett I dette vil vi bl a foreslå å satse sterkere på å bekjempe fattigdom og ekskludering fra arbeidslivet både gjennom flere arbeidsmarkedstiltak for personer med langvarige og sammensatte bistandsbehov forbedring av bostøtteordningen bedre utnyttelse av behandlingstilbudet i private rusinstitusjoner og bevilgninger til inntektsgraderte betalingssatser i barnehagene å styrke utsatte småbarnsfamiliers økonomi KrF 05 10 07 Les mer Venstre Ingen fattigdomsavskaffing Venstre er tilfreds med tung satsning på global fattigdom men samtidig skuffet over innsatsen på hjemmebane Fattigdommen blir definitivt ikke avskaffet med dette budsjettet heller mener Venstre og karakteriserer for øvrig budsjettet som et grått administrasjonsbudsjett med litt miljøprofil Venstre 05 10 07 Les mer FrP Dårlig budsjett for de svake Ulf Leirstein FrP mener landets eldre og fattige går tunge tider i møte med regjeringens forslag til statsbudsjett Jeg er redd flere pensjonister vil havne i fattigdomsfella Det er et kraftig paradoks når staten vil gå med 344 milliarder i overskudd mener

  Original URL path: http://fami.no/statsbudsjett_08.htm (2015-08-20)
  Open archived version from archive