archive-no.com » NO » F » FAMI.NO

Total: 125

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fami - publikasjoner 2007
  rapport 2007 33 Nettutgave pdf 441kb I denne Fami rapporten oppsummerer Thomas Lorentzen status for sosialhjelpsforskningen i Norge og situasjonen for mottakerne av sosialhjelp I rapporten drøftes utfordringer som sosialhjelpen står overfor og Lorentzen gjennomgår blant annet resultatene fra evalueringer som er gjort av aktive arbeidsmarkedstiltak rettet mot sosialhjelpsmottakere Nuland Bjørn Richard 2007 Ansikt til ansikt med fattigdommen Frivillige organisasjoners hjelpetiltak overfor fattige Fafo rapport 2007 18 Nettutgave pdf 716k I denne Fami rapporten kartlegger Fafo forsker Bjørn Richard Nuland frivillige organisasjoners innsats overfor fattige i ni norske byer i oktober og i desember 2006 Undersøkelsen er en videreføring av en tilsvarende kartlegging i 2004 og i 2005 og i denne nye rapporten oppsummeres funnene fra alle tre rundene med kartlegging av det frivillige arbeidet Ytrehus Siri Inger Lise Skog Hansen Åsmund Langsether Hans Christian Sandlie og Anna Skårberg 2007 Tjenester til bostedsløse i ti kommuner delevaluering 2 Fafo rapport 2007 23 Nettutgave pdf 721k I denne rapporten skrevet av Fafo forskerne Siri Ytrehus Inger Lise Skog Hansen og Anna Skårberg og NOVA forskerne Åsmund Langsether og Hans Christian Sandlie presenteres resultatene fra en caseundersøkelse av ti kommuner som har mottatt tilskudd fra den statlige ordningen til boligsosialt arbeid tilskudd til oppfølgingstjenester til bostedsløse i kommunene Forfatterne beskriver hvordan tilskuddet er brukt og hvordan tjenestene er utformet og gjort tilgjengelig for brukerne De gir også en vurdering av ordningen basert på funn fra de ti casekommunene Dette er den andre rapporten fra evalueringen som Fami gjennomfører på oppdrag av Sosial og helsedirektoratet Ytrehus Siri Hans Christian Sandlie og Anna Skårberg 2007 Fra bostedsløs til egen bolig Delevaluering av tilskudd til oppfølgingstjenester Fafo rapport 2007 07 Nettutgave pdf 883k I denne Fami rapporten har Fafo forskerne Siri Ytrehus og Anne Skårberg og NOVA forsker Hans Christian Sandlie sett på hvordan kommuner

  Original URL path: http://fami.no/pub2007.htm (2015-08-20)
  Open archived version from archive


 • Fami - publikasjoner 2006
  fra 2004 til våren 2006 med særlig henblikk på prosjektets aktiviteter og arbeidsmetodikk for å oppnå delmål knyttet til kartlegging og metodeutvikling på individ og systemnivå Hammer Torild og Einar Øverbye 2006 Red Inkluderende arbeidsliv Erfaringer og strategier Oslo Gyldendal Akademiske Hammer Torild og Christer Hyggen 2006 Stengte dører Unge sosialklienters arbeidstilpasning i voksen alder I Hammer T og Øverbye E 2006 Red Inkluderende arbeidsliv Erfaringer og strategier Oslo Gyldendal Akademiske S 32 50 Hatland Aksel og Axel West Pedersen 2006 Er sosialhjelpen et effektivt virkemiddel i fattigdomsbekjempelsen I Tidsskrift for Velferdsforskning 9 årgang nr 2 2006 s 58 72 Lorentzen Thomas 2006 Social assistance dynamics in Norway Doctoral dissertation Doctoral thesis Fafo report 546 Nettutgave pdf 1 23MB Lund Monica 2006 De frivillige og de fattige Frivillige organisasjoners hjelpetiltak overfor fattige Fafo rapport 528 Oslo Fafo Nettversjon pdf 1MB I denne rapporten kartlegges frivillige organisasjoners innsats overfor fattige i ni norske byer i oktober og desember 2005 Vi ser bl a på hva slags hjelp som ytes av de frivillige organisasjonene i form av naturalytelser og økonomisk bistand hvem som er mottakerne av den hjelpen som gis og hva som kjennetenger de organisasjonene som tilbyr hjelp Pedersen Axel West 2006 Who says they are poor A study of subjective poverty among non Western immigrants Paper presented at the ESPanet Conference Migrations and social policies in Europe Pamplona 08 10 juni Pedersen Axel West Tone Fløtten og Gudmund Hernes 2006 Vi trenger en ny fattigdomsdefinisjon Kronikk i Velferd 5 2006 Pedersen Axel West og Hans Christian Sandlie 2006 Boutgifter fattigdom og bostøttens treffsikkerhet I Gulbrandsen L red Bolig og levekår i Norge 2004 En artikkelsamling Oslo NOVA s 87 115 Sinfield Adrian Sinfield og Pedersen Axel West 2006 Child poverty A persisting challenge European Journal of Social Security 8 3

