archive-no.com » NO » F » FIRSTMAGIC.NO

Total: 64

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Alta Båtforening: Båtbransjen vil ha endring av loven om vestpåbud
  gir rom for å tøffe rundt i en snekke i 5 knop i indre farvann en sommerdag uten vest Frustrasjon om 8 meters grensen Dagens lov har skapt stor frustrasjon hos både båtprodusenter og også brukere da man eksempelvis ikke trenger å bruke vest hvis man kjører en 9 meters RIB i 50 knop Dette er med på å undergrave loven sier Bergaas Båtbransjen støtter påbudet om flyteplagg Fra 1 mai 2015 har det vært et krav om at alle som er i fritidsbåter under åtte meter skal ha på egnet flyteutstyr når båten er i fart Båtbransjen støtter altså loven om å ha påbud om flyteplagg men vektlegger også viktigheten av holdningsskapende arbeid og et regelverk som gir mening NORBOAT oppfordrer Næringsdepartementet til å gjøre en grundig evaluering sammen med bransjen for å utrede om andre parametere skal tas inn i loven eksempelvis om påbudet skal gjelde i fart over 5 knop og mer enn 100 m fra land Flere kommuner har i dag innført 5 knops fartsgrense nærmere enn 100 m fra land så dette er noe som allerede er innarbeidet i dag og håndheves på en god måte Nye tall fra Sjøfartsdirektoratet viser at hele 36 personer omkom i 2015 og av disse var det kun 8 som brukte flyteutstyr At det er en hovedvekt av menn som faller fra båt eller land er noe loven ikke tar høyde for og sett med disse øyne vil de som i dag pålegges bruk av vest ikke være tilstrekkelig for å få bukt med det store antallet drukningsulykker Skal vi få redusert antall omkomne til sjøs må vi i tillegg fortsatt fokusere på det holdningsskapende arbeidet som vi har gode eksempler på samt et regelverk som må oppfattes fornuftig slik at alle ser en hensikt med å overholde dette

  Original URL path: http://sub52.firstmagic.no/Innhold/S018D06A9-018D06C1?formid=2676&printfriendly&document (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Alta Båtforening: Viktig melding
  E post altabat firstmagic no http sub52 firstmagic no Viktig melding Viktig melding Alta Båtforening har fått nytt telefonnummer Det nye nummeret er 916 44 910 http sub52 firstmagic no

  Original URL path: http://sub52.firstmagic.no/Innhold/S018411B5-018411C6?formid=2676&printfriendly&document (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Alta Båtforening: Må fjerne båthengere
  i Alta Båtforening Odd Are Skoglund Skoglund ber alle som har båthengere i havna fjerne disse så fort som mulig Det er et tilbakevennende problem dette med forlatte hengere Nå vil vi innskjerpe regelverket Alle som skal plassere hengere over sommeren må henvende seg til plasskomiteen for å få anvist plass Dersom hengere blir hensatt uten avtale vil de bli fjerne sier Skoglund som henstiller til ale som har hengere

  Original URL path: http://sub52.firstmagic.no/Innhold/S0183199A-01839FAC?formid=2676&printfriendly&document (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Alta Båtforening: Ny lærerplan for fritidsskippere
  dette arbeidet kan vi nå se i en ny lærerplan som trådte i kraft fra 1 mai 2015 Dersom du skal føre fritidsbåter over 15 meter kreves det fritidsskippersertifikat De største endringene Den største endringen som er gjort i lærerplanen innebærer at kurssentrene som tilbyr opplæring for Fritidsskippere D5L og Fritidsskippere med utvidet fartsområde D5LA nå må ha tilgang til eget fartøy under opplæring Fartøyet skal benyttes i to nye emner navigasjonshjelpemidler i praksis og håndtering av fartøy De nye praktiske emnene skal sørge for at elevene får grunnleggende ferdigheter i praktisk fartøysbehandling og føring av fartøy og at navigasjonsinstrumenter som GPS elektroniske kart og radar kan brukes under seilas Det er også lagt til to nye emner som omhandler redningstjenesten søk og redning varsling og nødkommunikasjon samt meteorologi vær vind og bølger Det var tidligere lagt opp til at alle emnene måtte gjennomføres hos samme kursarrangør I den nye lærerplanen åpnes det nå opp for at kurset kan gjennomføres hos ulike kursarrangører Utstedelse av sertifikatene forutsetter fortsatt at kursarrangøren er godkjent av Sjøfartsdirektoratet Overgangsordning I forbindelse med innføringen av de nye læreplanene er det laget en overgangsordning som innebærer en overlappingsperiode fra 1 mai til 31 desember 2015 der

