archive-no.com » NO » F » FAMI.NO

Total: 125

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fami-linker

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /linkintorg.htm (2015-08-20) • Fami - staff
  NOVA e mail lars gulbrandsen nova no tel 4722541284 Torild Hammer NOVA e mail torild hammer nova no tel 4722541213 Inger Lise Skog Hansen Fafo e mail inger lise skog hansen fafo no tel 4722088691 Gudmund Hernes Fafo e mail gudmund hernes fafo no tel 4722088707 Christer Hyggen Fafo e mail christer hyggen fafo no tel 4722088639 Hanne C Kavli Fafo e mail hanne kavli fafo no tel 4722088727 Åsmund

  Original URL path: http://fami.no/eng-staff.htm (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Fami - publications sorted by topics (Norw.)
  The working line approach Children and adolescents Conceptual discussions and measurement Homelessness and Housing Ethnic minority groups Voluntary organizations Attitudes Comparative studies Living conditions Public services and allowances Trends in poverty and social exclusion dynamic perspectives Sorted by year 2006

  Original URL path: http://fami.no/eng-pub_topics.htm (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Fami - contact us
  Staff Alphabetical listing of Fami staff Norwegian Centre for Research on Poverty and Social Assistance Fami is a research collaboration between Fafo Institute for Applied Social Science and NOVA Norwegian Social Research Fafo Postboks 2947 Tøyen 0608 Oslo Norway Tel

  Original URL path: http://fami.no/eng-contact_us.htm (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Norwegian Centre for Research on Poverty and Social Assistance
  the Norwegian Research Council over a period of six years from 2003 to 2008 It is our ambition that the centre shall foster research of high international standards and we are at the same time concerned that the centre s activities shall help inform the Norwegian public debate and be of relevance for the development of policy strategies and specific measures to confront problems of poverty and social exclusion The

  Original URL path: http://fami.no/eng-index.htm (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Fami - nyheter desember 2009
  aktivitet i Region øst Husbanken 16 12 09 Les mer Frelsesarmeen Flere barnefamilier sliter før jul Frelsesarmeen opplever at stadig flere barnefamilier ikke får endene til å møtes Det er en tydelig tendens og det dreier seg om forskjellige typer mennesker forteller pressekontakt i Frelsesarmeen Ann Hege Skogly Hun sier det er vanskelig å karakterisere hva slags familier som sliter Men hun tror fattigdom ofte går i arv Samtidig understreker hun at dette kan skje alle Vårt Land 15 12 09 Les mer Bolig bør inn i kvalifiseringsprogrammet En stor del av de 5700 som er med i Navs kvalifiseringsprogram kan være i målgruppen for Startlånet sier Tanja Auren i Husbanken Som programdeltakere får de en mye mer forutsigbar økonomi enn som sosialhjelpmottakere Husbanken 15 12 09 Les mer 25 000 til Gatebarnas far Gatebarnas far i Gjøvik ved Jack Fladvad fikk Electrolux Thinking of you prisen 2009 22 kandidater ble nominert til årets pris Juryens valg falt på Gatebarnas far i Gjøvik for organisasjonens særskilte og utrettelige innsats for vanskeligstilte i Distrikts Norge over flere år Oppland Arbeiderblad 15 12 09 Les mer Bolig mot barnefattigdom Inkluder boligsiden i kampen mot barne og ungdomsfattigdom oppfordrer Karin Lindgård i Husbanken Benytt Husbankens virkemidler sammen med de andre tilskuddsordningene i fattigdomssatsingen Husbanken 15 12 09 Les mer Fattigdomssatsingen i 2010 Tilskudd til boligsosialt arbeid Nav Tilskudd mot barnefattigdom Nav Kompetansetilskudd fra Husbanken Søknadsfrist 15 januar 2010 Boklansering 16 desember 2009 Barnefattigdom Hva skal til for at et barn kan kalles fattig i Norge Hvilke barn har særlig høy fattigdomsrisiko Hva kan gjøres for å bekjempe fattigdom Hvordan oppleves fattigdom av barn og unge selv Disse spørsmålene vil bli belyst når boken Barnefattigdom presenteres på Gyldendalhuset Sehesteds gate 4 i Oslo onsdag 16 desember kl 09 00 10 30 Boka er utgitt av Gyldendal Akademisk med støtte fra Arbeids og velferdsdirektoratet Barne og likestillingsdepartementet Fami Framfylkingen Gjensidigestiftelsen Helse og Rehabilitering og Redd Barna Lanseringen er åpen for alle Ingen påmelding Fami 09 12 09 Les mer om boken Bokens forord og innholdsfortegnelse Program 09 00 Velkommen ved forlagsredaktør Vibeke Høegh Omdal 09 05 Redaktør av boka Barnefattigdom Fafo forsker Tone Fløtten om bokas rolle og tema 09 15 Intervju med fem ungdommer som skriver i boka 09 35 Barne likestillings og inkluderingsminister Audun Lysbakken om barnefattigdom i Norge 09 45 Jon Epland Mads Ivar Kirkeberg om fattigdomsutviklingen 09 55 Anne Skevik Grødem om barnefattigdom i et rettighetsperspektiv 10 05 Hanne Kavli om fattige barns sosiale deltakelse 10 15 Redd Barna v Marianne Borgen om arbeidet med barnefattigdom 10 20 Framfylkingen v Kristian Tangen om arbeidet med barnefattigdom 10 25 Spørsmål og avslutning Opplevelseskort til lavinntektsfamilier i Ålesund Gjennom et unikt prosjekt har 50 barn fra lavinntektsfamilier i Ålesund fått et opplevelseskort som gir dem fri adgang til ni av de mest populære aktivitets og kulturtilbudene i byen Ålesunds prosjekt kan nå bli en mal for hvordan barn i samme situasjon andre steder i landet skal få ta del i lignende tilbud Dette