  Original URL path: http://fami.no/pub2006.htm (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • fattigdomspublikasjoner
  Nettutgave 179k Gautun Heidi Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten 2005 Når nøden er størst En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Fafo rapport 476 Oslo Fafo Nettutgave pdf 538k Denne rapporten er resultat av en kartleggingsundersøkelse av de frivillige organisasjonenes innsats overfor fattige gjennomført på oppdrag fra Sosial og helsedirektoretet Rapporten ble presentert på Fattigdomskonferansen 2005 9 mai 2005 Hammer T Russel H 2005 What are unemployed young Europeans up to A comparative analysis of gender specific differences in employment commitment DISKURS 3 2994 2005 86 98 Hyggen Christer 2005 Arbeidsledighet blant ungdom et spørsmål om holdninger til lønnsarbeidet Tidsskrift for ungdomsforskning nr 2 2005 Lorentzen T and E Dahl 2005 Active labour market programmes in Norway are they helpful for social assistance recipients Journal of European Social Policy 15 1 27 45 Øverås Siv Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie 2005 Trenger du hjelp Oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet færre utkastelser Fafo rapport 469 Oslo Fafo Nettutgave pdf 253k Rapporten er første delrapport av tre hvor Fami evaluerer Samarbeidsprosjektet færre utkastelser på oppdrag av Sosial og helsedirektoratet Samarbeidsprosjektet har som målsetting å minske antallet begjæringer om utkastelse og gjennomførte utkastelser i tre bydeler i Oslo i

  Original URL path: http://fami.no/pub2005.htm (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Fami - publikasjoner 2004
  Skog 2004 Evaluering av dagpengeordningen innenfor SATS prosjektet Arbeid og Velferd i Verdal Fafo notat 2004 25 Oslo Fafo Nettutgave pdf 243k Haualand Hilde 2004 Tiltak for barn og unge i større bysamfunn En kartlegging av tilskuddsordningen Ungdomstiltak i større bysamfunn Fafo notat 2004 29 Oslo Fafo Nettutgave pdf 384k Kavli Hanne 2004 Hvordan gikk det etterpå En oppfølging av 317 tidligere deltakere i forsøk med introduksjonsprogram gjennom intervjuer og offentlige register Fafo notat 2004 24 Oslo Fafo Nettutgave pdf 774k Kavli Hanne 2004 Barrierer for innvandrerkvinners yrkesaktivitet Barrierer på arbeidsmarkedet for kvinner med innvandrerbakgrunn Konferanserapport ANP 2004 706 København Nordisk Ministerråd Pedersen Axel West 2004 Inequality as relative deprivation A sociological approach to inequality measurement Acta Sociologica vol 47 1 31 49 Pedersen Axel West 2004 Fattigdom i verdens rikeste land Plan 3 24 29 Pedersen Axel West 2004 Ny behovsprøvd alderstrygd for innvandrere i Trygd Pensjon nr 6 2004 Sandbæk Mona red 2004 Barns levekår Hva betyr familiens inntekt NOVA Rapport 11 2004 Forfattere Jon Ivar Elstad Mona Sandbæk Anne Skevik og Kari Stefansen Sletten Mira Tone Fløtten og Anders Bakken 2004 Poverty and social exclusion among young Norwegians the role of consumption Paper presented at Inequality Summer Institute Harvard University June 17 18 Sletten Mira Tone Fløtten og Anders Bakken 2004 Vennskapets pris fattigdom og sosial isolasjon i ungdomstida Tidsskrift for ungdomsforskning 4 2 55 76 Ytrehus Siri 2004 Fattige barn i Norge Hvem er de og hvor bor de Fafo rapport 445 Oslo Fafo Nettutgave pdf 1 43MB Se også sammendragsrapporten Fafo rapport 442 Ytrehus Siri 2004 Fattige barn i Norge Hvem er de og hvor bor de Sammendragsrapport Fafo rapport 442 Oslo Fafo Nettutgave pdf 1 39MB Ytrehus Siri og Jon Anders Drøpping 2004 Den vanskelige fortsettelsen En kartlegging av tjenester til tidligere bostedløse Fafo

  Original URL path: http://fami.no/pub2004.htm (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Fattigdomspublikasjoner

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /pub2003.htm (2015-08-20)


 • fattigdomspublikasjoner

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /pub2002.htm (2015-08-20)


 • fattigdomspublikasjoner

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /pub2001.htm (2015-08-20)


 • fattigdomspublikasjoner
  and Reorientation Changing Disability Policies in the Netherlands and Norway European Journal of Social Security 2 1 Hammer Torild 2000 Mental health and social exclusion among unemployed youth in Scandinavia A comparative study International Journal of Social Welfare 9 53 63 Tilbake til førstesiden Tilbake til Publikasjoner Temaer Arbeidsintegrasjon Barn og unge Begrepsdiskusjon og måling Bolig og hjemløshet Etniske minoriteter Frivillige organisasjoner Holdninger Komparative studier Levekår Offentlige tjenester ytelser Trender

  Original URL path: http://fami.no/pub2000.htm (2015-08-20)
  Open archived version from archive