  Original URL path: http://sub52.firstmagic.no/Innhold/S01713089-017130C2?formid=2676&printfriendly&document (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Alta Båtforening: Medlemsmøte
  med fungerende generalsekretær Endre Solvang og regionleder Trygve Paulsen Solvang foredro om fordelene ved å være tilsluttet KNBF mens Tryge Paulsen viste til arbeidet i regionen Regionstyrets medlemmer sitter spredt men holder kontakten på forskjellig vis Styret fungerer godt men savner innspill fra medlemmene sa Paulsen KNBFs mål er å nå 40 000 medlemmer dette år Talvik Båtforening var invitert til møtet men uteble noe Solvang beklaget sterkt Det er

  Original URL path: http://sub52.firstmagic.no/Innhold/S01710849-01710851?formid=2676&printfriendly&document (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Alta Båtforening: NØKKELSKIFTE 2015
  minner båteierene som ligger på vanlig strømplass må huske at de ikke skal være tilkoblet etter 31 mars De som ligger på måler har tilgang hele året Vi vil samtidig minne dere på dersom dere skifter postadresse må vi få beskjed bruk mail aderesse post altabf no eller gå inn på kontakt oss skjema og legg inn den nye postadressen Ved oppsigelse av båtplassen har vi ei oppsigelsestid på 3

  Original URL path: http://sub52.firstmagic.no/Innhold/S016D0F65-016D103A?formid=2676&printfriendly&document (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Alta Båtforening: Godt besøk på årsmøtet i Alta Båtforening
  fortsette sitt boforhold I følge leder Ulf Jørgensen har det vært hyppige strømbrudd på den aktuelle brygga og det er også en svakhet at det i Alta ikke finnes septiktømming for båter Ellers i vedtaket blir nødvendigheten av å tilrettelegge med bedre dusjanlegg el bruk og portlås før det er aktuelt å tillate å bruke båtene til årlige opphold ved bryggene Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt Utvidelse av landområdet Av regnskap og årsmelding fremgår det at foreninga som nå teller 419 medlemmer har tilbakelagt et aktivt år med deltakelse i Arctic Race of Norway innkjøp av hjertestarer som er monter t på klubbrommet etablering av miljøbu og ikke minst oppstart med utvidelse av hele området mot vest et arbeid som snart er sluttført og som gir en utvidelse av oppstillingsområdet med et svært stort areal Utvidelsen kan brukes til oppstilling av båter hengere og parkering Til sommeren er det meningen å gruse det nye området og flytte lysstolpene Det er også montert overvåkingskamera som dekker deler av bryggene og gjestemoloen Økning av medlemskontingenten Selv om Alta Båtforening har håndterlig økonomi besluttet årsmøtet å øke medlemskontingenten med 50 kroner til 250 kroner samt slippleia fra 700 kroner til 1000 kroner Det ble fra flere av møtedeltakerne gitt uttrykk for nødvendigheten av en slik økning Slippen skal holdes intakt og i sammenligning med andre slipper er det fortsatt rimelig å sette båten på land til skifting av sinkanoder og bunnbehandling Fremmedbåter vil måtte betale 1500 kroner for to døgns slippopphold Store oppgaver I årsmeldinga heter det at man fortsatt har store oppgaver som venter på sin utførelse Det store klubbhuset er bare delvis innredet oppstillingsplassen mot nord er heller ikke slik det være og man er nå i gang med å bygge ny vei til havna Den gamle veien ble sprengt bort for

  Original URL path: http://sub52.firstmagic.no/Innhold/S016807BE-01680AA8?formid=2676&printfriendly&document (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Alta Båtforening: FEIL PÅ STRØMAVREGNING
  no http sub52 firstmagic no FEIL PÅ STRØMAVREGNING Feil på årets strømavregning Det har blitt feil i strømavregningen De som har mottatt faktura må se bort fra denne Ny kommer

  Original URL path: http://sub52.firstmagic.no/Innhold/S01519E07-01519E26?formid=2676&printfriendly&document (2016-02-10)
  Open archived version from archive •