  Original URL path: http://fami.no/nyheter2009des.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Fami - nyheter november 2009
  innebär en mycket stor risk för ett liv i relativ fattigdom skriver Försäkringskassan På lång sikt innebär det också en betydligt lägre ekonomisk standard som ålderspensionär Rikdsdag Departement 18 11 09 Les mer Se også Försäkringskassans rapport Socialförsäkringsrapport 2009 12 Sjukersättning till allt fler yngre Dagens Nyheter 17 11 09 Statens tiltakspris mot bostedsløshet 2009 Prisutdeling 8 desember kl 11 15 i Oslo konserthus Kommunal og regionalminister Liv Signe Navarsete deler ut årets hederspris til årets vinner av beste tiltak mot bostedsløshet i Oslo konserthus 8 desember 2009 De tre nominerte til årets pris er FRI Kirkens Bymisjon i Drammen Helhetlig boligsosialt arbeid Malvik kommune og DUE Der Ungdom Er Bergen kommune Påmeldingsfrist 1 desember Husbanken nov 09 Praktisk informasjon og link til program og påmelding Les mer om de nominerte Debatt Behov for lokale fattigdomsplaner Regjeringen har satset 1 028 6 mill kr i statsbudsjettet 2010 på å redusere fattigdom i Norge Nå må lokale fattigdomsplaner på plass i Kommune Norge skriver Bente Andersen student ved Høgskolen i Lillehammer i et debattinnlegg Kommunal Rapport 18 11 09 Les mer Leder Barnefattigdom en skamplett for Norge Mer enn 5000 barn i vår landsdel lever under fattigdomsgrensen Og antallet fortsetter å stige Det fremgår av en rapport forskningsstiftelsen Fafo har laget på oppdrag for Redd Barna og LO At titusener av barn lever under fattigdomsgrensen er en skamplett for et rikt land som Norge Det er like uholdbart som det er ubegripelig skriver Fædrelandsvennen på lederplass 17 11 09 Les mer Se også Flere barn i fattigdom NRK Sørlandet 17 11 09 Kommunenenes kunnskap om barnefattigdom er økt Statlige tiltaksordninger har bidratt til å øke bevisstheten omkring barnefattigdom i norske kommuner viser en ny rapport utarbeidet av forskere fra NOVA og Fafo Samtidig har få kommuner iverksatt tiltak rettet spesifikt mot barn og unge med minoritetsbakgrunn Dette er et tankekors når vi samtidig vet at denne gruppen er sterkt overrepresentert blant fattige barn sier Elisabeth Backe Hansen som er en av forfatterne av rapporten NOVA 16 11 09 Les mer Se også saken nedenfor med hyperlink til rapporten Ny Fami rapport Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge I en ny rapport har Fami forskerne Bjørn Richard Nuland Jens Lunnan Hjort Tone Fløtten og Elisabeth Backe Hansen sett på to tilskuddsordninger for å forebygge og redusere fattigdom blant barn unge og familier De finner stor variasjon i måten tilskuddsmidlene er brukt på i kommunene og bydelene Det er satt i gang en rekke tiltak med ulike mål og for ulike grupper og kommunene har vist stor evne til å se satsinger i sammenheng og på denne måten utnytte midlene godt Arbeidet har vært organisert forskjellig men med et utbredt samarbeid mellom etater Kunnskapen om effektene av barnefattigdom og betydningen av å sette inn mottiltak har økt og prosjektene ser særlig ut til å ha lykkes der det har vært en ildsjel med i arbeidet Rapporten er skrevet innenfor forskningssamarbeidet Fami mellom Fafo og NOVA Fami 16 11 09 Les mer

