archive-no.com » NO » F » FK.NO

Total: 194

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Landrettigheter i Mosambik - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  i Gurue og spurte om hva dette arbeidet innebar Selma er advokat med kontor i hovedstaden Maputo Hennes masteroppgave var om landloven av 1997 og hun er ganske kritisk til deler av denne I tre år har hun hjulpet Clusa med å registrere eierskap til jord og hittil har de klart å få 182 bønder registrert Arbeidet gikk veldig tregt i starten og selv om dette er i henhold til nasjonal politikk var lokale myndigheter svært skeptisk Mye tid gikk med til å snakke med lokale politikere og administratorer og det gjør det fortsatt Målet nå er å registrere minst 200 pr år I år blir det mer enn det sier Selma Kostbar registrering For å bli vurdert for hjelp til registrering må man ha et ID kort Menn må ha minst 30 mål ingen arealkrav til kvinner man må dyrke soya og man må være medlem av en assosiasjon Det er en prioritert oppgave også å registrere jord på kvinner og tross motstand fra mange menn er 50 av registreringene gjort på kvinner Registreringen er tidkrevende og kostbar Alt for kostbar for en småbonde Hver registrering koster mellom 6 300 6 720 norske kroner og når en gjennomsnittsbonde tjener mellom 1 250 4 200norske kroner pr år sier det seg selv at dette ikke er mulig uten prosjektstøtte Derfor et det ingen andre som driver med dette i Mosambik i dag Dette er en kritisk faktor Selma gjerne skulle sett at myndighetene gjorde noe med Bruksrett har stor verdi Når man gjør krav på et jorde kan man få dette registrert som sitt ved at en fra landbruksadministrasjonen kommer ut på jordet og måler opp dette med en GPS Kostnaden er avhengig av antall målepunkter Etter en lang prosess utstedes et skjøte og man får midlertidig bruksrett i 5

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Landrettigheter-i-Mosambik.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Arkiv - IKURU - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  21 januar 2010 Hvordan går det med soyaproduksjonen i Mosambik Hvor mange bønder er med Utvikles landbruket Får man tak i det man trenge 14 januar 2010 Økologisk soya i Mosambik José Romão er bonde i landsbyen Lioma i Nord

  Original URL path: http://www.fk.no/arkiv/Sider/default.aspx?wp=847fcd92-a867-40c2-8398-c5501665d2b0&pid=44e40144-2148-4735-8b69-3999035cb59c&web=%2Fsamfunnskontakt%2Fikuru&sindex=8 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Åpning av såvareanlegg i Nampula i Mosambik - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  kapasitet og kvalitet i Mosambik Anlegget lå nedpakket på Hamar etter å ha tjent Trøndelagsbøndene i en årrekke Etter en vurdering av kvalitet på anlegget det var nesten som nytt startet arbeidet med å supplere med nytt utstyr for å dekke de såvarene som Ikuru produserer Felleskjøpet anlegg på Hamar var også akkurat avviklet og det ble besluttet også å sende pakkelinjen for sekker som hittil hadde stått på Hamar Dermed hadde man en komplett linje for rensing og pakking av såvarer Ledelsen i Felleskjøpet sa seg villig til å donere anlegget kostnadsfritt og de ansatte bidro sammen med Norges Vel til å dekke kostnader til transport og oppsetting i Mosambik Høytidelig overrekkelse og åpning Etter en serie utfordringer stod anlegget ferdig i Nampula i Nord Mosambik i januar 2014 og det var tid for overrekkelse og åpning Under en seremoni med 50 deltakere fra Norge den norske ambassaden i Mosambik lokal politisk ledelse og samarbeidspartnere fra organisasjons og næringsliv ble anlegget overdratt til Ikuru Konsernsjef i Felleskjøpet Agri John Arne Ulvan og ordfører i rådet i Norges Vel Thorvald Hillestad stod for overrekkelsen Norges ambassadør til Mosambik Mette Masst deltok under seremonien og uttrykte stor tilfredshet med det arbeidet Felleskjøpet og Norges Vel hadde gjort så langt Hun var særlig fornøyd med at man fokuserte på landbruk og at man hadde en langsiktig horisont og tålmodighet i arbeidet De ansatte i Felleskjøpet var representert ved hovedtillitsvalgt i LO Pål Rostad som uttrykte stor tilfredstillelse ved å se at en nedleggelse i Norge kunne brukes til noe svært nyttig i Mosambik På gårdsbesøk Rostad sammen med ledelsen i Felleskjøpet og representantene fra Norges Vel fikk også anledning til å besøke noen lokale bønder og se hvordan deres liv arter seg Dette ble et sterkt møte med en annerledes virkelighet enn den nordmenn er vant til Et familiebruk i Mosambik er normalt ca 20 dekar og hele familiens arbeidskraft må til for å rekke alt arbeide som må gjøres Alt forgår manuelt med hakke og det viktigste er å dyrke mat til eget forbruk Overskuddet selges for å få råd til skolebøker og annet som må kjøpes Den norske gruppen fikk blant annet besøke en familie som levde uten tilgang på elektrisk strøm i et hus med jordgulv og hjemmesnekrede møbler Jordene lå spredt noen km fra husene Bondekona uttalte at hun kjøpte frø både på det lokale markedet og fra Ikuru Frø fra Ikuru var dyre syntes hun men de ga mer avling så hun mente det lønte seg Hos kyllingprodusent Det ble også anledning til å besøke noen kyllingprodusenter som også lagde sitt eget kraftfôr Det er ingen som produsere kraftfôr for salg i området De var svært opptatt av tilgangen på soya noe som var begrenset I tillegg til lokal råvare ble det importert soya fra Argentina og India I tillegg til råvareknapphet var de opptatt av konkurransen fra frossen brasiliansk kylling Selv med Mosambikisk kostnadsnivå blir lokal kylling til 3 dobbelt så dyr som importert Importregulering er

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/apning-av-savareanlegg-i-Nampula-i-Mosambik.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Hvordan går det med soyaproduksjonen i Mosambik? - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  prosjektet er svært gode og ligger et til to år foran de mål som er satt i prosjektplanen Snart 4000 bønder med Et av hovedmålene er å øke antall bønder som får hjelp og øke avlingene Denne sesongen har 3977 bønder deltatt i prosjektet hvorav 1724 er kvinner Totalt avling ble 3215 tonn 185 mer enn året før Avlingsnivået ble 920 kg pr hektar 11 mer enn året før og hver bonde produserte i gjennomsnitt 800 kg soya 82 prosent hakkejordbruk Et annet mål er å introdusere ny dyrkingsteknikk Både oksepløying og traktor brukes 10 5 hektar ble pløyd med okse i år og 566 med traktor Likevel er manuelt arbeid fortsatt den viktigste metoden 2644 hektar ble utelukkende dyrket med handkraft Det er ikke nok traktorer tilgjengelig Tilgang til kreditt er viktig Det tredje målet er å øke tilgangen til gode og rimelig innsatsfaktorer Bønder eier ikke sin jord og har veldig lite penger De har ikke tilgang til bank og små muligheter til å forbedre sitt liv gjennom å investere i økt produksjon Prosjektet har klart å gi såvarekreditt til 3000 bønder og kredit for bruk på mekanisk pløying litt til plantevern og noe til leie av arbeidskraft for hjelp med jordpreparering luking og høsting Organisering gir styrke Fjerde mål er å styrke bondeorganiseringen Dette gjøres blant annet gjennom opplæring i organisasjonsledelse finansledelse lagring og kommunikasjon 121 assosiasjoner tilsvarer små lokale innkjøpslag er med i prosjektet Det legges stor vekt på å ha et kvinnefokus og 24 av assosiasjonene er kvinnegrupper Inntil nå er 105 av assosiasjonene lovlig registrert Satser på opplæring Det siste målet er å forbedre kunnskapen om soyadyrking og miljøpåvirkning Denne opplæringen skjer gjennom voksenopplæringsgrupper Det er etablert 48 treningssentre og gitt opplæring til 1506 studenter hvorav 1080 kvinner Clusa driver utviklingsarbeidet Clusa Cooperative League

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Hvordan-gar-det-med-soyaproduksjonen-i-Mosambik.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Økologisk soya i Mosambik - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  å kjøpe innsatsfaktorer for er økologisk en ekstra mulighet for å øke produksjonen Serfifisert økologisk Produksjonen kan sertifiseres allerede første året fordi han har dyrket opp et jorde som ikke har vært i bruk på mange år Den økologiske såvaren er levert av Ikuru og han har en kontrakt om å selge avlingen til dem Ikuru har også gitt ham en manual for hvordan han skal dyrke og de organiserer kontrollene som grunnlag for sertifiseringen All økologisk avling som Ikuru kjøpte i fjor er brukt til såvare i år totalt 41 900 kg Såvaren er sertifisert av et Sør Afrikansk selskap 184 bønder dyrket økologisk soya i år og estimert totalavling er 250 tonn 50 tonn av dette er planlagt brukt som såvare neste sesong Gården til Romão er på 75 dekar Han bruker 60 dekar til soya hvorav 15 dekar er økologisk og 45 dekar er soya såvare I tillegg har han 15 dekar mais og 5 dekar kassava Så langt har han gode erfaringer med å dyrke økologisk soya og planlegger å øke arealet til 50 dekar neste år Usikkert marked Markedet for økologisk soya er usikkert Det lokale markedet betaler ikke noe ekstra i forhold til konvensjonell

  Original URL path: http://www.fk.no/Sider/Okologisk-soya-i-Mosambik.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Arkiv - Samfunnskontakt - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  du selger herr president Landgrabbing er et problem i A 21 januar 2010 Hvordan går det med soyaproduksjonen i Mosambik Hvor mange bønder er med Utvikles landbruket Får man tak i det man trenge 14 januar 2010 Økologisk soya i

  Original URL path: http://www.fk.no/arkiv/Sider/default.aspx?wp=e935e6ca-037a-43ed-9715-164ffca03365&pid=e1c15fc0-a887-442f-8941-317734ff14c0&web=%2fsamfunnskontakt&sindex=8 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Nyttig europeisk nettverk - Om Norske Felleskjøp - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  DRV Feed Division Belgia AVEVE Sveits Fenaco Danmark DLG DLF Trifolium Sverige Lantmännen Norge Norske Felleskjøp Østerrike RWA Raiffeisen Ware Østerrike RVS Raiffeisenverband Salzburg Finland Hankkija Maatalous Oy Nederland Agrifirm Omsetningen hos medlemmene i Intercoop Europe passerte til sammen 32 milliarder euro 283 mrd norske kroner i 2007 60 000 ansatte arbeider i virksomhetene og medlemmene i Intercoop Europe har et tett distribusjonsnett med mer enn 2 500 utsalg i nærheten av bønder og forbrukere Fra generalforsamlingen i Jølster foran fra venstre Hendrik Soete Aveve Lars Fredrik Stuve Norske Felleskjøp Ensio Hytönen Hankkija Dominique Romanens og Willy Gehriger begge fra Fenaco i Sveits Bak fra venstre står Pål Tajet Felleskjøp Agri Arne Rantzow Lantmännen Clemens Grosse Frie Agravis Raiffeisen AG Jørgen Ole Hatlestad Yara Patrice Gollier Invivo Etienne Cosyns Aveve Alvin Rosvoll Yara Asbjørn Børsting DLG Hallgeir Storvik Yara Tony Ketels Intercoop Europe Kristian Hundebøll DLG og Kees Sijssens Agrifirm Topplederne i medlemsorganisasjonene møtes i generalforsamlingen som bestemmer de langsiktige målene for driften av Intercoop Europe mens styret har ansvaret for den daglige driften Møtene er også en mulighet til å diskutere saker som markedsutvikling intern organisering strategier finansielle og operasjonelle spørsmål produktutvikling etc På generalforsamlingen i Jølster 4 5 juni sto gjødselprisene på dagsorden og adm dir Jørgen Ole Haslestad fra Yara var derfor invitert til å snakke om verdensmarkedet for gjødsel En viktig del av Intercoop Europe er arbeidsgruppene Disse spesialiserte komiteene består av fagfolk og ledere innen kraftfôr gjødsel plantevern såvarer maskiner bioenergi og personmarkedet Arbeidsgruppene fungerer som en europeisk plattform for utveksling av erfaringer og kunnskap noe som kan bidra til bedre resultater i enkelte medlemsbedriftene Sterk gruppe på fôr En av disse gruppene er Intercoop feed group som har deltakere fra 10 nasjoner Det har åpenbare fordeler å kunne diskutere ideer og problem med kolleger

  Original URL path: http://www.fk.no/nfk/Sider/Intercoop-Europe.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • FK Fôrutvikling BA - Felleskjøpet Fôrutvikling - Norske Felleskjøp - Felleskjøpet
  the company commissions research from various research institutes and participates in collaborative projects in Norway and abroad The main goal of the experimental activities is to find promising candidates for product development Most product development efforts are organised as interdisciplinary projects which can draw upon the full range of FK s expertise In addition to the nutritional aspects of product development FK Fôrutvikling is continuously stepping up its research into

  Original URL path: http://www.fk.no/forutvikling/Sider/FK-Forutvikling-BA.aspx (2015-09-15)
  Open archived version from archive