  Original URL path: http://fami.no/nyheter2009nov.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Fami - nyheter oktober 2009
  9500 personer har søkt seg til Kvalifiseringsprogrammet så langt og 7474 av dem har fått positivt svar Det viser augusttallene fra fylkene I alt 5686 deltok i programmet i slutten av perioden rundt 200 flere enn måneden før Antall søknader til programmet er høyt Det tyder på at Kvalifiseringsprogrammet begynner å bli godt kjent hos målgruppen og at stadig flere ser programmet som en ny mulighet sier Anne Lieungh direktør for Levekår og sosiale tjenester i Arbeids og velferdsdirektoratet NAV 15 10 09 Les mer Bekjempelse av barnefattigdom Fafo forsker Bjørn Richard Nuland oppsummerer i et nytt notat hvordan offentlige tiltaksmidler gjennom tilskuddsordningen Kompetanse og utviklingstiltak i barnevernet og sosialtjenesten for å forebygge og redusere fattigdom blant barn og unge er blitt brukt i norske kommuner i 2008 Sammenliknet med 2006 og 2007 var det en økning i midler som ble overført men det var færre kommuner som deltok og en liten nedgang i antall gjennomførte tiltak Totalt 52 kommuner bydeler rapporterer om midler via ordningen og 211 tiltak ble igangsatt For øvrig følger utviklingen i stor grad funnene fra 2007 Andelen nye tiltak er mindre noe som skyldes videreføring Nesten alle kommunene sier de vil videreføre de fleste tiltakene En større evaluering av satsingen vil bli offetliggjort senere i høst Fami 13 10 09 Last ned notatet 1 milliard ekstra mot fattigdom Regjeringen plusser på 1 milliard kroner til å bekjempe fattigdom neste år Bevilgningene har dermed økt med 3 9 milliarder kroner fra 2006 til 2010 opplyser Arbeids og inkluderingsdepartementet AID E24 13 10 09 Les mer Se også Ein milliard meir til fattigdom AID pressemelding 13 10 09 KrF Overraskende ekspansivt budsjett men sviktende fattigdomssatsing FriFagbevegelse 13 10 09 Statsbudsjettet 2010 Proposisjon til Stortinget forslag til stortingsvedtak For budsjettåret 2010 Statsbudsjettet Tilråding fra Finansdepartementet av 9 oktober 2009 godkjent i statsråd samme dag Regjeringen Stoltenberg II Finansdepartementet 13 10 09 Les mer Bolig resept mot fattigdom Bolig er det fjerde beinet i bekjempelsen av fattigdom Boligen er en forutsetning for de tre andre beina arbeid helse og utdanning sier assisterende regiondirektør Karin Lindgård i Husbanken Gode boliger er en resept mot fattigdom Bolig bidrar til å bedre livssituasjonen til fattigdomsutsatte her og nå At folk har gode og trygge boliger medvirker dessuten at effekten av å styrke de andre pillarene i velferdspolitikken øker sier Lindgård Etter handlingsplanen er Husbankens innsats å forebygge og bekjempe bostedsløshet og de boligøkonomiske virkemidlene som statlig bostøtte startlån og andre boligsosiale virkemidler skal forbedres Husbanken 13 10 09 Les mer Få søker hjelp for varslet husleieøkning Det anslås at mellom 1500 til 3500 husstander i Oslo kan få inntil tredoblet husleien fra nyttår Ved opphøret av husleiereguleringsloven vil huseiere få adgang til å oppjustere husleiene Tilskuddsordningen som Oslo kommune og regjeringen har gått sammen om å opprette skal hindre at eldre personer med svak økonomi blir tvunget til å flytte om husleien øker mer enn de kan klare Bare 198 er hittil registrerte søkere om tilskudd til å dekke økt husleie Nå

  Original URL path: http://fami.no/nyheter2009okt.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive